Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію icon

Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукціюНазваДодаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію
Дата конвертації28.06.2015
Розмір55.96 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

12 листопада 2014 року № 1299ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-технічну раду Міністерства освіти і науки

з питань формування та виконання державного замовлення

на науково-технічну продукцію  1. Загальні положення


1.1. Науково-технічна рада Міністерства освіти і науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

1.2. Рада створена відповідно до абзацу третього пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України , затвердженого Указом Президента України №240/2013 від 25 квітня 2013 року.

1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН та цим Положенням.
2. Основними завданнями Ради є:
2.1. Сприяння забезпеченню координації дій МОН у сфері формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; координація дій з проведення конкурсу науково-технічних проектів з метою формування державного замовлення;

2.2. Підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

2.3. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; у тому числі удосконаленні нормативно-правової бази;

2.4. Участь в інформуванні громадськості про результати виконання науково-технічних проектів за державним замовленням.
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
3.1. Проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

3.2. Вносити пропозиції МОН щодо вдосконалення роботи з організації формування та виконання державного замовлення, здійснювати координацію дій з проведення конкурсу науково-технічних проектів з метою формування державного замовлення;

3.3. Розглядати результати виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію, фінансування якого здійснює МОН з загального фонду державного бюджету;

3.2. Одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на Раду завдань;

3.3. Одержувати від структурних підрозділів МОН та організацій-виконавців науково-технічних проектів необхідні матеріали та інформацію.

3.4. Утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі у них представників органів виконавчої влади, наукових установ та організацій.
4. Секції Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
4.1. З метою створення умов для фахового та відкритого обговорення запитів, наданих на конкурс та результатів виконання за державним замовленням науково-технічних проектів за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки формуються Секції Ради (далі – Секції);

4.2. Основними завданнями Секцій Ради є:

науково-методичне та науково-експертне забезпечення конкурсного відбору науково-технічних проектів з метою формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції в рамках свого напряму;

розгляд запитів на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням, що надійшли на конкурс;

розгляд на засіданні Секції результатів державної наукової та науково-технічної експертизи проектів, поданих на Конкурс; відповідно до результатів засідання Секції Ради складається протокол з пропозиціями для МОН щодо переліку науково-технічних проектів, рекомендованих до фінансування (переможців конкурсу) та орієнтовного обсягу фінансування кожного проекту;

надання рекомендацій та пропозицій щодо доцільності фінансування науково-технічних проектів за кошти загального фонду державного бюджету України; ефективності виконання робіт, доцільності припинення їх виконання.

визначення наукового та науково-технічного рівня результатів виконання науково-технічних проектів, що виконуються за кошти загального фонду державного бюджету за державним замовленням.

розгляд та заслуховування проміжних та заключних звітів організацій-виконавців науково-технічних проектів для оцінки наукового та науково-технічного рівня виконаних робіт та перспектив їх впровадження.

4.3. Персональний склад Секцій затверджується МОН.

4.4. Формою роботи Секції є засідання. Засідання Секції веде голова, а за його відсутності – заступник голови. Засідання Секції вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів. Рішення Секції приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Секції. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови Секції. Результати засідань Секції оформлюються протоколом, який підписують головуючий та секретар Секції.

4.5. Організаційне, консультативне, інформаційне забезпечення діяльності Секцій здійснює відділ досліджень і розробок департаменту науково-технічного розвитку МОН.
5.Склад Ради.
5.1. До складу Ради входять голова (Заступник Міністра), заступник голови, голови Секцій Ради, директор департаменту науково-технічного розвитку; представники міністерств і відомств, національних академій наук, наукових установ та вищих навчальних закладів, провідні вчені, а також представники промисловості і бізнесових структур.

Функції секретаря Ради здійснює начальник відділу досліджень і розробок департаменту науково-технічного розвитку.

5.2. Персональний склад Ради затверджується МОН.

5.3. Голова, члени Ради та Секцій здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
6.Організація роботи Ради.
6.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням його голови (заступника голови).

6.2. Засідання Ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

6.3. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради.

6.4. Результати засідань Ради оформлюються протоколом, який підписують головуючий та секретар Ради.

6.5. Організаційне, консультативне, інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснює департамент науково-технічного розвитку МОН.

Директор департаменту

науково-технічного розвитку Д. В. Чеберкус

Схожі:

Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconДодаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію
Метою Конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать
Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconПротокол №3 від 31. 10. 2013 р. Положення про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconНауково-методична комісія з менеджменту І адміністрування міністерства освіти І науки україни

Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconI науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10
При проведенні рецензування, опонування експертної оцінки дисертацій виникає низка суттєвих зауважень до їх змісту
Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconМіжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач
Міністерства освіти і науки України (у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 02. 2009 №159 «Про участь...
Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconПоложення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді
Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України та випусків Бюлетеня вак україни
Додаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію iconВинахідницька діяльність за підсумками 2014 р
За даними Державного підприємства «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи