Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті icon

Система управління охороною праці в національному авіаційному університетіНазваСистема управління охороною праці в національному авіаційному університеті
Сторінка1/5
Дата конвертації28.06.2015
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

___________ М. Кулик

“13” березня 2012 р.


Система менеджменту якості

СИСТЕМА

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


СМЯ НАУ СУОП 6.4 – 02 – 2012

Київ


Внесено

Службою охорони праці та навколишнього середовища
Затверджено

наказом ректора

від "13" березня 2012 року № 74/од
Розробники

Керівник розробки

Кулик М.С.

Розробники:

Михалко М.В.; Єрін С.А.; Ткачук О.В.; Чутченко І.І.; Кучерява В.Б.; Скубська Т.В.
Рівень документу – 0

Планова дата ревізії наведена в аркуші обліку ревізії


Врахований примірник

Україна

03058 Київ 58

пр. Космонавта Комарова, 1

Тел. +38 044 497 50 49


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Система управління охороною праці (СУОП) в Національному авіаційному університеті (далі, установа) є частиною системи управління виробництвом та навчально-виховного процесу студентів (учнів) і визначає єдиний порядок підготовки, прийняття і реалізації рішень по здійсненню правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, які направлені на збереження здоров’я і працездатності співробітників у процесі праці та студентів у навчально-виховному процесі.

1.2. СУОП розроблена у відповідності із Законом України “Про охорону праці”, Кодексом законів про працю, Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.08.2001 р. № 563 з урахуванням позитивного досвіду підприємств (установ, організацій) з питань охорони праці, та ДСТУ – П ОНSAS 18002:2006(OHSAS 18002:2000 IDT) „ Система управління безпекою та гігієною праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001”.

Складовою частиною СУОП є наступні нормативно-правові акти та документи :

1.2.1. програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці ;

1.2.2. перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, повторного та позапланового інструктажів (за погодженням з державним інспектором з нагляду за охороною праці) ;

1.2.3. перелік робіт з підвищеною небезпекою ;

1.2.4. перелік професій, працівники яких мають право на забезпечення ЗІЗ із визначенням конкретних видів засобів для них ;

1.2.5. положення про навчання спеціалістів з питань охорони праці ;

1.2.6. перелік робіт, де є потреба у професійному доборі ;

1.2.7. перелік професій працівників, які повинні проходити попередній та періодичний медичний огляд ;

1.2.8. перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з питань охорони праці ;

1.2.9. перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок ;

1.2.10. перелік робіт, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх ;

1.2.11. перелік інструкцій з охорони праці, які повинні діяти у структурних підрозділах;

1.2.12. склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

1.3. Вимоги цієї СУОП є обов’язковими для всіх співробітників і викладачів, а також студентів (учнів, курсантів, аспірантів і слухачів) університету. Функціональні обов’язки з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів університету повинні бути внесені до посадових та робочих інструкцій, які розробляються відповідно до затвердженої форми.

1.4. Управління охороною праці здійснюється на усіх рівнях організаційної структури управління виробництвом (служба, відділ, цех, дільниця, бригада, майстерня, робоче місце),

а також навчально-виховному процесі (інститут, факультет, кафедра, ліцей, коледж, лабораторія), як лінійними керівниками, так і функціональними службами. На кожному рівні управління реалізуються спеціальні функції (комплекс завдань) охорони праці з використанням типових елементів керованого циклу (планування, організація, оперативне керування і координація, контроль, облік, аналіз і оцінка, стимулювання).

1.5. Метою управління охороною праці є створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, відповідно вимогам нормативних актів з питань охорони праці.

1.6. Основною метою СУОП є упорядкування і систематизація профілактичної роботи з питань охорони праці, яка проводиться в університеті, підвищення її ефективності за рахунок використання усіх технічних, організаційних, економічних і соціальних можливостей. Для вирішення цієї задачі передбачається :

  • формування організаційної структури управління охорони праці ;

  • встановлення єдиного порядку планування, організації і координації профілактичної роботи з питань охорони праці ;

  • організація контролю за станом охорони праці і додержання робітниками вимог нормативних актів з питань охорони праці ;

  • систематичне інформування працівників університету про стан умов праці на робочих місцях, про причини аварій, нещасних випадків і профзахворювань, про результати профілактичної роботи у бригаді, зміні, на дільниці, кафедрі, факультеті, інституті, ліцеї, коледжі і в цілому в університеті ;

  • підвищення ролі посадових осіб і спеціалістів в організації функціонування СУОП, активізація їх інтелектуального потенціалу у розробці і впровадженні наукових та інженерних рішень, які направлені на зниження рівня безпеки об’єктів, обладнання ;

  • використання економічних стимулів для підвищення зацікавленості робітників у впровадженні у виробництво безпечної техніки та технології, у дотриманні вимог правил, норм і інструкцій з питань охорони праці.

1.7. Функціонування СУОП в цілому в університеті забезпечується ректором університету у відповідності з вимогами Закону України “Про охорону праці”.

1.8. Технічне керівництво та інженерно-технічне забезпечення по впровадженню і функціонуванню СУОП в університеті здійснює головний інженер.

1.9. Уся організаційно – технічна робота по створенню безпечних і нешкідливих умов праці у структурних підрозділах покладається на керівників цих підрозділів.

1.10. Робота по забезпеченню охорони праці у зміні проводиться майстром, а у навчально-виховному процесі – викладачем.

1.11. Організаційно-методичне керівництво і координація діяльності виробничих підрозділів університету по створенню безпечних і нешкідливих умов праці, контроль за виконанням положень СУОП і дотримання вимог нормативних актів з питань охорони праці в цілому в університеті здійснює служба охорони праці та навколишнього середовища (ОП та НС).

СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В НАУ

  1   2   3   4   5Схожі:

Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconМенеджменту якості
Національному авіаційному університеті (далі-Університет) незалежно від способу її фіксації та відтворення, що міститься в документах...
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2015 Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconПоложення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет)
Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення...
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconПоложення 1
Національному університеті харчових технологій (далі – Положення) встановлює єдину систему планування, підготовки та видання монографій,...
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці

Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconПерелік робіт, на яких забороняється застосування
Відповідно до чинного законодавства України застосування праці неповнолітніх забороняється на наступних роботах, що виконуються в...
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconПрограма вступного випробування з математики для вступу на перший курс навчання
Мета вступного випробування з математики оцінити ступінь пiдготовленостi абітурієнтів з математики з метою конкурсного відбору для...
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconРобоча навчальна програма за вимогами кредитно-модульної системи з дисципліни „ Система місцевого природно-ресурсного управління
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Система управління охороною праці в національному авіаційному університеті iconПрограма з навчання бжд в питаннях – відповідях. Білет №1 Питання: Обов’язки власника підприємства з охорони праці. Хто начальник цивільної оборони університету?
КЗпп україни на всіх підприємствах, в установах І організаціях, незалежно від форм власності, створюються безпечні та нешкідливі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи