Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області icon

Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської областіНазваПро стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
Дата конвертації28.06.2015
Розмір88.86 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області

Сьогодення об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізації пошуку перспективних інноваційних науково - дослідних технологій. Тому в Сумському ОІППО особлива увага приділяється науково-методичному забезпеченню інноваційних процесів, пріоритетними напрямами роботи якого є оновлення змісту, створення цілісної системи науково-методичної роботи, вивчення, узагальнення і впровадження кращого педагогічного досвіду як джерела інновацій.

Особливе значення має координація та сприяння організації ефективної дослідно - експериментальної діяльності навчальних закладів, методичних об'єднань, творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, авторських творчих майстерень, активізації внутрішньошкільної методичної роботи з метою стимулювання інноваційної діяльності педагогів.

Для застосування у навчальних закладах Сумський ОІППО пропонує, у першу чергу, експериментальні проекти, інноваційні технології, форми і методи, апробовані та рекомендовані до застосування Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Саме тому одним із головних завдань розвитку науково-дослідної діяльності у регіоні Сумський ОІППО вбачає удосконалення процесу трансформування наукових ідей в практику роботи школи, пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи. Актуальність такої роботи пов’язана з реалізацією в області 13-ти науково-дослідних педагогічних експериментів, 5 з яких мають статус всеукраїнського, 5 – регіонального, 3 – локального рівня.

Так в області реалізуються 5 експериментів Всеукраїнського рівня:

  • «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів» (2005-2013 рр.);
  • «Науково-педагогічний проект «Росток»; в рамках якого у 2010р. запроваджено Всеукраїнський експеримент «Впровадження моделі навчання «1 учень - 1 комп’ютер» (2010-2016р.р.);
  • «Інформаційна система управління освіти» (2012 – 2014р.р.);
  • «Впровадження шкіл сприяння здоров’я» (2006-2015р.р.), в яких задіяні 7 експериментальних навчальних заклади: (Сумський район, м. Суми – по 2 заклади, м.м.Охтирка, Лебедин, Тростянець - по 1 закладу), та 13 базових навчальних заклади (м.Суми - 6, м.Конотоп-4, м.Шостка- 2, м.Охтирка – 1).


До проекту створення власної моделі Школи сприяння здоров’ю долучено більше 90 базових загальноосвітніх навчальних закладів, що включені у обласну мережу шкіл сприяння здоров’я. Процес реалізації експерименту «1 учень – 1 комп’ютер» найкраще здійснюється в загальноосвітніх навчальних закладах м. Суми та  м. Конотоп. Інші райони не беруть участь у впровадженні даного проекту.

5 експериментів мають статус регіонального рівня: «Педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін» (2011-2017 рр.); «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи» (2010-2016 рр.); «Підвищення психологічної культури учасників навчально-виховного процесу » (2002-2012 рр.); «Здорові діти – могутня держава» (2006-2015 рр.); «Фундаменталізація змісту освіти в учнів старшої школи в умовах профільного навчання» (2012-2015 рр. ), у яких задіяні 8 експериментальних навчальних закладів (м. Суми – 4, Л.-Долинський район – 1, Лебединський район -1, Путивльський район -2 ) та 6 – базових (Лебединський р-н – 1, Путивльський р-н – 4, м. Суми -1).

3 експерименти мають статус локальних: «Формування позитивного ставлення дошкільника до зміцнення власного здоров'я шляхом залучення їх до занять зимовими видами спорту» (2011-2017 рр.); «Розвиток дитячої обдарованості через художньо-театральну діяльність» (2005-2013 рр.); «Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді України» (2010-2013 рр.),у яких задіяні 3 експериментальних навчальних закладів (м. Лебедин і Путивльський район).

Географія задіяних в експериментах навчальних закладах пояснюється, в першу чергу, наявністю в них відповідної матеріально-технічної бази, методичного забезпечення експериментальної діяльності, сприянням відділів освіти та методичних кабінетів запровадженню дослідно – експериментальної роботи та підготовлених фахівців.

Проведення дослідно-експериментальної роботи та впровадження її в практику дозволило визначити певні чинники переводу регіональної системи освіти в новий стан, який забезпечує якість надання освітніх послуг у залежності від потреб людини, суспільства, ринку праці. Такими показниками можуть бути результати впровадження в області експериментів всеукраїнського рівня.

В рамках дослідно–експериментальної роботи за темою "Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів" проведено дослідження щодо готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи в інтегрованому мистецькому просторі, здійснюється підготовка та перепідготовка вчителів загальноосвітніх закладів з метою викладання інтегрованих курсів за новими програмами, підручниками, посібниками шляхом проведення курсів, семінарів, конференцій, круглих столів. Розроблені завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х та 5-х класів з "Мистецтва" та для 10-х класів з "Художньої культури", календарно-тематичне планування змісту уроків художньої культури України (10 клас), плани – конспекти уроків опубліковані у Всеукраїнських фахових, періодичних виданнях та у "Майстер-класах" з художньої культури для 10 та 11 класів. Готуються до видання матеріали з регіонального компоненту програми.

Застосування інтегративно-діяльнісного підходу разом з принципами науково-педагогічного проекту "Росток" сприяє формуванню здібностей до самонавчання, самоорганізації, саморозвитку дитини; створює в колективі атмосферу для досягнення спільної мети; забезпечує відчуття дитиною себе рівною серед рівних; формуванню екологічної культури особистості; зниженню рівня невротизації учнів;соціальній адаптованості школярів. За результатами порівняльного аналізу учні-ростківці мають вищі показники навчальних досягнень, більш комунікабельні, ініціативні, мають сформовані навички самоорганізації в навчальній діяльності, успішно беруть участь в інтелектуальних конкурсах різних рівнів, олімпіадах, посідають призові місця. Позитивні відгуки про класи, які навчаються за програмою «Росток», висловлюють батьки учнів та вчителі, які працюють в цих класах.

Створюючи умови для дослідно-экспериментальної роботи в області необхідно звернути увагу на тісну взаємодію органів місцевого самоврядування, відділів освіти та навчальних закладів. Як приклад подібної взаємодії може бути Тростянецький районний відділ освіти, який, отримавши перемогу у Всеукраїнському конкурсі інвестиційних проектів (2010р.), відкрив інформаційно-методичний центр (2011), як осередок інформатизації освіти в районі, та в 2012 р. включився у Всеукраїнський експеримент по запровадженню інформаційної системи управління освітою (курс «Освіта»). Так, до системи підключено 19 навчальних закладів району, що складає 3,5% від загальної кількості ЗНЗ області(в середньому по Україні – 2,8 %).


Інноваційна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах області проводиться із таких напрямів:

  • «Навчання педагогічних та управлінських кадрів впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» (програма Intel® «Навчання для майбутнього»);

  • «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України»;

  • апробація навчальної літератури;

  • проект «Шлях до успіху»;

  • національний проект «Відкритий світ», а також цілий ряд інших інновацій, загальна кількість яких в області складає 249, які реалізуються у 553 навчальних закладах Сумщини.

Найбільша кількість інновацій запроваджується у навчальних закладах м. Конотоп (73), у Недригайлівському районі (32), у м. Шостка (29), у Буринському районі (15), у м.Суми (14), Великописарівському районі (13).

Інновацiйна дiяльнiсть у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється на трьох рiвнях: загальнодержавному, регiональному, мiсцевому. Тому кожен керiвник ЗНЗ має знати, на якому рiвнi буде експериментально перевiрятися, апробовуватись чи впроваджуватися освiтня iнновацiя у його навчальному закладі. Особлива роль у цьому процесі належить апробації навчальної літератури та авторських програм. У Сумській області до процесу апробації долучено 53 загальноосвітніх навчальних заклади: Роменський район (12), Сумський (6), С-Будський, м. Суми, м. Шостка. м. Лебедин (по 5 ), у яких здійснюється апробація 14 підручників та 143 електронних засобів навчання для ЗНЗ, а також 2 авторські програми елективних курсів.

Діяльність навчального закладу в режимі інноваційного розвитку заслуговує найвищої оцінки, коли здобуває визнання не лише на регіональному чи загальнодержавному, а й на міжнародному рівні. Конотопська гімназія Конотопської міської ради стала єдиною українською школою, яка увійшла в список із 63 закладів, відібраних 2011 року в Україні для участі у всесвітній програмі компанії Microsoft для інноваційних шкіл з понад 200 середніх освітніх установ у всьому світі. Гімназія отримала статус «Школа-лідер» (Pathfinder School) і це означає, що її педагогічний колектив застосовує в освіті інноваційні методи і є достатньо компетентним, щоб ділитися досвідом з іншими школами.


В області забезпечується поширення та підтримка державних проектів та програм у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: програми «Intel® «Навчання для майбутнього», «Учителі в онлайні, «Цифрові технології», «Школи-новатори», проектів «Щоденник.ua», «Відкритий світ».

Упровадження програми «Intel® «Навчання для майбутнього» відбувається в усіх районах області. На сьогодні навчання за Програмою пройшли 80 % педагогічних працівників області. Навчання за програмою «Цифрові технології» пройшли близько 700 учителів навчальних закладів з усіх районів області. Упровадження програми «Учителі в онлайні» розпочали п’ять загальноосвітніх навчальних закладів області. Слід відмітити заклади освіти м. Суми, що вже оволоділи курсом та пройшли сертифікацію (3 ЗНЗ). Національний проект «Відкритий світ» упроваджується в 12 загальноосвітніх навчальних закладах області. Необхідно відмітити роботу закладів Глухівського, Конотопського, Липоводолинського, Охтирського, Путивльського районів та м. Глухів, м. Конотоп, м. Путивль, м. Шостка, , що використовують мультимедійні дошки та пристрої при створенні електронних освітніх ресурсів. До проекту «Щоденник.ua» приєдналися 383 загальноосвітні навчальні заклади, серед яких слід відмітити заклади Сумського, Конотопського, Краснопільського районів та м. Суми, м. Охтирка, м. Шостка, м. Глухів, м. Конотоп. Не беруть участі в проекті навчальні заклади Середино-Будського району.

Поряд із цим, в організації та проведенні експериментальної роботи мають місце певні проблеми. Зокрема, відсутня вертикаль взаємодії між управліннями, відділами освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та іншими установами, що здійснюють керівництво та координацію наукової, дослідно – експериментальної та інноваційної діяльності в області. Представники академічної науки (Інститут педагогіки НАПН України, вищі навчальні заклади) рідко виступають ініціаторами впровадження практичнозначущих для загальної середньої освіти ідей, пропонуючи, а інколи й зобов’язуючи, навчальні заклади здійснювати експериментальну перевірку суто наукових теоретичних підходів, часто на рівні дисертаційних досліджень, замінюючи тим самим прикладне спрямування розвитку науки на теоретичне. Відділи освіти Глухівського, Охтирського, С.-Будського, Сумського, Шосткинського районів своєчасно не здійснюють інформування про стан інноваційної діяльності та дослідно - експериментальної роботи.

На місцях мають місце недоліки в оформленні відповідної документації щодо експериментальної та інноваційної діяльності (паспорт, заявка, супроводжуючі документи), не відслідковуються поетапні результати експериментів (дані питання не розглядаються на нарадах, колегіях управлінь, відділів освіти), взагалі відсутня експертиза експериментальної діяльності навчальних закладів, наслідком чого є невелика кількість експериментів різного рівня в області.

Недостатність зворотного зв'язку загальноосвітніх навчальних закладів, що проводять експериментальну роботу, з відповідними управліннями (відділами) освіти ускладнює проведення інвентаризації, паспортизації та експертизи інноваційної діяльності та дослідно - експериментальної роботи.

Для проведення дослідно - експериментальної роботи не вистачає необхідної літератури, нормативно – правового та фінансового забезпечення. Програмово - методичне забезпечення експериментальної роботи на місцях у більшості випадків відбувається за рахунок батьківської оплати: так вартість комплекту підручників для реалізації найпоширенішого в області всеукраїнського науково - педагогічного проекту «Росток» складає для початкової школи – 200 грн., для старшої школи – 400 грн. В проекті «1 учень – 1комп’ютер» батьки мають купувати нетбуки та програмове забезпечення до них (приблизно 4000 грн.) за власний рахунок.

Незважаючи на те, що дослідно – експериментальна робота, будучи складовою інноваційної діяльності, є безоплатною, відсутність державного та місцевого фінансування значно знижує ефективність реалізації дослідно – експериментальної роботи та залучення більшої кількості навчальних закладів області до цієї діяльності, що знижує рівень якості освіти в регіоні та конкурентноздатність випускника ЗНЗ.Схожі:

Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconНауково практичний семінар «Обмін досвідом з питань впровадження дослідно експериментальної роботи та інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах області»

Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconПублікацій з інноваційної діяльності та дослідно експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області
Бариба Л. П. Позакласний захід з інформатики "Ми знаємо, ми уміємо" для учнів старших класів // Електронний ресурс: Учительський...
Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconСумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти банк даних учителів-методистів загальноосвітніх навчальних закладів сумської області
Рецензент: проректор з навчально-виховної роботи Сумського оіппо, кандидат педагогічних наук Удовиченко І. В
Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconДосвід реалізації інклюзивної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
У світлі інтегративних тенденцій останніх десятиліть освітні системи багатьох країн зазнали докорінної перебудови для того, щоб освіта...
Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconЗвіт про проведення моніторингового дослідження професійної компетентності педагогічних працівників
Мета моніторингу – оцінка стану готовності навчальних закладів до здійснення інноваційної діяльності
Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо було проведене моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх...
Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх...
Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconПроблемна лабораторія «Медіаосвіта» Проблемна лабораторія «Медіаосвіта»
Напн україни за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх...
Про стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи