Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата icon

Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада ДатаНазваПоложення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Сторінка5/6
Дата конвертації27.06.2015
Розмір0.54 Mb.
ТипПоложення
скачать >>>
1   2   3   4   5   6

Перелік напрямів, спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін кафедри


Кафедра авіонікиведе підготовку:
- фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом 6.051103 «Авіоніка»;

- фахівців за освітньо-кваліфікаційними рінями «Спеціаліст»та «Магістр» за спеціальністю 7(8).05110301.01 «Технічна експлуатація комплексів пілотажно-навігаційного обладнання» спеціальності 7(8).05110301 «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»;

- фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» за спеціалізацією 7.05110301.02 «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки» спеціальності 7.05110301 «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання».
На кафедрі авіоніки викладаються навчальні дисципліни:
- Метрологія, стандартизація та сертифікація;

- Основи авіації;

- Інформатика та основи алгоритмізації і програмування;

- Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори;

- Теорія автоматичного управління;

- Інформаціно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки;

- Комп’ютерно-інтегровані системи та комплекси пілотажно-навігаційного обладнання;

- Надійність систем авіоніки;

- Технічне діагностування авіоніки;

- Основи експлуатації авіоніки;

- Оптоелектронна та лазерна техніка і лінії зв'язку в авіоніці;

- Основи авіаційного менеджменту та логістики;

- Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації;

- Основи теоріх інформації та кодування;

- Приймально-передавальні та антенно-фідерні пристрої;

- Авіаційні радіоелектронні системи;

- Авіаційні телевізійні та мультимедійні системи;

- Аеронавігаційне забезпечення польотів;

- Бортові системи інформаційного обміну;

- Інноваційні технології в авіоніці;

- Літак конкретного типу, його функціональні системи та їх технічне обслуговування;

- Автономні системи навігації, посадки і зв'язку конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування;

- Радіотехнічні системи навігації, посадки і зв'язку конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування;

- Системи кодування і оптимізації польоту конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування;

- Менеджмент експлуатації авіаційної техніки;

- Авіоніка регіонального/магістрального літака конкретного типу;

- Сертифікація обладнання повітряних суден;

- Міжнародне і державне регулювання в цивільній авіації;

- Інтелектуальна власність та патентознавство об'єктів авіоніки;

- Основи наукових досліджень.
Крім того, кафедра здійснює організацію та керівництво:
а) навчальними практиками:
- фахово-ознайомлювальною;

- електромонтажною.

б) виробничими практиками:
- комп’ютерною;

- технологічною;

- аеродромною практикою на конкретному типі повітряного судна;

- переддипломною;

- виробничою практикою у відділі маркетингу підприємства;

- науково-дослідною (наукове стажування).
Державна атестація випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямом і спеціальністю кафедри здійснюється шляхом:


  • складання державного іспиту за напрямом підготовки і кваліфікаційног екзамену за спеціальністю;

  • підготовки та захисту дипломних робіт (проектів), створеними за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».Додаток 2

до п.1.1

Перелік та характеристика напрямів наукової діяльності кафедри


Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри авіоніки:

  • ергономічні проблеми створення та експлуатації авіаційної техніки;

  • комп’ютерне моделювання аеродинаміки, комп’ютерний інтерфейс;

  • надійність, довговічність та діагностування систем і комплексів обладнання повітряних суден;

  • лазерно-вимірювальні системи;

  • розробка і дослідження неінвазивних методів вимірювання параметрів крові у операторів авіаційних систем та розробка куто-вимірювальних прецизійних оптико-електронних приладів з фото-перетворювачами на пристроях з зарядовим зв’язком;

  • методи визначення кавітаційних руйнувань в агрегатах паливності та гідравлічних систем ПС. Очищення авіаційних паливно-мастильних матеріалів.Додаток 3


до п.4.6

Схема управління кафедрою

Додаток 4


до п.6.10

Схема організаційної структури кафедри


Додаток 5


до п.8.8

Опис дій в рамках процесів СМЯ, що реалізуються на кафедрі


Д.5.1. Опис дій в рамках «Навчально-виховного процесу» наведено в Положенні про організацію навчального процесу в НАУ за кредитно-модульною системою (СМЯ НАУ П ОНП – 2008).

Д.5.2. Процес «Навчально-методична діяльність» включає комплекс робіт з розробки та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу. До методичного забезпечення відносяться – підручники, навчальні посібники, коспекти лекцій, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт, курсових проектів (рорбіт) тощо.

Опис дій в рамках процесу «Навчально-методична діяльність» наведено в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 – 01  2008).

Д.5.3. Процес «Проектування та розробка» (щодо навчального процесу) включає комплекс робіт з розробки ОКХ, ОПП, навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей, навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін.

Опис дій в рамках процесу «Проектування та розробка» наведено в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02 – 01  2008).

Д.5.4. Процес «Наукова діяльність» включає комплекс науково-дослідних робіт в рамках проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових досліджень за напрямами наукової діяльності кафедри.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Наукова діяльність» наведено в Положенні про науково-дослідну частину НАУ (СМЯ НАУ П 25  01 – 2008).

Д.5.5. «Процеси, пов’язані зі споживачами» включають комплекс робіт з встановлення зв’язків з роботодавцями, батьками абітуріентів, МОНУ, укладення договорів про співпрацю зі споживачами, виявлення їх вимог для реалізації одного з основних принципів міжнародних стандартів серії ISO 9000, який сприяє забезпеченню ефективності та результативності СМЯ в університеті.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Процеси, пов’язані зі споживачами» наведено в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П 03.01  01 – 2008) та в Положенні про навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02  01 – 2008).

Д.5.6. Процес «Доуніверситетська підготовка» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з проведенням професійної орієнтації випускників середніх навчальних закладів, участь у розробці та поширенні інформаційних матеріалів серед молоді.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Доуніверситетська підготовка» наведено в Положенні про Інститут доуніверситетської підготовки (СМЯ НАУ П 17  01 – 2008).

Д.5.7. Процес «Відбір абітурієнтів» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з проведенням робіт в приймальній комісії НАУ.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Відбір абітурієнтів» наведено в Положенні про приймальну комісію.

Д.5.8. «Процес працевлаштування випускників» включає комплекс робіт зі створення та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на підприємствах галузей відповідно напрямів підготовки фахівців кафедрою, надання консультаційної допомоги випускникам.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Процес працевлаштування випускників» в Положенні про навчальний відділ (СМЯ НАУ П 03.01  01 – 2008).

Д.5.9. Процес «Внутрішні аудити» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з участю внутрішніх аудиторів, які є провідними фахівцями кафедри в складі аудиторських груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ. Процес «Внутрішні аудити» стосується кафедри також в частині перевірки кафедри відповідно до програми внутрішніх аудитів.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Внутрішні аудити» наведено в Документованій процедурі «Порядок проведення внутрішніх аудитів» (СМЯ НАУ ДП 8.2.2 – 01– 2008).

Д.5.10. Процес «Управління персоналом» включає комплекс робіт з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, організації та контролю навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів, прийомом на роботу, звільненням, вивченням, узагальненням та поширенням досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників, наданням допомоги молодим викладачам в опануванні педагогічної майстерності.

Порядок виконання дій співробітниками кафедри регламентовано відповідними посадовими інструкціями, які є складовою документації СМЯ і знаходяться в справах кафедри.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління персоналом» наведено в Положенні про відділ кадрів та документозабезпечення (СМЯ НАУ П 01  01 – 2011).

Д.5.11. Процес «Управління інфраструктурою» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з обгрунтуванням пропозицій щодо забезпечення кафедри аудиторним та лабораторним фондами, забезпечення кафедри обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання, плануванням та реалізацією заходів щодо ефективного використання аудиторного фонду та зберігання обладнання.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління інфраструктурою» наведено в Положеннях про: господарський відділ (СМЯ НАУ П 06.13  01 – 2008), відділу маркетингу та технічного розвитку (СМЯ НАУ П 28  01 – 2011), експлуатаційно-технічний відділ (СМЯ НАУ П 06.09  01 – 2008) та науково-дослідний інститут «Інтегрованих телекомунікаційних технологій» (СМЯ НАУ П 26  01– 2008).

Д.5.12. Процес «Управління виробничим середовищем», що стосується кафедри, пов’язаний з участю в заходах щодо забезпечення сприятливих умов проведення навчального процесу у виробничому середовищі, роботи навчально-допоміжного персоналу в аудиторіях та виробничих приміщеннях.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління виробничим середовищем» наведено в Положенні про відділ охорони праці та навколишнього середовища університету (СМЯ НАУ П 06.05  01 – 2008).

Д.5.13. Процес «Управління інформаційними ресурсами бібліотеки» в частині, що стосується кафедри, пов’язаний з формуванням пропозицій для науково-технічної бібліотеки НАУ щодо переліку навчально-методичних видань, які видаються в Україні та інших країнах, для придбання щодо забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, відслідковуванням забезпеченності навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Управління інформаційними ресурсами бібліотеки» наведено в Положеннях про науково-технічну бібліотеку (СМЯ НАУ П 06.45 01 – 2008), навчально-методичний відділ (СМЯ НАУ П 03.02  01 – 2008), відділ гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій (СМЯ НАУ П 24  01 – 2008), видавництво «НАУ-друк» (СМЯ НАУ П 06.40  01 – 2008).

Д.5.14. Процес «Управління документацією» на кафедрі, виконується відповідно до Інструкції з діловодства університету (СМЯ НАУ ІД 01 01 2009) та документованої процедури «Управління документацією» (СМЯ НАУ 4.2.3 – 02 – 2010).

Перелік документів, що підлягають управлінню на кафедрі наведені у «Реєстрі документів» (СМЯ НАУ РД 03.02  02  2010) та Реєстрі документів» (СМЯ НАУ РД 01 – 10.01.07 – 2011). Форма документів наведена в «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 03.02  02  2010) та «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 10.01.07 – 01 – 2011).

Д.5.15. Процес «Управління протоколами» на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою «Управління протоколами» (СМЯ НАУ ДП 4.2.4 – 01 – 2008).

Перелік протоколів, що підлягають управлінню на кафедрі відповідає загальному переліку документів «Реєстр документів» (СМЯ НАУ РД 03.02 – 02 – 2010), «Реєстр документів» (СМЯ НАУ РД 10.01.07 – 01 – 2011). Вид документів наведено в «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 03.02 – 02 –2010) та «Форми документів» (СМЯ НАУ ФД 10.01.07 – 02 –2010).

Д.5.16. Процес «Управління невідповідною продукцією (освітньою послугою)» на кафедрі виконується згідно з Документованою процедурою «Управління невідповідною продукцією» (СМЯ НАУ ДП 8.3 – 01 – 2008).

Д.5.17. Процес «Коригувальні дії» на кафедрі виконується відповідно до Документованої процедури «Коригувальні дії» (СМЯ НАУ ДП 8.5.2 – 01 – 2008).

Д.5.18 Процес «Запобіжні дії» на кафедрі виконується відповідно до Документованої процедури «Запобіжні дії» (СМЯ НАУ ДП 8.5.3 – 01 – 2008).

Д.5.19. Процес «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» стосується кафедри, в часнині пов’язаній з розробкою, застосуванням та вдосконаленням методів, технологій і нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг та науковою діяльністю.

Опис дій кафедри в рамках процесу «Моніторинг та вимірювання процесів СМЯ» наведено в розділі 8.2.3 Настанови з якості (СМЯ НАУ НЯ 01 – 2008).

Д.5.20. Опис дій в рамках процесів, представлених в п.п.8.2, 8.3, наведено в Документованій процедурі «Управління процесами» (СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 01 – 2008).

(Ф 03.02 - 01)

АРКУШ ПОширення документаприм.

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 -02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки

03.02 -03)
1   2   3   4   5   6Схожі:

Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про навчання, інструктажі І перевірку знань працівників університету з питань охорони праці смя нау п 06. 05-01-2013 київ (Ф 03. 02-31) узгодження: Підпис Ініціал
Положення встановлює порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці (ОП) працівників університету,...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЯкщо оформлення не відповідає інструкції, до рейтингової таблиці ця публікація вноситись не буде
Назви факультету(інституту), кафедри, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказуються...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол № від Прізвище, ім’я та по батькові ( повністю) Характер атестації
Бюлетен ь для таємного голосування про присвоєння вченого звання доцента кафедри
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол № від Прізвище, ім’я та по батькові ( повністю) Характер атестації
Бюлетен ь для таємного голосування про присвоєння вченого звання професора кафедри
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про захист студентами курсових та дипломних робіт іноземною мовою
Допущені до захисту студенти повинні у встановлений термін (приблизно за місяць до захисту) подати на кафедру іноземних мов для природничих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи