Приклад оформлення автореферата icon

Приклад оформлення авторефератаНазваПриклад оформлення автореферата
Дата конвертації28.06.2015
Розмір33.12 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Міщенко Володимир Анатолійович

УДК 615.213:615.32:582.951.4

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПОШУК протисудомних субстанцій з рослин родини Solanaceae

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук


Харків – 2013
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі якості, стандартизації та сертифікації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я УкраїниНауковий керівник:

доктор фармацевтичних наук, доцент

Гарна Світлана Василівна

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри якості, стандартизації та сертифікаціїОфіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

Хворост Ольга Павлівна
Національний фармацевтичний університет,

професор кафедри хімії природних сполук


доктор фармацевтичних наук, професор
Кисличенко Вікторія Сергіївна
Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри хімії природних сполук
Захист відбудеться " 19 " грудня 2013 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).
Автореферат розісланий "____" листопада 2013 року.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

професор В.А. Георгіянц

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема пошуку ефективних засобів для лікування епілепсії була та залишається актуальною, адже, за даними ВООЗ, у світі майже 0,7% людей страждає на це захворювання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом наукових досліджень …..

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження було виявлення …..

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

– проаналізувати наукові першоджерела для виявлення підходів до фітотерапії захворювань ….

Об’єкт дослідження – порівняльне комплексне фармакогностичне дослідження …..

Предмет дослідження – визначення морфолого-анатомічних …….

Методи дослідження. Морфолого-анатомічний, мікрохімічний, ……

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі ……

Практичне значення одержаних результатів. Проведені в дисертаційній роботі ……

Особистий внесок здобувача. Усі експериментальні дослідження ……

Апробація результатів дисертації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено ……

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у _ роботах, …….

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на _ сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, ___ розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та _ додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає _ сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована _ таблицями та _ рисунками. Список використаних джерел містить _ найменування, з них _ кирилицею та _ латиною.

УВАГА! Всі ці розділи повинні бути ідентичними розділам, які приведені в дисертації
Обсяг автореферату для кандидатської дисертації становить 20-24 сторінок, для докторської - 40-44.Схожі:

Приклад оформлення автореферата iconВимоги до оформлення тез: обсяг до 4500 символів
Особистість та суспільство: актуальні проблеми соціальної та політичної психології
Приклад оформлення автореферата iconМетодичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів
Таций, В. Я. Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система / В. Я. Таций. – Х. Вища шк., 1984. – 232 с
Приклад оформлення автореферата icon6. Правила ведення й оформлення щоденника
Якщо студент проходить практику за межами м. Львова, щоденник є також посвідченням про відрядження студента, що підтверджує тривалість...
Приклад оформлення автореферата icon6. Правила ведення й оформлення щоденника
Якщо студент проходить практику за межами м. Львова, щоденник є також посвідченням про відрядження студента, що підтверджує тривалість...
Приклад оформлення автореферата icon6. Правила ведення й оформлення щоденника
Якщо студент проходить практику за межами м. Львова, щоденник є також посвідченням про відрядження студента, що підтверджує тривалість...
Приклад оформлення автореферата iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
України. Таким стандартом є дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення»
Приклад оформлення автореферата iconЯкщо оформлення не відповідає інструкції, до рейтингової таблиці ця публікація вноситись не буде
Назви факультету(інституту), кафедри, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказуються...
Приклад оформлення автореферата iconПриклади оформлення
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Приклад оформлення автореферата iconПравила оформлення стендової доповіді на Міжнародну науково-технічну конференцію молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації»
Обсяг матеріалу – 2 плакати, формат аркушу – А1 (594х891 мм), графічний редактор Microsoft Visio, відступи з усіх боків – мінімум...
Приклад оформлення автореферата iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи