Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів icon

Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерівНазваIssn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів
Сторінка1/8
Дата конвертації27.06.2015
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8

ISSN 2307-9649

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла ОстроградсЬкого

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «пРОФ. дОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ» (БОЛГАРІЯ)

СПІЛКА інженерів-підривників України

АКАДЕМІЯ ГІРНИЧИХ НАУК

ВАТ «Полтавський ГЗК»

Міжвідомча асоціація «Укрвибухпром»

Інститут геотехнічної механіки

ІМені м.с. пОЛЯКОВА НАН України

зат «Міжвідомча комісія з вибухової справи»

при Академії Гірничих Наук (Росія)

СІЛЕЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)
XІІ МіЖНАРОДНА НАУково-ТЕХНіЧнА КОНФЕРЕНЦіЯ

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ БУРОВИБУХOВИХ РОБІТ, ЇХ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА»
Посвідчення УкрІНТЕІ № 601 від 11.10.2012
Матеріали конференції
Кременчук–Бургас

2013

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла ОстроградсЬкого

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «пРОФ. дОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ» (БОЛГАРІЯ)

СПІЛКА інженерів-підривників України

АКАДЕМІЯ ГІРНИЧИХ НАУК

ВАТ «Полтавський ГЗК»

Міжвідомча асоціація «Укрвибухпром»

Інститут геотехнічної механіки

ІМЕНІ м.с. пОЛЯКОВА НАН України

зат «Міжвідомча комісія з вибухової справи»

при Академії Гірничих Наук (Росія)

СІЛЕЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

Матеріали конференції
ХII Міжнародна науково-технічна конференція
«Сучасні технології ведення буровибухових робіт,

їх економічна ефективність і техногенна безпека»
Материалы конференции
ХII Международная научно-техническая конференция
«Современные технологии ведения буровзрывных работ,

их экономическая эффективность и техногенная безопасность»
conference proceedings
IX International scientific and technological conference
«Modern technologies of conduct of drillings and blasting,

their economic efficiency and technogenic safety»
(посвідчення УкрІНТЕІ № 601 від 11.10.2012)


Кременчук–Бургас, 03–10 вересня 2013 р.

XІІ Міжнародна науково-технічна конференціям «Сучасні технології ведення буровибухових робіт,

їх економічна ефективність і техногенна безпека»: матеріали конференції. –

Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2013. – 95 с.

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 03.07.2013 р.). Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних і природничих наук.
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Загірняк М. В. – д.т.н., професор, член-кореспондент НАПН України,

ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Співголова

Іщенко М. І. – к.е.н., президент Спілки інженерів–підривників України

Заступник голови

Чебенко В. М. д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Члени програмного комітету

Махоня І. В. голова ради Міжвідомчої асоціації «Укрвибухпром»

Джигрін А. В. д.т.н., професор, директор з наукової роботи

ФДУП «ННЦДП – ІГС імені О.О. Скочинського» (Росія)

Ракішев Б. Р. д.т.н., професор, академік НАН РК, завідувач кафедри

Казахського національного технічного університету (Казахстан)

Воєвода Анджей д.т.н., професор хімічного факультету

Сілезького технічного університету (Польща);

Норов Ю. Д. д.т.н., професор, заступник начальника ЦНДЛ

Навоійського гірничо-металургійного комбінату (Узбекистан);
організаційний комітет

Голова

Воробйов В. В. – д.т.н., професор, директор інституту механіки і транспорту

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Співголова

Петко Петков ректор Державного університету «Проф. Доктор Асен Златаров», м. Бургас, Болгарія

Заступники голови

Єфремов Е. І. – д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом механіки вибуху

Інституту геотехнічної механіки імені Н.С. Полякова НАН України

Міткова Магдалена – проректор , доцент, доктор Державного університету

«Проф. Доктор Асен Златаров», м. Бургас, Болгарія

Адущкін В. В. – д.т.н., професор, академік РАН, завідувач кафедри геофізики сильних збурень

Московського фізико-технічного інституту, Росія

Члени організаційного комітету

Вознюк В.М. виконавчий директор Міжвідомчої асоціації «Укрвибухпром»

Бородін В.П. к.т.н., заступник генерального директора ЗАТ «Міжвідомча комісія з вибухової справи», Росія

Гуменік І.Л. д.т.н., професор, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт

Національного гірничого університету

Лотоус К.В. – головний спеціаліст з гірничої справи ВАТ «Полтавський ГЗК»

Драгобецький В.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Чебенко Ю.М. – к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Секретар програмного та організаційного комітетів, відповідальна за випуск –

Козловська Т.Ф. – к.х.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

© Автори публікацій

© Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоАдреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра „Безпека життєдіяльності”, кафедра „Технічна механіка”, кімн. 1205, 2217.

Телефони: (0536) 74-13-87, (0536) 74-32-49, (05366) 3-11-13. E–mail: tehm@kdu.edu.ua, bgd@kdu.edu.ua, tfk58@kdu.edu.ua

ЗМІСТ

ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ ГРАНИТОВ, ОСЛАБЛЕННЫХ

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ,

ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Ефремов Э. И., Кратковский И. Л., Ищенко К. С.

7

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ФАЗ

В алюминиИ ПРИ ВЗРЫВНОМ ЛЕГИРОВАНИИ

МИКРОПОРОШКОМ КАРБИДА КРЕМНИЯ

Соболев В. В., Зазимко В. И., Ушеренко С. М.

11

Повышение эффективности упрочнения зубьев

ковшей экскаваторов

Лотоус В. В., Чебенко В. Н., Драгобецкий В. В.

16

ОБ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА ЭМУЛЬСИОННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Манжос Ю. В., Сербай П. Д.

19

Сыпучие и водосодержащие промышленные взрывчатые вещества, разработанные применительно

к технологии заряжания в рукава

Прокопенко В. С., Туручко И. И., Косьмин И. В.

23

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

ЭМУЛЬСИОННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ МАРКИ «ЭРА»

НА ГРАНИТНЫХ КАРЬЕРАХ

Шиман Л. Н., Холоденко Т. Ф., Павличенко А. В.

26

ОБРАЗОВАНИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УДАРНОГО СЖАТИЯ

Соболев В. В.

32

ВЛИЯНИЕ НА РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД
УСЛОВИЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЙ

Ефремов Э. И., Кратковский И. Л., Никифорова В. А.

37

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ТВЕРДЫХ МИКРОЧАСТИЦ

НА ГЛУБИНУ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ В МЕТАЛЛЫ


Соболев В. В.

39

ВЛИЯНИЕ ПРОСЛОЙКИ ПОД НАКЛАДНЫМ ЗАРЯДОМ

НА ИЗМЕНЕНИЕ ВОЛНЫ НАПРЯЖЕНИЙ В НАГРУЖАЕМОЙ СРЕДЕ

Долударев В. Н.


44

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА КАРЬЕРАХ

Галиакберова Ф. Н.

47

определениЕ оптимального времени воздействия

раствора ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

на горную массу

Лемижанская В.Д., Долударева Я.С.

52

ДЕЙСТВИЕ ВЗРЫВА НА ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ,

НАХОДЯЩИЕСЯ В СМЕЖНЫХ ШПУРАХ

Калякин C. А., Азаматов Р. И.

54

ОБ АДСОРБЦИОННО-АДГЕЗИОННОМ МЕХАНИЗМЕ ВЛИЯНИЯ

ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕТОНАЦИИ НА ПРОЧНОСТЬ

ГОРНОЙ МАССЫ ПРИ ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД

Козловская Т. Ф.

59

Промислові дослідження ефективності

багатоточкового ініціювання на ефективність

пророблення підошви уступу

Пєєв А. М., Воробйов А. В.

63

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕТОНАЦИИ ЗАРЯДА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И УДАРНОЙ АДИАБАТЫ РАЗРУШАЕМОГО ВЗРЫВОМ ПЕСЧАНИКА НА ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Лабинский К. Н., Калякин С. А.


65

Влияние мелкодисперсных инертных твердых частиц

в заряде на разупрочнение твёрдых сред

Лемижанская В. Д., Долударева Я. С.

69

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПОДАВЛЕНИЯ

ПЫЛЕГАЗОВОГО ОБЛАКА ПРИ МАССОВЫХ ВЗРЫВАХ

В КАРЬЕРАХ

Юрченко А. А., Литвиненко А. А., Павличенко А. В., Потоцкая Е. С.

71

ОЦЕНКА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

В ГАЗЕ

Куринной В. П., Гаркуша И. П.

75

Обоснование средств и технологии формирования скважинных зарядов для регулированиЯ удельной

энергии, передаваемой массиву горных пород

Чебенко Ю.Н.


78

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ

ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Воробйова Л. Д.

82

снижение пылеобразования при взрывных работах

на открытой поверхности


Воробьев В. В., Воробьева Л. Д.

86

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУМУЛЯТИВНОГО

ЭФФЕКТА В ЗОНЕ ВОЗДУШНОГО ПРОМЕЖУТКА

Воробьев В. В., Лотоус К. В.

89

СПИСОК АВТОРІВ

94
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconIssn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого Державний технічний університет м. Кошице (Словаччина) Спілка інженерів
Розробка, використання й екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин”
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«економіка підприємства», «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті» та «бухгалтерський облік»
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconМіністерство освіти I науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Вчитися конче потрібно на протязі всього життя. Всі ці вимоги сучасного суспільства задовольняє нова форма навчання дистанційна
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconМіністерство освіти I науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Знайомство з дистанційним курсом у тьютора вимагає 10% часу від загального обсягу курсу. У цей термін не входить час, необхідний...
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconМіністерство освіти і науки України
Начальник науково-дослідної частини (ндч) призначається наказом ректора університету з числа професорсько-викладацького складу кду...
Issn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права
Конституційно-правові механізми захисту прав місцевого самоврядування. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи