Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 icon

Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978НазваЗвіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Дата конвертації29.06.2015
Розмір42.67 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

Індивідуальний звіт про наукову роботу у 2014 році

завідувача кафедри петрографії

Гулія Василя Миколайовича
Відомості про вченого:

Рік народження - 1956

Рік закінчення ВНЗ - 1978

Науковий ступінь, рік захисту - доктор геол-мін. наук, 1995

Вчене звання, рік присвоєння – ст. наук. співроб., 1991
4 Здійснював наукове керівництво аспірантом І року навчання Петруняк Г. М.

6

Загальна кількість наукових публікацій:

Разом За звітний

(151) період (11)

Монографій

2
Підручників

1
Статей

108

7

Тез доповідей на конференціях

40

4

 

6.1 Праці, що вийшли з друку

6.1.5.4.

Статті у фахових виданнях України;

Mykhailov V. The Morphology and Composition of Liberia Placer Gold / V. Mykhailov, V. Guliy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013 – №4(63). – С. 45 – 49.

Гулій В. Ресурсний потенціал кремнію в Україні та можливість використання вітчизняного кремнію у відновлювальній енергетиці / В. Гулій, Р. Бочевар // Мінералогічний зб. – 2013. – № 63 (1). – С. 39 – 51.

Гулій В. До питання про роль водню в процесах мінералоутворення / В. Гулій, І. Побережська // Мінералогічний зб. – 2013. – № 63(2). – С. 41 – 50.

Гулій В.. Використання об’єктів-еталонів родовищ алмазу в ході прогнозно-розшукових робіт у проблематиці сучасної алмазаносності /В. Гулій, І. Побережська // Вісник Львівського університету. Серія геол. 2013. Вип. 27. С. 81 – 93.

Лепігов Г. Про застосування геосолітонної концепції генезису вуглеводнів у геологічних умовах України / Г. Лепігов, В. Гулій, І. Побережська // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2013. Вип. 27. С. 94 – 103.


6.1.5.5.

Статті в інших виданнях України

Гулій В. Особливості мінерального складу та походження карбонатитів сіілінярві (Фінляндія) / В. Гулій, В. Степанов, Н. Білик // Мінералогія: сьогодення і майбуття: наук. зб. ; за ред. О. Матковського. – Львів : Простір - М, 2014. – С. 36-37.

Гулій В. М. Тверді природні бітуми – індикатори вторинних ореолів утворених при вуглеводневому метасоматозі / В. М. Гулій, Г. М. Петруняк , І. В. Побережська // Мінералогія: сьогодення і майбуття: наук. зб. ; за ред. О. Матковського. – Львів : Простір - М, 2014. – С. 38-39.

6.1.6.1

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Гулій В. М. Алебастр Західної України: речовинний склад, походження, історичне і культурне значення / В. М. Гулій, Г.-П. Бояр, А.-В. Бояр // Міжнар. наук-практ конф. «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» : тези доп. 23 жовтня 2014 р. К. ДГЦУ, 2014. С. 14 – 19.

Гулій В. М. Основні проблеми формування спеціалістів-геологів високого рівня / В. М. Гулій // Міжнародна наукова конференція «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : тези доп. 15 березня 2014 р. К. КНУ, 2014. С. 14 – 19.

Гулій В. М. Геологічні та мінералого-геохімічні ознаки проявів вуглеводневого метасоматозу та їх практичне значення / В. М. Гулій, І. В. Побережська, Г. М. Петруняк // Міжнародна наукова конференція «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : тези доп. 15 березня 2014 р. К. КНУ, 2014. С. 30 – 31.

Guliy V. Mineralogical and isotopic indicators of palaeo-climatological conditions during Precambrian / V. Guliy // Internation Conference of the EGU. Viene, Austria. 2014 - P. 40-45 Гулій В.М._______________
Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри петрографії

від ___ листопада 2014 р, протокол №. __

 
Декан геологічного факультету, проф. Павлунь М.М.Схожі:

Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Михайлов В. Сланцева нафта і технології її видобутку / Михайлов В., Гулій В., Гладун М. // Геолог України. – 2013. – №3, С. 67 –...
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році асистента кафедри петрографії Костюка Олександра Володимировича Відомості про вченого: Рік народження Рік закінчення внз
Генералова Л. В. Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкато колірних горизонтів Скибової структурно – фаціальної зони Українських...
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році
За звітний рік науково-педагогічним колективом кафедри петрографії опубліковано: навчальних посібників – 2, статей у фахових виданнях...
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconПро проведення модульних контрольних робіт на усіх курсах
Про наукову та викладацьку діяльність професора, доктора філологічних наук, завідувача кафедри міжкультурної комунікації Паславської...
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Звіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи