Програма міжнародний облік і аудит
Програма міжнародний облік і аудит icon

Програма міжнародний облік і аудитНазваПрограма міжнародний облік і аудит
Дата конвертації27.06.2015
Розмір132.37 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Перелік

магістерських дипломних робіт, захищених у 2012-2013 н.р.

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

Магістерська програма міжнародний облік і аудит


Назва теми МДР

Підприємство (організація), де готувалась МДР

Прізвище, ім`я, по-батькові студента

Науковий керівник

Дата захисту МДР

Аналіз діяльності офшорних центів

ТОВ «Алві Сінергія»

місто Київ, просп. Перемоги, 37 корп. 7, к. 3

Байдюк Іванна Ігорівна


к.е.н., доцент Максименко А.В.

17.06.2013


Методики обліку податкових пільг в світовій практиці

«УкрАвто»

01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2

Бездольна Катерина Олександрівна


к.е.н., доцент Максименко А.В.

17.06.2013

Облік та аудит міжнародних операцій з фінансового лізингу.


АКГ «КОМПАС»

01004, Київ, вул. Бассейна, 1/2, офіс 4

Бойко Віктор Петрович

к.е.н., доцент

Козак В.Г.

17.06.2013


Аналіз стану податкового регулювання міжнародної економічної діяльності в країнах світу і в Україні.​

ТОВ «Крамар Трансгрупп Україна»

04086,м.Київ,пер.Лютневий, 8, к. 1

Бородавко Анастасія Сергіївна

к.е.н., доцент

Крамаренко Р.М.

17.06.2013

Аналіз діяльності ТНК на стадії банкрутства.

«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Грибач Ольга Вікторівна


д.е.н., професор

Галенко О.М.


17.06.2013

Теоретичні і практичні аспекти складання аудиту звітності транснаціональних корпорацій та їх дочірніх підприємств.


ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

вул. Жилянська 48-50а 
Київ 01033, Україна

Глінська Олена Валеріївна

к.е.н., доцент Мікаелян С.Г.

17.06.2013

Діагностика банкрутства ТНК.


«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Герасимов Ігор Геннадійович

д.е.н., професор

Галенко О.М.

17.06.2013

Методика обліку та аудиту поточних зобов'язань міжнародних корпорацій

ООО «Імперія СВ»

переулок Магнітогорський 1 оф. 603, Киів, Україна 04074

Гуллиєва Лейла Мурадівна

к.е.н., доцент

Козак В.Г.

19.06.2013

Фінансова звітність міжнародних корпорацій: інтерпретація і використання для визначення інвестиційної привабливості.


ТОВ «БДО»

вул. Спасська, 5, офіс 52
м. Київ, 04071, Україна

Довгаль Емілія Олександрівна

к.е.н., доцент Богатирьов І.І.

17.06.2013

Аналіз діяльності неплатоспроможних міжнародних корпорацій.

АКГ «КОМПАС»

01004, Київ, вул. Бассейна, 1/2, офіс 4

Довгань Дмитро Анатолійович


д.е.н., професор

Галенко О.М.

17.06.2013

Методика оцінки необоротних активів у фінансових звітах компаній та їх облік у відповідності з МСФЗ

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»

м. Київ, вул. Донця 2, Україна

Д`якова Дар`я Сергіївна

к.е.н., доцент Богатирьов І.І.

17.06.2013

Трансформація фінансової звітності (Звіту про фінансовий стан) України відповідно до міжнародних стандартів

«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Єременко Марія Олексіївна

к.е.н., доцент

Крамаренко Р.М.

17.06.2013

Аналіз інвестиційної привабливості міжнародної корпорації щодо злиття чи поглинання.


«КПМГ- Україна»

вул. Михайловська, 11

Київ 01001,Україна

Жданов Антон Володимирович

к.е.н., доцент

Галенко С.М.


18.06.2013

Облік, аналіз та оподаткування операцій з експорту.


ТОВ «Медведь»

01034, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 20

Заїка Галина Олегівна

к.е.н., доцент

Козак В.Г.

18.06.2013

Аналіз дiяльностi ТНК пiд впливом податкової стратегiї держави.


ТОВ «ВІКА Прилад»

вул. М. Раскової, 11А, а/с 200
м.Київ, 02660

Зубкович Анна Дмитрівна

к.е.н., доцент Максименко А.В.

18.06.2013

Інструменти хеджування валютного ризику та методика їх обліку.


«УкрАвто»

01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2

Іконнікова Єлизавета Ігорівна


к.е.н., професор

Небильцова О.В.

18.06.2013

Фінансова звітність міжнародних корпорацій: інтерпретація і використання для визначення інвестиційної привабливості.


«Делойт енд туш ЮСК»

вул. Жилянська 48-50а 
Київ 01033, Україна

Клименко Марина Петрівна

к.е.н., доцент

Галенко С.М.

18.06.2013

Глобальні конкурентні моделі розвитку столичних мегаполісів

«УкрАвто»

01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2


Крипітула

Катерина Віталіївна

к.е.н., доцент

Крамаренко Р.М.

18.06.2013

Теоретичні і практичні аспекти складання аудиту звітності транснаціональних корпорацій та їх дочірніх підприємств.

ТОВ «БДО»

вул. Спасська, 5, офіс 52
м. Київ, 04071, Україна

Кувіца Катерина Семенівна


к.е.н., доцент Мікаелян С.Г.

18.06.2013

Методика обліку та аудиту іноземних інвестицій в дочірні підприємства


Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»

м. Київ, вул. Донця 2, Україна

Кураспедіані Христина Резоївна


к.е.н., доцент Мікаелян С.Г.

18.06.2013

Особливості складання та методика аудиту фінансової звітності ТНК.


«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Ларіоненко Максим Олегович

к.е.н., професор

Небильцова О.В.

18.06.2013

Консолідована фінансова звітність транснаціональних корпорацій: проблеми та практика здійснення.


«Делойт енд туш ЮСК»

вул. Жилянська 48-50а 
Київ 01033, Україна

Литвин Анна Ігорівна


к.е.н., доцент

Крамаренко Р.М.

18.06.2013

Трансформація фінансової звітності (звіту про сукупні прибутки і збитки) України відповідно до міжнародних стандартів.


ТОВ «БДО»

вул. Спасська, 5, офіс 52
м. Київ, 04071, Україна

Лисенко Віта Сергіївна


к.е.н., доцент Богатирьов І.І.

18.06.2013

Методика і практика визначення зменшення корисності активів: порівняння вимог національних та міжнародних стандартів.


ТОВ «Біонік Юніверсіті»

Україна, м. Київ, вул. Лаврська 20

Лапшин Костянтин Анатолійович

к.е.н., професор

Небильцова О.В.

18.06.2013

Облік та аудит міжнародних операцій з інтелектуальною

власністю.


«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Московець Аліна Віталіївна


к.е.н., професор

Лук‘яненко Л.І.

19.06.2013

Організація обліку та аудиту фінансових активів у корпораціях


«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Макаревич Евген Васильович

к.е.н., доцент Мікаелян С.Г.

18.06.2013

Аналіз дiяльностi ТНК пiд впливом податкової стратегiї держави.


ТОВ АФ «ПрайсуотерсхаусКуперс (Аудит)»

ул. Жилянська75, Київ 01032

Мороз-Подворчан Яна Олександрівна


к.е.н., доцент Максименко А.В.

19.06.2013

Консолідована фінансова звітність транснаціональних корпорацій: проблеми та практика здійснення.


ТОВ «БДО»

вул. Спасська, 5, офіс 52
м. Київ, 04071, Україна

Новосад Вікторія Сергіївна

к.е.н., доцент Богатирьов І.І.

19.06.2013

Методика обліку та аудиту оборотних активів міжнародних корпорацій


ТОВ «БДО»

вул. Спасська, 5, офіс 52
м. Київ, 04071, Україна

Насонова Анастасія Андріївна

к.е.н., доцент

Козак В.Г.

19.06.2013

Методика аналізу діяльності компанії в офшорних зонах


«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Остапенко Андрій Олегович

к.е.н., доцент Мікаелян С.Г.

19.06.2013

Стратегія розвитку ТНК у глобальному середовищі.


«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Падалиця Мирослава Василівна

к.е.н., доцент

Крамаренко Р.М.

19.06.2013

Облік та аудит міжнародних операцій з фінансового лізингу.


ТОВ «Ейч Ел Бі Юкрейн»

01011 м. Київ, ул. Панаса Мирного, 8 оф. 6

Радін Євген Юрійович

к.е.н., професор

Лук‘яненко Л.І.

19.06.2013

Облік, аналіз та оподаткування операцій з імпорту.


«УкрАвто»

01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2

Рогуліна Аліса Олександрівна

к.е.н., професор

Лук‘яненко Л.І.

19.06.2013

Вплив подвійного оподаткування на результати аналізу діяльності корпорацій

«УкрАвто»

01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2

Рябоконь Єлизавета Сергіївна


к.е.н., доцент Максименко А.В.

19.06.2013

Аналіз ефективності фондового портфеля міжнародної корпорації


Державне підприємство «Центр інформатики «Міністерство культури України»

01601, місто Київ, вулиця Івана Франка, 19

Скороход Юрій Олексійович


д.е.н., професор

Галенко О.М.

19.06.2013

Методичні аспекти аудиту і аналізу фінансової звітності ТНК


«УкрАвто»

01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2

Скардов Руслан Ігорович


к.е.н., професор

Небильцова О.В.

19.06.2013

Методичні аспекти аудиту і аналізу фінансової звітності ТНК


«Seremias Sp. 7.0.0»

Україна, м.Київ, вул. Сирецька 9, оф. 201

Скрипка Аріна Геннадіївна

к.е.н., доцент

Галенко С.М.

19.06.2013

Особливості складання та методика аудиту фінансової звітності ТНК.


ТОВ «БДО»

вул. Спасська, 5, офіс 52
м. Київ, 04071, Україна

Солнцева Альона Ігорівна


к.е.н., доцент Мікаелян С.Г.

19.06.2013

Облік і аналіз нематеріальних активів в міжнародних корпораціях.


ТОВ «БДО»

вул. Спасська, 5, офіс 52
м. Київ, 04071, Україна


Старніков Денис Олександрович

к.е.н., доцент

Галенко С.М.

19.06.2013

Методика оцінки необоротних активів у фінансових звітах компаній та їх облік у відповідності з МСФЗ.


«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул. Крещатик, 19А, 01001

м. Київ, Україна

Тихоступ Ірина Василівна


к.е.н., доцент Богатирьов І.І.


19.06.2013

Облік, аналіз та оподаткування операцій з експорту


«УкрАвто»

01004, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2

Шагай Оксана Іванівна


к.е.н., професор

Лук‘яненко Л.І.

19.06.2013

Облік, аналіз та оподаткування операцій з експорту


«Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

вул.Крещатик,19А,м.Київ,Україна

Шупік Олена Станіславівна


к.е.н., доцент

Козак В.Г.

19.06.2013

Методика обліку та аудиту іноземних інвестицій в дочірні підприємства.


ТОВ «Експерт-Холдинг»

04070,м.Київ,вул.Братська6,оф.317

Шклярук Альона Володимирівна


к.е.н., доцент

Галенко С.М.

19.06.2013

Аналіз інвестиційної привабливості міжнародної корпорації щодо злиття чи поглинання.

ТОВ «Віст Груп Лімітед»

пл. Солом`янська 2, оф.927,м.Київ

Україна, 03035

Яремчук Іван Ігорович

д.е.н., професор

Галенко О.М.

19.06.2013

Схожі:

Програма міжнародний облік і аудит iconПрограма виробничої переддипломної практики для студентів спеціальності «облік І аудит»
Облік і аудит” стаціонарної та заочної форм навчання проходять чотири тижні згідно з навчальним планом. Переддипломну практику студенти...
Програма міжнародний облік і аудит iconПрограма фахових вступних випробувань
Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Програма міжнародний облік і аудит iconРобоча програма практики (шифр І назва навчальної дисципліни)
Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” стаціонарної форм навчання проходять два тижні згідно...
Програма міжнародний облік і аудит iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, спеціаліст
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Програма міжнародний облік і аудит iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, спеціаліст
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Програма міжнародний облік і аудит iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Програма міжнародний облік і аудит iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, спеціаліст
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Програма міжнародний облік і аудит iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Програма міжнародний облік і аудит iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,, магістр
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Програма міжнародний облік і аудит iconПлан роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації студентів та аспірантів
Постановка на профспілковий облік студентів 1-го курсу, що вступили до профспілки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи