Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення icon

Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положенняНазваПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Дата конвертації29.06.2015
Розмір39.13 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

розроблено у відповідності до норм

Закону України „Про вищу освіту”
Загальні положення

 1. Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи.

 2. Методична рада створюється наказом ректора терміном на п’ять років. До її входять декани факультетів або їх заступники, завідуючі кафедрами або їх заступники, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, найбільш досвідчені викладачі.

 3. Методична рада керує всією методичною роботою в університеті.

 4. При методичній раді створюється навчально-методичний відділ.


1. Задачі методичної ради.

1. Методична рада університету проводить роботу у наступних основних напрямах:

1.1. Розробляє п’ятирічні плани навчально-методичної роботи.

1.2. Розробляє рекомендації з підвищення ефективності всіх учбових

занять.

1.3. Розробляє рекомендації з підвищення рівня організації і проведення самостійної роботи студентів.

1.4. Розробляє рекомендації з використання в навчальному процесі нових форм і технічних засобів навчання.

1.5. Розробляє рекомендації з удосконалення ідейної, теоретичної, практичної та психологічної підготовки майбутніх фахівців з усіх форм

навчання.

1.6. Вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід інших вузів,

кафедр, проводить тематичні семінари та конференції.

Проводить відкриті лекції та інші види занять.

1.7. Аналізує якість підготовки фахівців.
2.Структура методичної ради

2.1. Для керівництва поточною методичною роботою з числа членів методичної ради створюється президія.

2.2. До складу президії методичної ради входять: голова методичної ради, заступник голови методичної ради, голови комісій методичної ради, ведучі професори та доценти, начальник навчального відділу, секретар методичної ради.

2.3. При методичній раді університету створюються постійно діючі методичні комісії, перелік яких визначається президією методичної ради і затверджується ректором університету.

2.4. Методична рада комплектується з професорсько-викладацького складу університету.
3. Організація роботи методичної ради.

  1. Робота методичної ради організується за перспективним планом, складеним на п’ять років, і річним планом роботи президії та комісій.

  2. Перспективний план включає розробку найбільш актуальних питань, вказаних у даному „Положенні”, і затверджується ректором університету.

  3. Річні плани роботи президії складаються на основі перспективного плану методичної ради з урахуванням поточних навчально-методичних задач і затверджується ректором університету.

  4. Річні плани комісій складаються на основі плану роботи методичної ради та поточних задач і затверджується головою методичної ради.

  5. Методична рада проводить засідання не рідше як один раз на семестр.


4. Президія методичної ради

4.1. У період між засіданнями методичної ради розглядає всі питання, що віднесені до компетенції методичної ради і приймає щодо них рішення.

  1. Керує роботою методичних комісій університету.

  2. Розробляє перспективний план роботи методичної ради і виносить його на обговорення ради університету.

  3. Складає річний план методичної ради університету.

  4. Затверджує план роботи методичних комісій університету.

  5. Обговорює і затверджує склад методичних комісій методичної ради університету.

  6. Заслуховує інформацію і звіти про роботу комісій методичної ради, звіти про учбово-методичну роботу факультетів і кафедр.

  7. Розглядає питання вдосконалення форм і методів навчання студентів, проведення соціологічних досліджень з методики викладання, обстеження методичних робіт факультетів і кафедр та інші питання, передбачені задачами методичної ради.

  8. Президія методичної ради проводить засідання один раз на місяць.


5. Здійснення рішень президії

і методичної ради університету.

  1. Рішення на засіданнях методичної ради приймаються більшістю голосів при відкритому голосуванні і оформляються протоколами, які підписує голова методичної ради і секретар. Протоколи зберігаються у секретаря методичної ради.

  2. Постанови методичної ради впроваджуються в практику роботи кафедр виданням відповідних наказів по університету.

  3. Засідання комісій методичної ради оформляються протоколами, які підписуються головою комісії і зберігаються у секретаря методичної ради університету.


6. Права і обов’язки методичної ради.

  1. Член методичної ради має право:

 • Внести на обговорення в раді або комісії різні питання навчально-методичного характеру, які сприяють поліпшенню учбової та методичної роботи на кафедрах і факультетах.

 • Отримувати необхідну інформацію і документацію від кафедр і деканатів у процесі вивчення її досвіду.

  1. Член методичної ради зобов’язаний:

 • Відвідувати засідання ради, президії, комісій і брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються.

 • Виконувати доручення ради (комісій)в установлені терміни.

 • Заздалегідь готувати свої пропозиції щодо ради в роботі ради планується в індивідуальних планах викладачів у розділі методичної роботи.Схожі:

Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПоложення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк " " 20 р. Загальні положення
Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” для зберігання...
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПоложення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПоложення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова
Михайла Остроградського” розроблено на підставі діючого законодавства, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року...
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПоложення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, одним з основних виробничих підрозділів, який контролює організацію...
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Положення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи