Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року icon

Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 рокуНазваРезолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року
Дата конвертації28.06.2015
Розмір46.21 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

НА ОБГОВОРЕННЯ

Резолюція

обласної науково-практичної конференції

«Обдарована молодь – успішна держава»
м. Суми 26 листопада 2014 року

Учасники обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава», заслухавши та обговоривши доповіді, виступи керівників органів управління освітою, науково-педагогічних працівників навчальних закладів, методичних об’єднань області, позашкільних установ, практичних психологів, зазначають, що, передусім, необхідно створити умови для використання різних форм, методів, засобів виявлення, підтримки, розвитку обдарувань учнівської молоді та рекомендують:

1. Методистам районних (міських) методичних кабінетів:

– розробити організаційну модель роботи за напрямом «обдарована дитина»;

 • популяризувати форми науково-дослідної, пошукової роботи;

 • постійно оновлювати електронні банки даних «Обдарованість», «Авторські програми».

 1. Керівникам навчальних закладів:

 • під час розподілу годин варіативної складової навчальних планів надавати перевагу розподілу додаткових годин на поглиблене вивчення предметів учнями, що готуються до олімпіад під час опанування ними курсів за вибором;

– на сайтах закладів створити сторінку (рубрику) «Обдарованість», яку постійно оновлювати інформацією про психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими учнями, прес-релізи, прес-анонси різних форм роботи, спрямованих на виявлення творчих обдарувань молоді;

 • реалізовувати механізм проведення психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в умовах навчального закладу (взаємодія педагог ↔ психолог).

 1. Керівникам предметних методичних об’єднань у загальноосвітніх навчальних закладах:

– спланувати заходи щодо виявлення, підтримки, діагностування обдарованої учнівської молоді;

– розробити функціональну модель створення умов для розвитку предметних здібностей школярів.


 1. Учителям загальноосвітніх навчальних закладів:

– застосовувати активні та інтерактивні методи пошуку, виявлення, підтримки, розвитку обдарованих учнів, з урахуванням особливостей освітнього процесу, побудованого на засадах особистісного зорієнтованого навчання та колективно-компетентнісної взаємодії його учасників;

  • створити міські (районні) медіа-фонди з навчальних предметів, на їх основі, відповідно – обласні;

 з метою висвітлення, ознайомлення зі специфікою розвитку обдарувань дитини, запроваджувати різні форми роботи з батьками.


 1. Науково-педагогічним працівникам Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:

– сприяти формуванню психологічної готовності педагогічних працівників до роботи з обдарованою учнівською молоддю під час висвітлення лекційних тем (для різних категорій учителів) на курсах підвищення кваліфікації та під час проведення семінарів в районах, містах (для загальноосвітніх навчальних закладів);

– проводити моніторинг та висвітлювати в інформаційно-аналітичних бюлетенях результати проведення інтелектуальних змагань серед учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів області.

6. Обласному центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (Малій академії наук):

 • у практиці роботи навчальних закладів області продовжити діяльність з виявлення, розвитку та підтримки здібної, інтелектуально обдарованої учнівської молоді; залучення її до розв’язання найважливіших проблем розвитку природничих, технічних та суспільно-гуманітарних дисциплін. Для цього:

 • забезпечити формування в області мережі малих академій наук, як координаторів розвитку науково-дослідницької діяльності учнів; організацію роботи наукових гуртків, секцій, наукових товариств учнів на базі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

 • розширити партнерські зв’язки із науковими установами, вищими навчальними закладами з метою залучення їх наукового потенціалу до роботи з обдарованою учнівською молоддю;

 • сприяти використанню ресурсних можливостей академічних, наукових установ, кафедр вищих навчальних закладів, підприємств та організацій для організації науково-дослідної роботи учнівської молоді, зокрема щодо складання навчальних програм науково-дослідної діяльності; залученню наукових працівників до розробки тематики наукових досліджень учнів;

 • залучати інтелектуально-обдаровану учнівську молодь до участі в обласних, Всеукраїнських, міжнародних навчально-виховних заходах, турнірах, конференціях, творчих конкурсах, а також у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН;

 • популяризувати результати пошуково- і науково-дослідних робіт учнів у засобах масової інформації, через Інтернет-ресурси, публікацію в друкованих виданнях;

 • сформувати інформаційний банк даних методичних матеріалів з питань організації та проведення науково-дослідної роботи з учнями, учнівських розробок, що мають перспективне значення.

 • проводити роботу щодо організації обміну досвідом навчально-виховної роботи в наукових гуртках і секціях НТУ, МАН, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

 • інтегрувати зусилля гродаскості в напрямку «школа – позашкілля – дитина – батьки – місцева влада», з метою сприяння організації науково-дослідної діяльності.

 • запроваджувати інформаційні технології, форми, методи і засоби навчання під час організації науково-дослідної роботи учнів, як важливих інструментів розвитку інтелектуально – творчого потенціалу особистості;

 • забезпечити розробку та впровадження у навчально-виховний процес навчальних закладів нових інформаційних технологій; форм дистанційного, он-лайн навчання, що сприятимуть ефективності науково-дослідної роботи учнів.

7. Управлінню освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

 • організувати у 2015 році проведення щорічної конференції Асоціації «Відроджені гімназії України» в Сумській області, у рамках якої реалізувати майстер-клас Ткаченко О.Л., кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти Сумського ОІППО з теми «Цілепокладання в освіті»;

 • створити відділ (сектор) з питань роботи з обдарованою молоддю та міжнародного співробітництва;

 • визначити терміни та змінити формат проведення конференції за напрямом «Обдарована молодь» на Всеукраїнський (Міжнародний) відповідно до якісного складу учасників, розширити комплекс заходів в межах конференції (круглі столи, майстер-класи, тренінги, презентації, відеоконференції).Схожі:

Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconПрограма X науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю 11-12 квітня 2013 року
«Днів науки філософського факультету-2013» (ауд. 301, головний корпус лну ім. І. Франка, вул. Університетська, 1)
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconДодаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію
Метою Конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Марухина І. В., Кондратенко Л. О., Растроста Г. Б. Психологічна служба системи освіти Сумської області (2013 – 2014 навчальний рік)....
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconПрограма всеукраїнськоїміждисциплінарної науково-практичної конференції
Мельник В. П.,декан філософського факультету лну ім. Івана Франка, професор, доктор філософських наук
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconДодаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію
Науково-технічна рада Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію...
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconПротокол №5 1 Про результати проведення Дня Науки. Інформує начальник ндч доц. Троцко О. В
Підсумки роботи ХХІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених І спеціаластів «Актуальні питання проблеми життєдіяльності...
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconНауково-методична діяльність методиста з психологічної служби
Марухина І. В., завідуюча обласного центру практичної психології і соціальної роботи
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року icon28. 11. 29. 11. 2013 року
Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» запорізької обласної ради
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconШановні колеги! 27 лютого 01 березня 2014 року
«КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться П’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014»
Резолюція обласної науково-практичної конференції «Обдарована молодь – успішна держава» м. Суми 26 листопада 2014 року iconТа художнього перекладу
Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи