Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) icon

Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання)НазваІнформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання)
Дата конвертації28.06.2015
Розмір239.4 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

Інформація

про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання)

Аналіз підсумків сесії здійснено для минулорічних 1-4-х курсів, оскільки на 5 курсі вона не проводилась. Таким чином заліково-екзаменаційну сесію на 1-4-х курсах розпочали 959 студентів. Сесію складали 943 студенти, оскільки 16 осіб з різних причин не з’явились на заліки та іспити. За підсумками сесії переведено на наступні курси 941 студент. Найбільших втрат зазнали І і ІІІ курси – 6 і 5 студентів, ІІ курс – 4, і ІV курс – 3 студенти.

Станом на 15 вересня цього року 20 студентів переведено на заочну форму, 10 – відраховано, 1 оформив академвідпустку, 1 повернувся з академвідпустки і 6 поновились на навчання, що ілюструє таб.1.

Таблиця 1

Спеціальність

Переведено на з/ф

Відраховано

Оформлено а/в

Всього

Повернулися з а/в

Поновилися

Географія

4

1
5Менеджмент

5

3
8Екологія

3

1
4
2

Гідротехніка

-

1

1

2

1

2

Землевпорядкування

4

1
5Екон. і соц. географіяТуризм

4

3
7
2

По факультету

20

10

1

31

1

6


За підсумками сесії маємо на факультеті 78 відмінників (8,3%), які розподілились по курсах і спеціальностях таким чином:

Кількість відмінників по курсах і спеціальностях Таблиця 2

Спеціальність

Кількість відмінників по спеціальностях в абсолютних і відносних показниках

Кількість студентів по курсах у розрізі спеціальностей

% від студ. спеціальностей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Всього

І

ІІ

ІІІ

ІV

Всього

Географія

1/2,6

1/2,6

2/6,3

0/0

4

39

38

32

33

142

2,8

Менеджмент

3/13,0

1/1,7

9/16,1

12/20,0

25

23

59

56

60

198

12,6

Гідроекологія

-

1/4,0

1/3,4

1/4,0

3

10

25

29

25

89

3,4

Водопостачання

0/0

4/16,7

0/0

1/6,7

5

18

24

20

15

77

6,5

Землевпоряд.

3/11,5

2/5,9

4/11,4

7/20,6

16

26

34

35

34

129

12,4

Екон. і соц.геогр

-

2/10,0

1/5,6

1/5,9

4

0

20

18

17

55

7,3

Туризм

4/4,5

9/17,3

2/3,5

6/10,7

21

88

52

57

56

253

8,3

По факультету

11/5,4

20/7,9

19/7,7

28/11,7

78

204

252

247

240

943

8,3


Якість знань по факультету до перескладання станом на 1 липня 2011 року склала 33,3%, в тому числі по курсах і спеціальностях:

Якість знань по спеціальностях і курсах Таблиця 3

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях

Якість знань по курсах

(кількість студентів/відсоток від студ. на курсі певної спеціальності)

Якість по спеціальностях.

І

ІІ

ІІІ

ІV

Всього

І

ІІ

ІІІ

ІV

К-кість осіб, що навч. на 5, 5 і 4 та 4.

%

Географія

39

38

32

33

142

5/29,4

9/23,7

15/46,9

12/36,4

41

28,9

Менеджмент

23

59

56

60

198

10/43,5

20/33,9

29/51,8

29/48,3

88

44,4

Гідроекологія

10

25

29

25

89

1/10,0

7/28,0

7/24,1

6/24,0

21

23,6

Гідротехніка

18

24

20

15

77

5/27,8

12/50,0

6/30,0

5/33,3

31

36,4

Землевпорядкування

26

34

35

34

129

6/23,1

12/35,3

11/31,4

12/35,3

41

31,8

Екон. і соц. географія

0

20

18

17

55

-

11/55,0

8/44,4

3/17,6

22

40,0

Туризм

88

52

57

56

253

15/17,0

16/30,8

20/35,1

24/42,9

75

29,6

По факультету

204

252

247

240

943

42/20,6

87/34,5

96/38,9

89/37,9

314

33,3


Окрім того, 117 студентів мали по дві заборгованості, в т.ч. по курсах – І к. – 53 (26,0%), ІІ – 32 (12,7%), ІІІ – 9 (3,6%), ІV – 23 (9,6%).

Успішність по факультету станом на 1 липня 2011 року склала 70,8%, в тому числі по курсах і спеціальностях (табл.5)

Таблиця 5

Назва курсу

Кількість студентів на курсі

Успішність по спеціальностях, %

Успішність

на

курсі, %

Географія

Менеджмент

Гідроекологія

Гідротехніка

Землевпорядкування

Економічна і соціальна географія

Туризм

Перший

204

56,4

65,2

50,0

55,6

61,5

-

45,5

52,9

Другий

252

76,3

57,6

76,0

75,0

52,9

100

59,6

67,1

Третій

247

87,5

80,4

100

85,0

77,1

88,9

82,5

84,6

Четвертий

240

78,8

93,3

60,0

100

55,9

52,9

75,0

75,8

По факультету

943

73,9

75,8

76,4

77,9

62,0

81,8

63,2

70,8


Із таблиці 2 видно, що кількість відмінників на спеціальності «Географія» у три рази менша середньо факультетського показника (2,8 і 8,3%) (за зимову сесію – у 4 рази); на «Гідроекології» - більш ніж у два рази (3,4%). Найвищий цей показник на спеціальностях «Менеджмент» - 12,6% і «Землевпорядкування» - 12,4%.

Якість знань на курсах (таб. 3) значно менша встановленого акредитаційного показника 50%, перебуваючи у межах 35-39%, а на І курсі вона ледь перевищує 20%. По спеціальностях у розрізі курсів лише 3 спеціальності виконали акредитаційну вимогу щодо якості навчання – спеціальність «Економічна і соціальна географія» на ІІ курсі, «Менеджмент» на ІІІ курсі, і «Гідротехніка» на ІІ – відповідно 55%, 51,8% і 50%. Найгірші показники якості знань на спеціальності «Екологія» І курсу – всього 10%. Однак за зимову сесію цей показник був 0%, тобто помітний прогрес. Якщо за минулу сесію якість знань менше 20% була на 6 спеціальностях усіх 4-х курсів, то зараз лише на 2-х – «Економічна географія» на 4-му курсі – 17,6% і вже згадувана вище «Екологія» І курсу із 10%.

Подібна картина щодо розподілу успішності серед спеціальностей і курсів (таб.4). Зокрема, 100% - на успішність відзначена на 3-х спеціальностях: «Економічна і соціальна географія» ІІ курсу, «Гідроекологія» ІІІ курсу і «Гідротехніка» ІV курсу. Найнижча успішність 45,5% на спеціальності «Туризм» І курсу і спеціальність «Гідроекологія» І курсу – 50,0%. На останній спеціальності під час зимової сесії успішність склала 9,1%, тобто теж є прогрес, але тут ще слід працювати.

Найвища успішність на ІІІ курсі – 84,6%, найнижча традиційно на І курсі – 52,9%. Середня успішність по факультету склала 70,8% проти 63,8% під час попередньої сесії.

Підсумки заліково-екзаменаційної сесії в розрізі академічних груп колишніх І-ІV курсів подано у таблицях 7-10. Там же подані дисципліни із найнижчими успішністю та якістю з екзаменів та успішністю – із заліків. Додатково наведені прізвища відмінників та студентів із двома заборгованостями у кожній академгрупі.

На навчально-методичній раді, що відбулась у четвер 15.09.ц.р. поставлене завдання провести додатково до складеного графіка ректорські контрольні роботи з тих дисциплін, де якість навчання перевищує 75% і нижче 30%. У таблиці 11 наведені назви дисциплін і прізвища викладачів, що попали до цієї категорії.

Таблиця 11

№ групи

Предмет

Викладач

Якість знань, %гру-

пи

Предмет

Викладач

Якість знань, %

1

2

3

4

1

2

3

4


Якість >75%Якість <30%

101

Інформатика

ас. Фотій О.Г.

90,0

102

Інформатика

ас. Фотій О.Г.

78,9

204

Міжнародні економічні відносини

доц. Бурка В.Й,

84,2

101

Хімія

проф. Гуцуляк В.М.; ас.Іваніцька В.Г.

20

213

Фотограмметрія та дист. зондування

доц. Білокриницький С.М.

77,8

101

Геологія

доц.Чернега П.І.

25

209

Методи геогр. досл.

доц.

Коновалова Н.І.

80,0

107

Історія України

ас.Руснак О.В.

27,3

209

Біогеографія

доц.Рідуш Б.Т.

95,0

107

Хімія з основами біохімії

проф.Дмитрук Ю.М.

25,0

211

Інформаційні системи

ас. Кібич А.Д.

80,8

111

Українська мова

доц. Бичкова Т.С.

22,7112

Історія української культури

доц.Чолкан В.А.

27,3

301

Фізгеографія України

проф. Кілінська К.Й.

75,0

118

Українська мова

доц. Бичкова Т.С. успішність лише 56,5%

17,4

302

Фізгеографія України

проф. Кілінська К.Й.

88,2

302

Географія населення

доц. Костащук І.І.

82,4

302

Регіональна економічна і соціальна географія

доц.Бурка Й.А.

76,5

303

Географія ПРП України

Рибак І.П.

75,0

309

Географія населення

доц. Костащук І.І.

77,8

309

Соціально-економ. статистика

доц. Чорней О.С.

77,8

401

Спецпрактикум

доц. Рідуш Б.Т.

81,2402

Економічна і соц. географія

доц. Греков С.А.

82,4


402


Географія прогнозування


ас. Настюк М.Г.


82,4


201


Філософія


ас.Дутковський І.Б.


15,0


402


Спецпрактикум


доц. Костащук І.І.


82,4


217


Гідрологія


доц. Паланичко О.В.


26,7

402

Основи економічних знань

доц. Вацеба В.Я.

76,5

403

МПОД

доц. Кібич І.В.

78,6

217

Філософія

доц. Турко О.В.

26,7

404

Господарське право

ас. Вітовський В.С.

87,0
404

Туристичний маркетинг

доц. Король О.Д.

100

307

Основи геоекології

проф. Ющенко Ю.С.

28,6

405

Господарське право

ас. Вітовський В.С.

78,9
405

Туристичний маркетинг

доц. Король О.Д.

89,5

408

Інженерна геодезія

ас. Ранський М.П.

29,4

415

Туристичний маркетинг

доц. Король О.Д.

83,3

409

Теорія і методологія геогр. науки

проф. Круль В.П.

29,4

406

Експ. водогосп.об’єктів

ас. Кирилюк А.О.

80,0

406

Воднотехнолог. вишукування

ас. Шевчук А.Ю.

80,0

406

Насосні станції

Григорійчук В.В.

80,0


На І курсі є лише 1-н предмет, де якість вища 75% (Інформатика, викл. Фотій), зате налічується 5 предметів у 5-ти групах, де якість знань нижча 30%. На ІІ курсі до першої категорії відносяться 5 предметів у 4 академгрупах (всі предмети різні); до другої – лише два у 2-х групах, причому, філософія двічі.

На ІІІ курсі є 5 предметів із якістю >75% у 4-х академгрупах, причому 3 предмети у 409 групі, що свідчить, очевидно, про сильний склад цієї групи. На цьому ж курсі лише 1 предмет із якістю <30% - «Основи геоекології» у 307 групі.

На ІV курсі 11 предметів у 7 групах, що перейшли межу 75%, причому у 404 по дисципліні «Туристичний маркетинг» якість рівна 100% і лише 2 предмети із якістю нижче 30% у 408 і 409 групах.

Порівняно із попередньою зимовою сесією кількість предметів І категорії на факультеті зросла із 16 до 22, а другої – зменшилась із 19 до 10 предметів.

Насамкінець, декілька слів про стипендіальне забезпечення студентів бюджетної форми навчання. Всього на І-ІІІ (теперішні ІІ-ІV) курсах налічується 293 студенти, з яких мають право отримувати стипендію за підсумками літньої сесії 207 осіб або 70,6% (без соціальних стипендій).

На нинішніх І і V курсах 100%-ве забезпечення стипендіями, зокрема на І курсі – 69 осіб і на V – 86 осіб. На ІІ курсі із 85 студентів отримували стипендії – 50 (58,8%), на ІІІ – із 94 – 70(74,5%) і на ІV – відповідно із 114 – 87 (76,3%). Загалом, на І-ІV курсах по факультету стипендіями забезпечені із 412 бюджетників 326 осіб або 79,1%. Стипендіальний фонд зверх 70% покривається із коштів контрактної форми навчання.Схожі:

Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconКонкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії
Показано, що опіоїдна наркоманія (у тому числі й у сполученні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 рази частіше в осіб з 9...
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconПро Всеукраїнську нараду з питань завершення навчального року
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconПро підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука і навчальний предмет. Чи має сенс таке розрізнення? Проф. Лисий В. П
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconІнформація про участь у міжнародній науково-технічній співпраці Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського
Протягом 2013 року отримала подальший розвиток міжнародна наукова співпраця кдму імені С.І. Георгієвського
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconІнформація для вчителів початкових класів Передового педагогічного досвіду за темою «Вивчення української мови на краєзнавчому матеріалі»
Протягом 2006-2011 року на обласному рівні вивчався передовий педагогічний досвід учителя початкових класів, учителя методиста Шосткинської...
Інформація про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання) iconРозклад іспитів Філософського факультету на зимову сесію 2014/2015 навчального року

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи