Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію icon

Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукціюНазваДодаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію
Дата конвертації28.06.2015
Розмір44.44 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

12 листопада 2014 року № 1299

ОГОЛОШЕННЯ
Міністерство освіти і науки України

оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів

за державним замовленням на науково-технічну продукцію  1. Загальні положення

1.1. Метою Конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать:

зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;

створення принципово нових або удосконалення існуючих технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції з високим ступенем готовності до впровадження;

прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки; ресурсоенергозбереження;

сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.

1.2. Учасниками Конкурсу можуть бути підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, які мають відповідний кадровий, науковий та науково-технічний потенціал та матеріально-технічну базу.

1.3. На Конкурс подаються запити на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію.

1.4. До розгляду приймаються проекти, тематика яких визначена учасниками конкурсу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених статтею 5 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”:

1) інформаційні та комунікаційні технології;

2) енергетика та енергоефективність;

3) раціональне природокористування;

4) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

5) нові речовини і матеріали.

1.5. Термін виконання науково-технічних проектів – не більше двох років, починаючи з 2015 року.

1.6. Кожен науковий керівник може подати на конкурс запит за встановленою формою на виконання лише одного науково-технічного проекту.

2. Організація проведення Конкурсу.
2.1. Організаційно-методичне та науково-експертне забезпечення проведення Конкурсу здійснюють департамент науково-технічного розвитку МОН, Науково-технічна рада Міністерства освіти і науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію (далі – Рада) та секції Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі – Секції).

2.2. Форму запиту на участь у Конкурсі розміщено на офіційному сайті МОН. Її можна також отримати в відділі досліджень і розробок департаменту науково-технічного розвитку МОН за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16 (каб. №№ 209-а, 209-в, 206).

2.3. Запит на участь у Конкурсі подається за встановленою формою, засвідчений підписами наукового керівника проекту, виконавців проекту, керівника організації та печаткою (у кількості трьох примірників).

Подання ксерокопій запиту не допускається.

До запиту додаються:

супровідний лист на бланку організації з переліком поданих на конкурс матеріалів, засвідчений підписом керівника організації та її печаткою.

оптичний носій, який містить електронний варіант запиту.

Документи на участь у Конкурсі подаються у картонній папці з позначенням: Державне замовлення - 2015.

На титульній сторінці папки також зазначається: пріоритетний напрям, назва науково-технічного проекту, назва організації, прізвище та ініціали наукового керівника.

2.4. Строк подання запитів на участь у Конкурсі:

з 17 листопада по 17 грудня 2014 року.

2.5. Документи для участі в Конкурсі можуть бути відправлені поштою або подані особисто.

Поштою документи надсилаються на адресу:

01601, Міністерство освіти і науки України, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, департамент науково-технічного розвитку, відділ досліджень і розробок.

У разі відправлення поштою до розгляду приймаються документи з датою відправки на поштовому штемпелі не пізніше 17 грудня 2014 року.

У разі особистого подання документи необхідно залишити у скриньці для кореспонденції МОН, яка знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16 (перший поверх).

2.6. Подані на Конкурс документи, які не відповідають визначеним у цьому оголошенні вимогам, після попереднього розгляду відхиляються за формальними ознаками.

2.7. Заміна та перегляд отриманих та зареєстрованих відділом досліджень і розробок документів, поданих на Конкурс, не допускається.

Подані на Конкурс матеріали не повертаються.
2.8. Телефони для довідок з питань Конкурсу:

(044)287-89-23, (044) 287-89-24, (044) 287-89-25, (044) 287-89-26,

(044)287-82-30.

3. Підведення підсумків конкурсу
Державна наукова та науково-технічна експертиза науково-технічних проектів, поданих на Конкурс, здійснюється відповідно до Закону України “Про наукову та науково-технічну експертизу”.

Розгляд результатів державної наукової та науково-технічної експертизи проектів, поданих на Конкурс, відбувається на засіданнях Секцій Ради за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки окремо.

Відповідно до результатів засідання Секції Ради складається протокол з пропозиціями для МОН щодо переліку науково-технічних проектів, рекомендованих до фінансування (переможців конкурсу) та орієнтовного обсягу фінансування кожного проекту.

З урахуванням пропозицій Секцій Ради щодо переможців конкурсу МОН формує перелік тематик науково-технічних проектів, що виконуватимуться за державним замовленням починаючи з 2015 року за рахунок загального фонду державного бюджету. Зазначені тематики будуть оголошені лотами на відкритих торгах при проведенні державних закупівель послуг на виконання науково-технічних робіт за державним замовленням. Організації – виконавці визначаються відповідно до вимого Закону України “Про здійснення державних закупівель“.

Обсяги видатків із загального фонду державного бюджету на фінансування державного замовлення визначаються Законом України про Державний бюджет на відповідний фінансовий рік.
Директор департаменту

науково-технічного розвитку Д. В. Чеберкус
Схожі:

Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconДодаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію
Науково-технічна рада Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію...
Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconI науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10
При проведенні рецензування, опонування експертної оцінки дисертацій виникає низка суттєвих зауважень до їх змісту
Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconНауково-методична комісія з менеджменту І адміністрування міністерства освіти І науки україни

Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...
Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconМіжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач
Міністерства освіти і науки України (у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 02. 2009 №159 «Про участь...
Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Фахівець І категорії науково-дослідної частини (ндч) призначається на посаду та звільняється наказом ректора університету
Додаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Фахівець 1 категорії науково-дослідної частини (ндч) призначається та звільняється наказом ректора університету на умовах штатної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи