Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено icon

Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. ЗатвердженоНазваПротокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено
Дата конвертації29.06.2015
Розмір66.92 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

погоджено

Науково-технічною радою КрНУ
Протокол № 8

від 12 вересня 2014 р.

Затверджено:

Ректор КрНУ
________________ М. В. Загірняк

«______» _______________2014 р.
ПЛАН РОБОТИ


науково-технічної ради

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського на 2014-2015 навчальний рік
18 вересня 2014 р.

1. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2015 року.

Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В.

2. Затвердження складу науково-технічної ради університету.

Інформує начальник ндч доц. Троцко О. В.

3. Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2014 – 2015 н.р.

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

4. Підсумки роботи І Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІТ–Перспектива».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

5. Різне.

16 жовтня 2014 р.

  1. Підсумки атестації аспірантів.

Доповідають директори інститутів та декани факультетів.

  1. Затвердження тематичного плану НДР, які виконуються викладачами у рамках індивідуальних планів на 2014 – 2015 н. р.

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

3. Звіт з наукової діяльності кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту.

Доповідає завідувач кафедри проф. Сінчук О. М.

4. Підсумки роботи ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні технології ведення буровибухових робіт: економічна ефективність і техногенна безпека».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

5. Різне.

20 листопада 2014 р.

  1. Звіт редакційних рад наукових видань університету.

Доповідають заступники голів ред. рад: проф. Никифоров В. В., проф. Чорний О. П.

проф. Воробйов В. В., проф. Шмандій В. М.

  1. Звіт з наукової діяльності кафедри механіки та матеріалознавства.

Доповідає завідувач кафедри проф. Воробйов В. В.

3. Підсумки роботи VII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки».

Доповідає голова оргкомітету конференції.


4. Підсумки роботи Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства».

Доповідає голова оргкомітету конференції.


5. Різне.
18 грудня 2014 р.

  1. Про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт.

Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад.

  1. Звіт про виконання кошторису витрат університету на наукову діяльність у 2014 році.

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

  1. Звіт з наукової діяльності кафедри технології машинобудування.

Доповідає завідувач кафедри проф. Драгобецький В. В.

4. Підсумки роботи ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

5. Підсумки роботи ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

6. Підсумки роботи I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина в інформаційному просторі».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

7. Різне.

15 січня 2015 р.

1. Про виконання плану захистів дисертацій у 2014 р.

Доповідають директори інститутів та декани факультетів.

2. Затвердження плану захистів кандидатських та докторських дисертацій співробітниками університету на 2015 рік.

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

3. Затвердження звітів з науково-дослідних робіт, які виконувались співробітниками університету за рахунок коштів державного бюджету.

Доповідають керівники тем.

4. Висунення кандидатур молодих учених на здобуття премії Президента України для молодих учених.

Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О.

5. Звіт з наукової діяльності кафедри систем процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки.

Доповідає завідувач кафедри проф. Саленко О. Ф.

6. Підсумки роботи ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

7. Підсумки роботи Міжнародного форуму «ІТ-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа», у рамках якого проведено кнференції: «Інновації & WEB», «Автоматизація, інтелектуалізація та інформаційно-управляючі системи».

Доповідає голова оргкомітетів конференцій.

8. Різне.

19 лютого 2015 р.

1. Підсумки науково-дослідної роботи колективу КрНУ за 2014 рік.

Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В.

2. Звіт з наукової діяльності кафедри економіки.

Доповідає завідувач кафедри проф. Маслак О. І.

3. Звіт з наукової діяльності кафедри систем інформатики та вищої математики.

Доповідає завідувач кафедри проф. Ляшенко В. П.

4. Про стан та завдання укладання госпдоговірних НДР.

Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

5. Висунення кандидатів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів та Верховної Ради України для молодих учених.

Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О.
6. Підсумки роботи Х Міжнародної науково-технічної конференції «Розробка, використання та екологічна безпека сучасних гранульованих і емульсійних вибухових речовин».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

7. Різне.

19 березня 2015 р.

1. Про стан виставкової діяльності університету.

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

2. Звіт з наукової діяльності кафедри маркетингу.

Доповідає завідувач кафедри проф. Сокур М. І.

3. Звіт з наукової діяльності кафедри фінансів і кредиту.

Доповідає завідувач кафедри доц. Глухова В. І.

4. Підсумки роботи ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

5. Різне.

16 квітня 2015 р.

  1. Про підготовку до Дня науки та Всеукраїнського фестивалю науки.

Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

2. Звіт з наукової діяльності кафедри безпеки життєдіяльності.

Доповідає завідувач кафедри проф. Чебенко В. М.

3. Звіт з наукової діяльності кафедри педагогіки, психології та філософії.

Доповідає завідувач кафедри проф. Поясок Т. Б.

4. Різне.

21 травня 2015 р.

1. Про подання запитів до МОН України на бюджетне фінансування фундаменальних та прикладних наукових досліджень і розробок у 2016 році.

Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В.

2. Звіт про науково-дослідну роботу молодих учених за 2014 рік.

Доповідає відповідальна за НР студентів та молодих учених доц. Солошич І. О.

3. Звіт з наукової діяльності кафедри українознавства.

Доповідає завідувач кафедри доц. Маслак В. І.

4. Підсумки роботи ІХ Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, туризму рекреації та валеології».
Доповідає голова оргкомітету конференції.

5. Підсумки роботи ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції за «Актуальні питання проблеми життєдіяльності суспільства».

Доповідає голова оргкомітету конференції

6. Підсумки роботи ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні й енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації»/

Доповідає голова оргкомітету конференції

7. Різне.

18 червня 2015 р.

1. Про результати проведення Дня Науки.

Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

2. Про виконання плану захистів дисертацій за перше півріччя 2015 року.

Доповідають директори інститутів та декани факультетів.

3. Затвердження тематичного плану проведення наукових заходів на 2016 рік.

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В.

4. Підсумки роботи ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика».

Доповідає голова оргкомітету конференції.

5. Підсумки роботи ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка
В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів».

Доповідає голова оргкомітету конференції

6. Різне.
Голова НТр В. В. Никифоров

Заступник голови НТР О. В. Троцко

Секретар НТР С. В. ПетренкоСхожі:

Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №8 від 12 вересня 2014 р. ЗатверджУЮ
Троцко о. В. – начальник науково-дослідної частини – заступник голови науково-технічної ради
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №1 засідання кафедри теорії та історії культури лну ім. І. Франка від 03 вересня 2014 р. Завідувач кафедри
Презентація нових матеріалів фільмо- та слайдотеки лабораторії етики та естетики
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Канцелярію очолює завідувач, що призначається на посаду наказом ректора університету
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Університету,...
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всекраїнського тижня права
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №815-р «Про затвердження плану заходів з проведення...
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №8 від 30. 06. 2014 р. Кременчук 2014 зміс т паспорт стратегічної програми розвитку
Збереження матеріально-технічної бази та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності
Протокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено iconПротокол №3 від 02. 06. 2014 р. Голова Приймальної комісії С. М. Козьменко 2014 р. Розклад
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи