Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денноїНазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Сторінка1/4
Дата конвертації27.06.2015
Розмір377.09 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ

ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ (НІМ. МОВА)”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ДЕННОЇ

ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02030304 – „ПЕРЕКЛАД”

КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім. мова)” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.02030304 – „Переклад”

Укладач старш. викл. І.В. Кучеренко

Рецензент доц. І.І. Пірог


Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського
Протокол № ___ від _____ 2011р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім. мова)” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.02030304 – „Переклад”

Укладач старш. викл. І.В. Кучеренко

Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
ЗМІСТ


Вступ.............................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи...........................................................................................................................5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання..........................................6

3 Питання до модульного контролю.......................................................................50

Список літератури.....................................................................................................51

ВСТУП


Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Перекладацький аналіз технічного тексту (німецька мова)» призначені для самостійної роботи студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.030500 – «Переклад».

Дані методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу і мають на меті забезпечити цілісність форм і методів навчання іноземних мов і сприяти підвищенню ефективності самостійної роботи студентів.

Курс «Перекладацький аналіз технічного тексту (німецька мова)» є складовою частиною курсу «Теорія і практика перекладу», а також тісно пов’язаний з курсами «Вступ до перекладознавства», «Практичний курс німецької мови та перекладу», «ТПП (нім. мова): цикл машинобудування і автомобілебудування».

Основна мета курсу – на базі теоретичних знань розвинути практичні навички студентів у галузі перекладу технічного тексту.

Методичні вказівки містять технічні тексти, вправи до них та лексику, яку рекомендується вивчити самостійно. Спрямованість матеріалу дає можливість студентам краще оволодіти спеціальними знаннями та фаховою лексикою.

Ці методичні вказівки можуть бути використані як під час консультаційних занять під керівництвом викладача, так і в практичній роботі студентів.

Програмою передбачено 54 години самостійних занять (денна форма навчання) та 94 години (заочна форма навчання). Самостійна робота забезпечується навчальними та методичними посібниками.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИпор.

Тема

Кількість годин практичних занять

Кількість годин

СРС

Денна/заочна

форма навчання

Денна/заочна

форма навчання

1

Особливості науково-технічної літератури та її переклад. Робота з текстом до початку перекладу

4/1

6/10

2

Перекладацькі лексичні трансформації при перекладі текстів наукової та технічної тематики

2/1

6/10

3

Терміни та їх властивості

2/1

6/10

4

Принципові труднощі перекладу

2/1

6/10

5

Опис технічних приладів та агрегатів

4/1

6/10

6

Опис технологій та характеру виробничого процесу

4/1

6/5

7

Переклад технічної документації

4/1

4/5

8

Переклад довідкового тексту

2/0

2/5

9

Перекладацький аналіз патентного опису

2/1

2/5

10

Переклад опису креслень

2/1

2/5

11

Терміни в патентних описах

2/1

2/5

12

Закономірності перекладу технічного тексту

2/0

2/5

13

Спеціальні способи перекладу

2/0

2/5

14

Лексична уніфікація перекладацьких еквівалентів

2/0

2/4
Усього годин за семестр

36/10

54/94


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

МОДУЛЬ І

Тема 1 Особливості науково-технічної літератури та її переклад. Робота з текстом до початку перекладу

 1. Читання тексту.

 2. Виділення важких для перекладу місць.

 3. Вибір найкращого варіанта перекладу.

Завдання до теми

 1. Виконати письмовий переклад текстів з німецької мови на українську.

 2. Вивчити лексику до текстів.

Текст № 1

Mechanikerdrehmaschinen in Tischausfürung

Zur präzisen Bearbeitung feinster Drehteile für die Uhrenfertigung, Feinmechanik, Elektrotechnik und Optik.

Ausfürhrung K mit Kurbelreitstock und Kurbelschlitten.

Ausfürhrung H mit Hebelreitstock und Hebelschlitten.

Ausfürung R mit Revolverschlitten.

Anstelle der Spannzangen kann ein Dreibackenfutter zur Bearbeitung größerer Drehteile in Einzelanfertigung Verwendung finden. Verschiedenes Sonderzubehör erweitert den Anwendungsbereich.
Drehmaschine, f – токарний верстат

fein – точний

Uhrenfertigung, f – годинникова промисловість

Feinmechanik, f – точна механіка

Ausfürung, f – виконання, конструкція

Kurbelreitstock, f – задня бабка

Kurbelschlitten, pl – супорт з приводом від маховичка

Hebelstock, m – важільна задня бабка

Hebelschlitten, pl – важільний супорт

Revolverschlitten, pl – револьверний супорт

Spannzange, f – зажимні цанги

Dreibackenfutter, m – трикулачковий патрон

Einzelanfertigung, f – одиничне виробництво

Текст № 2

Nachdrehmaschine

Für die Bearbeitung von Formteilen, insbesondere zum Drehen der 2. Seite an Automatenteilen. Die Maschinen sind im Baukastensystem mit den Revolverdrehmaschinen für die Feinwerktechnik – DRTF und DRSF – unifiziert und können mit zahlreichen Zusatzeinrichtungen, wie Handheben- bzw. Kurbelsupport, Handhebelrohr- bzw. Kurbelreitstock und Gewindestrehleinrichtung den jeweiligen Arbeitserfordernissen angepaßt werden.

Sonderausführung für beide Varianten:

Mechanische Langvorschubgetriebe mit Momentauslösung, am hinteren Bettende anschraubbar, sowie vordere Spindellagerung als Mehrflächengleitlager für besondere Oberflächengüten.
Formteil, m – фасонна деталь

Baukastensystem, n – уніфіковані вузли

Zusatzeinrichtung, f – додатковий пристрій

anpassen – переоснащувати

Sonderausführung, f – спеціальне виконання

Langvorschubgetriebe, f – механічний привод продольної подачі

Momentauslösung, f – граничний момент

Bettende, n – кінець станини

Spindellagerung, f – опора шпинделя

Текст № 3

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

Für normale bis feinste Dreharbeiten, Schneiden von Zollgewinde ½ -60 Gang auf ein Zoll, metrischem Gewinde 0,2-30 mm Steigung. Modulgewinde 0,25-30 Modul, Steil- und Plangewinde 8fach.

Die Schaltelemente sind übersichtlich und konzentriert angeordnet, so daß Hilfszeiten weitgehend vermieden werden. Der Norton-Kasten besitzt eine Handradeinstellung, die mit 13 Stellungen bequem schaltbar ist. Ein Schleifringmotor gewährleistet 800 Schaltungen / Stunde für Vor- und Rücklauf beim Gewindeschneiden. Das Schneiden ganz kurzer Gewinde ist durch einen Exzenter-Oberschlitten bei größter Wirtschaftlichkeit möglich.

Zusatzeinrichtungen wie Hydro-Kopiereinrichtung, Konusleitapparat, Mehrganggewindeteilvorrichtung, Eilgang usw. Erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Maschine.
fein – точний

das Zollgewinde – дюймова різь

der Gang – хід, крок

der Zoll – дюйм

das metrische Gewinde – метрична різь

das Modulgewinde – модульна різь

das Steilgewinde – багатозахідна різь

das Plangewinde – спіральна різь

übersichtlich – зручно

der Norton-Kasten – коробка Нортона

die Handradeinstellung – маховичок

die Stellung – положення, позиція

der Schleifringmotor – двигун з контактними кільцями

gewährleisten – допускати

das bewindeschneiden – нарізання різі

durch einen Exzenter-Oberschlitten – за допомогою верхньої каретки з приводом від ексцентрика

 1. Виконати перекладацький аналіз та перекласти німецькою мовою.

Верстат для нормального та точного оброблення

Верстат призначений для нормального та точного оброблення, нарізки дюймової різі ½ – 60 ниток на дюйм, метричної різі ходом 0,2 – 30 мм, модульної різі з модулем 0,25-30, багатозахідної та спіральної різі з восьмикратним перебором.

Елементи керування розташовані компактно і зручно, що значно зменшує допоміжний час. Коробка Нортона легко перекладається за допомогою маховичка і має 13 положень.

Двигун з контактними кільцями допускає 800 включень за годину для руху вперед і назад при нарізанні різі. За допомогою верхньої каретки з приводом від ексцентрика ефективно використовується нарізання дуже коротких різей.

Додаткові обладнання, такі як гідрокопірувальне обладнання, корпусна лінійка, ділильне обладнання для нарізання багатозахідних різей, швидкий хід та ін., розширяють можливості використання верстата.

Питання для самоперевірки

 1. Як перекласти: Ausfürung K mit Kurbelreitstock und Kurbelschlitten?

 2. Зробіть аналіз перекладу наступного речення: замість зажимних цанг може використовуватись трикулачковий патрон для обробки великих деталей в одиничному виробництві.

Література: [8, с. 59 – 73; 1, с. 42 – 44; 9, с. 4 – 6].
Тема 2 Перекладацькі лексичні трансформації при перекладі текстів наукової та технічної тематики

 1. Конкретизація.

 2. Генералізація.

 3. Додавання або вилучення слова.

 4. Перестановка слова.

 5. Заміна однієї частини мови на слово іншої частини мови.

Завдання до теми

 1. Виконати письмовий переклад текстів з німецької мови на українську.

 2. Вивчити лексику до тексту № 1.

Текст № 1

Futterteildrehmaschinen

Stirnseitig zu bedienende Maschinen für die Bearbeitung scheibenförmiger Werkstücke. Grundausführung mit quer zur Spindelachse angeordnetem Bett und zwei Koordinaten – Supporten. Die Wegpositionierung der Supporte erfolgt durch Nocken, die Steuerung für jeden Bettschlitten getrennt über Kugelschrittschaltwerke.

Das Baukastensystem ermöglicht u.a.

Einsetige Ausführungen – Supportanordnung links oder rechts –, Doppelspindel-Ausführung durch unmittelbares Zusammenfügen zweier einseitiger Maschinen.

Einfache Einrichtmöglichkeit, gute Aufnahme des Schnittdruckes sowie freier Spänefall sind besondere Vorteile.

Futterteildrehmaschinen – патронний токарний верстат

Stirnseitig – з боку

scheibenförmig – дископодібний

die Spindelachse – вісь шпинделя

quer – перпендикулярно

die Nocken – підпорки (упори)

Текст № 2

Waagerecht-(Konsol-)Fräsmaschinen

Für die Bearbeitung von Gußeisen, Stahl und Leichtmetall bei größtmöglicher Zerspanungsleistung,

in Ausführung V mit vollelektrischer Steuerung,

Elektroausrüstung im Schaltschrank,

in Ausführung VI mit elektro-mechanischer Schaltung.

Die Arbeitsbewegungen werden in allen drei Bewegungsrichtungen an dem vorn am Konsol befindlichen Bedientableau durch Druckknopfbetätlgung – bei Abführung VI in Verbindung mit einem Handhebel – eingeleitet und können außerdem von Hand betätigt werden.

Ausführung V In Normalausfuhrung mit Sprungschaltung in allen 3 Bewegungsrichtungen automatisches Rahmenfräsen, Gleichlauffräseinrichtung und automatischer Konsolabsenkung bei Eilrücklauf.

Auf Wunsch für rückseitige Maschinenbedienung zweites links am Ständer befindliches Bedientableau und zusätzliche Handverstellung aller 3 Koordinaten.

 1. Перекласти письмово німецькою мовою.

Верстат для обробки дископодібних деталей

Верстат, який обслуговується з боку (торця), призначений для обробки дископодібних деталей. Базове виконання має станину, розташовану перпендикулярно до осі шпинделя, і два координатних супорти. Позиціювання супортів проводиться підпорками, а керування кожним супортом окремо від кулькових кронових механізмів. Система уніфікованих вузлів допускає між іншими одностороннє виконання розташування супортів ліворуч або праворуч, – двошпиндельне виконання безпосередньою комбінацією два односторонніх верстатів. Особливою перевагою є можливість простого налагодження, сприятливе сприйняття зусиль різання, а також вільне відведення стружки.

Питання для самоперевірки

 1. Зробіть перекладацький аналіз тексту № 2.

 2. Зробіть перекладацький аналіз тексту вправи № 3.

Література: [1, с. 10 – 16; 8, с. 33 – 36; 9, с. 50].
Тема 3 Терміни та їх властивості

 1. Труднощі перекладу науково-технічних термінів.

 2. Неоднозначність термінів.

 3. Відсутність перекладацьких відповідників.

Завдання до теми

 1. Виконати письмовий переклад текстів з німецької мови на українську.

 2. Вивчити лексику до текстів.

Текст № 1

Leit- und Zugspindeldrehmaschinen

Die äußerst starr gestalteten Bauarten können höchste Zerspanungskräfte aufnehmen, Schwingungen absorbieren und dadurch enge Bearbeitungstoleranzen bei feinsten Oberflächen erzielen (Keramik- und Diamantwerkzeuge). Die vorgesehenen Antriebsleistungen erlauben robuste Anforderungen und hohe Schnittgeschwindigkeiten.

Im Baukastensystem ergeben sich 2 Grundausführungen, von denen 2 weitere Varianten abgeleitet sind. Das ermöglicht die Auswahl zweckentsprechender Maschinen, die minimal werkstückgebunden rationellste Fertigung gewährleisten. Die Austattung mit Werkstückzu- und -abführeinrichtungen ermöglicht automatischen Arbeitsablauf und damit Mehrmaschinenbedienung.
die Bauart – конструкція

die Zerspannungskräfte – зусилля різання

die Schwingung – вібрація

absorbieren – поглинати

dadurch – завдяки

eng – жорсткий

die Bearbeitungstoleranz – допуск на обробку

erzieben – досягати

die Oberfläche – поверхня, яка обробляється

die Antriebsleistung – потужність головного привода

erlauben – допускати, дозволяти

die Anforderung – вимога

die Schnittgeschwindigkeit – швидкість різання

robust – грубий, міцний

das Baukastensystem – система уніфікаційних вузлів

sich ergeben – давати в результаті

die Grundausführung – базове виконання

ableiten – походити, утворюватися

ermöglichen – давати можливість, допускати, забезпечувати

zweckentsprechend – відповідний

die Fertigung – виробництво

die Ausstattung – оснащення

der Arbeitsablauf – цикл обробки

Текст № 2

Urmacherdrehmaschine

Speziell zur Bearbeitung kleiner und kleinster Präzisionsdrehteile – auch von Stangenmaterial – für die Uhrenfertigung, Feinmechanik, Elektrotechnik und Optik.

Die Anwendung des Baukastensystems ermöglicht wahlweise Ausstattung der Maschine mit:

Kreuzsupport mit Handhebel oder

Kreuzsupport mit Kurbel,

Reitstock, fest,

Bohrreitsock mit Handelhebel oder

Bohrreitstock mit Ritzelbewegung.
das Präzisionsdrehteil – прецизійна деталь

das Stangenmaterial – прутковий матеріал

die Austattung – оснащення

der Kreuzsupport – хрестовий супорт

der Handhebel – ручний важіль

der Kurbel – маховичок

der Reitstock – задня бабка (нерухома)

der Bohrreitstock – задня бабка для сверління 1. Перекласти письмово німецькою мовою.

Текст № 1

Дуже жорсткі конструкції можуть сприймати великі зусилля різання і поглинають вібрації. Завдяки цьому досягається жорсткий допуск на обробку при високій якості поверхні, яка обробляється (керамічні та алмазні інструменти). Передбачена потужність головного привода допускає (дозволяє) висування до нього великих вимог і високої швидкості різання.

Система уніфікованих вузлів дає два базових виконання, з яких утворюється два інших варіанти. Це (дає можливість) допускає вибір відповідних верстатів для раціональної обробки. Оснащення завантажувальними та розвантажувальними пристроями, забезпечує автоматичний цикл обробки і багатоверстатне обслуговування.

Текст № 2

Верстат призначений для обробки невеликих прецизійних деталей, – а також з пруткового матеріалу – в годинниковій промисловості, точній механіці, електротехніці та оптиці.

Використання уніфікованих вузлів допускає оснащення верстататакими вузлами: хрестовим супортом з важелем або хрестовим супортом з маховичком, нерухомою задньою бабкою, задньою бабкою для свердління з важелем або задньою бабкою для свердління з переміщенням від шестерні.

Питання для самоперевірки

 1. Зробіть перекладацький аналіз тексту «Leit- und Zugspindeldrehmaschinen».

 2. Зробіть перекладацький аналіз текстів вправи № 3.

Література: [1, с. 84 – 103; 2, с. 43 – 71; 9, с. 12].
Тема 4 Принципові труднощі перекладу

 1. Граматичні особливості науково-технічних текстів.

 2. Знання техніки перекладу.

 3. Уміння користуватися словниками.

 4. Поняття про сферу знань, до якої належить текст.

Текст № 1

Futterteildrehmaschinen

Stirnseitig zu bedienende Maschinen für die Bearbeitung scheibenförmiger Werkstücke. Grundausführung mit quer zur Spindelachse angeordnetem Bett und zwei Koordinaten-Supporten. Die Wegpositionierung der Supporte erfolgt durch Nocken, die Steuerung für jeden Bettschlitten getrennt über Kugelschrittschaltwerke.

Das Baukastensystem ermöglicht u.a.

Einseitige Ausführungen – Supportandordnung links oder rechts – Doppelspindel-Ausführung durch unmittelbares Zusammenfügen zweier einseitiger Maschinen.

Einfache Einrichtmöglichkeit, gute Aufname des Schnittdruckes sowie freier Spänefall sind besondere Vorteile.
stirnseitig – з боку

scheibenförmig – дископодібний

die Spindelachse – вісь, шпиндель

quer – перпендикулярно

die Nocken – підпірки

Текст № 2

Kopierdrehmaschine für Spitzenteile mit Doppelsupport

Das breite Doppelbahnenbett gewährleistet in seiner Ausbildung große Starrheit und guten Spänefall. Die auf dem Bettschlitten schwenkbar angeordnete Kopiereinrichtung mit Zweikantensteuerung hat hohe Kopiergenauigkeit und Dreischnittautomatik. Für den automatischen Arbeitsablauf werden die technologischen Werte – Weglängen, Vorschub, Drehzahl, Eilgang usw. – auf einer auswechselbaren Programmsteuerwalze festgelegt.

Die Ausführung im Baukastensystem gibt mit einem zweiten Bettschlitten mit aufgesetzter Kopiereinheitheit die Variante als Doppelsupport-Kopierdrehmaschine, die für Gleich- und Gegenlaufkopieren geeignet ist.

Eine Beschickungseinrichtung als Zusatzeinrichtung ermöglicht bei beiden Ausführungen automatischen Werkstückwechsel und die Verkettung innerhalb von Fertigungsstraßen.

Durch eine Stangenvorschub- und -spanneinrichtung kann der Einsatz als Stangenkopeirdrehmaschine sowohl mit einer (DSKS) als auch mit zwei Kopeireinheiten (DSKDS) erfolgen. Die Verarbeitung von gewalztem Stangenmaterial ist möglich.
das Doppelbahnenbett – станина

die Ausbildung – конструкція

die Starrheit – жорсткість

der Spänefall – відведення стружки

die Kopiereinrichtung – копіювальний пристрій

der Bettschlitten – супорт

die Zweikantensteuerung – двокромочне керування

schwenkbar – яке має можливість повороту

das Dreischnittautomatik – трипрохідна автоматика

der Arbeitsablauf – обробка

die Werte – дані

die Weglängen – переміщення

der Vorschub – подача

die Drehzahl – кількість обертів

der Eilgang – швидкий хід

auswechselbar – змінний

die Programmsteuerwalze – барабан

festlegen – програмування

das Baukastensystem – система уніфікованих узлів

die Beschickungseinrichtung – завантажувальний пристрій

die Zusatzeinrichtung – додатковий пристрій

der Werkstückwechsel – завантаження деталями

 1. Перекласти письмово німецькою мовою.

Копіювальний пристрій

Копіювальний пристрій з двокромочним керуванням, яке розташоване на супорті та яке має можливість повороту, ґарантує високу точність копіювання і має трипрохідну автоматику. Для автоматичної обробки технологічні дані переміщення, подача, кількість обертів, швидкий хід і т. д. програмуються на змінному барабані.

Система уніфікованих вузлів дає можливість оснащення верстата іншим супортом – варіант двосупортного токарно-копіювального верстата, який призначений для зустрічного та попутного копіювання.

Завантажувальний пристрій такий, як додатковий пристрій, забезпечує в обох випадках автоматичне завантаження деталей і вмонтування в поточні лінії.

Пристрій для подачі та затиску прутків допускає використання верстата пруткого токарно-копіювального верстата як з одним DSKS, так і з двома копіювальними пристроями DSKDS.

Питання для самоперевірки

 1. Зробіть перекладацький аналіз тексту «Kopierdrehmaschine für Spitzenteile mit Doppelsupport».

 2. Зробіть перекладацький аналіз тексту вправи № 3.

Література: [2, с. 132 – 153; 9, с. 50].
  1   2   3   4Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни " перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім мова)” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія перекладу (німецька мова)»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія перекладу (німецька мова)» для студентів V курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови" для студентів І курсу
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни ”основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл менеджменту" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл менеджменту”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» для студентів І курсу денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " переклад ділового мовлення (нім. Мова)" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад"
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Переклад ділового мовлення (нім мова)” для студентів V курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи