Законом України «Про вищу освіту» icon

Законом України «Про вищу освіту»НазваЗаконом України «Про вищу освіту»
Дата конвертації28.06.2015
Розмір247.95 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

З в і т

декана географічного факультету проф. Руденка В.П. про роботу на посаді декана з 14 лютого 2014 р. до 24 грудня 2014 р. і завдання на найближчий період
Шановні члени вченої ради географічного факультету, шановні присутні! Згідно з чинним Законом України «Про вищу освіту» сьогодні я звітую перед вами за майже річну роботу на займаній мною посаді.

2014 рік став у нашому житті справжнім випробовуванням на вірність нашій українській державі, відданість кращим демократичним традиціям українського народу! Ми намагалися відстоювати кращі сподівання і орієнтири нашої географічної спільноти, добиватися вагомих результатів у нашій спільній діяльності на благо трудового колективу.

Основні результати і прогалини, проблеми, які слід долати, такі.

На першому місці в роботі деканату і кафедр у звітному році, як і завжди, було формування кадрового потенціалу викладачів та співробітників. У квітні 2014 р. колегія МОН України затвердила рішення спецради щодо надання наукового ступеня доктора географічних наук доц. Т.В. Соловей. Такі ж підтвердження уже кандидатського рівня отримали наші колишні аспіранти Т.Д. Скутар, С.В. Руденко та К.В. Дарчук.

Готуються до подання до спеціалізованих вчених рад докторські дисертації доцентами-докторантами В.Г. Явкіним та М.Д. Заячуком. Орієнтовні захисти призначені на жовтень-листопад 2015 р. Будемо сподіватись, що все буде добре. Захист ще двох докторських дисертацій дозволив би нам підняти відсоток штатних докторів наук з 13,6 % до 17,2 %, що цілком відповідає встановленим державним нормативам. Цього ж року до докторантури географічного факультету зарахована доц. Ж.І. Бучко. Побажаємо їй успіхів у цій нелегкій роботі.

Стосовно захистів кандидатських дисертацій. Кафедрами рекомендовані до захисту кандидатські дисертації М.Ю. Паламарюк, М.Д. Лапушняк, М.Г. Настюка, В.М. Опеченика, Я.В. Смірнова. Орієнтовні захисти в спецрадах – лютий-квітень 2015 р. Це дещо поза пропонованим графіком навчання в аспірантурі, але такі сьогоднішні реалії.

Робота колективу геофаку щодо підвищення якісних показників кадрового потенціалу викладачів дозволила вперше досягнути історичного максимуму – 84,4 % частки докторів і кандидатів наук на географічному факультеті. Це непоганий результат.

У прогнозованому очікуванні скорочення контингенту вступників у 2014 р. деканат і кафедри другим важливішим напрямом своєї діяльності визначили роботу щодо розширення та удосконалення спектру освітніх напрямів та спеціальностей географічного факультету.

Цього року нам вдалося ліцензувати такі три нові спеціальності і оголосити набір магістрів по денній формі, як: «Географія України», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Менеджмент природоохоронної діяльності» (завідувачі кафедр та голови методкомісій – проф. Джаман В.О., доц. Заблотовська Н.В., проф. Ющенко Ю.С., доц. Шевчук Ю.Ф., проф. Руденко В.П., доц. Данілова О.М.). Ліцензійний обсяг – 40 осіб. Це дало б нам можливість укомплектувати три нових магістерських академгруп, яких минулого року у нас не було. Окрім цього кафедра економічної географії та екологічного менеджменту пройшла через акредитацію спеціалістів за спеціальністю «Менеджмент природоохоронної діяльності» по денній формі навчання.

Наші упущення. Нинішнього року, проте, нам не вдалося ліцензувати напрям «Готельно-ресторанна справа» за ОКР «бакалавр». Ми не маємо ліцензії на «Менеджмент природоохоронної діяльності» ОКР «магістр» і «спеціаліст» та «Геодезії» по заочній формі навчання. А, отже, втрачаємо щороку у зв’язку з цим не менше 30-40 потенційних студентів.

Безперечно, наступного 2015 року нам необхідно буде, в першу чергу, провести ліцензування та акредитацію вищеназваних напрямів та спеціальностей, а також підготувати акредитацію напряму «Гідрометеорологія» ОКР «бакалавр» та відкрити ліцензію на підготовку магістрів і спеціалістів за спеціальністю 8.04010503 та 7.04010503 «Гідрологія». Як бачимо, чотири справи припадають на колектив кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення, якому слід побажати витримки і невичерпної енергії. Але іншого нам не дано.

Окрім розширення спектру освітніх пропозицій щодо набору абітурієнтів, ефективним ось уже другий рік підряд напрямом є активізація скороченої форми підготовки фахівців. Особливо успішною в цьому плані є співпраця з Чернівецьким кооперативним економіко-правовим коледжем, що є у складі Навчального комплексу з ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Минулого року зі спеціальності «Ресторанне обслуговування» на напрям «Туризм» ми зарахували 11 студентів по денній і 9 – по заочній формі навчання. Цього року з названого коледжу до нас поступило 2 молодших спеціалістів по денній і по заочній формі навчання. Якщо мати на увазі той факт, що в 2015р. коледж вперше випустить фахівців зі спеціальності «Туристичне обслуговування», то наші перспективи в співпраці будуть ще вагомішими. Не менш привабливою могла б стати робота з Бучацьким коледжем, що випускає молодших спеціалістів із землевпорядкування на напрямі «Геодезія, картографія та землеустрій». Нашій кафедрі геодезії, картографії та управління територіями (проф. П.О. Сухому) варто їхати на Тернопілля і укладати відповідну угоду.

Логічним продовженням вище викладеного і нашою гострою проблемою стала профорієнтаційна та поточна робота по набору абітурієнтів на освітні напрями та спеціальності геофаку, поновлення студентів. Загалом, слід сказати, що маємо не зовсім втішні, а за окремими напрямами просто провальні підсумки.

У 2014 р. на геофаці як і в ЧНУ ім. Ю. Федьковича загалом продовжилась тенденція щодо скорочення наборів студентів на напрями та спеціальності.

Сьогодні в цілому по факультету ми маємо 90% студентів по денній і заочній формі навчання у порівнянні з попереднім роком або 1151 особа.

Це п’ятий-шостий показник в університеті після об’єднання факультетів в інститути. Скорочення студентів відбулися також в Інституті біології, хімії і біоресурсів, на економфаці, факультеті історії, політології і міжнародних відносин, - натомість на педагогічні напрями є приріст – на факультеті фізичної культури та здоров’я людини, педагогічному, факультеті іноземних мов.

Скорочення наборів – об’єктивний процес, пов'язаний з депопуляцією українського народу, однак, нашим завданням залишається його стабілізація. Деканат та керівники кафедр використовували різноманітні форми і методи щодо залучення абітурієнтів. Серед них відносно дієвим була безпосередня профорієнтаційна робота зі школярами по містах і селах.

Особливістю вступної кампанії 2014 р. є подання великої кількості заяв абітурієнтів в копіях – 1775 від 804 осіб, з них більше половини є електронними заявами. І лише 10 % заяв реалізовувалися абітурієнтами в оригіналах. Всього з врахуванням скорочення вступників по Україні на денну форму навчання на геофак ЧНУ прийнято 174 першокурсника, з них: 49 на «Географію» (28% від усіх вступників), на «Туризм» - 60 осіб (34 %), далі йде «Геодезія, картографія і землеустрій» - 27 (16 %), «Менеджмент» - 19 (11 %), «Гідрометеорологія» -15 (9%) та «Гідротехніка» - 4 першокурсника (близько 2 %) (див. рис. 14.01).

У порівнянні з 2013 р. приріст студентів 1-го курсу є лише на напрямі «Менеджмент» - 112 %, на напрямах «Туризм» - 98 % та «Географії» - лише 72 %, на «Геодезії, картографії та землеустрої» (93 %), на «Гідрометеорології» - 88 %, на «Гідротехніці» - 50 %. Що стосується «Гідротехніки», то якщо в наступному році ми не зможемо прийняти повноцінну групу, ректорат обіцяє прийняти рішення щодо переведення напряму на факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Вихід, очевидно, у прийомі молодших спеціалістів на 3-й курс
Табл. 14.01
Набір на 1й курс географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2014 р. у порівнянні з 2013 р. (денна форма)


№ п/п

Напрям

Роки (осіб)

2014 р. до 2013 р., %

2014 р.

2013 р.

1.

Географія

49

68

72

2.

Геодезія, картографія та землеустрій

27

29

93

3.

Гідрометеорологія

15

17

88

4.

Гідротехніка

4

8

50

5.

Менеджмент

19

17

112

6.

Туризм

60

61

98

Всього

174

200

87


(скорочену форму навчання) через відповідні коледжі, з якими слід заключати угоди про співпрацю. Прикро буде, якщо кафедра і факультет загалом втратять напрям, що розвивається у нас уже 14 років і який давався всім нам такою дорогою ціною.

Що стосується 5-го курсу, то нині маємо 127 студентів на денній і 53 – на заочній формах навчання, що становить 85 % від рівня попереднього року. Власне студентів «класичних географів» маємо менше 28%, найбільший контингент «туристів» - 37 %, геодезистів - 16 %, менеджерів – 12 %.

На 5-й курс поступило 2/3 від тих першокурсників, що у 2010-2011 навчальному році пов’язали свою долю з геофаком. Це дещо більше ніж у минулому році (64%) і це відрадно. Цього року вперше (за всю нашу історію розвитку) магістрів маємо більше (52%) ніж спеціалістів, що було передбачувано.

Нинішнього року геофак отримав на 105 % більше держзамовлення ніж минулого 2013 р.(158 осіб). Якщо по бакалаврах ми нинішнього року мали на двох «державників» менше, то по п’ятому курсу приріст склав 10 осіб або 116 %, а по магістрах – збільшення майже вдвічі: з 16 до 31. Як бачимо, наші три нововідкриті магістерські спеціальності дозволили наростити магістрів за держзамовленням на 15 осіб. Наші спільні зусилля з ліцензування та акредитації принесли перші позитивні результати, нелегка праця не пропала марно. Однак, колективи кожної з кафедр, кожен завідувач кафедри повинні значно активізувати весь цикл робіт по формуванню контингенту студентів, адже саме від нього залежить і чисельність викладачів факультету.

Як відомо, і цього року ми мали істотне скорочення викладацьких ставок – на 6,75 або майже на 11% від 2013-2014 навчального року. В минулому році було таке ж скорочення. Основна причина – зменшення студентів за 2 останніх роки майже на 350 осіб. Буде зростання кількості вступників, - буде і ріст колективу викладачів.

У логічному зв’язку з попереднім викладом знаходиться і рух студентів від курсу до курсу, а вірніше їх втрати. Ця динаміка – наша спільна біль. Візьмемо дані по денній формі за останні 5 років (з 2010 до 2014 р.р.) (див. табл. 14.02, 14.03).

Як бачимо, в середньому за рік зі стаціонару відсіюється близько 35 студентів! У це важко повірити, але це факт! Ми втрачаємо за п’ятирічку майже кожного п’ятого студента денної форми навчання або близько 4-5% в рік. Завідувачам кафедр, деканату, усім викладачам варто розробити систему збереження наших вихованців, їх плекання. А то виходить так, що одна частина нашого колективу проводить складну профорієнтаційну роботу, а деякі наші лектори займають чисто формальну позицію, - не знає, не відвідує, - не студент! А чому не відвідує, а можливо його щось болить, а можливо ми можемо чимось зарадити?! Давайте всі ми будемо ставати дружнішими, людянішими, особливо в наших таких важких умовах, коли навколо скільки горя і сліз, коли йдеться про саме життя людини – громадянина.

І тут – ще одна болюча, нерозв’язана проблема і завдання – підвищення якості освіти.

Впродовж останніх років деякі наші викладачі неодноразово заявляли про нібито нашу підвищену лояльність (невимогливість) в оцінці знань студентів. То ж давайте проаналізуємо настільки це відповідає дійсності за результатами останніх екзаменаційних сесій у загальноуніверситетському масштабі.

Зимова сесія 2013-2014 н.р. (за даними доповіді першого проректора Р.І. Петришина):

За абсолютною успішністю – 82,1 % географічний факультет зайняв передостаннє 12 місце в університеті. Нижче лише факультет математики та інформатики, а першими є юридичний факультет (93,9%) та факультет педагогіки, психології та соціальної роботи (93,6%). Якщо ж аналізувати успішність студентів у зимову сесію за останні 5 років, то у 2013 р. ми були також на 12 місці (передостанньому), у 2012 р. (76,6 %), на 13 місці (з 16 факультетів), у 2011 р. (71,6 %) – на 15 місці, у 2010 р. (81%) – на 9 місці.

Таблиця 14.02

Рух контингенту студентів географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича (станом на 1 жовтня поточного року) (осіб)

Рік набору (на 1.09)

Денна форма

Заочна форма (в перевідному коефіцієнті)

Всього (в перевідному коефіцієнті)

Зараховано

Наявна чисельність

% від набору

Зараховано

Наявна чисельність

% від набору

Зараховано

Наявна чисельність

% від набору

2014

174

174

100

6,25

6,25

100

180,25

180,25

100

2013

201

182

91

12,5

16,75

134

213,5

198,75

93

2012

204

180

88

15,5

19,25

124

220

199

91

2011

205

168

82

15,0

24,75

165

220

193

88

2010

212

127

60

37,5

13,0

35

250

140

56

Всього за 2010-2014 р.р.

996

831

83

87

80

92

1084

911

84-165 осіб-27 (фізичних осіб)-192 особи
Табл. 14.03

Географічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича

у 2000 – 2001 – 2014 - 2015 навчальних роках

Показники

На початок року

Приріст (+) Скорочення (-) 2014-2015 навч. року порівняно з 2013-2014 н.р.

2000 -2001р.р.

2010-2011р.р.

2012 - 2013р.р.

2013 -

2014р.р.

2014-2015р.р.

1.Чисельність студентів факультету, всього (осіб) у тому числі:

728

1938

1500

1280

1151

-90,0

-на денній формі

400

1271

1000

874

831

-95,1

-на заочній формі

328

667

500

406

320

-78,8

З них на І курсі, всього, у тому числі:

182

271

266

251

199

-79,3

-на денній формі

92

211

204

201

174

-86,6

-на заочній формі

90

60

62

50

25

-50,0

2. Кількість напрямів і спеціальностей

5

21

22

21

21

100,0

3. Розподіл студентів за фахом (осіб):
%

-географи

463

370

309

320

338

29,4

-економіко-географи

-

88

75

70

7

0,6

-георафія України

-

-

-

-

10

0,9

-менеджери природоохоронці

202

104

36

26

15

1,3

-менеджери туристичної

індустрії

-

219

168

136

122

10,6

-менеджери готельного, курортного і туристичного сервісу

-

187

73

16

-

-

-туристи

-

375

372

385

375

32,6

-гідроекологи / гідрометеорологи

63

198

101

44

59

5,1

-гідротехніка, водопостачання та водовідведення

-

99

85

72

46

4,0

-управління територіями

-

298

271

174

151

13,1

-геодезисти

-

-

10

37

28

2,4

Всього

728

1938

1500

1280

1151

100,0

4. Кількість викладачів, осіб

32

75,5

69,5

62,25

55,5

-89,2

-з них докторів і канд. наук, %

68

59,4

78

82

84,4

+102,4


Тобто, в середньому за останні 5 років – на 12 місці знизу, випереджаючи лише факультет математики та інформатики.

За відсотком «4» і «5» від усіх оцінок зимою 2014 р. геофак зайняв останнє – 13 місце в університеті. Ми маємо також найменше студентів в університеті, що навчаються лише на «4» і «5» - 30,6 %, тоді коли по в.н.з. їх 39,5 %, на юрфаці – 54,5 %, факультеті іноземних мов – 43,7 %, економічному – 43 %. При цьому слід відзначити, що за останні п’ять років кількість кращих студентів у нас неухильно падала з 39,3 % у 2010 р., до 32,9 % у 2013 р. та 30,6 у 2014 р. Така ж тенденція і по університету загалом (падіння з 45,8 до 40,2 % та 39,5 %), але ж які різні показники! То хіба ми дуже лояльні, невимогливі? Чи можливо набираємо слабших студентів, а може справа і у нас самих?

Тепер щодо показників якості знань студентів за різними ОКР. Якість знань серед бакалаврів склала всього лише 28,1 % (це передостаннє в університеті 12 місце), серед спеціалістів – 51,9 % - 6-й показник, серед магістрів – 41,0 % - це найгірший в університеті рівень.

Як бачимо, наші судження про невимогливість викладачів геофаку є хибними (коли ми займаємо найнижчі в університеті сходинки), а розмови про те, що ми набираємо найслабших у в.н.з. студентів на 1й і 5й курси є помилковими, оскільки діють загальноукраїнські правила.

Проте наведені дані навертають до роздумів, - очевидно, істина десь посередині: ні викладачі, ні студенти географічного факультету ЧНУ не є якимись винятками з загальноуніверситетської чи всеукраїнської системи підготовки кадрів. Ми, з одного боку, не є винятково унікальними, а, з другого боку, нічим не гіршими за наших колег чи наших студентів з інших факультетів чи геофаків інших в.н.з. країни. Тому будьмо взаємно виваженими, толерантними, спраглими до співпраці з нашими першо-, друго- чи п’ятикурсниками. Пам’ятаймо, вони – наша зміна і загалом – наша гордість.

Одним із проривних напрямів нашої роботи, у якому ми маємо ще багато резервів, є участь членів нашого трудового колективу у різноманітних міжнародних грантових програмах як індивідуальних, так і колективних. Що ми маємо (мали) нинішнього року:

  • Продовжується виконання проекту Євросоюзу «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині (HERITAGE MIS-ETC Code 829» (Руденко В.П., Бучко Ж.І., Данілова О.М., Скрипник Я.П., Смірнов Я.В., Король О.Д.);

  • За Програмою «Еразмус-Мундус», вигравши конкурс, на 10-місячне стажування відряджений доц. К.П. Наконечний (Яґеллонський університет) та студенти Марія Гриник (Ризький університет державного управління Туріба);

Рідуш Олесь

  • Студентка Юлія Перепічка приймає участь у науковому проекті зі Східнобаварським технічним університетом (Німеччина) (ДААД);

  • Студенти геофаку Олександр Лейберюк, Денис Плаксивий та Аліна Семенюк стали призерами Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу з географії та Всеукраїнської олімпіади з туризму.

  • Студенти Пантелейчук Тетяна, Яремчук Інна, Дикий Владислав та Литвинюк Максим (2-3 курс, напрям Туризм) направлені на семестрове навчання до Поморської академії м. Слупськ (Польща)

Вагомі успіхи студентів і у виховній роботі. Наші студенти – Зеліско Л., Ролдугін Є., Маловажний А., Левко С. – безпосередні учасники АТО. Чоловіча студентська збірна геофаку виборола 1 місце в університеті з футболу, а весь геофак – п’ятий у загальноуніверситетській студентській олімпіаді.

Наші студенти Гроссу Анастасія та Марчук Антоніна – переможці університету в художній самодіяльності та конкурсі «Студент-студентка року ЧНУ».

Нас уже в найближчий час очікують кардинальні зміни і нові завдання у зв’язку з набранням чинності нового Закону України «Про вищу освіту» (№1556-VII), що вступив у дію з 6 вересня 2014 р.

Так, для прикладу, з 6 лютого 2015 р. новосформованому Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти України до 6 серпня 2015 р. необхідно буде сформувати і подати на затвердження МОН України єдиний Перелік спеціальностей, за яким здійснюватиметься

підготовка фахівців у в.н.з., в основу якого буде покладений чинний перелік спеціальностей по захисту кандидатських і докторських дисертацій. А нинішні наші освітні спеціальності стануть внутрішньоуніверситетськими спеціалізаціями. У зв’язку з цим нас чекатиме велика робота.

Так, зокрема у чинному (з 30.09.2011 р.) Переліку наукових спеціальностей напряму немає власне «Географії», «Менеджменту», «Туризму», «Гідротехніки», «Географії України» і т.п., але є наближені до акредитованих на геофаці напрямів та спеціальностей: «Водопостачання, каналізація», «Гідравліка та інженерна гідрологія», «Геодезія, фотограмметрія та картографія» (технічні науки), «Економіка та управління підприємствами», «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (економічні науки), дев’ять відомих нам географічних спеціальностей. Особливо, виходячи з наявних у нас можливостей, цікавими могли б стати для нас «Військова географія» (шифр 20.02.04) та «Іноземні держави та їх потенціали» (шифр 21.08.01) серед наук з «Національної безпеки». Ці дві наукові спеціальності є єдиними, окрім власне географічних наук, за якими присуджуються наукові ступені докторів і кандидатів географічних наук, а раз так, - виходить є актуальними і малорозповсюдженими в нашій державі. Наразі питань щодо майбутнього чинних спеціальностей дуже багато і нам необхідно внутрішньо готуватися до найнесподіваніших ситуацій.

А чого варті такі новації, як: перехід на 1,5-2-х річний термін підготовки магістрів, а бакалавра – на 3-4 річний період; щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників в.н.з. та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету; зменшення максимального навчального навантаження науково-педагогічного працівника до 600 год. при тій же кількості штатних одиниць з 1 вересня 2015 р. А це означатиме кардинальне скорочення (майже в 1,4 рази!) всіх видів навчальної роботи і збільшення, очевидно, самостійної частки навчального навантаження.

Цікаво простежити, на завершення, результативність нашої спільної роботи, яка могла б бути відображеною у наданні платних освітніх послуг, а саме – в якій мірі оплачують нашу діяльність на освітній ниві наші студенти-договірники. (До речі, цю інформацію пофакультетно нам ще ніколи не надавала наша університетська адміністрація, але це вже стає обов’язком в.н.з. – оприлюднення на офіційному веб-сайті кошторису університету у новому Законі України «Про вищу освіту» (стаття 79)). Так от, в нинішньому навчальному році геофак за свої освітні послуги спрямовує в університетський бюджет майже 5,5 млн. грн. (див. табл. 14.04).
Табл. 14.04

Надходження від договірної форми навчання за напрямами та спеціальностями географічного факультету у 2014 – 2015 навчальному році

№ п/п

Напрям, спеціальність

Кількість договірників

Обсяг надходжень

денна

заочна

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.

4.

Географія (напрям)
Географія як спеціальність

Економічна та соціальна географія
Географія України

97
-
-

5

97
12
3

-

1100,3
86,7
23,8

50,0


1260,8 / 23,4 %

5.

6.

Менеджмент

Менеджмент природоохоронної діяльності / Менеджмент організацій

48

6

30

6

529,0

134,0

663,0 /

12,3 %

7.

8.

Гідрометеорологія

Водопостачання та водовідведення

8

2

-

-

52,7

15,8

68,5 /

1,3 %

9.

10.

Геодезія, картографія і землеустрій
Геодезія

67

19

38

-

611,2

175,0

786,2 /

14,6 %

11.

12.

Туризм (напрям)

Туризмознавство

161

23

79

29

2027,3

581,1

2608,4 / 48,4 %
Всього по факультету

436

294

5386,9

100,0 %

730

Це майже 100 000 грн. у розрахунку на одного викладача! Чим не вагомий показник ефективності освітнього процесу на факультеті, та і в університеті загалом! Мабуть, він є одним з найвищих у нашому навчальному закладі. Майже половина всіх коштів – 2,608 млн. грн. надходить від наших студентів-туристів. Ось чому ми дуже сподіваємось, що у важких умовах нинішнього року нам вдасться знайти необхідні кошти і ввести в дію другу чергу бази студентських практик «Мигове».

Хочу подякувати всьому нашому колективу за сумлінну працю, за витримку, за патріотизм! Ми переможемо, ми здобудемо нові географічні вершини на благо факультету, університету, України!
Дякую за увагу!Схожі:

Законом України «Про вищу освіту» iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Законом України «Про вищу освіту» iconРішення Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: Стан наукової діяльності кафедри економіки є задовільним та відповідає вимогам законів «Про вищу освіту»
Стан наукової діяльності кафедри економіки є задовільним та відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну...
Законом України «Про вищу освіту» iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Законом України «Про вищу освіту» iconЗакону України «Про вищу освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Редакційно-видавничий відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді з метою забезпечення...
Законом України «Про вищу освіту» iconРішення Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє
Стан наукової діяльності кафедри психології, педагогіки та філософії є задовільним та відповідає вимогам законів «Про вищу освіту»,...
Законом України «Про вищу освіту» iconРішення Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє
Стан наукової діяльності кафедри інформатики І вищої математики вважати таким, що відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про...
Законом України «Про вищу освіту» iconРішення Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє
Стан наукової діяльності кафедри механіки та матеріалознавства вважати таким, що в цілому відповідає вимогам законів «Про вищу освіту»,...
Законом України «Про вищу освіту» iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Законом України «Про вищу освіту» iconЗакону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Законом України «Про вищу освіту» iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи