Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії icon

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохіміїНазваІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії
Дата конвертації29.06.2015
Розмір116.39 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>


7.2. Розгорнена інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік
У галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії (зав. — проф. К.О. Єфетов) з метою оцінки «відповіді» пухлини на цитостатичну терапію та корекції цієї терапії для впровадження в клінічну практику розроблена універсальна комп’ютерна програма, що дозволяє кількісно визначати вміст в сироватці крові патологічних білків-парапротеїнів. На сьогодні тестується програма п’ятого покоління, готується патент на новий метод.

На кафедрі патофізіології (зав. — проф. А.В. Кубишкін) розроблені й запропоновані додаткові критерії малоінвазивної діагностики та прогнозу клінічного перебігу патології ендометрію за допомогою дослідження маркерів, що відображають характер запальних змін в ендометрії. Запропоновано визначення рівня гормонів у внутрішньоматкових змивах для додаткової оцінки ступеня гормональних порушень і їх впливу на перебіг гіперпластичних процесів ендометрію.

Співробітники кафедри на чолі с професором В.З. Харченко отримали державну премію АРК за монографію «Молекулярные механизмы развития экстремальных состояний и их коррекция» у галузі «Охорона здоров’я і курорти».

На кафедрі нормальної фізіології (зав. — проф. О.В. Євстаф’єва) на підставі одержаних результатів підготовлено 4 нововведення, в яких запропоновані методи кількісної оцінки впливу токсичних та есенційних елементів на стан імунної системи, характеру динаміки елементного балансу за умов тривалого спостереження, ефектів несприятливої дії елементного дисбалансу на нервову систему дітей у групах екологічного ризику й впливу токсичних та ессенціальних елементів на функціональний стан нервової системи дітей і підлітків.

На кафедрі гігієни (зав. — проф. С.Е. Шибанов) вивчені та розкриті механізми адаптаційних реакцій, що виникають під дією електромагнітних факторів, які генеруються комп'ютерами та мобільними телефонами, запропонований комплекс заходів із профілактики порушень адаптації при роботі з ними. Спільно з ученими Одеського НДІ курортології проведено комплексне еколого-гігієнічне дослідження антропогенного впливу на лікувально-оздоровчий потенціал грязьових родовищ, за результатами якого видано монографію.

На кафедрі мікробіології і вірусології (зав. – проф. Ю.Л. Криворутченко)

розроблено алгоритм оцінки ризику захворювання людини зоонозами, який може бути використаний у якості елементу комплексного епідеміологічного аналізу. Якісна й кількісна оцінка ризику може стати основою для розробки адекватних протиепідемічних заходів і дати напрямки для вдосконалення системи епідеміологічного нагляду на національному рівні.
На кафедрі нормальної анатомії (зав. — проф. Пикалюк В.С.) встановлені ефекти впливу ксеногенної спинномозкової рідини на різні органи і системи організму реципієнта. Виявлено максимальна дія СМР в перинатальному періоді розвитку й ослаблення її ефекту в міру дозрівання. Визначено загальний принцип дії ксеногенної спинномозкової рідини — моделювання в організмі реципієнта функціонального стану донора.

На кафедрі патологічної анатомії (зав. — доц. Новіков М.Ю.) розроблено нову концепцію морфогенезу деструктивних і репаративних змін альвеолярно-інтерстиційного компартмента легенів з урахуванням параметрів сурфактанту в динаміці гострого респіраторного дистрес-синдрому. Запропоновано спосіб оцінки параметрів сурфактанту в пацієнтів. Доказано, що замісна сурфактантна терапія дозволяє запобігти поширеній деструкції АГБ і усуває вторинну недостатність сурфактанту, призводить до покращення показників розтяжності легеневої тканини і оксигенації крові в гострій фазі ГРДС, а також до збільшення тривалості життя пацієнтів

На кафедрі медичної фізики та інформатики (зав. — проф. П.Є. Григор’єв) розроблено концептуальну модель медичної інформаційної системи для впровадження в університетську клініку КДМУ імені С.І. Георгієвського.

На кафедрі біології медичної (зав. — д.м.н. С.А. Кутя) обґрунтовано застосування антиоксидантів та імунокоректорів при хронічній алкогольній хворобі, запропоновані нові механізми репрограмування нативних макрофагів, показана роль 40 % етанолу як триггерного фактора епітеліально-мезенхімальної трансформації.

У галузі фармакології і фармації на кафедрі клінічної фармації (зав. – доцент О.І. Коняєва) упроваджені нові методи класифікації побічних реакцій, оцінки важкості та превентивності, апробована автоматична методика аналізу згоди (agreement analysis) — критерії каппа Коена та Флейса. Співробітники кафедри брали участь у формуванні та рецензуванні Державного формуляру України (5 видання), регіональних і локальних формулярів, у рамках членства міжнародних організацій (EACPT, ISPE, ECCMID) проводили заходи з поширення сучасної інформації про раціональну фармакотерапію, фармаконагляд, доказову медицину та чинне законодавство України щодо такої роботи, беруть участь у проекті компанії Thomson Reuters Scientific SAS «IDRAC-CORTELLIS» (Єдина регуляторна база даних).

У галузі терапії найбільш поширених захворювань на кафедрі внутрішніх хвороб № 1 (зав. — проф. О.В. Ушаков) встановлено вплив змін цитокінового гомеостазу та їх корекції на морфо-функціональні показники серця у хворих з артеріальною гіпертензією. Проведено дослідження та вивчена клінічна ефективність нових бета-адреноблокаторів (небіволол), блокаторів If каналів (івабрадин) при серцевій недостатності, антикоагулянтів нового покоління (фондапаринукс, ривароксабан), інгібітора ліпопротеїн-асоційованої фосфоліпази А2 (дарапладіб) для лікування хворих на інфаркт міокарда, інгібітора дипептидилпептидази 4-го типу алогліптина для лікування цукрового діабету 2-го типу у хворих, які перенесли інфаркт міокарда.
На кафедрі внутрішніх хвороб № 2 (зав. — проф. В.О. Білоглазов) запропоновані методи визначення та корекції антиендотоксинового імунітету (АЕІ). Доцільним є визначення у хворих на ХОЗЛ місцевих і системних показників гуморального та клітинного АЕІ, генетичного поліморфізму Toll-like рецепторів 4 типу, маркерів системного запалення для прогнозу тяжкості перебігу захворювання.

На кафедрі внутрішніх хвороб № 3 (зав. — проф. О.А. Хренов) доведена клінічна значущість застосування шкали BODE у якості прогностичного критерію ефективності відновного лікування хворих із професійною пиловою патологією легенів у санаторіях пульмонологічного профілю в умовах Південного берега Криму. Розроблено та впроваджено в клінічну практику метод відбору хворих на професійний пиловий бронхіт для санаторно-курортного лікування в умовах пульмонологічного санаторію Південного берега Криму (з прогнозованою клінічною ефективністю відновного лікування).

На кафедрі терапії і сімейної медицини ФПО (зав. — проф. І.Л. Кляритська) установлено кореляційні взаємозв'язки між проявами захворювання у хворих з множинними пептичними виразками (МПВ), характером клінічних і морфологічних порушень, зокрема, виявлено модифікацію рецепторів лектинів у структурних компонентах слизової шлунка. Обґрунтована необхідність призначення режиму квадротерапії або послідовної терапії з урахуванням несприятливих клінічних, морфологічних критеріїв і даних лектиногістохімії вже при терапії 1-ї лінії.

На кафедрі пропедевтики терапії (зав. — проф. Є.С. Крутиков) на основі вивчення стану ренін-ангіотензин-альдостеронової системи та цитокінового статусу хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією розроблені диференційовані підходи до призначення антигіпертензивних препаратів: антагоністів кальцію, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і прямих інгібіторів реніну.

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології (зав. – професор М.М. Грішин) складено логічну модель системи керування медичною реабілітацією хворих із хронічними неспецифічними запальними захворюваннями легень. Видано структуру, зв'язки й термінологічний опис цієї моделі. Розроблено математичні моделі прийняття діагностичних і прогностичних рішень при хронічному обструктивному захворюванні легень на етапі медичної реабілітації в умовах санаторно-курортного лікування.

На кафедрі нетрадиційної медицини (зав. — проф. Н.В. Мірошниченко) запропоновано комплекс не медикаментозних методів корекції розладів реакцій адаптації в людей молодого віку.

На кафедрі шкірно-венеричних хвороб (зав. – проф. О.О. Притуло) розроблено та впроваджено в практику лікувально-діагностичний алгоритм ведення хворих із бляшковою формою псоріазу з використанням вузькохвильової ультрафіолетової (311нм) терапії; обґрунтовані та впроваджені в практичну діяльність сучасні методи діагностики меланоцитарних невусів і меланом шкіри. Був запатентований спосіб лікування бляшкового псоріазу, який включає препарат імуномоделюючої дії, а також препарат берлітіон та аплікації мулових сульфідних пелоїдів.

У галузі хірургії на кафедрі хірургії № 1 (зав. — проф. О.В. Костирной) проводилися дослідження та клінічні впровадження способів активного лікування різноманітних форм розповсюдженого перитоніту з використанням методики програмованої лапаростомії з урахуванням динаміки внутрішньочеревного тиску. При лікуванні розповсюдженого ферментативного перитоніту використовувалися комбіновані методи трубчастого дренування та використання абсорбуючих синтетичних матеріалів.

На кафедрі хірургії № 2 (зав. — проф. Ф.М. Ільченко) розроблені і запатентовані нові способи герніопластики при післяопераційних і пахових грижах; спосіб виконання косметичного шва для вшивання шкірної рани значної довжини; розроблений спосіб фізіотерапії післяопераційних асептичних ран; розроблена перфорована пов'язка для лікування гнійно-некротичних ран і трофічних виразок.

На кафедрі загальної хірургії (зав. — проф. Д.В. Шестопалов) на підставі отриманих даних були отримані патенти на способи хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт і спосіб лікування інфікованого панкреонекрозу.

На кафедрі травматології та ортопедії (зав. — проф. С.М. Куценко) розроблені та запатентовані нові пристрої, які не мають аналогів в Україні, для остеосинтезу кісток гомілки. Розроблено спеціальний кондукторний пристрій для блокуючого остеосинтезу. Розроблено спосіб хірургічного лікування проникних переломів хребта. Дані науково-технічні розробки дозволяють підвищити якість лікування, скоротити тривалість ліжко-дня та кількість ускладнень.

На кафедрі хірургічних хвороб ФПО (зав. — проф. В.М. Старосек) розроблено та модифіковано лікувально-діагностичні алгоритми застосування та вдосконалення мінімально інвазивних хірургічних втручань під контролем ультразвукових і відеоскопічних методів візуалізації, які дозволили суттєво підвищити ефективність діагностики, оптимізувати лікувальну тактику, забезпечити етапність і спадковість лікування хірургічних хворих, підвищити якість контролю за перебігом патологічних процесів.

На кафедрі медицини невідкладних станів і анестезіології (зав. — доцент А.А. Бабанін) запропоновано комплекс заходів, спрямований на корекцію синдрому системної запальної реакції після об’ємних операцій на органах шлунково-кишкового тракту (ШКТ), нирці і сечоводі. Він сприяє реалізації концепції ранньої реабілітації цієї категорії пацієнтів і дозволяє знизити частоту розвитку синдрому системної запальної відповіді в післяопераційному періоді. При операціях на органах черевної порожнини застосування цього комплексу дозволяє скоротити об'єм інфузії кристалоїдних плазмозамінників, препаратів крові, тривалість штучної вентиляції легень після операції, загальну кількість ускладнень, забезпечує більш раннє відновлення пасажу по ШКТ.

На кафедрі офтальмології (зав. — проф. Н.В. Іванова) розроблений і апробований комплексний метод лікування увеїтів, який поряд із традиційним лікуванням включав ентеросорбент ентеросгель, пробіотик біоспорин та імуномодулюючий препарат неовір.

У галузі репродуктивного здоров'я на кафедрі акушерства і гінекології № 1 (зав. — проф. В.О. Заболотнов) підтверджена полігормональна концепція етіопатогенезу міоми матки (моноклональний гормоночутливий проліферат), причому моноклональна характеристика міоми матки дозволила характеризувати це утворення як локальну патологію міометрія.

На кафедрі акушерства і гінекології № 2 (зав. — проф. О.О. Трушкевич) розроблено патогенетично обґрунтований комплексний метод лікування вагітних з прееклампсією легкого та середнього ступеня тяжкості з метою профілактики розвитку тяжких форм даної патології.

На кафедрі акушерства, гінекології і перінатології ФПО (зав. — професор А.М. Рибалка) розроблені та патогенетично обгрунтовані алгоритми діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у жінок з різною патологією шийки матки в анамнезі на основі використання радіохвильової хірургії, що дозволило знизити частоту акушерських, перинатальних ускладнень відповідно в 2,2 і 2,0 рази, а також знизити рівень рецидивування даної патології під час вагітності в 4-5 разів.

У галузі педіатрії на кафедрі педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб (зав. — проф. Н.В. Лагунова; зав. курсу — проф. І.В. Богадєльников) у результаті вивчення показників апоптотичної активності та цитокінового гомеостазу залежно від наявності H.pilori і його верулентного потенціалу при гастродуоденальнії патології в дітей обґрунтовано застосування на санаторно- курортному етапі реабілітації мінеральної води «Феодосійська» і методу частотно-резонансної терапії.

На підставі досліджень щодо порушень мікробіоти слизових оболонок у дітей, хворих на тяжкі бактеріальні інфекції, та аналізу клінічних випадків тяжкого перебігу вірусно-бактеріальних інфекцій у дітей, уведені поняття «циклічного» і «нециклічного» а також «багатокомпонентного нециклічного інфекційного процесу». Доведено статистично значуще зниження антиендотоксинового імунітету (IgM) у дітей, хворих на ротавірусну мікст-інфекцію, залежно від віку дитини.

На кафедрі педіатрії з курсом фізіотерапії ФПО (зав. — проф. М.М. Каладзе) визначено закономірності кількісної продукції та ритму секреції мелатоніну в дітей з АГ у залежності від форми і тривалості захворювання; виявлено взаємозв'язок між нічним і денним вмістом мелатоніну та тривалістю захворювання. Дано наукове обґрунтування й доведено доцільність застосування синусоїдальних модульованих струмів (СМС-терапії) та електросонтерапії для корекції АГ у дітей на різних етапах реабілітації.

На кафедрі пропедевтики педіатрії (зав. — проф. Т.В. Кобець) побудована карта-схема впливу антропогенних забруднювачів на розвиток і перебіг БА у дітей з використанням статистичних методів у ГІС-технологіях. Розроблена карта-схема дає можливість оцінки ступеня ризику розвитку бронхіальної астми в дітей з урахуванням забруднення навколишнього середовища аерополютантами й індивідуально підходити до вибору базисної терапії та методів реабілітації.

У галузі неврології і психіатричних розладів на кафедрі психіатрії, наркології, психотерапії з курсом загальної і медичної психології (зав. — проф. В.А. Вербенко) розроблені методи прогнозування та профілактики небезпечних дій хворих на шизофренію за даними аналізу осіб, які перебувають на примусовому лікуванні у відділенні з посиленим наглядом; методики комплексної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням сучасних уявлень про мультифакторіальну природу психічних і поведінкових розладів.

У галузі стоматології на кафедрі ортопедичної стоматології (зав. — проф. С.І. Жадько) обґрунтовано, розроблено та апробовано спосіб лікування протезних стоматитів на фоні метаболічного синдрому. Застосування розробленого способу лікування протезних стоматитів у хворих із метаболічним синдромом у поєднанні з удосконаленими біоінертними зубними протезами дозволяє значно знизити ступінь запальних явищ, знизити швидкість атрофії альвеолярного відростка, стабілізувати проникність стінок судинного русла протезного ложа, а також досягти значно меншої пригніченості активності нейтрофілів, що сприяє поліпшенню місцевого протигрибкового захисту.

На кафедрі хірургічної стоматології (зав. — проф. С.Г. Безруков) розроблені та апробовані малотравматичні ін'єкційні методики аугментації альвеолярного відростка і профілактики його атрофії шляхом підокістного поєднаного введення остеопластичних матеріалів (у ділянці атрофії альвеолярного відростка), що дозволяє частково відновити втрачені обсяги кістки, істотно поліпшити умови для проведення зубної імплантації та протезування.

На кафедрі дитячої стоматології (зав. — доц. К.О. Колесник) експериментально обґрунтовані й розроблені алгоритми терапії супроводу ортодонтичного лікування дітей із захворюваннями щитоподібної залози, яка включає поетапне застосування адаптогенних, остеотропних, антиоксидантних, мультивітамінних і мінеральних препаратів, що активізують обмінні процеси в організмі і регулюють роботу залоз внутрішньої секреції.

На кафедрі терапевтичної стоматології (зав. — доц. Л.Х. Дурягіна) розроблені способи лікування генералізованого пародонтиту та хронічного деструктивного періодонтиту на тлі дисбактеріозу порожнини рота, що дозволяють прискорити репаративні процеси в тканинах пародонта і скоротити терміни лікування.

У галузі курортології, реабілітації і фізіотерапії на кафедрі фізіотерапії ФПО (зав. — проф. В.О. Єжов) з метою розробки системи медико-інформаційного забезпечення ефективних цілорічних лікувально-відновних програм і оздоровчих технологій на курортах Криму проведені дослідження існуючих ресурсів сектору медичного та оздоровчого туризму. У взаємодії з Міністерством курортів і туризму Криму і в кооперації з проектом Євросоюзу «Диверсифікація і підтримка кримського туризму» розроблена методологія розвитку сектора медичного велнес-туризму. Виявлено потенційні тенденції та пріоритети розвитку традиційно клінічно орієнтованих курортів Криму. Відзначено реальний рівень конкурентноспроможних пропозицій продукту медичного велнес-туризму, у зіставленні з ринками ЄС та інших країн Чорноморського басейну. Представлені критеріальні рекомендації щодо підвищення якості медичного велнес-туризму в Криму. У ході виконання ініціативної теми «Методологічні основи та теоретичні передумови до подальшого розвитку фізіотерапії та курортології» (проф. М.М. Богданов) концептуалізована фундаментальна роль фізичної реабілітаційної медицини та фізіопрофілактики в курортній справі, оптимальні взаємодії організму і природних факторів з позицій еволюціонізму, синергетики та інших інтегративних наукових напрямків. Спільно з НДІ «Магарач» проводилося вивчення й упровадження в курортну практику енотерапії при поєднаної бронхо-легеневої та кардіальної патології.Схожі:

Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії
Показано, що опіоїдна наркоманія (у тому числі й у сполученні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 рази частіше в осіб з 9...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії
У днк-лабораторії кафедри з використанням методу полiмеразної ланцюгової реакції досліджувалася спадкова схильність до алкоголізму...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Михайлов В. Сланцева нафта і технології її видобутку / Михайлов В., Гулій В., Гладун М. // Геолог України. – 2013. – №3, С. 67 –...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013 – №4(63). – С. 45 – 49
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році асистента кафедри петрографії Костюка Олександра Володимировича Відомості про вченого: Рік народження Рік закінчення внз
Генералова Л. В. Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкато колірних горизонтів Скибової структурно – фаціальної зони Українських...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconТаблиця 9 Інформація про патентно-ліцензійну діяльність Державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» за 2013 рік
...
Інформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи