Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації icon

Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організаціїНазваПротокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації
Дата конвертації28.06.2015
Розмір140.83 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


ЗАРЕЄСТРОВАНО

Реєстраційною службою

Черкаського міського управління юстиції

«___»__________ 2013р.

Наказ №__________

Свідоцтво №__________

Начальник Черкаського міського управління юстиції

______________ А.А. Слобожаник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами

громадської організації

«Техно-інкубатор Черкаського державного технологічного університету»

протокол №1

від «10» квітня 2013 року


СТАТУТ

громадської організації

«ТЕХНО-ІНКУБАТОР ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Черкаси, 2013

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Назва громадської організації: «ТЕХНО-ІНКУБАТОР ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» (скорочено – ГО ТІ ЧДТУ) є міською громадською неприбутковою організацією, яка діє в Черкаській області. Юридична адреса організації: 18006, Україна, м. Черкаси, бул. Шевченка 460.

1.2. ГО ТІ ЧДТУ діє у відповідності з Конституцією України, законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України та цим Статутом. У своїй діяльності ГО ТІ ЧДТУ не передбачає отримання прибутку.

1.3. Метою ГО ТІ ЧДТУ є сприяння розвитку наукових досліджень співробітників та студентів ЧДТУ, створення новітніх технологій та їх впровадження у навчальний процес освітніх закладів і виробництво, а також захист спільних інтересів своїх членів.

1.4. Основними завданнями ГО ТІ ЧДТУ є:

- сприяння забезпеченню умов для творчої діяльності своїх членів, яка спрямована на створення матеріалів з новими властивостями, дослідження матеріалів, виготовлення спеціалізованого обладнання, приладів та пристроїв, розробку інноваційних технологій;

- сприяння пошуку, технічному і економічному обґрунтуванню перспективних ідей та пропозицій в галузі техніки, технологій, і економіки, освіти;

- сприяння розповсюдженню наукових знань та досвіду в галузі обробки матеріалів за спеціальними технологіями;

- сприяти розвитку міжнародного співробітництва своїх членів;

- сприяння захисту інтелектуальної власності, професійних і соціальних інтересів своїх членів.

1.5. Реалізуючи ці завдання, ГО ТІ ЧДТУ в установленому чинним законодавством порядку:

- представляє та захищає права своїх членів у встановленому чинним законодавством порядку при розробці програм та проектів за напрямами інноваційної діяльності;

- представляє і захищає інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

- вносить пропозиції до органів місцевої та обласної влади щодо розвитку університетської та галузевої науки з проблем інноваційної діяльності;

- сприяє розвитку системи підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців технологічних і економічних спеціальностей;

- у разі необхідності може реалізовувати свої цілі та завдання шляхом створення госпрозрахункових організацій із статусом юридичної особи в порядку, встановленому законодавством;

- створює навчально-наукові центри для проведення курсового навчання та підвищення кваліфікації;

- проводить неприбуткові виставки, конференції, семінари, пов’язані з розвитком інноваційної діяльності, утворює благодійні фонди в цій галузі;

- розповсюджує інформацію і пропагує свої цілі та діяльність;

- бере участь у роботі міжнародних організацій, розвиває міжнародне співробітництво.

1.6. ГО ТІ ЧДТУ об’єднує, підтримує і розвиває такі напрями інноваційної діяльності:

1.6.1. Економіка і виробництво:

- консалтинг (законодавство, звітна документація, аналіз ринку, бізнес-проектування);

- формування економічного потенціалу громад (сіл, селищ, районів, власників багатоповерхових будинків, міст);

- промисловий дизайн;

- фізичне матеріалознавство і спектральний аналіз матеріалів на основі прецизійних методів контролю для підприємств регіону;

- виробництво та використання альтернативних горючих матеріалів у автотранспорті, для побутових потреб;

- розробка технології гідродинамічного емульгування горючих матеріалів на основі відпрацьованих масел;

- розробка техніко-економічного обґрунтування впровадження технологічної лінії утилізації рідкої спиртової барди для виробництва повноцінного гранульованого кормового продукту стандарту DDGS;

- розробка технології отримання рідкого палива з метану різноманітного походження (наприклад, біометану, викидів газів нафтодобування, шахтних газів);

- створення вітчизняної технології виробництва біодизелю з рослинної олії, метилового та етилового спирту;

- розробка промислової технології економічного спалювання природного газу у котлах електро- та теплостанцій різної потужності;

- створення автономної автомобільної системи інтенсифікації горіння рідкого палива;

- розробка техніко-економічного обґрунтування та впровадження технологічних ліній застосування озонуючих систем в агропромисловому комплексі;

- розробка самопромивного постійно регенеруючого іонообмінного фільтру з рухомим шаром.

1.6.2. Промислова екологія:

- розробка теоретичних основ і процесів очищення поверхневих вод технології водо підготовки;

- озонова технологія очищення технологічного газу від оксидів азоту;

- утилізація та переробка відходів біохімічного виробництва;

- розробка біологічно-активних хітиномістких комплексів для застосування в сільському господарстві;

- формування бізнес-проектів з утилізації електричних та електронних відходів;

- зниження токсичності відпрацьованих газів автотранспорту;

- розробка технологій утилізації цинку із багатотонажних цинковмісних відходів різних підприємств;

- розробка технологій утилізації важких металів із відходів гальванічних виробництв.

1.6.3. Нанотехнології і технології наноматеріалів:

- створення та впровадження нових інформаційних технологій синтезу п'єзоелектричних перетворювачів і на цій основі розробка та впровадження високоефективних низькочастотних і наднизькочастотних перетворювачів для електро-, гідроакустики та оборони;

- створення та впровадження нових інформаційних технологій спеціалізованих мікропроцесорних систем керування та їх компонентів на базі таблично-алгоритмічних методів реалізації для лазерних технологій в космічній техніці, промисловості, медицині та ін. спільно з лазерними фірмами;

- розвиток гідрообразівних технологій спільно з фірмами м. Черкаси;

- дротяно-електроерозійне різання матеріалів, гібридні технології в обробці матеріалів: електроерозійне різання, електрохімічна обробка поверхні;

- розробка мембран, плівок, волокон з новими фізико-хімічними властивостями на основі природних амінополісахаридів;

- електронно-променева обробка поверхні неметалевих матеріалів;

- спрямована зміна фізико-хімічних властивостей оптичних матеріалів концентрованим потоком енергії;

- створення та впровадження технології електрокаталізу для високотемпературних окислювальних процесів;

- створення та впровадження мембранної технології для розробки маловідходних виробництв.

1.6.4. Інформаційно-комунікаційні технології:

- реалізація ІТ–проектів для малого і середнього бізнесу регіону;

- реалізація ІТ–проектів для транспорту, телекомунікацій;

- реалізація ІТ–проектів у медицині, освіті;

- розробка інформаційно-аналітичних систем управління закладами освіти;

- розробка web–орієнтованих навчальних систем з розподіленим інтеллектом;

1.6.5. Соціально-гуманітарна сфера:

- модернізація суспільного розвитку регіону;

- розвиток документології, захист інформації та конфіденційність;

- створення та впровадження програми еколого-орієнтовного розвитку Черкаського регіону;

- створення концепції сталого (збалансованого) розвитку Черкаської області;

- створення та реалізація програми з еколого-просвітницької роботи серед різних верств населення, зокрема учнівської та студентської молоді.

Крім зазначених напрямів інноваційної діяльності та тематики досліджень, ГО ТІ ЧДТУ підтримує й інші перспективні напрями досліджень у сфері новітніх технологій.
ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

 1. Членами ГО ТІ ЧДТУ можуть бути громадяни України, які визнають Статут ГО ТІ ЧДТУ, та діяльність яких відповідає його цілям і завданням.

 2. У діяльності ГО ТІ ЧДТУ можуть приймати участь колективні члени – трудові колективи установ, підприємств, організацій за умови, якщо їх спільні інтереси співпадають з цілями та завданнями цього Статуту.

 3. Рішення про прийом в члени ГО ТІ ЧДТУ, або вибуття з членів ГО ТІ ЧДТУ приймає Президія ГО ТІ ЧДТУ на підставі заяв фізичної особи або рішення трудового колективу підприємства, установи, організації для колективних членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Президії, присутніх на засіданні Президії.

 4. Члени ГО ТІ ЧДТУ мають право:

 • делегувати своїх представників на конференції ГО ТІ ЧДТУ ;

 • звертатися в органи ГО ТІ ЧДТУ з питань, які відповідають тематиці діяльності товариства, та одержувати відповідну допомогу і підтримку в тому числі, вносити пропозиції до плану роботи ГО ТІ ЧДТУ та приймати участь в їх реалізації;

 • вільно обговорювати і вирішувати усі питання діяльності ГО ТІ ЧДТУ, висловлювати та відстоювати свою думку, добиватися її врахування у рішеннях;

 • добровільно виходити з ГО ТІ ЧДТУ .

2.5. Члени ГО ТІ ЧДТУ зобов'язані:

 • додержуватися Статуту ГО ТІ ЧДТУ;

 • виконувати рішення органів ГО ТІ ЧДТУ, прийняті відповідно до Статуту;

 • сплачувати щорічний членський внесок.

  1. За порушення статутних вимог член ГО ТІ ЧДТУ може бути виключений з неї на підставі мотивованого рішення Президії. Виключені з ГО ТІ ЧДТУ члени можуть вступити знову до неї на загальних підставах.


ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Діяльність ГО ТІ ЧДТУ ґрунтується на принципах демократії і самоврядування, колегіальності в роботі всіх її органів. Не допускається дискримінація членів ГО ТІ ЧДТУ за національними, релігійними, політичними, статевими та іншими ознаками.

 1. Взаємовідносини в ГО ТІ ЧДТУ будуються на делегуванні повноважень знизу до гори.

 2. ГО ТІ ЧДТУ здійснює свою діяльність на основі таких демократичних принципів:

 • виборність усіх органів, їх регулярна звітність;

 • колективність у роботі виборних органів ГО ТІ ЧДТУ;

 • різнобічність думок та свобода дискусій;

 • повага до думки меншості на захист своєї точки зору.

  1. На працівників штатного апарату ГО ТІ ЧДТУ поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.


ІV. ВИЩІ ОРГАНИ І СТРУКТУРА

 1.  Вищим органом ГО ТІ ЧДТУ є чергові, або позачергові Загальні збори. Чергові Загальні збори скликається не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менше як 50% членів організації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю не менше ніж дві третини голосів учасників Загальних зборів.

 2. Скликання Загальних зборів може ініціювати голова ГО, Президія, або 1/3 загальної кількості голосів членів ГО. Про проведення Загальних зборів голова ГО заздалегідь повідомляє всіх членів ГО.

 3. Загальні збори ГО ТІ ЧДТУ:

 • заслуховують та затверджують звіти Президії та ревізійної комісії, в тому числі про результати фінансової діяльності за період між зборами;

 • затверджують основні принципи розподілу витрат коштів в щорічних бюджетах ГО ТІ ЧДТУ ;

 • затверджують Статут ГО ТІ ЧДТУ та вносять доповнення і зміни до нього;

 • визначають основні напрями діяльності ГО ТІ ЧДТУ, або вносить зміни до них;

 • обирають голову ГО та його заступника строком на 5 років, Президію та ревізійну комісію строком на 5 років;

 • реалізують права власності на кошти та майно ГО ТІ ЧДТУ;

 • приймають рішення про реєстрацію ГО ТІ ЧДТУ у міських органах влади;

 • приймають рішення стосовно ліквідації чи реорганізації ГО ТІ ЧДТУ.

 1. Форму голосування (закрите чи відкрите) при виборах, регламент проведення, кількість членів Президії визначають загальні збори.

 2. Рішення загальних зборів вважаються правомочними про ліквідацію ГО ТІ ЧДТУ, внесення змін і доповнень до Статуту може бути прийняте лише тоді, коли за нього проголосують не менше ніж 2/3 дійсних членів ГО ТІ ЧДТУ, присутніх на загальних зборах.

 3. Позачергові загальні збори скликаються за ініціативою Президії ГО ТІ ЧДТУ, ревізійної комісії, або на прохання 1/3 дійсних членів ГО і:

 • приймає рішення щодо припинення діяльності ГО ТІ ЧДТУ і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією;

 • приймає положення про ліквідаційну комісію та обирає її склад.

 1. В період між черговими та позачерговими загальними зборами керівним органом ГО ТІ ЧДТУ є Президія ГО ТІ ЧДТУ.

 2. Президія ГО ТІ ЧДТУ:

 • координує діяльність членів ГО, спрямовуючи їх зусилля на здійснення статутних завдань, рішень загальних зборів;

 • складає та контролює виконання поточних планів;

 • затверджує розміри вступних та щорічних внесків;

 • щорічно складає бюджет ГО ТІ ЧДТУ та розглядає результати його виконання;

 • виражає і захищає соціальні і професійні права, потреби та інтереси членів ГО ТІ ЧДТУ;

 • репрезентує ГО ТІ ЧДТУ у відносинах із зарубіжними організаціями;

 • інформує членів організації про свою діяльність;

 • затверджує Положення про штатний апарат ГО ТІ ЧДТУ;

 • приймає Положення про діяльність ревізійної комісії ГО ТІ ЧДТУ;

 • затверджує зразки печатки, штампів та символіки;

 • скликає чергові та позачергові Загальні збори;

 • приймає рішення про прийом нових членів та їх вибуття з ГО ТІ ЧДТУ;

 • вносить пропозиції на Загальні збори щодо змін та доповнень до Статуту.

4.9. Засідання Президії скликаються 1 раз на півроку головою, або з ініціативи не менше однієї третини членів Президії.

 1. Рішення Президії приймається більшістю голосів при наявності не менше половини його членів.

 2. Представники ревізійної комісії ГО ТІ ЧДТУ беруть участь в роботі засідань Президії з правом дорадчого голосу.

 3. Президія підзвітна Загальним зборам ГО ТІ ЧДТУ.

 4.  Обраний Загальними зборами Голова входить до складу Президії за посадою.

 5. Голова керує роботою Президії, презентує ГО ТІ ЧДТУ в органах державного та господарського управління, громадських органах, визначає функції членів Президії, підписує фінансові документи. Під час відсутності Голови за його дорученням функції голови покладаються на його заступника.

 6. В період між конференціями голова підзвітний Президії.

 7. Голова організовує науково-організаційну, фінансову та господарську діяльність, формує апарат штатних працівників на основі трудового договору (контракту, угоди), підписує фінансові документи .

 8. Президія утворює з числа своїх членів та фахівців постійні комісії з основних напрямів діяльності на громадських засадах та затверджує Положення про них.

4.18. Ревізійна комісія ГО ТІ ЧДТУ обирається Загальними зборами для перевірки фінансово-господарської діяльності ГО ТІ ЧДТУ і підзвітна лише Загальним зборам ГО ТІ ЧДТУ. Ревізійна комісія вибирає із свого складу голову комісії.

4.19. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Президії.

4.20. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності ГО ТІ ЧДТУ один раз на рік.

4.21. Рішення ревізійної комісії ГО ТІ ЧДТУ приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії при наявності кворуму (більше 50% членів) відкритим голосуванням. При рівності голосів голос Голови комісії є вирішальним.
V. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Кошти ГО ТІ ЧДТУ складаються з основних фондів та обігових коштів за рахунок коштів або майна, яке:

 • передане їй засновниками, членами або державою в установленому чинним законодавством порядку;

 • придбане за членські внески;

 • пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

5.2. ГО також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

  1. Витрати коштів та господарське управління майном, у межах затвердженого Президією кошторису здійснюється на підставі розпорядчих документів голови.

  2. Деякі цільові заходи можуть проводитися за рахунок цільових коштів зацікавлених членів ГО ТІ ЧДТУ та інших громадян і організацій.

  3. Штатний апарат ГО ТІ ЧДТУ у встановленому порядку здійснює бухгалтерський облік, статистичну та фінансову звітність, вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

  4. Кошти ГО ТІ ЧДТУ використовуються на виконання статутних завдань.


VІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 1. ГО ТІ ЧДТУ набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку, має рахунки в установах банку, печатки, штампи з назвою своєї організації, зразки яких затверджуються Президією ГО ТІ ЧДТУ, а також символіку, зразки якої затверджуються Президією ГО ТІ ЧДТУ. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

 2. Створені ГО ТІ ЧДТУ госпрозрахункові підприємства, установи та організації мають статус юридичної особи.

 3. ГО ТІ ЧДТУ виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав.

 4. Ліквідація (реорганізація) ГО ТІ ЧДТУ здійснюється на підставі рішення Загальних зборів ГО ТІ ЧДТУ, або рішення суду. Кошти та інше майно ГО ТІ ЧДТУ , в тому числі, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, або у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду, спрямовуються в фонд держави.


VІІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

7.1. ГО ТІ ЧДТУ може приєднуватись до дій міжнародних громадських організацій, або вступати до них, укладати відповідні угоди, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки.
VІІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Рішення про ліквідацію ГО ТІ ЧДТУ і внесення змін і доповнень до Статуту може бути прийняте лише тоді, коли за нього проголосують не менше ніж 2/3 дійсних членів ГО ТІ ЧДТУ, присутніх на Загальних зборах.

8.2. Про зміни, що сталися у статутних документах, ГО ТІ ЧДТУ повідомляє легалізуючий орган у 5-ти денний строк.
Голова громадської організації
Шадхін Володимир Юхимович ______________ «__»___________ 2013 р.

(підпис)

Члени громадської організації
Ткаченко Юлія Володимирівна ______________ «__»___________ 2013 р.

(підпис)

Білоус Світлана Петрівна ______________ «__»___________ 2013 р.

(підпис)
Схожі:

Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconПрограма X науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю 11-12 квітня 2013 року
«Днів науки філософського факультету-2013» (ауд. 301, головний корпус лну ім. І. Франка, вул. Університетська, 1)
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconПротокол №12 від «7» квітня 2009 р. Чернівці, 2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дайте економіко-географічну характеристику морського промислу та рибальства світу
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconПротокол №12 від «7» квітня 2009 р. Чернівці, 2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поясніть у чому полягає історико-краєзнавча та суспільно-політична роль будівельної індустрії
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconОбласна акція «У садочку як у віночку» у вересні 2013 року проведено обласну акцію «У садочку як у віночку»
У вересні 2013 року проведено обласну акцію «У садочку як у віночку» у 2013 році» у дошкільних навчальних закладах області
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconПротокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено
Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок...
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації icon18 квітня 2013 р
Вас про умови проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економічна теорія»
Протокол №1 від «10» квітня 2013 року статут громадської організації iconРобоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсу
Програми курсу „Небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них” для студентів географічного факультету напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи