Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є icon

Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська ЄНазваПсихологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є
Сторінка1/11
Дата конвертації27.06.2015
Розмір1.89 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
3. /зб_рник СПН конф/Секц_я 1.doc
4. /зб_рник СПН конф/Секц_я 2.doc
5. /зб_рник СПН конф/Секц_я 3.doc
6. /зб_рник СПН конф/Секц_я 4.doc
Застосування комп’ютерних технологій на етапі набуття первинних даних у педагогічному дослідженні Адаменко О
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є
Демократичні принципи виборів як необхідна умова трансформації політичного режиму в україні бучин М., к політ н., доц., Національний університет «Львівська політехніка»
Жінка в трансформаційних процесах соціально-економічного розвитку українського суспільства Барановська МСекція 2 Психологічні аспекти розвитку особистості

________________________________________________________________________________

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО МАТЕРИНСТВА

ЯК ОСНОВА ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ

Барська Є., учениця Кременчуцького ліцею № 4

Науковий керівник: Кухаренко Л. Я, практичний психолог-методист Кременчуцького ліцею №4

Необхідність подальшого розвитку в Україні інституту сім’ї висуває якісно нові вимоги до підготовки підростаючого покоління до батьківства та сімейного життя. Поліпшення знань молодого покоління про соціально-психологічні процеси, що відбуваються при становленні і розвитку сім’ї, є однією з форм зміцнення майбутньої родини. Формування батьківства залежить від ряду суб’єктивно - психологічних факторів, складові яких належать різним ієрархічно організованим системам. Актуальність роботи та її практичне значення полягає у аналізі психологічної моделі готовності до майбутнього батьківства юнаків та дівчат, розкритті сутності та змісту психологічної готовності молоді до батьківства, визначенні її критеріїв та показників. Метою даного дослідження є встановлення психологічних аспектів готовності жінок та дівчат до майбутньої ролі матері, розвиток готовності родини до поповнення в період очікування у ній дитини, виявлення рівня просвіти серед молоді щодо ролей чоловіків та жінок у родині, рівня готовності у майбутньому до створення повноцінних сімей. Предметом дослідження виступили особливості формування, структура психологічної готовності молоді до материнства та батьківства, розвиток батьківських почуттів та ставлень до дитини після її народження.

У дослідженні брали участь учні 11 класів Кременчуцького ліцею № 4 (усього 88 осіб), вчителі ліцею (15 осіб), відвідувачі курсів при міському пологовому будинку (жінки - 25 осіб та чоловіки - 7 осіб), студенти факультету «Електроніки та комп’ютерної інженерії» Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (43 особи, із них 24 хлопці та 19 дівчат), учасники школи юного психолога (14 осіб). Дослідження проводилися впродовж 2010-2011 років. У результаті проведених методик: незавершених фраз «Якби я була матір’ю ...», «Якби я був батьком…..», «Дитина - це …», «Від одруження я очікую ….» та ранжування сфер сімейного життя встановлено, що юнаки присвячуватимуть весь вільний час дитині та власній родині; приділятимуть багато уваги, турбуватимуться про неї; виховуватимуть власних дітей хорошими людьми; у вихованні власних дітей наслідуватимуть батьків. Дівчата готові дарувати дитині душевну теплоту, зробити її щасливою, дати найкращу освіту; дуже уважно ставитися до власної дитини, не залишати поза увагою її проблеми та негаразди; всім забезпечити дитину; виховати достойного громадянина нашої країни. Отже, спостерігаємо розуміння щодо виховання своїх майбутніх дітей та методів спілкування з ними. Більшість респондентів зазначило, що свою дитину вони любитимуть та оберігатимуть.

Для 80% респондентів дитина – це щастя та радість, для 16% – перш за все велика відповідальність, і для 4% – труднощі та відсутність власного повноцінного життя. Отже, зміст уявлень старшокласників та студентів про майбутню сім’ю характеризується неповнотою та неоднозначністю, а наявна педагогічна система школи та ВНЗ недостатньо формує оптимальний рівень уявлень молоді про батьківство, тож вимагає перегляду та розробки нових форм роботи в цьому напрямку. Для більшості респондентів родина залишається основною духовною цінністю, яка наповнює життя змістом та щастям.

Розглянемо результати ранжування сфер сімейного життя. На перше місце респонденти віднесли емоційні стосунки в родині, потім – духовне спілкування. Первинний соціальний контроль, який здійснює родина, можливість підвищення матеріального стану, розподіл лідерства займають останні місця. Як бачимо, емоційно-оцінний компонент уявлень молоді про сфери сімейного життя базується на емоціях і духовному спілкування, що може свідчити про брак тісного емоційного контакту у родинах, де вони проживають.

Таким чином, у роботі з формування усвідомленого батьківства-материнства можна практикувати: використання змісту предметів шкільного навчання, передусім із української та зарубіжної літератури, історії, біології, права, музики, трудового навчання тощо; запровадження факультативу в старших класах загальноосвітніх шкіл, присвяченого проблемам материнства й батьківства («Азбука батьківства»); ознайомлення школярів із батьківськими листами відомих людей (наприклад «Листи до сина» і «Листи до дочки» В. О. Сухомлинського); використання у виховних тематичних заходах художніх репродукцій, фотографій і діапозитивів («Жінка-матір», «Хрещення» тощо); виконання школярами різноманітних самостійних завдань: зібрати прислів’я, приказки, уривки з віршів про щасливе материнство й батьківство; написати сценарій урочистого запису дитини в органах РАГСу тощо; проведення в позаурочний час заходів, орієнтованих на підготовку майбутніх батьків – лекцій, етичних бесід, диспутів, читацьких конференцій, вечорів запитань і відповідей, турнірів знавців сім’ї тощо; організацію різновікових загонів, шефства старших школярів над молодшими або й над дошкільниками; проведення різноманітних тренінгів; використання виховних можливостей сім’ї, потенціалу батька і матері у формуванні правильного ставлення до майбутнього батьківства, залучення батьків навчального закладу до просвітницької діяльності. Майбутні батьки повинні бути психологічно готовими до того, що виховання дитини – праця нелегка, праця без вихідних, що вимагає постійного напруження розуму, почуттів, готовності приймати негайні рішення, брати на себе повну відповідальність.

ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Білоус Р., к.психол.н., доц. кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Гриценко Т., студентка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Постановка проблеми. Професійне самовизначення найчастіше визначається як вибір людиною напряму і змісту свого подальшого розвитку, сфери та засобів реалізації індивідуальних якостей і здібностей, соціального середовища для втілення своєї життєвої мети та моральних цінностей; це – цілісний, інтегративний процес, у якому реалізуються основні життєві цінності людини і конкретизуються аспекти її життєвого, особистісного, соціального самовизначення [1]. На професійне самовизначення особистості впливають соціально – економічні умови, міжособистісні взаємини, вікові особливості, ситуативні чинники, але провідне значення в професійному самовизначенні належить самій особистості, її активності, відповідальності за своє становлення. Професійне самовизначення здійснюється впродовж всього професійного життя: особистість постійно рефлексує, переосмислює своє професійне буття, що й актуалізує дослідження динаміки професійного самовизначення сучасних старшокласників.

Аналіз теоретичних досліджень. Професійне самовизначення як самостійне та незалежне визначення життєвої перспективи та вибір майбутньої професії є найголовнішим завданням розвитку в ранньому юнацтві, що знайшло своє втілення у працях таких вчених як: К. А. Абульханова-Славська, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, А. Г. Асмолов, Л. І. Божович, О. М. Леонтьєв, В. А. Петровський, К. К. Платонов, Л. І. Божович, Д. Б. Ельконін, О. М. Леонтьєв, М. І. Алексеєва, Л. С. Славіна, О. Г. Дробницький, Є. О. Клімов, Б. О. Федоришин, П. І. Шавір, В. Ф. Моргун та інші.

Результати наукових досліджень. У дослідженні приймали участь учні 9 класу двадцятої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та учні 11 класу двадцять п’ятої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м. Кременчука. У результаті проведених методик «Опитувальник для визначення типу особистості» (за Д. Голландом) та «Визначення формули професії» (за М. С. Пряжніковим) визначено особливості професійного самовизначення учнів дев’ятого та одинадцятого класів. Насамперед це домінування ділового типу особистості. Наступним у дев’ятому класі є інтелектуальний тип особистості, у одинадцятому - соціальний тип. На основі порівняльної характеристики умов та організації праці 9 -11 класів виявлено, що у 9-му класі перше місце посідає самостійність, а у 11 класі - роз’їзди. Найменш вагомими для дев’ятикласників є вишукані відносини, для одинадцятикласників - приміщення з великою кількістю людей та відкрите повітря. У якості мети праці у 9-му класі переважає досліджувати що- небудь, робити відкриття, перевезення чого-небудь, а у 11-му класі домінує оцінювати, перевіряти, досліджувати що-небудь, робити відкриття, творити, створювати нове. Керування людьми властиве учням як 9, так і 11 класів. Серед предметів праці у дев’ятикласників переважає економіка та політика, а у одинадцятикласників - мистецтво. Інтерес до науки та праці з людьми властивий учням як 9, так і 11 класів. Незначним є відсоток щодо пункту рослини і мікроорганізми, деталі і матеріали. Порівняльна характеристика засобів праці вказує на переважання комп’ютерів незалежно від віку.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Професійне самовизначення – це складне особистісне утворення, яке проявляється у самореалізації особистості в професійній діяльності в результаті найбільш повного використання нею власних здібностей й індивідуально-психофізіологічних можливостей із врахуванням вікових особливостей розвитку, це пошук «своєї» професії та «себе в професії», власної професійної ролі в ній, визначення для себе професійних перспектив та їх досягнення. У результаті дослідження професійного вибору старшокласників встановлено, що незалежно від віку серед сучасних старшокласників домінує діловий тип особистості, серед засобів праці переважають комп’ютери.

Подальших досліджень потребує визначення професійної спрямованості старшокласників, дослідження впливу темпераменту на вибір професії, з’ясування оптимальних умов профорієнтаційної роботи у школі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconВпроваджуємо Базову програму «Я у Світі» Алгоритм апробації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Алгоритм апробації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», методичні проекти впровадження у масову педагогічну...
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconУПравління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Науково-теоретичні засади, методичні та психологічні аспекти, особливості впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного...
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»
Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологічна служба» для студентів денної...
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconТематика курсових робіт для студентів ІІІ курсу «Педагогічна психологія»
Соціально-психологічна адаптація сільської молоді до навчання у вищих навчальних закладах
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconПрограма дисциплiна: "Геохімія ізотопів" (для магістрів) Спецiальнiсть: 07. 07. 03 "
Радіоактивні ізотопи – основа датування геологічних формацій та вивчення еволюції різноманітних комплексів гірських порід і мінералів....
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconНаціональна стратегія сталого розвитку
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навиків необхідних при складанні та реалізації стратегії сталого...
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження сформованості навчально-пізнавальної компетенції учнів 9 класів
У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначається, що стратегічним напрямом реформування освіти є забезпечення...
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Марухина І. В., Кондратенко Л. О., Растроста Г. Б. Психологічна служба системи освіти Сумської області (2013 – 2014 навчальний рік)....
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconМіжнародне співробітництво
Однією з ключових умов сталого розвитку України є зміцнення її міжнародних позицій. І саме університети – є одними з найпотужніших...
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconВідгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Федоренко Ольги Володимирівни «Формування цільового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості»
Формування цільового потенціалу підприємств машинобудування обумовлено відсутністю ефективних стратегій розвитку машинобудівних підприємств,...
Психологічна готовність до материнства як основа емоційного розвитку майбутньої дитини барська Є iconІнформації щодо ринкової або іншої вартості його балансового майна. Відповідна інформація є результатом проведення фінансової оцінки бізнесу або окремого майна
Оскільки нині ринкові умови розвитку вітчизняного бізнесу ще суттєво відрізняються від умов розвитку бізнесу у країнах із розвиненими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи