Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року icon

Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 рокуНазваШановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року
Дата конвертації27.06.2015
Розмір105.05 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


Шановні колеги!
27 лютого - 01 березня 2014 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться П’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014».

Організатори виставки: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні.

Виставка має на меті презентувати громадськості, педагогам, науковцям, фахівцям, органам державної влади і управління широкий спектр досягнень національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної інтеграції на виконання Указів Президента України, Постанов Уряду.

Експозиції виставки ознайомлять студентів, учнів та їх батьків з умовами прийому до закладів освіти в 2014 році, з міжнародними освітніми програмами, допоможуть абітурієнтам здійснити свідомий вибір навчального закладу.

Викладачі, наукові працівники, батьки, учителі та керівники закладів освіти матимуть можливість відвідати експозиції виробників освітнього обладнання та інформаційних систем, на яких презентуватимуться електронні засоби навчання, підручники та методичні посібники, засоби навчання для раннього розвитку, шкільні дошки, фліпчарти для нарад і презентацій, стенди для шкіл і дитячих садків, прилади та обладнання для шкільних кабінетів тощо.

На науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах презентуватимуться сучасні досягнення освітянської практики, творчі здобутки в інноваційній модернізації галузі освіти, здійснюватиметься обмін досвідом між фахівцями освітньої галузі різних країн, що стане поштовхом до народження нових ідей з питань розвитку міжкультурного освітнього діалогу.

Оргкомітет виставки продовжує традицію проведення педагогічних читань і науково-практичних конференцій зі стратегічних проблем розвитку національної системи освіти за участю провідних науковців Національної академії педагогічних наук України та фахівців державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій та змісту освіти» МОН України, практичних працівників галузі освіти. Запрошуємо керівників закладів освіти, педагогів-практиків і науковців до участі і обговорення поданих проблем:

«Розвиток дослідницького інноваційного потенціалу вищої освіти України» - проводить Луговий В.І., перший віце-президент НАПН України.

«Розвиток різновидів особистісного досвіду у вимірах психологічної педагогіки» - проводить Зязюн І.А., директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

«Сучасне виховання: інноваційні моделі» - проводять Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України; Удод О.А., директор державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України.

«Підтримка та розвиток обдарованої дитини в системі загальної середньої освіти» - проводить Камишин В.В., директор Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Науково-практичні конференції:

«Фахова підготовка робітничих кадрів у навчально-практичних центрах професійно-технічних навчальних закладів – важлива складова розвитку сучасного виробництва» - проводять Супрун В.В., директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та Паржницький В.В., начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України.

«Забезпечення технологій сучасної освіти у науково-педагогічному проекті «Росток» - проводить Пушкарьова Т.О., заступник директора державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України.


«Соціокультурна система Європейської школи в Україні: реалії і перспективи розвитку» - проводить Завалевський Ю.І., заступник директора державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту» МОН України та Кириленко С.В., начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту» МОН України.

Навчальний заклад - учасник виставки може подати на розгляд Оргкомітету свою тему конференції, семінару, «круглого столу» для внесення до програми роботи не пізніше 17.01.2014 р. Після вказаного терміну пропозиції не розглядаються. В інформації необхідно вказати: тему; тривалість заходу; чисельність слухачів; дані про доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посаду); питання, що обговорюватимуться; цільову аудиторію. Після проведення заходу доповідачам надсилається відповідний Сертифікат.
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ ОРГКОМІТЕТОМ ПРОВОДЯТЬСЯ:

- Рейтинговий виставковий конкурс для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та установ післядипломної освіти з нагородженням Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти України», «Лідер міжнародної діяльності», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності»; відзначення вищих навчальних закладів за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus відповідними Сертифікатами.

- Рейтинговий виставковий конкурс для закладів професійно-технічної освіти з нагородженням Гран-Прі «Лідер професійно-технічної освіти України».

- Конкурс з тематичних номінацій з актуальних проблем розвитку національної освіти з нагородженням золотими, срібними та бронзовими медалями.
І. РЕЙТИНГОВИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС.

Учасникам рейтингового конкурсу – ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Оргкомітет виставки представляє групи ранжування ВНЗ відповідно до ідентифікаційної класифікації системи рейтингового оцінювання МОН України:

  • Класичні університети.

  • Технічні університети.

  • Університети технологічні, будівництва, транспорту.

  • Університети педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту.

  • Навчальні заклади охорони здоров’я.

  • Вищі аграрні навчальні заклади.

  • Університети економіки, фінансів, управління, підприємництва.

  • Університети права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності.

  • Приватні вищі навчальні заклади.

  • Заклади післядипломної освіти.

Для проведення ранжування використовуються надані учасниками виставки офіційні показники діяльності вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації усіх форм власності за напрямками (критеріями), які характеризують основну діяльність ВНЗ, а саме:

 1. Міжнародна діяльність.

 2. Наукова та науково-технічна діяльність.

 3. Якість науково-педагогічного персоналу.

 4. Студентська діяльність.

 5. Інформаційні ресурси та соціальна інфраструктура.

Вищі навчальні заклади, які мають найвищі показники рейтингового конкурсу у напрямках «Наукова та науково-технічна діяльність» і «Міжнародна діяльність», удостоюються Почесної нагороди «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» та «Лідер міжнародної діяльності».

Відповідно до міжнародного рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus вищі навчальні заклади удостоюються сертифікату якості наукових публікацій відповідно до показника індекса Гірша у Scopus (h-індекс) до 10 позиції (джерело: Проект Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus асоціації «УРАН» (http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html).

Учасникам рейтингового конкурсу – ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ Оргкомітет виставки представляє мережі закладів професійно-технічної освіти за галузевим спрямуванням МОН України:

  • Сфера послуг.

  • Агропромисловий комплекс.

  • Промисловість.

  • Будівництво.

  • Транспорт та зв’язок.

УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГОВОМУ ВИСТАВКОВОМУ КОНКУРСІ.

Учасники виставки, які бажають взяти участь у рейтинговому виставковому конкурсі, надсилають до 24 січня 2014 року заповнені Форми №1 (для ВНЗ), №2 (для закладів післядипломної освіти), №3 (для професійно-технічних закладів) на e-mail: expo@vsvit.com.ua та на адресу: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна. Враховуючи специфіку окремих груп ВНЗ (охорони здоров’я, аграрних), заклади освіти заповнюють додатки №1, №2 до показників Форми №1.

Надані інформаційні матеріали рейтингу за формами №1, №2, №3 звіряються з базами даних МОН України та відповідних міністерств.
ІІ. КОНКУРС З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ:

 1. Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці.

 2. Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління (закладами післядипломної освіти, органами управління освітою, науково-методичними та навчально-методичними центрами).

 3. Сучасний професійно-технічний навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі.

 4. Педагогічна майстерність - домінанта професійної дії вчителя, викладача.

 5. Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти.

 6. Інновації у діяльності навчального закладу «Школа-новатор».


Перелік матеріалів, що подаються на конкурс з тематичних номінацій:

1. Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці:

1.1. Членство у міжнародних наукових, освітніх адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах.

1.2. Укладання двосторонніх і багатосторонніх договорів з науковими інституціями та закордонними закладами освіти.

1.3. Реалізація спільних із зарубіжними колегами проектів з актуальних проблем розвитку освіти.

1.4. Налагодження ефективного обміну викладачами, студентами та учнями з метою підвищення їх професійного рівня, отримання подвійного диплому, сертифікату міжнародного зразка.

1.5. Організація та участь у міжнародних проектах і програмах, отримання грантів.

1.6. Публікування результатів наукових досліджень, досвіду у зарубіжних виданнях та створення спільних з партнерськими інституціями видань.

2. Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління (закладами післядипломної освіти, органами управління освітою, науково-методичними та навчально-методичними центрами).

2.1. Наявність системних заходів з упровадження в освітню практику навчальних закладів електронних ресурсів, технологій, засобів, порталів, підручників, бібліотек.

2.2. Розробка та створення в регіоні, різних ланках освіти мережевих систем і центрів взаємодії суб’єктів освітньої діяльності.

2.3. Створення центрів дистанційної освіти для оновлення змісту освіти, навчання і професійного саморозвитку педагогічних працівників.

2.4. Створення мережевих спільнот як форми електронного взаємозв’язку, науково-методичної інформації, презентації кращого досвіду освітніх закладів.

3. Сучасний професійно-технічний навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі.

3.1. Модернізація змісту професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці.

3.2. Інтеграція у європейський освітній простір.

3.3. Сучасні підходи до організації підвищення професійної компетентності майбутнього робітника.

3.4. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес.

3.5. Соціальне партнерство в професійно спрямованому навчанні кваліфікованих робітників.

4. Педагогічна майстерність - домінанта професійної дії вчителя, викладача.

4.1. Популяризація ідей та досвіду педагогічної майстерності у наукових та методичних виданнях, пресі.

4.2. Опис передового педагогічного досвіду вчителя, викладача.

4.3. Поширення і використання кращого досвіду педагогічної майстерності і професійного саморозвитку вчителя, викладача.

4.4. Використання сучасних досягнень педагогічної і психологічної наук у формування Я-концепції вчителя, викладача як основи його педагогічної майстерності.

4.5. Функціонування у навчальному закладі шкіл, університетів майбутнього вчителя, тощо.

4.6. Використання сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховній діяльності вчителя, викладача.

5. Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти.

5.1. Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів.

5.2. Програми та проекти підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів в галузі ІКТ та формування IКТ-компетентності.

5.3. Створення системи дистанційного навчання осіб з обмеженими можливостями та осіб, які перебувають на довготривалому лікуванні.

6. Інновації у діяльності навчального закладу «Школа-новатор».
УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ.

Учасники виставки, які бажають взяти участь у конкурсі з номінацій, подають до 24 січня 2014 року відповідну роботу. Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді державною мовою. Обсяг роботи – 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифта - 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,5). Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується назва номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси та повна назва закладу освіти/підприємства, що подає матеріали. Конкурсна робота повинна відповідати структурним позиціям номінації. Робота, в якій викладений лише загальний опис досвіду діяльності навчального закладу, немає перспективи перемоги у конкурсі. Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Міністерство освіти і науки України спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та представництвом корпорації Intel в Україні за підтримки компанії «Виставковий Світ» проводять Всеукраїнський конкурс «IntelЕко-Україна-2014» - національний етап Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2014 (International Science and Engineering Fair). До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні професійно-технічних закладів освіти, вихованці позашкільних навчальних закладів. Переможці конкурсу здобудуть право представляти свої проекти на Всесвітньому фіналі Intel ISEF, який відбудеться з 11 по 16 травня 2014 року у м. Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США) та інших міжнародних конкурсах. З детальною інформацією про умови участі в конкурсі можна ознайомитися на сайті www.nenc.gov.ua.
Бажаємо творчих успіхів та перемог у конкурсах

П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014»!
КОНКУРСНІ РОБОТИ НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ НА ПОШТОВУ АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:

вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07

Тел.моб.: +38 067 656-51-89

E-mail: expo@vsvit.com.ua

Http://www.vsosvita.com.uaСхожі:

Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року iconКонкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року iconЗаконом України «Про вищу освіту»
Руденка В. П. про роботу на посаді декана з 14 лютого 2014 р до 24 грудня 2014 р. і завдання на найближчий період
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року iconКафедра міжнародної інформації інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Конференція присвячена проблемам пошуку, збору, розповсюдження, захисту і використання інформації в сучасному громадянському суспільстві....
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року iconПовідомлення № Шановні колеги !
Франка будуть проведені VIII наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, присвячені 100-річчю від дня народження вченого, на...
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року icon25 27 березня 2015 року смт Рокитне, Рівненська обл., Україна
Директор Інституту технічної теплофізики нан україни (далі нану), академік нану
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року iconПоложення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова
Михайла Остроградського” розроблено на підставі діючого законодавства, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року...
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року icon2–9 лютого 2014 р м. Кошиця, Словаччина
Обмін науково-технічною інформацією, визначення перспективних напрямків створення й розвитку нової техніки й технологій, розробка...
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року iconТипові тестові завдання з Фінансової математики (системний аналіз)
Комерційна установа 1 березня видала клієнту позику у розмірі 10000грн під 15% річних. Обчислити суму (з точністю до гривні), яку...
Шановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всекраїнського тижня права
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №815-р «Про затвердження плану заходів з проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи