Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни " перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної icon

Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни " перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денноїНазваМетодичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни " перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Сторінка1/4
Дата конвертації27.06.2015
Розмір292.89 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ

ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ (НІМ. МОВА)”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ДЕННОЇ

ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02030304 – „ПЕРЕКЛАД”

КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім. мова)” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.02030304 – „Переклад”

Укладач старш. викл. І.В. Кучеренко

Рецензент доц. І.І. Пірог


Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського
Протокол № ___ від _____ 2011 р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім. мова)” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.02030304 – „Переклад”

Укладач старш. викл. І.В. Кучеренко

Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад практичних занять..................................................5

2 Перелік практичних занять......................................................................................6

Практичне заняття № 1 Робота з текстом до початку перекладу.....................6

Практичне заняття № 2 Перекладацькі лексичні трансформації при перекладі текстів наукової та технічної тематики............................................8

Практичне заняття № 3 Переклад термінів.......................................................9

Практичне заняття № 4 Принципові труднощі перекладу............................11

Практичне заняття № 5 Опис технічних приладів та агрегатів.....................13

Практичне заняття № 6 Опис технологій та характер виробничих процесів...............................................................................................................15

Практичне заняття № 7 Переклад технічної документації...........................18

Практичне заняття № 8 Переклад довідкового тексту...................................20

Практичне заняття № 9 Перекладацький аналіз патентного опису..............22

Практичне заняття № 10 Переклад опису креслень.......................................31

Практичне заняття № 11 Терміни в патентних описах..................................35

Практичне заняття № 12 Закономірності перекладу технічного тексту......44

Практичне заняття № 13 Лексична уніфікація перекладацьких еквівалентів........................................................................................................46

Практичне заняття № 14 Термінологізація значень німецької лексики при перекладі українською мовою..................................................................................47

3 Питання до іспиту...................................................................................................49

Список літератури.....................................................................................................50


ВСТУП


Курс «Перекладацький аналіз технічного тексту (німецька мова)», призначений для студентів V курсу спеціальності 7.02030304 – «Переклад», дає студентами відомості про основні положення перекладу та перекладацького аналізу технічного тексту, про вимоги до правильно зробленого перекладу.

Мета і завдання курсу полягають у формуванні на базі теоретичних знань практичних навичок глибокого розуміння й інтерпретації тексту за змістом, уміння аналізувати переклад технічного тексту.

Місце дисципліни в навчальному процесі. Курс «Перекладацький аналіз технічного тексту (німецька мова)» є складовою частиною навчально-методичного комплексу та тісно пов’язаний з курсами «Вступ до перекладознавства», «Практичний курс німецької мови та перекладу», «Теорія перекладу (німецька мова)».

Методичні вказівки містять невеликі технічні тексти та завдання до них. Спрямованість матеріалу дає можливість студентам краще оволодіти спеціальними знаннями та фаховою лексикою.

До методичних вказівок також включені тексти для читання, які сприяють виробленню вмінь та навичок швидкого читання та вилучення інформації за своїм профілем під час роботи із зарубіжною технічною літературою.

Програмою передбачено 36 годин (денна форма навчання) та 10 годин (заочна форма навчання).

Дані методичні вказівки призначені для аудиторної роботи студентів, але можуть бути використані й для самостійної роботи.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬпор.


Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

К-сть год.

практ. занять

К-сть год.

практ. занять

1

Робота з текстом до початку перекладу

4

1

2

Перекладацькі лексичні трансформації при перекладі текстів наукової та технічної тематики

2

1

3

Переклад термінів

2

1

4

Принципові труднощі перекладу

2

1

5

Опис технічних приладів та агрегатів

4

1

6

Опис технологій та характер виробничих процесів

4

1

7

Переклад технічної документації

4

1

8

Переклад довідкового тексту

2
9

Перекладацький аналіз патентного опису

2

1

10

Переклад опису креслень

2

1

11

Терміни в патентних описах

2

1

12

Закономірності перекладу технічного тексту

2
13

Лексична уніфікація перекладацьких еквівалентів

2
14

Термінологізація значень німецької лексики при перекладі українською мовою

2Усього годин за семестр

36

10


2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ І

Практичне заняття № 1

Тема Робота з текстом до початку перекладу

Мета: ознайомитися з методами підготовки до перекладу.

Короткі теоретичні відомості

Читання тексту. Виділення важких для перекладу місць. Вибір найкращого варіанта перекладу.

Завдання до теми

 1. Виконати перекладацький аналіз та перекласти українською мовою тексти.

Text № 1

Senkrecht-(Konsol)-Fräsmaschine mit Schwenkkopf

Die Senkrecht-(Konsol-)Fräsmaschine FSS400X1600/XI NC ist mit einer Streckensteuerung ausgestattet und eignet sich besonders zur Bearbeitung von Werkstücken mit unterschiedlich liegenden Fräsflächen, Absätzen und Nuten, die in einer Aufspannung und, falls erforderlich, in mehreren Schnitten bearbeitet werden können. Sämtliche Weg- und Schaltinformationen sind in einem Lochstreifen oder auf Wunsch in einem Kugelschrittschaltwerk gespeichert und gewährleisten dadurch einen automatischen Arbeitsablauf. Das bisher notwendige und mitunter zeitraubende Einstellen von Steuernocken für die Wegbegrenzung entfällt völlig. Der wirtschaftliche Einsatz ist besonders bei kleinen oder mittleren Stückzahlen und häufig wiederkehrendem Bedarf gewährleistet.

Text № 2

Mechanikerdrehmaschinen in Tischausfürung

Zur präzisen Bearbeitung feinster Drehteile für die Uhrenfertigung, Feinmechanik, Elektrotechnik und Optik.

Ausfürhrung K mit Kurbelreitstock und Kurbelschlitten.

Ausfürhrung H mit Hebelreitstock und Hebelschlitten.

Ausfürung R mit Revolverschlitten.

Anstelle der Spannzangen kann ein Dreibackenfutter zur Bearbeitung größerer Drehteile in Einzelanfertigung Verwendung finden. Verschiedenes Sonderzubehör erweitert den Anwendungsbereich.

Text № 3

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

Für normale bis feinste Dreharbeiten, Schneiden von Zollgewinde ½ -60 Gang auf ein Zoll, metrischem Gewinde 0,2-30 mm Steigung. Modulgewinde 0,25-30 Modul, Steil- und Plangewinde 8fach.

Die Schaltelemente sind übersichtlich und konzentriert angeordnet, so daß Hilfszeiten weitgehend vermieden werden. Der Norton-Kasten besitzt eine Handradeinstellung, die mit 13 Stellungen bequem schaltbar ist. Ein Schleifringmotor gewährleistet 800 Schaltungen / Stunde für Vor- und Rücklauf beim Gewindeschneiden. Das Schneiden ganz kurzer Gewinde ist durch einen Exzenter-Oberschlitten bei größter Wirtschaftlichkeit möglich.

Zusatzeinrichtungen wie Hydro-Kopiereinrichtung, Konusleitapparat, Mehrganggewindeteil-vorrichtung, Eilgang usw. Erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Maschine.

 1. Виконати перекладацький аналіз та перекласти німецькою мовою. Скласти міні-словник спеціальних термінів.

Автоматизація металургійного виробництва

Дуже жорсткі конструкції можуть сприймати великі зусилля різання і поглинають вібрації. Завдяки цьому досягається жорсткий допуск на обробку при високій якості поверхні, яка обробляється (керамічні та алмазні інструменти). Передбачена потужність головного привода допускає (дозволяє) висування до нього великих вимог і високої швидкості різання.

Система уніфікованих вузлів дає два базових виконання, з яких утворюється два інших варіанти. Це (дає можливість) допускає вибір відповідних верстатів для раціональної обробки. Оснащення завантажувальними та розвантажувальними пристроями, забезпечує автоматичний цикл обробки і багатоверстатне обслуговування.

Контрольні питання

 1. З чого складається підготовка до перекладу тексту?

 2. У яких стилях зустрічаються загальновживані слова?

 3. На які групи можна поділити слова письмового стилю?

 4. Які є особливості перекладу термінів?

Література: [1, с. 153 – 160; 8, с. 4 – 9; 9, с. 8; 7, с. 33-43].
Практичне заняття № 2

Тема Перекладацькі лексичні трансформації при перекладі текстів наукової та технічної тематики

Мета: навчитися застосовувати перекладацькі лексичні трансформації при перекладі науково-технічних текстів

Короткі теоретичні відомості

Конкретизація. Генералізація. Додавання або вилучення слова. Перестановка слова. Заміна однієї частини мови на слово іншої частини мови.

Завдання до теми

 1. Виконати перекладацький аналіз та перекласти на українську мову тексти.

 2. Визначити перекладацькі лексичні трансформації, застосовані при перекладі.

 3. Скласти міні-словник.

Text № 1

Trommelrevolverdrehmaschine

Für Stangen- und Futterarbeiten in der Klein- und Mittelserienfertigung bei hoher Wirtschaftlichkeit. Hilfszeiten für Drehzahlschaltung sowie Schaltung der Drehspindel für Rechts- und Linkslauf werden durch eine elektrische Programmsteuerung auf ein Minimum beschränkt. Beim Zurückfahren des Revolverschlittens wird der mit 16 Aufnahmelöchern versehene Revolverkopf selbsttätig entriegelt, fortgeschaltet und wieder arretiert. Durch den Einsatz verschiedener Zusatzeinrichtungen zum Längs- und Plankopierdrehen, Gewindestrehlen u.a. ist es möglich, die zu bearbeitenden Werkstücke vorwiegend in einer Aufspannung maßhaltig innerhalb der Toleranz IT 6, bezogen auf den Nenndurchmesser der Maschine, herzustellen.

Text № 2

Nachdrehmaschine

Für die Bearbeitung von Formteilen, insbesondere zum Drehen der 2. Seite an Automatenteilen. Die Maschinen sind im Baukastensystem mit den Revolverdrehmaschinen für die Feinwerktechnik – DRTF und DRSF – unifiziert und können mit zahlreichen Zusatzeinrichtungen, wie Handheben- bzw. Kurbelsupport, Handhebelrohr- bzw. Kurbelreitstock und Gewindestrehleinrichtung den jeweiligen Arbeitserfordernissen angepaßt werden.

Sonderausführung für beide Varianten:

Mechanische Langvorschubgetriebe mit Momentauslösung, am hinteren Bettende anschraubbar, sowie vordere Spindellagerung als Mehrflächengleitlager für besondere Oberflächengüten.

Контрольні питання

 1. З якою метою застосовуються перекладацькі лексичні трансформації?

 2. Що таке конкретизація й генералізація значення слова?

 3. Які частини можна вилучити при перекладі?

 4. До яких частин мови можна використовувати заміну?

 5. У чому полягає перестановка слова?

Література: [8, с. 59 – 73; 2, с. 42 – 44; 9, с. 4 – 6].
Практичне заняття № 3

Тема Переклад термінів

Мета: опанувати навичками перекладу термінів в науково-технічній літературі.
Короткі теоретичні відомості

Труднощі перекладу науково-технічних термінів. Неоднозначність термінів. Відсутність перекладацьких відповідників.

Завдання до теми

 1. Виконати перекладацький аналіз та перекласти українською мовою тексти.

 2. Визначити терміни і способи їх перекладу.

 3. Скласти міні-словник термінів.

Kopierdrehmaschine (Magkomat)

Das kräftige Dreieckbett der automatisierten Kopierdrehmaschine gewährleistet Schwingungssteifigkeit bei voller Ausnutzung der Leistungsfähigkeit unter Einsatz von Hartmetallwerkzeugen und einwandfreien Spänefall. Alle Bedienelemente befinden sich außerhalb des Spänebereiches. Durh bewußte Vorderlage der Arbeitsspindel wird das Einlegen und Spannen der Werkstücke erleichtert. Die Reitstockbetätigung erfolgt über einen Fußschalter.

Das Hauptgetriebe ist für sechs Drehzahlgruppen ausgelegt zu je drei automatisch lastschalbaren Drehzahlen. Eine Lamellenfederbremse ist ohne Nachstellung über einen großen Drehzahlbereich schnell und weich wirksam. Das Vorschubgetriebe ist ein Kupplungsgetriebe mit vier automatisch lastschaltbaren Vorschüben. Durch Wechselräder sind 6 Vorschubhgruppe zu je 4 Vorschüben vorwählbar, die innerhalb jeder Vorschubgruppe während des gesamten Arbeitsablaufes beliebig oft an beliebigen Stellen automatisch schaltbar sind.

Die Speicherung des Programms erfolgt in einem Kugelschrittschaltwerk.

Spanneinrichtungen und Stechsupporte ermöglichen den wirtschaftlichen Einsatz für fast alle Drehprobleme der Wellenbearbeitung. Eine Beschickungseinrichtung als Zusatzeinrichtung ermöglicht automatischen Werkstückwechsel und die Verkettung innerhalb von Fertigungsstraßen.

 1. Виконати перекладацький аналіз та перекласти німецькою мовою.Токарний станок для годинникової промисловості

Верстат призначений для обробки невеликих прецизійних деталей, – а також з пруткового матеріалу – в годинниковій промисловості, точній механіці, електротехніці та оптиці.

Використання уніфікованих вузлів допускає оснащення верстата такими вузлами: хрестовим супортом з важелем або хрестовим супортом з маховичком, нерухомою задньою бабкою, задньою бабкою для свердління з важелем або задньою бабкою для свердління з переміщенням від шестерні.

Контрольні питання

 1. Дайте визначення поняття «термін»?

 2. У чому полягає причина неоднозначності термінів?

 3. Як перекладати терміни-неологізми?

 4. Що означає «національна варіативність термінів»?

Література: [1, с. 84 – 103; 3, с. 43 – 71; 9, с. 12; 7, с. 50 – 58].
Практичне заняття № 4

Тема Принципові труднощі перекладу

Мета: опанувати навички перекладу науково-технічних текстів.

Короткі теоретичні відомості

Граматичні особливості науково-технічних текстів. Знання техніки перекладу. Уміння користуватися словниками. Поняття про сферу знань, до якої належить текст.

Завдання до теми

 1. Виконати перекладацький аналіз і перекласти текст українською мовою:

Kopierdrehmaschine für Spitzenteile mit Doppelsupport

Das breite Doppelbahnenbett gewährleistet in seiner Ausbildung große Starrheit und guten Spänefall. Die auf dem Bettschlitten schwenkbar angeordnete Kopiereinrichtung mit Zweikantensteuerung hat hohe Kopiergenauigkeit und Dreischnittautomatik. Für den automatischen Arbeitsablauf werden die technologischen Werte – Weglängen, Vorschub, Drehzahl, Eilgang usw. – auf einer auswechselbaren Programmsteuerwalze festgelegt.

Die Ausführung im Baukastensystem gibt mit einem zweiten Bettschlitten mit aufgesetzter Kopiereinheitheit die Variante als Doppelsupport-Kopierdrehmaschine, die für Gleich- und Gegenlaufkopieren geeignet ist.

Eine Beschickungseinrichtung als Zusatzeinrichtung ermöglicht bei beiden Ausführungen automatischen Werkstückechsel und die Verkettung innerhalb von Fertigungsstraßen.

Durch eine Stangenvorschub- und –spanneinrichtung kann der Einsatz als Stangenkopeirdrehmaschine sowohl mit einer (DSKS) als auch mit zwei Kopeireinheiten (DSKDS) erfolgen. Die Verarbeitung von gewalztem Stangenmaterial ist möglich.

Словник до тексту:

das Doppelbahnenbett – станина

die Ausbildung – конструкція

die Starrheit – жорсткість

der Spänefall – відведення стружки

die Kopiereinrichtung – копіювальний пристрій

der Bettschlitten – супорт

die Zweikantensteuerung – двокромочне керування

schwenkbar – яке має можливість повороту

die Dreischnittautomatik – трипрохідна автоматика

der Arbeitsablauf – обробка

die Werte – дані

die Weglängen – переміщення

der Vorschub – подача

die Drehzahl – кількість обертів

der Eilgang – швидкий код

aufwechselbar – змінний

die Programmsteuerwalze – барабан

festlegen – програмування

Baukastensystem – система уніфікованих вузлів

die Beschickungseinrichtung – завантажувальний пристрій

die Zusatzeinrichtung – додатковий пристрій

der Werkstüchwechsel – завантаження деталями

Контрольні питання

 1. Від чого залежить правильність перекладу тексту?

 2. Охарактеризуйте граматичні особливості науково-технічних текстів.

 3. Які є основні правила роботи зі словниками та довідниковою літературою?

Література: [4, с. 132 – 153; 9, с. 150; 8, с. 75 – 82].
Практичне заняття № 5

Тема Опис технічних приладів та агрегатів

Мета: опанувати навички перекладу описів технічних приладів та агрегатів.

Короткі теоретичні відомості

Переклад суфіксальних та префіксальних термінів.

Завдання до теми

 1. Виконати перекладацький аналіз і перекласти тексти українською мовою.

 2. Знайти суфіксальні та префіксальні терміни і визначити способи їх перекладу.

 3. Скласти міні-словник.

Text № 1

Senkrecht- (Konsol-) Fräsmaschine mit Schwenkkopf

Die numerisch bahngesteuerte Senkrecht- (Konsol-) Fräsmaschine ist besonders für das Fräsen gekrümmter Konturen an Kurvenscheiben, Schablonen, Schneidwerkzeugen und Umformwerkzeugen in kleineren Stückzahlen wirtschaftlich.

Die zu fräsenden Umrisse müssen mathematisch beschrieben sein oder zeichnerisch festliegen.

Ein Achtspur-Lochstreifen speichert sämtliche Schalt- und Weginformationen.

Der WMW-Programmcode 8c erkennt einen und zwei Fehler 100%ig und korrigiert einen Fehler automatisch. Fehlerhafte Lochkombination wird angezeigt. Umbaumöglichkeit auf andere Programmcode (8b) ist vorhanden.

Die Steuerung arbeitet kontinuielich in den Achsen längs und quer. Die senkrechte Achse kann auf Wunsch durch numerische Streckensteuerung in den automatischen Arbeitsablauf mit einbezogen werden. Das Werkstück kann an beliebiger Stelle des Tisches aufgespannt werden. Nullpunktverschiebung ist über gesamten Arbeitsbereich möglich. Das analoge Meßsystem hat eine Wegauflösung in der Tischebene von 0,01mm.

Der Programmierbare Punktabstand beträgt 0,01 bis 20 mm.

Transformatoren und Amplidynen dienen zur erhöhten Sicherheit der Steuerung.

Hohe Genauigkeit und Oberflächengüte gewährleisten Kugelschraubtriebe für die Virschubbewegung.

Text № 2

Futterteildrehmaschinen

Stirnseitig zu bedienende Maschinen für die Bearbeitung scheibenförmiger Werkstücke. Grundausführung mit quer zur Spindelachse angeordnetem Bett und zwei Koordinaten - Supporten. Die Wegpositionierung der Supporte erfolgt durch Nocken, die Steuerung für jeden Bettschlitten getrennt über Kugelschrittschaltwerke.

Das Baukastensystem ermöglicht u.a.

Einsetige Ausführungen – Supportanordnung links oder rechts –, Doppelspindel-Ausführung durch unmittelbares Zusammenfügen zweier einseitiger Maschinen.

Einfache Einrichtmöglichkeit, gute Aufnahme des Schnittdruckes sowie freier Spänefall sind besondere Vorteile.
Text № 3

Kopierdrehmaschine für Spitzenteile mit Doppelsupport

Das breite Doppelbahnenbett gewährleistet in seiner Ausbildung große Starrheit und guten Spänefall. Die auf dem Bettschlitten schwenkbar angeordnete Kopiereinrichtung mit Zweikantensteuerung hat hohe Kopiergenauigkeit und Dreischnittautomatik. Für den automatischen Arbeitsablauf werden die technologischen Werte – Weglängen, Vorschub, Drehzahl, Eilgang usw. – auf einer auswechselbaren Programmsteuerwalze festgelegt.

Die Ausführung im Baukastensystem gibt mit einem zweiten Bettschlitten mit aufgesetzter Kopiereinheitheit die Variante als Doppelsupport-Kopierdrehmaschine, die für Gleich- und Gegenlaufkopieren geeignet ist.

Eine Beschickungseinrichtung als Zusatzeinrichtung ermöglicht bei beiden Ausführungen automatischen Werkstückechsel und die Verkettung innerhalb von Fertigungsstraßen.

Durch eine Stangenvorschub- und –spanneinrichtung kann der Einsatz als Stangenkopeirdrehmaschine sowohl mit einer (DSKS) als auch mit zwei Kopeireinheiten (DSKDS) erfolgen. Die Verarbeitung von gewalztem Stangenmaterial ist möglich.

Контрольні питання

 1. Що потрібно враховувати для правильного перекладу описів технічних приладів та агрегатів?

 2. Які особливості перекладу суфіксальних та префіксальних термінів?

Література: [8, с. 127 – 135; 9, с. 40].
Практичне заняття № 6

  1   2   3   4Схожі:

Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім мова)” для студентів...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " переклад ділового мовлення (нім. Мова)" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад"
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Переклад ділового мовлення (нім мова)” для студентів V курсу денної...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «основи редагування перекладів»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів ІV курсу денної форми...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «граматичні проблеми перекладу»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Граматичні проблеми перекладу» для студентів ІV курсу денної форми...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни „ адміністративне право для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни „Адміністративне право” для студентів денної...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " англійська мова" для слухачів підготовчих курсів з усіх напрямів
...
Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \" перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія перекладу (німецька мова)»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія перекладу (німецька мова)» для студентів V курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи