Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 icon

Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013НазваПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013
Сторінка1/3
Дата конвертації28.06.2015
Розмір468.33 Kb.
ТипПравила прийому
скачать >>>
  1   2   3
Погоджено
___ _____________ 2013 р.
Перший заступник Міністра
_________________Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено
___._______________2013 р.
Ректор КНУБА
_____________________П.М. Куліков

(підпис)


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Київського національного університету будівництва і архітектури

в 2014 році

Київ - 2013


Правила прийому до Київського національного університету будівництва і архітектури в 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №582636, дата видачі 18.09.2013 р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №, №  1855/24387.
І. Загальні положення

    1. Київський національний університет будівництва і архітектури оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах - Миколаївському будівельному коледжі (див. додаток 8); Вінницькому коледжі будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури (див. додаток 9); Відокремленому структурному підрозділі «Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» (див. додаток 10).

1.2. Прийом до Київського національного університету будівництва і архітектури на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, надання місць у гуртожитку гарантовано.

1.4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором університету.

1.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського національного університету будівництва та архітектури, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

    1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

    2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

    3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

    4. Київський національний університет будівництва і архітектури приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.5. Київський національний університет будівництва і архітектури приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

2.6. Київський національний університет будівництва і архітектури здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (на час прийому документів і зарахування на бюджет):

- понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17.00 (19 липня, 4, 7, 11 серпня до 18.00); субота з 9.30 до 15.00; неділя вихідний .

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року

19 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

о 12.00 годинні 1 серпня 2014 року

о 12.00 годинні 31 липня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

25липня –1 серпня 2014 року (одна сесія)

-

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань та співбесіди

25липня –1 серпня 2014 року

21 – 31 липня 2014 року

Термін оприлюднення списку рекомендованих вступників

перший - не пізніше 12.00 години 2 серпня 2014 року

другий - не пізніше 12.00 години 5 серпня 2014 року

третій - не пізніше 12.00 години 8 серпня 2014 року

(другий і третій списки формуються у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)

Закінчення терміну вибору вступників місця навчання

перший – закінчується о 18.00 годині 4 серпня 2014 року

другий - закінчується о 18.00 годині 7 серпня 2014 року

третій - закінчується о 18.00 годині 10 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 15.00 години 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 18 серпня

за державним замовленням – не пізніше 15.00 години 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 26 серпня4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Київський національний університет будівництва і архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компаніїДенна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годинні 24 липня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

25 липня –1 серпня 2014 року

Термін оприлюднення списку рекомендованих вступників

2 серпня 2014 року
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – до 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - до 18 серпня

за державним замовленням – до 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - до 26 серпня4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Київський національний університет будівництва і архітектури конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії


Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста (для вступу на магістра)

Початок прийому заяв та документів

4 липня 2014 року (спеціальності напряму «архітектура» з 15 січня 2014 року)

Закінчення прийому заяв та документів

16 липня 2014 року (спеціальності напряму «архітектура» 24 січня 2014 року)

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань та екзамену з іноземної мови

17-24 липня 2014 року (спеціальності напряму «архітектура» з 25 січня по 1 лютого 2014 року)

Термін оприлюднення списку рекомендованих вступників

25 липня 2014 року (спеціальності напряму «архітектура» 3 лютого 2014 року)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - до 31 липня 2014 року ; (спеціальності напряму «архітектура» до 7 лютого 2014 року)

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - до 26 серпня 2014 року (спеціальності напряму «архітектура» до 20 лютого 2014 року)


4.5. Прийом заяв і документів та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в канікулярний період.
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Київський національний університет будівництва і архітектури

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012, або 2013 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Київському національному університеті будівництва і архітектури.

5.8. Особи, які в 2014 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у КНУБА:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Київського національного університету будівництва і архітектури.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510.

5.13. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано КНУБА на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.17. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання..


VI. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

6.1. Приймальна комісія Київського національного університету будівництва і архітектури допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

У випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Київського національного університету будівництва і архітектури.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 3 до цих Умов.

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра (додаток 4), а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до Київського національного університету будівництва і архітектури.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовуються результати фахових вступних випробувань за програмами, затвердженими приймальною комісією. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума результату фахових випробувань та середнього бала документа про базову вищу освіту. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахових випробувань, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала документа про базову вищу освіту.

При рівній кількості балів переважне право на зарахування (після переліку затверджених МОН молодь спорту розділу 11.1 а)-г)) мають особи, які після закінчення навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра отримали диплом з відзнакою або мають середній рейтинг успішності «добре» і вище, а також приймали участь в наукових конференціях, семінарах, конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах та мають друковані наукові праці.

Результати вступних фахових випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра вступники складають вступні фахові випробування. Для вступників на навчання за скороченим терміном підготовки бакалавра конкурсний бал обчислюється за результатами вступних фахових випробувань. Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. При рівній кількості балів переважне право на зарахування (після переліку затверджених МОН молодь спорту розділу 11.1 а)-г)) мають особи, які після закінчення навчання за освітньо-професійними програмами молодший спеціаліст отримали диплом з відзнакою або мають вищий середній бал документа про здобуту освіту.

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожний розділ творчого конкурсу за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Київського національного університету будівництва і архітектури.

Програма творчого конкурсу для вступу за напрямами «Архітектура» та «Образотворче мистецтво» передбачає виявлення здібностей абітурієнтів до засвоєння освітньо-професійної програми рівня бакалавра, відповідних напрямів. Для напряму підготовки «Архітектура» творчий конкурс складається з таких розділів: рисунок, композиція, графіка-креслення. Для напряму підготовки «Образотворче мистецтво» творчий конкурс складається з таких розділів: рисунок, живопис, композиція.

Програма творчого конкурсу передбачає випробування абітурієнта щодо уміння зображувати на аркуші паперу образотворчими засобами реальні об’єкти (рисунок), відтворювати за уявою об’єкти (композиція), відтворювати колористу гаму постановки (живопис) та креслити об’єкти за установленими правилами (графіка-креслення).

Творчий конкурс за розділом «рисунок» складається з необхідності за п’ять астрономічних годин виконати з натури постанову на білому папері формату A3.

Творчий конкурс за розділом «живопис» складається з необхідності за п’ять астрономічних годин виконати постанову з натури кольоровими акварельними фарбами на білому папері формату A3.

Творчий конкурс за розділом «композиція» виконується кольоровими олівцями на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.

Творчий конкурс за розділом «графіка-креслення» виконується графітними олівцями на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.

6.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Київського національного університету будівництва і архітектури

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час і в складі зазначених груп, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом, подаються у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступного випробування. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія КНУБА, рішення якої виноситься на розгляд приймальної комісії, яка приймає остаточне рішення і доводить його до відома вступників.

6.11. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.12. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до КНУБА, та вноситься до Єдиної бази.
VII. Цільовий прийом до Київського національного університету будівництва і архітектури

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Київського національного університету будівництва і архітектури на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму (спеціальності) .

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Київського національного університету будівництва і архітектури особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Київського національного університету будівництва і архітектури.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Київського національного університету будівництва і архітектури відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрям «комп’ютерні науки»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «комп’ютерні науки», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

трудове навчання – при вступі на напрям «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;

історія – при вступі на напрям «мистецтво»;

екологія – при вступі на напрям «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

педагогіка і психологія - при вступі на напрями галузей знань «педагогічна освіта».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, згідно з додатком 4 до Умов прийому.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1 - 9.3 цього розділу, поширюються на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення довузівської підготовки) КНУБА, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Перелік напрямів та спеціальностей наведено у додатку 6.

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 10 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до КНУБА мають:

а) особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

б) особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

в) особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

г) особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

д) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

е) особи, які набрали більшу кількість балів за сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання (вступного іспиту) з профільного загальноосвітнього предмету на всі напрями підготовки (крім напряму «архітектура» та «образотворче мистецтво»); для напряму підготовки «архітектура» та «образотворче мистецтво» - за результатами творчого конкурсу;

є) особи, які працюють за профілем обраної спеціальності не менше двох років, і військовослужбовці, звільнені в запас протягом останніх двох років;

ж) випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та отримали дипломи з відзнакою відповідного напряму підготовки;

з) випускники професійних навчально-виховних закладів, які отримали дипломи з відзнакою за профілем обраної спеціальності;

и) випускники підготовчого відділення університету;

і) випускники підготовчих курсів КНУБА;

ї) випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів, профіль отриманої спеціальності яких відповідає обраній в університеті;

й) особи, які мають стаж роботи;

к) особи, які мають вищий середній бал оцінок у документі про освіту;

л) випускники Державної художньої школи ім. Т.Шевченка, випускники спеціалізованих класів (ліцеїв), що мають відповідні угоди про співробітництво з архітектурним факультетом ( при вступі на архітектурний факультет).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
XII. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування.

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до рейтингового списку без врахування категорій вступників, визначених у розділах VIII – XI цих Правил.

12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті КНУБА. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті КНУБА. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу XІV.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.4 розділу XІІ.

  1   2   3Схожі:

Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconПоложення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури
Київського національного університету будівництва І архітектури (далі уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством...
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013 – №4(63). – С. 45 – 49
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Університету,...
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconПоложення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної...
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconКиївський національний університет будівництва І архітектури «Затверджую»
Прийом в магістратуру за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» відбувається на основі вступних фахових випробувань
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconРеєстр державних закупівель 2014 рік
Київ, бульвар Дружби народів 9 (юридична), 03062, місто Київ, проспект Перемоги 77А (фактична), т/факс (044)585-31-65
Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013 iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи