Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського icon

Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. ГеоргієвськогоНазваІнформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського
Дата конвертації29.06.2015
Розмір326 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

10. Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці
Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця КДМУ імені С.І. Георгієвського.

У рамках співробітництва з Фондом Romualdo Del Bianco (Флоренція, Італія) під керівництвом професора Т.В. Кобець (завідувач кафедри пропедевтики педіатрії) традиційно проводяться конференції для студентів, молодих учених, лікарів із відвідуванням провідних італійських клінік. У січні 2013 року відбулася міжнародна студентська конференція «Prospect of development of medicine at the present stage» за участю 20 молодих науковців і студентів університету. Були представлені доповіді студентів, виконані під керівництвом викладачів кафедр університету. Готується проведення нового міжнародного семінару у 2014 році. Підписано договір щодо продовження співробітництва з фондом на подальший період.

У 2013 році продовжується програма, організована французькою громадською організацією «Асоціація франко-української співпраці в галузі охорони здоров'я і фармації» (ASFUDS) і Українським лікарським товариством (ВУЛТ), у якій бере участь КДМУ імені С.І. Георгієвського. Координатором програми виступає професор В.С. Пикалюк (завідувач кафедри нормальної анатомії). У рамках цієї програми викладачі, студенти та працівники охорони здоров'я мали можливість ознайомитися з організацією системи охорони здоров'я Франції з відвідуванням ряду провідних клінік і наукових центрів Парижа. Програму планується продовжити й у 2014 році.

Співробітники університету отримали 29 індивідуальніх грантів для участі в різноманітних наукових програмах у 12 країнах світу. Крім того, в різноманітних стажуваннях прийняло участь 42 студента та 28 викладачів університету.

Університет продовжував брати участь у реалізації ряду наукових програм.

На кафедрі біохімії (завідувач – професор К.О. Єфетов) із науково-освітнім візитом 27 січня – 9 лютого 2013 року за запрошенням кафедри біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського в університеті перебував професор Gerhard M. Tarmann (Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum, Інсбрук, Австрія). Для студентів та викладачів КДМУ імені С.І. Георгієвського 01.02.2013 року професор Gerhard M. Tarmann прочитав лекцію «Останні успіхи біоідентифікаціі та ДНК-баркодінгу» про дослідження в межах міжнародного наукового проекту з вивчення послідовності нуклеотидів у гені першої субодиниці мітохондріальної цитохромоксидази живих організмів.

У 2013 році кафедра біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського уклала нову угоду із ABL – Arten, Biotope, Landschaft – Buro fur Landschaftsokologie (Фрайбург, Німеччина) про співробітництво в проекті «Solution of taxonomical and faunistic problems by application of the molecular methods». Протягом року на кафедрі виконувався третій етап досліджень за спільною із Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія) міжнародною науковою програмою «Study of DNA molecules of different biological species with the purpose to reconstruct phylogeny and create a proper biological system». Кафедрою спільно із вченими з інших країн проводилися наукові дослідження в Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum (Інсбрук, Австрія), Zoologische Sammlungen des Bayerischen Staates (Мюнхен, Німеччина), Humboldt-Universitat, Berlin (Берлін, Німеччина), Staatliches Museum fur Naturkunde (Карлсруе, Німеччина), Musee d’Histoire Naturelle (Париж, Франція), Royal Museum for Central Africa (Тервурен, Бельгія). Продовжено також вивчення гену мітохондріальної цитохромоксидази (СОI) Zygaenidae – спільний з Центром баркодінгу Biodiversity Institute of Ontario (University of Guelph (Канада)) дослідницький проект із секвенування ДНК.

Результати досліджень кафедри біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського доповідалися в серпні цього року на XXVIII European Congress of Lepidopterology в Болгарії та в жовтні на V International Barcode of Life Coference в Китаї.

У 2013 році наукові праці кафедри біохімії КДМУ імені С.І. Георгієвського були 52 рази процитовані вченими з Австрії, Франції, Швейцарії, Японії та інших країн.

Кафедра внутрішньої медицини № 1 (завідувач — професор О.В. Ушаков) проводить роботу в рамках епідеміологічного дослідження (реєстр) CLARIFY (Prospective observational Longitudinal registry of patients with stable coronary arterу disease (проспективний п’ятирічний реєстр спостереження пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця), ведення міжнародного «Реєстру пацієнтів високого ризику з хворобою коронарних та периферичних судин», а також «Проспективна, багатоцентрова, міжнародна реєстрація пацієнтів (чоловіків та жінок) із вперше діагностованим мерехтінням передсердь».

Співробітники кафедри внутрішньої медицини № 2 (завідувач — професор В.О. Білоглазов) брали участь у міжнародних конференціях і проходили стажування в провідних клінічних центрах Європи: проф. Білоглазов В.О. — EAACI-WAO Congress 2013 (Італія, Мілан), American College of Allergy, Asthma and Immunology (USA, Baltimore); проф. Петров А.В. — Щорічний конгрес Європейської антиревматичної ліги (EULAR) (Іспанія, Мадрид), Щорічна європейська ревматологічна школа (Португалія, Лісабон); доцент Доля О.М. – CATCH-UP 2013: Heart failure, Devices and Interventions. Columbia University Medical Center (USA, New York), Російський національний конгрес кардіологів. Кардіологія. Від науки до практики (Росія, Санкт-Петербург); ас. Шадуро Д.В. — Перший Міжнародний конгрес з медичної писемності (Всесвітня асоціація медичних авторів) (ОАЕ, Дубаї), Ягелонський університет (Uniwersytet Jagielloński), медичний факультет (Польща, Краків); доцент Сахалтуєв А.Д. — American Austrian Foundation (Open Medical Institute) (Австрія, Зальцбург). Підписані договори про співробітництво з Лондонським центром алергології та імунології (Велікобританія).

На кафедрі терапії та сімейної медицини ФПО (завідувач кафедри — д.м.н., професор Кляритська І.Л.) із науково-освітнім візитом з 12 травня по 14 травня 2013 року перебував професор, асоціативний директор «Кембридж Ізотоп Лабораторіс» Аніл Модак («Cambrige Isotop Laboratories», Бостон, США). Був підписаний договір про співпрацю між КДМУ імені С.І. Георгієвського, кафедра терапії і сімейної медицини ФПО, і Cambrige Isotop Laboratories (США). Метою співпраці є поліпшення надання медичної допомоги хворим з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. У рамках|у рамках| даного договору виконується наукова робота з теми «Прогностичній аналіз відповіді| на терапію| інгібіторами протонної помпи| та факторів|, що| впливають| на результати| лікування| в|біля| пацієнтів| з|із| кислото|залежними| захворюваннями|».

Кафедра нормальної фізіології та відділ екологічних ризиків ЦНДЛ (завідувач – професор О.В Євстафьєва) під егідою Європейської конвенції про трансграничні переноси атмосферних забруднювачів на далекі відстані LRTAP проводить роботи щодо картування та моделювання реактивного азоту, а також щодо підготовки спільного гранту з італійськими колегами та колегами 12 європейських країн у рамках 7-ої Рамкової програми ЄС. Професор О.В. Євстафьєва та доцент О.Б. Московчук взяли участь у чергової 23 робочій нараді Координаційного центру з ефектів (ССЕ) і 29-й робочій зустрічі цільової експертної групи Міжнародної кооперативної програми з моделювання та картографування критичних навантажень і рівнів атмосферного забруднення в країнах Європи в межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів (м. Копенгаген, Данiя).

На кафедрі фізіології патологічної (завідувач – професор А.В. Кубишкін) у рамках міжнародної співпраці у 2013 році спільно з кафедрою патофізіології університету Загребу (завідувач — професор Зденко Ковач) і низкою кафедр патофізіології Росії, Угорщини, Польщі та України підготовлено проект в програму TEMPUS, спрямований на підвищення якості викладання патофізіології в Європейських країнах. Цей проект побудовано на використанні кластерного підходу до викладання клінічних аспектів патофізіології та розвитку клінічної патофізіології в країнах східної Європи.

Співробітники кафедри медицини невідкладних станів та анестезіології (завідувач — доцент А.А. Бабанін) беруть участь у виконанні міжнародної програми «PAIN OUT» (II фаза), основне завдання якої полягає в удосконаленні заходів боротьби з післяопераційним болем. У межах програми PAIN OUT здійснюється збір відомостей про післяопераційний біль у різних дослідних центрах, об’єднання цих відомостей до єдиної міжнародної бази даних, їх обробка та порівняльний аналіз. Результати аналізу дозволяють оцінити якість післяопераційного знеболювання та створюють основу для вдосконалення тактики анальгезії в післяопераційному періоді. Доцент Пилаєва  Н.Ю, асистенти Мельниченко П.В і Пилаєв А.В. пройшли стажування «Masterclass on Clinical Research: How to design a clinical trial» у березні 2013 р. у Бельгії. Асистент Мельниченко П.В., професор Потапов О.Л. та доцент Бабанін А.А. взяли участь із доповіддю в міжнародному форумі «Sepsis 2013» 5-6 листопада 2013 р. у Бразилії. Асистент Біркун О.О. та доцент Бабанін А.А. взяли участь із доповіддю в міжнародному форумі «Drug Delivery to the Lungs 23» у грудні 2012 р. у Шотландії. Асистент Біркун О.О. з двома доповідями взяв участь у міжнародній конференції «European Respiratory Society Annual Congress» у вересні 2013 р. в Іспанії.

Кафедра акушерства, гінекології і перинатології ФПО (завідувач — професор А.М. Рибалка) співпрацює з міжнародною організацією з проектів первинної реанімації новонароджених (Солт-Лейк-Сіті, США) і з Директором Європейського центру дизасторной медицини професором Ф. Дела Корте в проекті з проблем реанімації новонароджених в екстремальних умовах. Кафедра проводить спільні дослідження з Науково-дослідним інститутом онкології імені М.М. Петрова (Санкт-Петербург).

У рамках міжнародного співробітництва кафедри променевої діагностики і променевої терапії (завідувач — професор О.І. Крадінов) Було проведено стажування асистента к.м.н. В.А. Кубишкіна по «Діагностичної візуалізації» на «Зальцбургських медичних семінарах» (м. Зальцбург, Австрія). Участь у семінарі дозволило ознайомитися з сучасними напрямами проведення променевої діагностики в пацієнтів зі складними діагностичними випадками в країнах західної Європи і США.

Кафедра офтальмології (завідувач — професор Н.В. Іванова) здійснює співробітництво з Американсько-австрійським Фондом («American Austrian Foundation» (AAF)) і Європейським офтальмологічним товариством «European Society of Ophthalmology». Проф. Іванова Н.В. є членом цього товариства. У рамках пропонованих програм співробітники кафедри взяли участь у Всесвітньому конгресі офтальмологів, який відбувся в Копенгагені (SOE Congress) у червні 2013 року. Була представлена стендова доповідь Копаєнко Г.І. і Іванової Н.В. «LPS-binding receptors of granulocytes and monocytes in patients with HLA-B27-associated anterior uveitis».

Професор Іванова Н.В. є членом Міжнаціонального експертної Ради з глаукомі країн СНД, Балтії та Грузії. Цією Радою в 2013 р. випущено Керівництво з глаукоми для країн СНД, Балтії та Грузії.

Співробітники кафедри брали участь у проведенні міжнародної акції — тижні боротьби з глаукомою (квітень 2013). У рамках цього тижня проведена конференція для лікарів Криму, а також співробітниками кафедри, із залученням студентів, інтернів, клінічних ординаторів всім бажаючим виконували вимір внутрішньоочного тиску з метою ранньої діагностики глаукоми.

У 2013 році почато співробітництво кафедр стоматології (завідувачі — професори С.І. Жадько, С.Г. Безруков, І.Г. Романенко, доценти К.О. Колесник, Л.Х. Дурягіна) з госпіталем «СENTRINHO-USP» при Університеті Сан-Пауло, Бразилія. Спільна робота передбачає обмін досвідом і проведення досліджень із проблеми реабілітації дітей з уродженими щілинами, що включає хірургічні, ортодонтичні, логопедичні заходи. У червні 2013 р. відбулася зустріч із Сауло Боргезом, керівником Ротареанської програми професійних обмінів, де були позначені основні напрямки співпраці. 22-23 жовтня 2013 р. була проведена конференція «Сучасні аспекти стоматології». Студенти, інтерни, лікарі отримали можливість прослухати лекції професора Жизель да Сілва Далбі з профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з уродженими цілинами, а також доктора, начальника відділу стоматології Національного госпіталю Терумі Окада Одзава про особливості ортодонтичного лікування дітей з вадами розвитку щелепно-лицьової ділянки. Фахівці госпіталю спільно з дитячими хірургами провели консультативний прийом дітей з уродженими щілинами на базі республіканської дитячої клінічної лікарні, ознайомилися з протоколами надання ортодонтичної, хірургічної допомоги даній категорії дітей.

Складено договір про взаємну співпрацю між Державною установою «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» і госпіталем «СENTRINHO-USP» при Університеті Сан-Пауло.

Кафедра клінічної фармакології, фармакотерапії (завідувач — доцент О.І. Коняєва) проводить роботу в рамках наступних міжнародних програм.

У рамках програми ВООЗ з моніторингу побічних реакцій лікарських засобів та антиретровірусних препаратів протягом 2013 року здійснювався збір й аналіз відомостей про побічну дію ліків, які вносяться в Національну базу даних побічних реакцій України і передаються до Центру моніторингу побічних реакцій ВООЗ (м. Упсала, Швеція).

В рамках співпраці з Thomson Reuters Scientific SAS співробітники кафедри беруть участь у програмі IDRAC-CORTELLIS (Єдина база даних регуляторних рішень), забезпечують наповнення, моніторинг і функціонування українського веб-модуля цієї системи.

Участь у спільному проекті ВООЗ, CIOMS і IUPHAR «Clinical Pharmacology in Healthcare, Teaching and Research», спрямованому на уніфікацію викладання клінічної фармакології, проведення клініко-фармакологічних досліджень, популяризацію даної спеціальності у світі та Україні.

У рамках програми Європейської асоціації клінічної фармакології і фармакотерапії (EACPT – European association of Clinical Pharmacology and Therapeutics ) і Міжнародного товариства фармакоепідеміології здійснюється участь молодих вчених - клінічних фармакологів у міжнародних форумах з клінічної фармакології та фармаконадзору (Швейцарія, КНР), отриманий доступ до закритої бази даних навчальних матеріалів з ​​фармаконагляду і фармакоепідеміології, повний доступ до статей з безпеки лікарських засобів (журнали видавництва Wiley and Sons), здійснюється рецензування існуючих законодавчих актів.

Кафедра фтизіатрії та пульмонології ФПО (завідувач — професор М.М. Гришин) у рамках міжнародної науково-технічній співпраці працює з Бюро ВООЗ в Україні за темою «Організація боротьби з туберкульозом», з міжнародною організацією РАТН за темою «Партнерство щодо контролю за туберкульозом». Також співробітники кафедри працюють з міжнародною організацією US AID та благодійним міжнародним фондом Рината Ахметова «Розвиток України» за програмою «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». Метою співробітництва являється: поліпшення якості надання допомоги хворим на туберкульоз, моніторинг епідеміологічної ситуації в Україні, розробка нових науково обґрунтованих методів виявлення, лікування та моніторингу хворих на туберкульоз, розробка нових методів викладання фтизіатрії для медичних працівників та інших цільових аудиторій.

У 2013 році працівниками кафедри проведено 4 семінари для лікарів загальної лікувальної мережі, 2 цикли семінарських занять для середнього медичного персоналу, з метою оцінки ефективності протитуберкульозних заходів здійснено 8 моніторингових візитів у райони Криму.

Кафедра педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб (завідувач — професор Лагунова Н.В.) здійснює співробітництво з «Хайдельберг центром» (Німеччина). Були запрошені фахівці для спільної співпраці та роботи в КРУ «Дитяча клінічна лікарня». Спільно працювали співробітники кафедри, кардіоревматологи, дитячі онкологи, анестезіологи, реаніматологи, дитячі хірурги, організатори охорони здоров'я та лікарі профільних відділень. Продовження спільної співпраці планується на 2014 рік.

Курс дитячих інфекційних хвороб (завідувач курсу — професор Богадєльников І.В.) продовжує співпрацю в рамках проекту «Профілактика і лікування ВІЛ/СНІДу в Республіці Білорусь», ініційоване ПРООН Білорусь та БО «Позитивний рух». Доцент Римаренко Н.В. брала участь в організації та проведенні (у якості тренера) семінару-тренінгу «Проблеми влаштування ВІЛ-позитивних дітей, які залишилися без батьківського піклування, у сімейні форми виховання» (м. Мінськ).

Низку наукових і освітніх міжнародних програм активно впроваджує кафедра лікувальної фізкультури і спортивної медицини, фізіотерапії з курсом фізичного виховання (завідувач — професор Г.О. Мороз). У 2013 році співробітники кафедри під керівництвом завідувача кафедри Г.О. Мороза і проф. І.В. Муравова проводили спільні наукові дослідження з представниками Вищої школи суспільних і технічних наук (Радом, Польща) відповідно до реалізації пунктів договору про співпрацю між Вищою школою суспільних і технічних наук і КДМУ імені С.І. Георгієвського в спільно заснованій лабораторії за участю професора Е.Г. Булич. Зроблені спільні публікації в зарубіжних періодичних виданнях (9), методичні матеріали впроваджені в науково-педагогічний процес у вищеназваних ВНЗ. Професор І.В. Муравов працює головним редактором наукового журналу «Zdrowie I Sposeteczenstwo», викладачем Вищої школи суспільних і технічних наук (Радом, Польща).

На кафедрі фізіотерапії ФПО (завідувач — професор В.В. Єжов) у взаємодії з Міністерством курортів і туризму Криму і в кооперації з проектом Євросоюзу «Диверсифікація і підтримка кримського туризму» розроблена методологія розвитку сектора медичного велнес-туризму. Виявлено потенційні тенденції та пріоритети розвитку традиційно клінічно орієнтованих курортів Криму. Відзначено реальний рівень конкурентноспроможних пропозицій продукту медичного велнес-туризму, у зіставленні з ринками ЄС та інших країн Чорноморського басейну. Професор В.В. Єжов взяв участь з доповіддю на Мировому конгресі «Оздоровчий туризм для людини третього віку» (Туреччина). Налагоджена співпраця із Міжнародною асоціацією з вивчення болю (International Association for the Study of Pain – IASP).

Кафедра судової медицини з курсом права (завідувач — професор А.А. Бабанін) розвиває співробітництво із Російським центром судово-медичної експертизи, кафедрою судової медицини Московської медичної академії імені І.М. Сєченова і кафедрою гістології та ембріології педіатричного факультету Російського державного медичного університету (Москва).


Кафедра російської мови (завідувач — професор О.О. Ховалкіна) продовжує співпрацю з Міжнародною асоціацією викладачів російської мови і літератури, у рамках якої здійснюється надання інформації за запитами організації, участь у Форумах різного рівня (зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських) з доповідями та публікаціями, участь з публікаціями в професійному журналі «Російська мова, література і культура в школі і вузі». Кафедра продовжує договори про наукові взаємодії з Державним інститутом російської мови ім. О.С. Пушкіна і Російським університетом дружби народів у формі активної участі в конференціях, організованих зазначеними науковими та навчальними закладами.
Перелік науково-педагогічних працівників, направлених за кордон на навчання або стажування у 2013 році.П.І.Б.

науково-педагогічного працівника

Назва країни

Назва закладу

Предмет направлення

Період перебуванняПилаєв О.В.

Бельгія

Європейське товариство анестезіології

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

5.03.2013-

7.03. 2013Пилаєва Н.Ю.

Бельгія

Європейське товариство анестезіології

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

5.03.2013-

7.03. 2013Мельниченко П.В.

Бельгія

Європейське товариство анестезіології

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

5.03.2013-

7.03. 2013Потапов О.Л.

Бельгія

Європейське товариство анестезіології

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

5.03.2013-

7.03. 2013Мельниченко П.В.

Росія

ФБГУ РНХИ ім. проф. А.Л. Поленова

Майстер-клас на базі відділення анестезіології та реанімації

5.03.2013-

7.03. 2013Притуло Л.Ф.

Німеччина

Хайдельбергський медичний університет

Стажування з дитячої хірургії

15.10.2013 -15.11.2013Пикалюк В.С.

Франція

Асоціація французсько-української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації

Стажування в провідних клініках Франції

6.07.2013 – 13.07.2013Ярова О.Я.

Скандинавські країни

Асоціація французсько-української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації

Стажування в провідних клініках Скандинавських країн

7.06.2013 – 19.06.2013Крутіков Є.С.

Польша

Фармацевтична компанія Astra Zeneca

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

05.10.2013 – 09.10.2013Польська Л.В.

Польша

Фармацевтична компанія Astra Zeneca

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

05.10.2013 – 09.10.2013Сахалтуєв А.Д.

Австрия, Зальцбург


Open Medical Institute American Austrian Foundation

Впровадження сучасних європейських наукових і практичних досягнень у викладацьку і практичну роботу лікарів

20.10.2013-26.10.2013Кобець Ю.В.

Австрія,

Зальцбург

Weill Cornell

Medical School


Проходження навчально-практичного курсу «Хірургія костей та суглобів».

1702.2013-23.02.2013Ткачова Н. Ю.

Росія

Група компаній «Мать и дитя», Перінатальний медичний центр

Вітрифікація ооцитів та ембріонів з використанням методу Cryo Tech

27.09.2013–28.09.2013Малий К. Д.

Німеччина

XLAB, Gottinger Experimentallabor fur junge Leute e.V.

Практика та педагогіка: молекулярна біологія, нейро-фізіологія

04.11.2013–09.11.2013Єфетов К. О.

Австрія

Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum

Сумісні наукові дослідження з молекулярної біології

07.12.2013–22.12.2013Заболотнов В.О.

Германия

Germany Gilzenkirhen Перинатальный центр

Освоєння сучасних перинатальних технологій

18.03.2013 - 29.03 2013.Григорьев П.Е.

Російська Федерація

Томський державний медичний університет

Сумісне наукове дослідження оцінці стану здоров’я в залежності від геліогеофізичних факторів

29.07.2013 – 09.08.2013Каладзе М.М.

Росія

Фирма «Pfizer»

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

22.09.2013 -

23.09.2013Слободян О.І.

Мальорка


«Бионорика», PRES 2013 – Urology and Gynecology

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

01.06.2013-

02. 06.2013Тришина С.В.

Венгрия

GlaxoSmithKline

Майстер-клас по дизайну проведення клінічних досліджень

04.10.2013 -06.10.2013Белякова А.Г.

Венгрiя

HZA 853/855

Участь у мітингу по клінічному дослідженню у дітей з бронхіальною астмою

01.10.2013 – 04.10.2013Белякова А.Г.

Іспанія

Lavolta

Участь у мітингу по клінічному дослідженню у пацiєнтiв з неконтрольованою астмою

8.10.2013-11.10. 2013Кобець Т.В.

Італія

Фонд Ромуальдо дель Бланко

Участь у семінарі «Перспек-тиви розвитку медицини на сучасному етапі»

21.01.2013 –

29.01.2013Сухарєва І.О.

Італія

Фонд Ромуальдо дель Бланко

Участь у семінарі «Перспективи розвитку медицини на сучасному етапі»

21.01.2013 –

29.01.2013Прохоров Д.В.

Італія

Фонд Ромуальдо дель Бланко

Участь у семінарі «Перспективи розвитку медицини на сучасному етапі»

21.01.2013 –

29.01.2013Юнсі Г.О.

Італія

Фонд Ромуальдо дель Бланко

Участь у семінарі «Перспективи розвитку медицини на сучасному етапі»

21.01.2013 –

29.01.2013

27

Шадуро Д.В.

Польша,

Краков

Uniwersytet Jagielloński


Лікувальна практика в Ягелонскькому університеті (Польша)

03.08.2013-16.08.2013

28

Лебедєва О.Д.

Австрія,

М. Вена

Клиника «Rudolfstiftung»

Міжнародне стажування з педіатрії

02.03.2013 – 30.03.2013


Перелік індивідуально отриманих грантів працівниками КДМУ імені С.І. Георгієвського у 2013 роціП.І.Б. отримувача гранту

Термін надання

Вид гранту

Сума гранту

За участю докторантів

1

Крівенцов М.А.

2012-2013

Грант ВР АР Крим молодим ученим

22 тис. грн.

(2000 Євро)

За участю осіб професорсько-викладацького складуСахалтуєв А.Д.

26.01.2013 -27.01.2013

Фінансування участі у освітньої програмі Open Medical Institute American Austrian Foundation

1000 ЄвроБісюк Ю.А.

14.11.2013 -16.11.2013

Фінансування участі у

семінарі по проведенню досліджень по програмі CALIMA, м. Відень, Австрія

1000 ЄвроМатвєєв О.В.

22.01.2013 -27.01.2013

Фінансування подорожі та виступу на Симпозіумі гепатологів РФ (м. Бангкок, Королівство Таїланд)

2000 ЄвроМатвєєв О.В.

12.05.2013 -13.05.2013

Фінансування подорожі та виступу на засіданні спілки терапевтів м. Москви (Російська Федерація)

300 ЄвроМатвєєв О.В.

20.06.2013 -22.06.2013

Фінансування подорожі та виступу на конференції, «Проблеми клінічної гастроентерології»
(м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація)

500 ЄвроМатвєєв О.В.

26.08.2013-

01.09.2013

Фінансування подорожі та виступів на 11-м Конгресі Європейської Асоціації Клінічних Фармакологів та Фармакотерапевтів
(м. Женева, Швейцарська конфедерація)

800 ЄвроМатвєєв О.В.

26.08.2013 -01.09.2013

Фінансування подорожі та виступів на 11-м Конгресі Європейської Асоціації Клінічних Фармакологів та Фармакотерапевтів (Женева, Швейцарська Конфедерація)

500 Євро
Матвєєв О.В.

24.10.2013 -28.10.2013

Фінансування подорожі та виступу на 8-му Конгресі Азіатської Конференції Фармакоепідеміологів

(м. Гонконг, КНР)

1000 ЄвроКоняєва О.І.

30.04.2013 -1.05.2013

Фінансування подорожі на 23-й Конгрес Європейської спілки клінічної мікробіології та інфекційних хвороб
(м. Берлін, Німеччина)

800 ЄвроКубишкін В.А.

29.09.2013 05.10.2013

Фінансування поїздки для участі у «Зальцбургському медичномусемінарі» у секції «Діагностична візуалізація» (м. Зальцбург, Австрія).

2000 ЄвроБутирський О.Г.


05.11.2013 -06.11.2013

Фінансування поїздки для участі у міжнародному конгресі “Sepsis 2013”
(м. Ріо де Жанейро, Бразилія)

1800 евроЄфетов К.О.

07.12.2013 –22.12.2013

Фінансування поїздки та проживання під час стажування з молекулярної біології (Інсбрук, Австрія)

2500 ЄвроЗаболотнов В.А.

26.01.2013 -27.01.2013

Фінансування поїздки для засвоєння нової класифікації FIGO з кровотеч у жінок репродуктивного віку
(м. Брюссель, Бельгія)

1200 ЄвроРимаренко Н.В.

16.10.2013 -19.10.2013

Фінансування поїздки для участі у 14th European AIDS Conference (Брюссель, Бельгія)

2000 ЄвроСуліма Г.В.

26.01.2013 -27.01.2013

Фінансування поїздки для участі у курсах зі засвоєння ендоскопічної хірургії хребта (м. Цюріх, Швейцарія)

1200 ЄвроКоваленко Є.П.

17.01.2013 -20.09.2013

Фінансування поїздці для засвоєння нової класифікації FIGO з кровотеч у жінок репродуктивного віку
(м. Брюссель, Бельгія).

1000 ЄвроШестопалов Д.В.

29.05.2013 - 01.06. 2013

Фінансування поїздки для засвоєння нових методів лікування ускладнених ран (м. Стамбул, Туреччина)

800 ЄвроТатарчук П.О.

29.05.2013 - 01.06. 2013

Фінансування поїздки для засвоєння нових методів лікування ускладнених ран (м. Стамбул, Туреччина)

800 ЄвроТрушкевіч О.О.

13.03.2013 -16.03.2013


Фінансування поїздці для участі у 15 Всесвiтньому конгресi «Репродукція людини» (м.Венеція, Италія)

1200 ЄвроДовгань А.А.

13.03.2013 -16.03.2013


Фінансування поїздки для участі у 15 Всесвiтньому конгресi «Репродукція людини» (Венеція, Италія

1200 ЄвроТрушкевіч О.О.

25.04.2013-27.04.2013

Фінансування поїздки для участі у пленуму «Репродуктивне здоров’я: актуальнi питання сьогодення» (м. Київ)

200 ЄвроСтефанович А.А.

25.04.2013-27.04.2013

Фінансування поїздки для участі у пленуму «Репро-дуктивне здоров’я: актуальні питання сьогодення» (Київ)

200 ЄвроБрауде І.Е.

25.04.2013 -27.04.2013

Фінансування поїздки для участі у пленуму «Репро-дуктивне здоров’я: актуальні питання сьогодення» (Київ)

200 ЄвроПопова-Петросян О.В.

25.04.2013 -27.04.2013

Фінансування поїздки для участі у пленуму «Репро-дуктивне здоров’я: актуальні питання сьогодення» (Київ)

200 Євро

26.

Сімачова С.А.

13-16.03.2013

Фінансування поїздки для засвоєння нового метода лікування міоми матки та способів переривання вагітності (м.Венеція, Італія)

1000 Євро

27.

Лівшіц І.В.

7-10.07.2013

Фінансування поїздки для участі в курсі зі засвоєння ефективності методів ДРТ (м.Лондон, Великобританія,)

2000 Євро

28.

Адамов М.М.

20-22.10.2013

Фінансування поїздці для засвоєння нового метода стимулювання овуляції в лікуванні безпліддя
(м. Солоніки, Греція)

1500 Євро
Загальна сума 30900 Євро

Участь співробітників КДМУ імені С.І.Георгієвського

у закордонних конференціях і форумах


 1. Доц. Брехов О.М. – 24.01.2013р. - 29.01.2013р. Міжнародний 31–ий Сімпозіум з ендоскопічної хірургії хребта та дадоткових малоінвазивних методик, м. Цюріх (Швейцарія).

 2. Доц. Суліма Г.М. – 24.01.2013р. - 29.01.2013р. Міжнародний 31–ий Сімпозіум з ендоскопічної хірургії хребта та дадоткових малоінвазивних методик, м. Цюріх (Швейцарія).

 3. Проф. Притуло О.О. – 01.03.21103р. – 05.03.2013р. 71-я Конференція Американської академії дерматології, м. Майамі-Біч,Флорида (США).

 4. Доцент Ляшенко О.І. – 19-21 February. Участь у конгресі «1st International congress on Medical writing», м Дубай (Арабські Емірати).

 5. Доцент Ляшенко О.І. May 11th – 14th. 36th International Medical Scientific congress for medical students and young doctors. Македонія.

 6. Доц. Трушкевич О.О. – 13.03.2013р. – 16.03.2013р. «The 15th world Congress on human Reproduction», м. Венеція (Італія).

 7. Проф. Єжов В.В. – 19.04.2013р. – 23.04.2013р. Участь у 3-му Світовому конгресі, м. Ізмір (Туреччина).

 8. Проф. Іванов І.І. – 03.04.2013р. – 04.04.2013р. ІІІ- й Міжнародний конгрес «Інновації в оперативній гінекології», м. Сафед (Ізраїль).

 9. Доц. Черипко М.В. – 03.04.2013р. – 04.04.2013р. ІІІ- й Міжнародний конгрес «Інновації в оперативній гінекології», м. Сафед (Ізраїль).

 10. Асистент Прочан О.М. – 03.04.2013р. – 04.04.2013р. ІІІ- й Міжнародний конгрес «Інновації в оперативній гінекології», м. Сафед (Ізраїль).

 11. Асистент Косолапова Н.В. – 03.04.2013р. – 04.04.2013р. ІІІ- й Міжнародний конгрес «Інновації в оперативній гінекології», м. Сафед (Ізраїль).

 12. Професор Євстаф’єва О.В. - 07.04.2013р. по 12.04.2013р. Участь у 23 робочій нараді Координаційного центру з ефектів (ССЕ) і 28-й робочій зустрічі цільової експертної групи Міжнародної кооперативної програми з моделювання та картографування критичних навантажень та рівній атмосферного забруднення в країнах Європи у межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів, м. Копенгаген (Данія).

 13. Доц. Московчук О.Б. Участь у 23 робочій нараді Координаційного центру з ефектів (ССЕ) і 28-й робочій зустрічі цільової експертної групи Міжнародної кооперативної програми з моделювання та картографування критичних навантажень та рівній атмосферного забруднення в країнах Європи у межах Європейської конвенції про транскордонні переноси атмосферних забруднювачів, м. Копенгаген (Данія).

 14. Проф. Ільченко Ф.М. – 13.05.2013р. – 16.05.2013р. Участь в роботі 35 міжнародного конгресу європейської асоціації герніологів.

 15. Проф. Безруков С.Г. – 14.05.2013р. – 18.05.2013р. Участь в Міжнародному симпозіумі «Двадцятирічний досвід застосування гідрофільних імплантатів», м. Гонконг (Китай).

 16. Доц. Проніна Н.В. – 31.05.2013р. – 08.06.2013р. Участь у міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості та освіті», м.Варна (Болгарія).

 17. Проф. Притуло О.О. – 04.09.2013р. – 06.09.2013р. Конференція з лікування псоріазу, м. Прага (Чехія).

 18. Доц. Матвєєв О.В. – 28.08.2013р. – 31.08.2013р. 11-й Конгрес Європейської асоціації клінічних фармакологів і фармакотерапевтів, м. Женева (Швейцарія).

 19. Асистент Тимченко С.Л. 23.06.2013 р. -27.06 2013 р. 7 Міжнародного симпозіуму з експериментальної та клінічної нейробіології. Словакия, Кошице

 20. Асистент Тимченко С.Л. 21.09.2013 р. -26.09.2013 р. ХХІ Міжнародний конгрес неврологів. Австрия, Вена.

 21. Проф. Іванова Н.В. - 08.06.2013 р. – 11.06.2013 р. SOE Congress 2013, Данія.

 22. Доц. Копаєнко А.І. - 08.06.2013 р. – 11.06.2013 р. SOE Congress 2013, Данія.

 23. Доц. Расін О.Г. – 05.11.2013 р. – 09.11.2013 р. XXXI конгрес ESCRS (Європейського суспільства катарактальних и рефракційних хірургів), Нідерланди.

 24. Асистент Ярошева Н.О. 04.04.2013 р. – 07.04.2013 р. Міжнародний конгрес офтальмологів "COFI", Угорщина.

 25. Асистент Ярошева Н.О. 28.05.2013 р. – 02.06.2013 р. Міжнародна конференція офтальмологів в м Прага, Чехія.

 26. Доц. Расін О.Г. – 01.03.2013 р. – 02.03.2013 р. Науковий форум «Нові аспекти анти-VEGF терапії вологої форми ВМС, Німеччина.

 27. Доц. Расін О.Г. – 26.02.2013 р. – 02.03.2013 р. Засідання німецької академії з офтальмології, Німеччина.

 28. Проф. Іванова Н.В. - 17.07.2013 р. – 19.07.2013 р. WOG – 2013, Канада.

BRCs in the era of microbial genomics and diversity driven innovation of biotechnology, Пекін, Китай

 1. Проф. Хайтович О.Б. – 22.09.2013 р. - 27.09.2013 р. 13th International Conference on Culture CollectionsBRCs in the era of microbial genomics and diversity driven innovation of biotechnology, Пекін, Китай

 2. Проф. Хайтович О.Б. – 27.04.2013р. - 30.04.2013 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Берлін, Німеччина.

 3. Асистент Єфетов К.О. – 29.07.2013 р. – 04.08.2013 р. XXVIII European Congress of Lepidopterology, Болгария.

 4. Асистент Ткачова Н.Ю. - 07.07.2013 р. –10.07. 2013 р. ESHRE-2013 (European Society of Human Reproduction and Embryology), Велікобрітанія.

 5. Доц. Коняева Е.И. 30.04.2913р. -01.05.2013р. - 23-й Конгрес Європейського суспільства клінічної мікробіології і інфекційних хвороб (ECCMID), м. Берлін, Німеччина.

 6. Доц. Матвєєв О.В. 23.02.2013 – 25.02.2013 «Клінічна фармакологія гепатопротекторів »- Симпозіум гепатологів РФ (м. Бангкок, Таїланд)

 7. Доц.Матвеев А.В. 08.2013 р. «Pharmacovigilance in Crimea, Ukraine in 2012, annual report» - 11-й Конгрес EACPT, Женева, Швейцарія.

 8. Проф. Корсунська Л.Л. – 08.03.2013 -09.03.2013 “International Coalition of Neuropatic Pain” Masterclass, Нідерланди;

 9. Проф. Корсунська Л.Л. – 04.04.2013р.-5.04.2013р. 2-й Симпозіум «Інсульт та когнітивні порушення», Барселона, Іспанія.

 10. Проф. Корсунська Л.Л. – 28.04.2013 - 02.05.2013р. Науково- освітня конференція для практикуючих лікарів «Актуальні питання лікування та профілактики ускладнень серцево-судинних захворювань», Белек, Турція;

 11. Проф. Корсунська Л.Л. – 21.09.2013 - 26.09.2013р. XXI World Congress of neurology. Вена.

 12. Проф. Корсунська Л.Л. – 18.09.2013 Рада експертів з головного болю; Рім.

 13. Доц. Малий К. Д. 14.06.2013р.–17.06.2013р. ESH 2013 – The 23rd European Meeting on Hypertension & Cardiovascular Protection. Італія

 14. Доц. Римаренко Н.В. – 16.10.2013р. – 19.10.2013р. Участие в 14th European AIDS, м. Брюссель, Бельгія.

 15. Проф. Вербєнко В.А. – 06.04.2013р. – 09.04.2013р. Europeian Congress of psychiatry Nice, Франція.

 16. Проф. Вербєнко В.А. – 05.10.2013р. – 09.10.2013р. 26 ECNP Congress, Іспанія

 17. Проф. Вербєнко В.А. – 15.06.2013р. – 16.06.2013р. World Clinical Trials Investigator Meeting, Budapest, Венгрія.

 18. Проф. Двірський А.А. – 04.06.2013р. – 05.06.2013р. XIII international Medical Congress “Euromedical – Hannover”.

 19. Доц. Пронина Н.В. - 31.05.2013р. – 07.06.2013р. Стратегия качества в промышленности и образовании Болгария, г. Варна.

 20. Доц. Пронина Н.В. - 24.08.2013р. – 28.08.2013р The Association for Medical Education in Europe Conference (AMEE 2013), Прага, Чехия.

 21. Проф. Заболотнов В.А. - 13.03.2013р.-16.03.2013р. 15th world congress on human reproduction, Venezia Italy.

 22. Проф. Крючкова О.Н. - 7-11 september, 2013 ERS, Annual Congress. Barselina, Spain.

 23. Асистент Вильцанюк И.А. 11.09.2013р. – 14.09.2013р. .Конференція «Investigator Meeting», Будапешт, Венгрія.

 24. Асистент Балабанцева А.П. – 12.10.2013р. -16.10.2013р. Європейська гастронеделя «UEG, Берлін, Німеччина.

 25. Асистент Балабанцева А.П. – 10.10.2013р. Конференція «Neovacs Investigator Meeting», Прага, Чехія.

 26. Асистент Кривой В.В. - 10.10.2013р. Конференція «Neovacs Investigator Meeting», Прага, Чехія.

 27. Асистент Костюкова О.О. - 10.10.2013р. Конференція «Neovacs Investigator Meeting», Прага, Чехія.

 28. Доц. Григоренко О.І.- 27.09.2013р.- 28.09.2013р. Монотематіческій конференція гепатологів «Лікування вірусних гепатитів - погляд у майбутнє через призму сьогодення», Кипр.

 29. Проф.Кляритська І.Л. – 01.10.2013р. – 05.10.2013р. The liver meeting. Вашингтон, США.

 30. Асистент Цапряк Т.А. - 01.10.2013р. – 05.10.2013р. The liver meeting. Вашингтон, США.

 31. Асистент Вальцанюк І.О. - 12th April 2013 Vercirnon EMEA Investigator Meeting. London.

 32. Асистент Кривой В.В. - 12th April 2013 Vercirnon EMEA Investigator Meeting. London.

 33. Проф.Кляритська І.Л. – September 12th-14th 2013. XXVIth International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria. Madrid.

 34. Проф. Притуло О.О. – 01.03.2013р.-05.03.2013р. American Academy of Dermatology 71st Annual Meeting (AAD), США, Майамі.

 35. Асистент Жумикіна О.І. – 31.01.2013р. – 03.02.2013р. XV Международный конгресс эстетической медицины IMCAS Paris, Франція.

 36. Асистент Жумикіна О.І. – 7.06.2013р. – 09.06.2013р. Сучасні філлери компанії «Аллерган» в дерматокосметології » м. Берлін, Німеччина.

 37. Асистент Жумикіна О.І. – 04.04.2013р. – 06.04.2013р. 11th Anti-Aging Medicine World Congress. Монако, м. Монте-Карло.

 38. Асистент Жумикіна О.І. – 25.09.2013р. – 27.09.2013р. Новий вигляд на застосування ботулотоксину в неврологи і естетичній медицині м. Амман, Іорданія.

 39. Проф. Сухарєва І.О. – 20.01.2013р. – 27.01.2013р. Has been a reporter at International Students workshop in Florence. Італія.

 40. Доц. Трушкевич О.О. 13.06.2013р. – 16.03.2013р. 15 Всесвітній конгрес «Репродукція людини», Венеція, Італія.

 41. Викладач Чурєєва О.О. – 23.09.2013р. – 27.09.2013р. International Intersemiotic Translation Conference Лодзь, Польща.

 42. Викладач Чурєєва О.О. – 17.10.2013р. – 18.10.2013р. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Лодзь, Польща.

 43. Проф. Заболотнов В.А. - 16.09.2013р.- 22.09.2013р. Конгрес Європейського товариства гінекології, м. Брюсель, Бельгія.

 44. Проф. Романько О.В. – 21.11.2013р. – 24.11.2013р. Міжнародний конгрес східноєвропейських та євразійських досліджень, Бостон, США.

 45. Проф. Єжов В.В. - 17.04.2013р. -24.04.2013р. Участь 3-му Світовому конгресі, Турція.

 46. Викладач Чурєєва О.О. – 30.06.2013р. – 10.07.2013р. Міжнародний науково-практичний форум «Мови. Культури. Переклад », Салоники, Греція


Участь у конференціях і форумах ближнього зарубіжжя

 1. Проф. Григор`ев П.Е. 21.03.2013.-23.03.2013 Сучасні проблеми фізіології і фундаментальної медицини, Казань, Росія.

 2. Проф. Григор`ев П.Е. 19.11.2013р. Російський міждисциплінарний семінар з темпорології, Москва, Росія.

 3. Проф. Григор`ев П.Е. 22.04.2013р. – 26ю04.2013р. Сучасні підходи у розробці та застосуванні перев'язувальних і імплантаційних матеріалів для відновлювальної та пластичної хірургії, Алмати, Казахстан.

 4. Проф. Григор`ев П.Є. – 18.03.2013р. – 22.03.2013р. Участь в конференції «Сучасні проблеми фізіології та фундаментальної медицини», м. Казань (Росія).

 5. Професор Євстаф’єва О.В. - 11.09.2013р. по 14.09.2013р. 8-я Міжнародна біогеохімічна школа м. Гродно (Білорусія).

 6. Доц. Залата О.А. 11.09.2013р. по 14.09.2013р. 8-я Міжнародна біогеохімічна школа м. Гродно (Білорусія).

 7. Доц. Матвєєв О.В. 16.05.2013р. - 01.06.2013р. «Особливості використання препаратів розторопші», засідання наукового товариства терапевтів, м. Москва, Росія.

 8. Асистент Жукова Н.В. 22.10.2013р.-25.10.2013р., ХХIII Національний конгрес з хвороб органів дихання, Казань. Росія.

 9. Доц. Лудан В.В. – 05.06.2013р. – 07.06.2013р. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна епідеміологія актуальних інфекцій», Росія.

 10. Доц. Трушкевич О.О. - 10.06.2013р. – 13.06.2013р. XXVI Міжнародний конгрес з курсом ендоскопії. Нові технології в діагностиці та лікуванні гінекологічних захворювань, Росія.

 11. Проф. Ховалкіна О.О. – 05.02.2013р. – 06.02.2013р. IX Міжнародна науково-практична конференція «іншомовне освіта в сучасному світі», м. Москва, Росія.

 12. Старший викладач Фильцова М.С. - IV Міжнародна науково-практична конференція викладачів російської мови і літератури Вірменії, Росії та інших країн СНД «Російська мова - гарант діалогу культур, наукового співробітництва, міжособистісного і міжнаціонального спілкування в XXI столітті», Єреван, Арменія.

 13. Старший викладач Баранова Д.О. - IV Міжнародна науково-практична конференція викладачів російської мови і літератури Вірменії, Росії та інших країн СНД «Російська мова - гарант діалогу культур, наукового співробітництва, міжособистісного і міжнаціонального спілкування в XXI столітті», Єреван, Арменія.

 14. Старший викладач Фильцова М.С. – 25.09.2013р. – 27.09.2013р. IV Міжнародна науково-практична конференція викладачів російської мови і літератури Вірменії, Росії та інших країн СНД «Російська мова - гарант діалогу культур, наукового співробітництва, міжособистісного і міжнаціонального спілкування в XXI столітті», Пенза, Росія.

 15. Проф. Шаповалова О.Ю. – 18.11.2013р. – 21.11.2013р. Міжнародна науково-практична конференція «Стовбурові клітини і регенеративна медицина», Москва, Росія.

 16. Неуйміна Г.І. – 04.06.2013р. – 07.06.2013р. Участь у Міжнародній конференції «Молекулярна епідеміологія актуальних інфекцій», м. Санкт-Петербург, Росія.

 17. Доц. Бойко Т.А. – 18.11.2013р. – 21.11.2013р. Міжнародна науково-практична конференція «Стовбурові клітини і регенеративна медицина», Москва, Росія.Схожі:

Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconПатентно-ліцензійна діяльність в ду «кдму імені С.І. Георгієвського»
В ду «кдму імені С.І. Георгієвського» більша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики І лікування...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconТаблиця 9 Інформація про патентно-ліцензійну діяльність Державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2013 рік
...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconІнформація про патентно-ліцензійну діяльність ду «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» за 2012 рік
Державної службі інтелектуальної власності України. Бльша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconПрес-реліз дкл – 2010 15-16 квітня 2010 року відбулася чергова Міжнародна наукова конференція «духовність. Культура. Людина»
«духовність. Культура. Людина», організована кафедрою теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри маркетингу за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальність 030507«Маркетинг» (бакалавр) та 03050701 «Маркетинг» (магістр)
Наукова діяльність за останні 5 років основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях, семінарах,...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconКонкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих і перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі
Кдму, підтриманню ділової репутації кдму, поширення інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconПрограма досліджень та інновацій "horizon 2020" та нові виклики для української науки
Надати українським вченим, винахідникам, інноваційним фірмам, фінансовим та консалтинговим структурам інформацію про розвиток співпраці...
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії
На сьогодні тестується програма п’ятого покоління, готується патент на новий метод
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconПрограма X науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю 11-12 квітня 2013 року
«Днів науки філософського факультету-2013» (ауд. 301, головний корпус лну ім. І. Франка, вул. Університетська, 1)
Інформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського iconСорокопуд Олександра Євгеніївна
Дівочий клуб «юнка» юна, незалежна, комунікабельна, авангардна. Протягом 2000 – 2005 була студенткою політології Філософського факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи