Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата icon

Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада ДатаНазваПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Сторінка2/4
Дата конвертації28.06.2015
Розмір489.37 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
1   2   3   4

6. СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗПИС ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Структура та штатний розпис Студмістечка визначаються завданнями та функціями, передбаченими цим Положенням, їх обсягом та характером, з урахуванням виробничих, навчально-виховних потреб університету, а також інших чинників та затверджуються ректором (проректором).

6.2. Штатний розпис розробляється та подається директором Студмістечка, узгоджується з планово-фінансовим відділом та затверджується ректором університету.

6.3. Чисельність співробітників, фонд заробітної плати та витрати на утримання Студмістечка встановлюються ректором університету в межах лінійки штатної чисельності та фонду заробітної плати, які встановлені для вищих навчальних закладів України.

6.4. При необхідності створення додаткових робочих місць директор готує проект штатного розпису і затверджує їх у встановленому порядку.

6.5. Оформлення на роботу працівників Студмістечка здійснюється відділом кадрів та документозабезпечення університету. Трудові та соціально-економічні відносини колективу Студмістечка регулюються чинним законодавством та колективним договором університету.

6.6. Нарахування заробітної плати здійснюється розрахунковим відділом централізованої бухгалтерії НАУ.

6.7. Організаційна структура Студмістечка наведена у додатку 1.

6.8. Управлінська структура Студмістечка наведена у додатку 2.

6.9. До ресурсного забезпечення підрозділу відносяться:

- гуртожитки, спортивні споруди, інші будівлі, закріплена територія, які надані університетом у тимчасове користування, побутові приміщення, оргтехніка тощо;

- меблі, інший інвентар, засоби зв’язку інженерні мережі, які надані університетом у тимчасове користування;

- майно, надане Студмістечку шляхом добровільної безоплатної допомоги фізичними та юридичними особами тощо.

6.10. Обсяг ресурсів може змінюватись у залежності від обсягу завдань та функцій.

6.11. Закріплені за Студмістечком майно та приміщення є складовою частиною власності університету.

6.12. Все майно Студмістечка, отримане в результаті господарської діяльності та надане йому у користування університетом, а також передане йому в користування фізичними та юридичними особами, є державною власністю та обліковується на балансі університету.
7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ, УТРИМАННЯ, РЕМОНТ

7.1. Директор Студмістечка контролює належне утримання та експлуатацію Студмістечка. Старший адміністратор гуртожитку несе персональну відповідальність за експлуатацію приміщень, комунально-побутові умови, створення та підтримання належних умов проживання у відповідності до норм, правил та чинного законодавства України, Статуту університету. Правил внутрішнього розпорядку університету, Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках, Положення про студентський гуртожиток, Положення про гуртожиток готельного типу та даного Положення.

7.2. Експлуатація капітальний та поточний ремонт гуртожитків проводиться відповідними службами університету та Студмістечка, які несуть відповідальність за своєчасність та якість виконання робіт.

7.3. Утримання гуртожитків, поточний та капітальний ремонти проводяться за кошти, зароблені Студмістечком, у відповідності до затвердженого кошторису.

7.4. Поточні ремонти приміщень проводяться в міру необхідності з метою збереження конструктивних елементів оздоблення, інженерного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також інших, у тому числі й дрібних ушкоджень.

7.5. Капітальні ремонти проводяться в міру необхідності при наявності коштів у відповідності до чинного законодавства України, Статуту університету. У разі необхідності, при проведенні капітального ремонту гуртожитку, проводиться відселення мешканців у відповідності до чинного законодавства України.
8. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Студмістечко взаємодіє із всіма структурними підрозділами університету, в тому числі з відокремленими структурними підрозділами (ВСП) щодо питань, віднесених до компетенції підрозділу, а також з:

8.1. Відділом гуманітарного розвитку, Службою охорони, Радою з поселення університету, студентськими самоврядними організаціями, Спортивно-оздоровчим центром, Центром культури та мистецтв університету, Приймальною комісією

8.2. Інститутами, факультетами, кафедрами – з питань поселення та виселення, виховного процесу, проведення спільних виховних та культурно-масових заходів.

8.3. Планово-фінансовим відділом, централізованою бухгалтерією, відділом маркетингу та технічного розвитку, юридичним відділом – з питань виконання, покладених на колектив Студмістечка, функцій.
9. ФІНАНСУВАННЯ

9.1. Студмістечко фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та коштів спеціального фонду державного бюджету, включаючи кошти, отримані в результаті:

- господарської діяльності від надання послуг, згідно з діючим законом, у тому числі плата за проживання в гуртожитках іноземних та студентів, аспірантів, слухачів підготовчих курсів України та інших мешканців (за угодами та договорами);

- відшкодування мешканцями завданих Студмістечку збитків;

- оплати за комунальні, побутові послуги;

- оплата додаткових платних послуг;

- добровільних благодійних внесків та інших коштів від підприємств, установ, організацій та інших юридичних, а також приватних осіб.

9.2. Розпорядником усіх коштів є ректор університету.

9.3. Студмістечко використовує бюджетні кошти спеціального фонду за поданням директора Студмістечка з дозволу ректора (проректора) згідно з затвердженим кошторисом.

9.4. Прийом коштів відбувається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок уповноваженого Балансоутримувачем банку або шляхом внесення готівкових коштів у касу університету на підставі прибуткового ордеру.

9.5. Дирекція здійснює контроль і несе відповідальність за надходження коштів та повнотою розрахунків за надані послуги.

9.6. Фінансово-господарську діяльність Студмістечка контролюють Планово-фінансовий відділ та Бухгалтерія університету.
10. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

10.1. Результативність роботи визначається на рівні всього Студмістечка та на рівні кожного його співробітника.

10.2. Кількісну оцінку результативності процесів розраховують як відсоток виконання планових завдань відповідно до нормативних документів, як для Студмістечка, так і для кожного співробітника.

10.3. Критерієм результативності виконання процесів є умови, при яких кількісна оцінка результативності не менша планового рівня, що визначається відповідно до документованої процедури СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 01 – 2008 «Управління процесами».

10.4. Окремий плановий пункт завдання виконаний, якщо термін виконання та якість результату відповідає встановленим вимогам.

10.5. При виявленні невідповідностей щодо виконання процесів виконуються коригувальні та запобіжні дії.

10.6. Оцінку результативності процесів (підпроцесів) виконують відповідальні за процеси (підпроцеси). На основі цих оцінок формується оцінка результативності Студмістечка (відповідальний директор), яка передається відповідальному за процес (відповідно до матриці відповідальності) для формування інтегральної оцінки СМЯ університету.

Додаток 1 до п. 6.7.

Організаційна структура Студмістечка

Дирекція Студентського містечкаДодаток 2 до п. 6.8.

Управлінська структура Студмістечка

Директор Студентського містечка

прямая со стрелкой 56прямая соединительная линия 35прямая со стрелкой 25прямая со стрелкой 25Менеждер по роботі з персоналом

(в межах компетенції)


Старший інспектор


Паспортист


Відділ санітарно-епідеміологічного контролю


прямая со стрелкой 36


прямая со стрелкой 48

Провідний економіст


Начальник відділу


Економіст

прямая со стрелкой 48 прямая со стрелкой 36


прямая со стрелкой 39
Інженер

прямая соединительная линия 68

Діловод

прямая со стрелкой 36

Адміністратор мережі


Черговий адміністратор


прямая со стрелкой 36прямая со стрелкой 36

Системний адміністратор


Комірник


прямая со стрелкой 36прямая со стрелкой 36


Заступник директора з поселення


Старший інспектор з поселення


Інспектор з поселення


прямая со стрелкой 36

Заступник директора з виховної роботи


Відділ організаційної роботи в гуртожитках

Начальник відділу

Провідний інженер

прямая со стрелкой 37

Черговий адміністраторЗаступник директора з експлуатації


Старший адміністратор
прямая со стрелкой 36

прямая соединительная линия 68

Адміністратор


Експлуатаційний відділ
прямая со стрелкой 78

Провідний інженер з експлуатації електоромережі


Електрик


Черговий адміністратор


прямая со стрелкой 78прямая со стрелкой 94

Електромонтер

Комірник

прямая со стрелкой 78 прямая со стрелкой 94Провідний інженер з пожежної безпеки та охорони праці


Комірник камери схову

Технік з озеленення

прямая со стрелкой 78


Провідний інженер з благоустрою


Диспетчер


Провідний інженер

Інженер


Садівник


Слюсар-газозварник


Слюсар-електрозварник


Слюсар-ремонтник сантехнічного обладнання


Кастелянка


Покоївка


Підсобний робітник

прямая со стрелкой 78 прямая со стрелкой 78 прямая со стрелкой 78 прямая со стрелкой 94 прямая со стрелкой 94 прямая со стрелкой 94


(Ф 03.02 - 01)

АРКУШ ПОширення документапримірника

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 - 02)
1   2   3   4Схожі:

Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата

Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про навчання, інструктажі І перевірку знань працівників університету з питань охорони праці смя нау п 06. 05-01-2013 київ (Ф 03. 02-31) узгодження: Підпис Ініціал
Положення встановлює порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці (ОП) працівників університету,...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЯкщо оформлення не відповідає інструкції, до рейтингової таблиці ця публікація вноситись не буде
Назви факультету(інституту), кафедри, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказуються...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет)
Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи