Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році icon

Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році



НазваРеєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році
Дата конвертації27.06.2015
Розмір145.31 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

РЕЄСТР

наукових монографій, навчальних посібників та підручників,

виданих ПВС КрНУ у 2014 році




Автори

Назва видання

Видавництво

Вид видання

Коли і ким

надано гриф

Обсяг видання,

д. а.

1

2

3

4

5

6

7

1

Загирняк М.В.,

Прус В.В.,

Невзлин Б.И.

Функциональная взаимосвязь параметров аппаратов и трансформаторов с обобщенным

линейным размером

Харьков:

Издательство

«Точка»

монография




15,6

2

Федотьев А.Н.,

Федотьев Н.А.,

Саленко А.Ф.

Рациональное применение инструментальных сверхтвердых материалов при обработке специальных материалов

Кременчук:

ТОВ «Кременчуцька міська друкарня»

монография




13,95

3

Антонова Е.И.,

Цебржинский О.И.



Влияние биологически активных веществ на прооксидантно-антиоксидантную систему печени

Кременчуг:

Кременчугский

национальний

университет имени Михаила Остроградского

монография




8,5

4

Сінчук І.О.,

Бойко С.М.,

Луценко І.А.,

Ткаченко Г.І.

Відновлювані джерела електичної енергії

(аналіз, перспективи, проекти)

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

монографія




11,1

5

Капустян Г.Т.

Пам'ять 33-го кличе молодих .Сповіді свідків і слово історика.

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

монографія




34,4

6

Сокур М.І.,

Кіяновський М.В.,

Воробйов О.М.,

Сокур Л.М.,

Сокур І.М.

Дезінтеграція мінеральних ресурсів

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

монографія




17,6

7

Почтовюк А.Б.

Вища освіта: методологічні основи раціональності управління

Комсомольск :

СВД Олексієнко В.В.

монографія




25,53

8

Митрофанов І.І.

Плескун О.В.


Трудовий договір як юридичний факт у трудовому праві

Одесса:

ПП «Фенікс»



монографія




15,7

9

Митрофанов И.И.



Угловно-правовое учение о механизме реализации уголовной ответственности

Одесса:

ПП «Феникс»



монография




28,1

10

Почтовюк А.Б.

Вища освіта: методологічні основи раціональності управління

Комсомольск:

СВД Олексієнко В.В.

монографія




25,53

11

Ховрах І.В.,

Пилипів Н.І.,

Стефінін В.В.та

46 авторів


Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону

Івано-Франківськ:

Видавець Віктор Дякін

монографія




22,67

12

Сапцін В.М. та

41 автор


Моделювання та інформаційні технології в економіці

Черкаси:

Брама-Україна

колективна монографія





458 с.

13

Маслак О.І.,

Бала В.В.,

Квятковська Л.А.,

Коноваленко О.Д.,

Пирогов Д.Л.,

Солошич І.О.,

Гришко Н.Є.,

Безручко О.О.,

Мацак А.Г.


Сталий розвиток національного господарства:еколого-економічна концепція

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

колективна монографія





14,8

14

Коноваленко О.Д.,

Даценко М.І.

та інші


Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Запоріжжя :

ТОВ «ЛІПС»ЛТД


колективна монографія




16,4

15

Буряк Є.В.,

Сиченко О.О.,

Корнух О.В.,

Дорошенко Н.О.

та інші

Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій) том 2

Павлоград:

ПП «АРТ СИНТЕЗ-Т»

колективна монографія




21,5

16

Буряк Є.В.,

Латишев К.

Солошич І.О.

та інші (Чехія)

Сталий розвиток в контексті регіонального розвитку територій, громад та держави.

STUDIA (monografia)

Чехія

колективна монографія




228с.

17

Ховрак І.В.,

Гноєва І.М.,

Сокур М.І.,

Онищенко О.В.,

Семеніхіна В.В.,

Різніченко Л.В.,

Загорянська О.Л.,

Залуніна О.М.,

Карлик Ю.Ю.,

Хоменко М.М.,

Касич А.О.,

Циган Р.М.,

Волошина О.В.,

Глухова В.І.,

Шаповал Л.П.,

Сакун Л.М.,

Різниченко Н.С.,

Ткаченко І.В.


Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах

Кременчук:

ТОВ «Кременчуцька міська друкарня»

колективна монографія




13,72

18

Циган Р.М. та

56 авторів

Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту:

теорія та практика ( том 2)

Дніпропетровськ :

Видавець

«ФОП Дробязко С.І.»

колективна монографія




19,3

19

Cокур М.І.,

Божик Д.Ф.,

Cокур Л.М.,


Система якості фірми

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

монографія




14,6

20

Cокур Н.И.,

Божик Д.Ф.,

Маслов А.Г.,

Cокур Л.М.,

Cокур И.Н.


Дробильное оборудование для производства

строительных материалов

Белгород:

ЗАО «Белгородская областная типография»

монография




212 с.

21

Маслов А.Г.,

Иткин А.Ф.,

Саленко Ю.С

Вибрационные машины для приготовления и уплотнения бетонных смесей

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

монография




18,7

22

Маслов А.Г.,

Саленко Ю.С.


Вибрационные машины и процессы в дорожно-строительном производстве

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

монография




15,2

23

Николай Мороз,

Владимир Драгобецкий ,

Владимир Хорольский


Технология сложной вытяжки облицовочных деталей в автомобилестроении

LAP LAMBERT

Academic Publishing

(Германия)

научная

монография




393 с.

24


Шмандий Владимир

Ригас Татьяна

Харламова Елена

Управление экологической безопасностью в регионе: антропоцентрические аспекты

LAP LAMBERT

Academic Publishing

(Германия)

научная

монография




77 с.

25

Саленко Александр,

Виктор

Щетинин,

Елена

Фомовская



Струйные методы резания карбидов и супер твердых материалов

LAMBERT

Academic Publishing

(Германия)

научная

монография




120 с.

26

Cтрельцов Є.Л.,

Митрофанов І.І.,

Притула А.М.


Закон України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Одесса:

ПП «Фенікс»


науково-практичний коментар




18,83

27

Антонова О.І.,

Мосьпан В.О.

Основи нормальної та патологічної фізіології

Кременчук:

Кременчуцький

національний

університет імені Михайла Остроградського

навчальний посібник




5,4

28

Шапко С.В.


Виробничі системи на автомобільному транспорті. Практикум з технологічного

розрахунку автотранспортних підприємств.

Кременчук:

ТОВ «Кременчуцька міська друкарня»

навчальний посібник




8,60

29

Заіка Ю.О.,

Тімуш І.С.,

Лов’як О.О.,

Пилипенко С.А.,

Радкевич О.П.,

Скрипник В.Л.,

Козир Д.В.,

Копитова О.Н.,

Пилипенко В.В.,

Софіюк Т.О.


Українське цивільне право

Київ:

ТОВ «Видавництво «Центр учбової літератури»


навчальний посібник




20,1

30

Мартинов В.Л.,

Малякова І.А.

Інженерна та комп'ютерна графіка

(частина І)


Кременчук:

Кременчуцький

національний

університет імені Михайла Остроградського

навчальний посібник




5,75

31

Кузнєцов Ю.М.,

Саленко О.Ф.,

Харченко О.О.,

Щетинін В.Т.


Технологічне обладнання з ЧПК : механізми і оснащення

Харків:

Видавництво

«Точка»

навчальний посібник




29,6

32

Воробйов В.В.,

Киба С.П.,

Коноваленко О.Д.

Теоретична механіка. Кінематика та кінетика

Харків:

Видавництво

«Точка»

навчальний посібник




9,07

33

Коренькова Т.В.,

Сердюк О.О.,

Ковальчук В.Г.

Режими роботи насосних та вентиляторних установок із автоматизованим електроприводом

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

навчальний посібник

Лист МОНУ

№ 1/11 – 16269

від 28.10.2013

11,6

34

Коренькова Т.В.,

Гладир А.І.,

Алєксєєва Ю.О.

Практикум та тестові завдання з автоматизованого електропривода типових промислових механізмів

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

навчальний посібник

Лист МОНУ

№ 1/11 – 12614

від 06.08.2013

11,1

35


Cокур М.І.,

Божик Д.П.,

Циба Т.Є.

Сокур Л.М.


Управління якістю (іноземний досвід)

Кременчук:

ПП Щербатих О.В.

навчальний посібник

Лист МОНУ

№ 1/11 – 7387

від 05.08.2010

17,8

36


Шмандій В.М.,

Бездєнєжних Л.А.


Основи біогеохімії

Херсон:

«ОЛДІ - ПЛЮС»

навчальний посібник

Лист МОНУ

№ 1/11 – 7231

від 14.05.2014

10,23

36

Загірняк М.В.,

Почтовюк А.Б.



Управління персоналом


Харків:

ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД»

навчальний посібник

Лист МОНУ

№ 1/11 – 8873

від 10.06.2014

14,41

37

Кривенко О.В.,

Гриценко В.Г.,

Юнін О.С.,

Дрозд О.Ю.,

Соболь Є.Ю.,

Шепетько С.А.,

Кудря В.О.,

Кондратенко В.М.,

Безпалий С.М.,

Локтіонова В.В.,

Оніщенко Б.П.,

Пєткова В.П.


Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності)

Київ:

ТОВ «КНТ»

навчальний посібник

Лист МОНУ

№ 1.4/18-Г-14 -1

від 09.01.2009

15,58

38

Шапко С.В.

Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згорання .

Харків:

Видавництво

«Точка»

навчальний посібник

Лист МОНУ

№ 14/18.2 – 141

від 23.01.2006

8,6

39

Мальований М.С.,

Боголюбов В.М.,

Шаніна Т.П.,

Шмандій В.М.,

Сафранов Т.А.


Техноекологія


Херсон:

«ОЛДІ - ПЛЮС»

підручник

Лист МОНУ

№ 1/11 – 640

від 20.01.2014

35,81

40

Бірюков І.А.,

Заіка Ю.О.,

Бичкова С.С.,

Тімуш І.С.,

Співак В.М.,

БрательО.Г.,

Гопанчук В.С.,

Бірюков В.І.,

Бобко В.Г.,

Горбась Д.В.,

Демиденко Н.В.,

Сохар Т.О.,

Кучер В.О.,

Лебідь В.І.,

Лов’як О.О.,

Пилипенко С.А.,

Хатнюк Н.С.,

Чурпіта Г.В.,

Шаповал Л.І.,

Скрипник В.Л.,

Матвійчук Я.В.,

Козир Д.В.,

Пилипенко В.В.

Цивільне право: Загальна частина

Київ:

Видавництво

«Алерта»

підручник

Лист МОНУ

№ 1/11 –

18239

від 27.11.2013

29,79



Схожі:

Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconРеєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2013 році
Характеристики асинхронных двигателей с учетом нелинейных свойств магнитной системы
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconМельник Володимир Петрович
Кількість наукових праць – понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у т ч. 10 монографій та 7 підручників
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році
За звітний рік науково-педагогічним колективом кафедри петрографії опубліковано: навчальних посібників – 2, статей у фахових виданнях...
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Регіональної економічної І соціальної географії для спеціальності
Робоча програма складена на основі Концепції стандарту вищої базової географічної освіти та навчальних підручників і посібників затверджених...
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану запровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
Д 05. 09. 2014 №399-од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2014-2015 навчальному році» у квітні 2015 року навчально-методичним...
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconРеєстр державних закупівель 2014 рік
Київ, бульвар Дружби народів 9 (юридична), 03062, місто Київ, проспект Перемоги 77А (фактична), т/факс (044)585-31-65
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Канцелярію очолює завідувач, що призначається на посаду наказом ректора університету
Реєстр наукових монографій, навчальних посібників та підручників, виданих пвс крну у 2014 році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всекраїнського тижня права
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №815-р «Про затвердження плану заходів з проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи