Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет icon

Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітетНазваПрограма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет
Дата конвертації30.06.2015
Розмір128.01 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

філологічний факультет
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

відділ соціолінгвістики
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

МОН УКРАЇНИ

відділ мови


VII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ СЕМІНАР

ПРОГРАМА

Львів

14 квітня 2010 р.
Організаційний комітет
Гарасим Ярослав – декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мацюк Галина – док. філол. наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, керівник семінару.

Ставицька Леся – док. філол. наук, професор, завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАНУ.

Пономаренко Ангеліна – канд. філол. наук, завідувач відділу мови Національного науково-дослідного інституту українознавства.

Дзябко Юлія – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Луньо Леся – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Римашевський Юрій – аспірант кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
КАЛЕНДАР РОБОТИ СЕМІНАРУ
Головний корпус

Львівського національного університету імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1

Середа, 14 квітня
800 – 900 Реєстрація учасників VIІ Всеукраїнського

соціолінгвістичного семінару (ауд. 343)

900 – 930 Відкриття семінару

930 – 1100 Пленарне засідання (ауд. 312)

1100– 1130 Перерва на каву

1130– 1300 Продовження пленарного засідання

1300– 1400 Перерва на обід

1400– 1600 Секційні засідання

1600– 1620 Перерва на каву

1620– 1800 Продовження секційного засідання

1800 Закриття семінару. Фуршет


Регламент:

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

Обговорення та дискусія – 5 хв.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Ауд. 312

930 – 1300
Відкриття

VII Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару
Мацюк Галина

док. філол. наук, професор кафедри загального мовознавства

Гарасим Ярослав

декан філологічного факультету

Галенко Іраїда

Мовознавство у Львівському університеті:

напрями, персоналії та школи
Боруцька Марія, Мацюпа Ольга, Стельмах Соломія

Музичне вітання від тріо бандуристів

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ
Головує: Ставицька Леся
1. Мацюк Галина (Львів). Соціолінгвістична теорія і виклики часу.

2. Бестерс-Дільґер Юліане (Фрайбург, Німеччина). Укра-їнська мовна політика з 1991 по 2009 рр.: погляд ззовні.

3. Труб Володимир (Київ). Типи мовленнєвих відхилень як особливості ідіолекту українсько-російських білінгвів.

4. Марчук Людмила (Кам’янець-Подільський). Формування мовного побуту м. Кам’янця-Подільського.

5. Бабич Надія (Чернівці). Причини, наслідки і “перспективи” вульгаризації сучасного мовлення.
Перерва на каву 1100 1130


6. Ставицька Леся (Київ). Мовний світ українського гламуру.

7. Селіванова Олена (Черкаси). Проблема змішаної мови в лінгвістиці.

8. Бацевич Флорій (Львів). Соціальний статус і комунікатив-ний смисл.

9. Ткач Людмила (Чернівці). Соціолект козацько-шляхетської верстви в історії формування української літературної мови.

10. Гуйванюк Ніна (Чернівці). Соціолінгвістичні коментарі у граматиках буковинських авторів кін. XIX – поч. XX ст.

11. Пономаренко Ангеліна (Київ). Перспективи анкетування в on line режимі (на прикладі українознавчого соціолінгвістич-ного моніторингу).

СЕКЦІЯ 1

ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ.

КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ
Ауд. 305

1400 – 1700
Головують: Труб Володимир, Бабич Надія.
1. Лозинський Роман (Львів). Мовні проблеми України і кон-текст суспільної географії.

2. Луньо Євген (Львів). Питання сучасного мовного будівницт-ва і повстанська народно-епічна традиція.

3. Князев Надія (Київ). Концепція мовної політики в уряді Юлії Тимошенко.

4. Сваричевська Лідія (Львів). Ставлення до рідної і нерідної мов у працях античних мовознавців.

5. Марушкевич Ірина (Київ). Граматична кодифікація україн-ської літературної мови в 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (соціолінгвістичний аспект).

6. Гузар Олена (Тернопіль). Європейський контекст правопис-ної норми.

7. Ригованова Вікторія (Горлівка). Когнітивно-психологічні та соціолінгвістичні аспекти опису мовної особистості: точки дотику та відмінності.

8. Сукаленко Тетяна (Київ). Гендерна стереотипізація метафо-рично втілених ознак жінки (на прикладі мікроконцепту “Внутрішні характеристики”).
Перерва на каву 1600 – 1620
9. Туріс Інгрід (Мукачево). Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області (соціолінгвістичний та лексичний аспекти).

10.Дзябко Юлія (Львів). Семантична структура мікрополя мов-на політика.

11 Жукова Наталія (Запоріжжя). Особливості арготованої кар-тини світу.

12. Кудрейко Ірина (Донецьк). Соціомовний стереотип: теоре-тичний аспект.

13. Римашевський Юрій (Львів). Зміст та обсяг поняття націо-налізм у соціолінгвістиці.

14. Карпенко Наталія (Київ). Методика розроблення анкети в лінгвістиці.

15. Велика Анастасiя (Одеса). Актуальність та методи соціо-лінгвістичного дослідження (на матеріалах опитування курсантів та працівників міліції міста Одеси).

СЕКЦІЯ 2

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ
Ауд. 310

1400 – 1700
Головують: Марчук Людмила, Ткач Людмила
1. Гонтарук Лариса (Львів). Сфера Сакрум і формування цін-нісних орієнтирів суспільства.

2. Брага Ірина (Суми). Стереотипний образ суржику.

3. Мартінек Світлана (Львів). Дискурс тоталітарного режиму: два вектори мовленнєвого режиму.

4. Руда Олена (Київ). “Батьки і діти”: маніпулятивні стратегії й тактики в міжпоколінній комунікації.

5. Бук Соломія (Львів). Польсько-український паралельний корпус роману Івана Франка “Для домашнього огнища”.

6. Зелінська Марія (Львів). Мовна свідомість осіб польського походження, що навчаються у суботньо-недільних школах Львівщини (на матеріалі анкети).

7. Сагата Юлія (Львів). Польська анімалістична фразеологія у свідомості студентів вищих навчальних закладів Вроцлава (на матеріалі анкет).

8. Николів Ірина (Львів). Тематична група “людина” у лек-сичній підсистемі хорватського молодіжного сленгу.
Перерва на каву 1600 1620
9. Шляхова Валентина (Черкаси). Сучасне мовне обличчя міс-та Черкаси (за матеріалами публіцистики Василя Захарченка).

10. Палінська Олеся (Львів). Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації.

11. Луньо Леся (Львів). Іменник Львова як об’єкт соціолінгві-стичного аналізу.

12. Черкез Інна (Чернівці). Епістолярій кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело дослідження соціолекту української інтелігенції.

13. Кузнєцова Тетяна (Суми). Адресат як детермінант аксіом-логічних векторів мас-медійного повідомлення.

14. Стецюк Ірина (Тернопіль). Мовна діяльність тележурна-лістів у прямому ефірі.

15. Трач Надія (Київ). Сучасна українська преса як джерело по-повнення жаргонної лексики.
СЕКЦІЯ 3

ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВНЕ ЗАКОНОДАВТВО Й УКРАЇНА.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ
Ауд. 312

1400 – 1700
Головують: Мацюк Галина, Пономаренко Ангеліна
1. Пшик Ольга. Міжнародне та українське законодавство про мовні права національних меншин.

2. Греділь Олеся. Показник “рідна мова” в мовному образі національних меншин України (за матеріалами Всеукраїнського перепису населення, 2001 р.).

3. Козій Вікторія. Соціолінгвістичне вивчення української та російської мов в умовах незалежної держави (результати міжнародного проекту “Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз та рекомендації”, 2008).

4. Боруцька Марія. Національні меншини у Львові: історія і сучасність.

5. Луньо Леся. Міжнародні демократичні норми мовного будів-ництва і модель майбутнього мовного законодавства України.

6. Рогульська Христина. Рамкова конвенція з питань захисту національних меншин та Європейська хартія регіональних або міноритарних мов як інструменти захисту мови в європейському законодавстві: характеристика документів.

7. Гуменчик Ольга. Умови і причини підписання Хартії в Україні.

8. Мальцева Лілія. Текст Хартії і лінгвістична експертиза тер-мінів “міноритарна мова”, “мова національних меншин”.

9. Трумко Оксана. Обговорення Хартії в сучасному соціумі.

10. Луньо Петро. Звіти України про виконання зобов’язань Хартії.

11. Яворська Леся. Мовлення сільського школяра: аспекти лінгвістичного опису.

12. Вихопень Адріана. Концепція словника “Неофіційний іменник школяра”.
Перерва на каву 1600 1620
Круглий стіл на тему:

Мовлення львівських маршруток”
Питання обговорюють: Боднар Марія, Бордуляк Ірина, Ілик Ольга, Карабін Мар’яна, Литвин Оксана, Максимів Уляна, Масловська Наталя, Матвійчук Інна, Мудрик Мар’яна, Онопа Аліна, Песоцька Олеся, Романюк Світлана, Сапрука Богдана, Тарнавчик Анна, Ткач Мар’яна.

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ

Бабич Надія Денисівна – канд. філол. наук, професор кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Бацевич Флорій Сергійович – док. філол. наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Бестерс-Дільґер Юліане – доктор, професор, завідувач відділу славістики Фрайбурзького університету (Німеччина).

Брага Ірина Іванівна – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка.

Бук Соломія Несторівна – канд. філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Велика Анастасія Олександрівна – аспірантка кафедри української мови Одеського національного університету імені Іллі Мечникова.

Галенко Іраїда Георгіївна – кандидат філологічних наук.

Гонтарук Лариса Володимирівна – канд. філол. наук, асистент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Гузар Олена Володимирівна – канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри рідної мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Гуйванюк Ніна Василівна – док. філол. наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Дзябко Юлія Миколаївна – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Жукова Наталія Михайлівна – аспірантка Запорізького національного університету.

Зелінська Марія Зенонівна – пошукувач кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Карпенко Наталія Сергіївна – науковий співробітник відділу “Мова як українознавство” ННДІУ.

Князев Надія Михайлівна – викладач кафедри українознавства Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, член Національної спілки журналістів України.

Кудрейко Ірина Олександрівна – аспірантка кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

Кузнєцова Тетяна Василівна – канд. філол. наук, доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету.

Лозинський Роман Мар’янович – канд. геогр. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Луньо Євген Андрійович – канд. філол. наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України.

Луньо Леся Євгенівна – аспірантка кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мартінек Світлана Вадимівна – канд. філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Марушкевич Ірина Миколаївна – канд. філол. наук, вчений секретар Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України.

Марчук Людмила Миколаївна – док. філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Мацюк Галина Петрівна – док. філол. наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Николів Ірина Ігорівна – аспірантка кафедри слов'янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Палінська Олеся Михайлівна – канд. філол. наук, науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою НУ “Львівська політехніка”.

Пономаренко Ангеліна Юріївна – канд. філол. наук, завідувач відділу мови Національного науково-дослідного інституту українознавства.

Ригованова Вікторія Анатоліївна – канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри практики іноземних мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Римашевський Юрій Анатолійович – аспірант кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Руда Олена Григорівна – канд. філол. наук, молодший науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.

Сагата Юлія Ігорівна – асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сваричевська Лідія Юріївна – канд. філол. наук, доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Селіванова Олена Олександрівна – док. філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та перекладу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Ставицька Леся Олексіївна – док. філол. наук, професор, завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАНУ.

Стецюк Ірина Ярославівна – аспірантка кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Сукаленко Тетяна Миколаївна – канд. філол. наук, доцент кафедри української словесності та культури Національного університету державної податкової служби України.

Ткач Людмила Олександрівна – док. філол. наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Трач Надія Степанівна – канд. філол. наук, старший викладач кафедри української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Труб Володимир Михайлович – док. філол. наук, старший науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАНУ.

Туріс Інгрід Юріївна – канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Мукачівського державного університету.

Черкез Інна Богданівна – канд. філол. наук, завідувач кафедри дидактичних технологій та психологічного забезпечення освіти Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Шляхова Валентина Володимирівна – канд. пед. наук, старший науковий співробітник відділу “Мова як українознавство” ННДІУ.
Студенти філологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Боднар Марія – 3 курс.

Бордуляк Ірина – 3 курс.

Боруцька Марія – 4 курс.

Вихопень Адріана – 5 курс.

Греділь Олеся – 5 курс.

Гуменчик Ольга – 4 курс.

Ілик Ольга – 3 курс.

Карабін Мар’яна – 3 курс.

Козій Вікторія – 4 курс.

Козова Ірина – 3 курс.

Литвин Оксана – 3 курс.

Луньо Петро – 4 курс.

Максимів Уляна – 3 курс.

Мальцева Лілія – 4 курс.

Масловська Наталя – 3 курс.

Матвійчук Інна – 3 курс.

Мудрик Мар’яна – 3 курс.

Онопа Аліна – 3 курс.

Песоцька Олеся – 3 курс.

Пшик Ольга – 4 курс.

Рогульська Христина – 4 курс.

Романюк Світлана – 3 курс.

Сапрука Богдана – 3 курс.

Тарнавчик Анна – 3 курс.

Ткач Мар’яна – 3 курс.

Трумко Оксана – 5 курс.

Яворська Леся – 5 курс.
Схожі:

Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconПрес-реліз дкл – 2010 15-16 квітня 2010 року відбулася чергова Міжнародна наукова конференція «духовність. Культура. Людина»
«духовність. Культура. Людина», організована кафедрою теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного...
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconПрограма дослідження етапи дослідження І. Підготовчо-організаційний етап
«Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи»
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconПрограма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2009
Людмила Рижак. Філософія сталого розвитку людства. Програма курсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів. Львів: Видавничий...
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconТа художнього перекладу
Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції...
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconПрограма курсу та плани семінарських занять для філософів-спеціалістів Львів  2009
Людмила Рижак. Філософські проблеми природознавства. Програма курсу та плани семінарських занять для філософів-спеціалістів.  Львів:...
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconРобоча програма
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconПрограма X науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю 11-12 квітня 2013 року
«Днів науки філософського факультету-2013» (ауд. 301, головний корпус лну ім. І. Франка, вул. Університетська, 1)
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та згідно вимог освітньо-професійної програми підготовки...
Програма львів 14 квітня 2010 р. Організаційний комітет iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія і методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи