Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” icon

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст”НазваПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст”
Дата конвертації30.06.2015
Розмір83.06 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Програма

фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст”

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки „Бакалавр” за напрямом підготовки

6.170203 «Пожежна безпека»

13

 1. Вступ

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” і вступають на напрям підготовки 6.170203 „Пожежна безпека” і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Студенти базового напряму „Пожежна безпека” отримують необхідні знання для розрахунку та забезпечення ефективної роботи пожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежно-технічного обладнання, вогнегасних засобів, тактики пожежогасіння та пожежно-профілактичних міроприємств на об’єктах. Під час навчання студенти ґрунтовно знайомляться з призначенням, будовою і принципом роботи пожежної та аварійно-рятувальної техніки, пожежно-технічного обладнання, основами тактики пожежогасіння та дотримання вимог пожежної безпеки на об’єктах, будівлях і спорудах. Набуті знання дають змогу освоїти організацію та техніку протипожежного захисту в Україні. Фахівці здатні проектувати будівельні конструкції з дотриманням сучасних вимог їх вогнестійкості, розраховувати сили і засоби пожежогасіння на об’єктах будіндустрії, організовувати експлуатацію пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Студенти знайомляться з організацією служби цивільного захисту в Україні, основами організації забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів та територій, отримують знання та вміння забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд, організації пожежно-профілактичних міроприємств при будівництві і експлуатації будівель і споруд. Значну увагу під час навчання приділяється проектуванню засобів протипожежного захисту об’єктів, будівель і споруд.

Навчання студентів тісно пов’язане з науково-дослідною роботою в лабораторіях кафедри будівельні конструкції та мости. Студенти проходять практичну підготовку на провідних проектних і будівельних організаціях різних форм власності, а також в підрозділах державної служби України з питань цивільного захисту.

Випускники володіють сучасними методами розрахунку та проектування вогнестійких будівельних конструкцій, необхідних сил і засобів для пожежогасіння об’єктів будіндустрії з використанням прикладних комп’ютерних програм, добре обізнані з новітнім пожежно-технічним обладнанням, пожежною та аварійно-рятувальною технікою, матеріалами та сучасними технологіями в сфері пожежної безпеки.

Фахівець здатний виконувати такі професійні роботи: техніка - проектанта засобів протипожежного захисту, інженера проектанта засобів протипожежного захисту та техногенної безпеки, інженера з питань охорони праці і пожежної безпеки. Може займати первинні посади: інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки, інспектор державний з пожежного нагляду, інспектор державний з питань техногенного екологічного нагляду відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України.

Диплом бакалавра базового напряму „Пожежна безпека” дає змогу продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю „Пожежна безпека”.

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь в конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

 1. Зміст програми вступних випробувань
  1. Дисципліна „Пожежна тактика”


Розділ 1. Пожежа та її розвиток.

§ 1. Поняття про пожежу та явища, що її супроводжують. Класифікація пожеж. Зони на пожежі.

§ 2. Геометричні параметри пожежі та їх визначення.
Розділ 2. Припинення горіння на пожежі.

§ 1. Вогнегасні речовини, способи і прийоми припинення горіння. Інтенсивність і витрата вогнегасних речовин
Розділ 3. Тактичні можливості пожежних підрозділів.

§ 1. Сили і засоби, які залучаються для гасіння пожеж. Підрозділи на основних і спеціальних пожежних автомобілях.

§ 2. Розрахунок основних показників, які характеризують тактичні можливості підрозділів
Розділ 4. Організація гасіння пожеж.

§ 1. Основи організації гасіння пожеж в населених пунктах України. Плани і картки пожежогасіння.
Розділ 5. Дії підрозділів під час гасіння пожеж.

§ 1. Виїзд і слідування на пожежу. Розвідка пожежі.

§ 2. Рятування людей на пожежі, розгортання сил, евакуація матеріальних цінностей, розбирання конструкцій.
Розділ 6. Гасіння пожеж.

§ 1. Розрахунок сил і засобів для гасіння пожеж.

Тема № 6.2 Управління силами і засобами на пожежі.

§ 3. Гасіння пожеж при незадовільному водопостачанні.

§ 4. Гасіння пожеж при низьких температурах, сильному вітрі, наявності вибухових і радіоактивних речовин.

§ 5. Гасіння пожеж в підвалах будинків.

§ 6. Гасіння пожеж в поверхах і горищах будинків.

§ 7. Гасіння пожеж в будинках підвищеної поверховості та на новобудовах.
Розділ 7. Гасіння пожеж на цивільних об’єктах.

§ 1. Гасіння пожеж в дитячих, навчальних і лікувальних закладах.

§ 2. Гасіння пожеж в культурно-видовищних закладах.

§ 3. Гасіння пожеж в музеях, бібліотеках і на виставках.
Література до теоретичного курсу
1. Закон України „Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. // ВВРУ – №1 – 1995 р. – 56 с.

2. Закон України „Про правові засади цивільного захисту” // ВВРУ – 2004 р. – № 39.– 488 с.

3. Наказ МНС України від 15.03.2012 року № 475 „ Статут дій у надзвичайних ситуаціях”. Частина ІІ (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту). – 123 с.

4. Наказ МНС України від 16.12.2011 р. № 1341 „ Про затвердження Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення ”. – 28 с.

5. Наказ МНС України від 07.05.2007 р. № 312 „Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”. – 282 с.

6. Я.С.Повзик, П.П.Клюс, А.М.Матвейкін. Пожарная тактика. – М: Стройиздат 1990г.

7. П.П.Клюс, В.Г.Палюх, А.С.Пустовой, Ю.М.Сенчихін, В.В.Сировий. Пожежна тактика. Харків „Основа” – 1998р.

8. В.П.Иванников, П.П.Клюс. Справочник руководителя тушения пожара. – М:Стройиздат 1987г. – 288 с.

9. Я.С.Повзик. Справочник руководителя тушения пожара. М:ЗАО Спецтехника – 2000 г.


  1. Дисципліна „Пожежна та аварійно-рятувальна техніка”


Розділ 1. Пожежно-технічне обладнання і спорядження пожежного.

§1. Введення в курс „ Пожежна та аварійно-рятувальна техніка ”.

§2. Рукави і рукавна арматура.

§3. Пожежні стволи, гідранти і пожежні колонки, робота з ними на пожежі.

§4. Ручні пожежні драбини.
Розділ 2. Засоби та прилади пінного гасіння.

§1. Засоби та прилади пінного гасіння.
Розділ 3. Пожежні насоси і мотопомпи.

§1. Відцентрові і струминні насоси.

§2. Насоси об’ємного типу і пожежні мотопомпи
Розділ 4. Пожежні автомобілі.

§1. Основні пожежні автомобілі.
Література до теоретичного курсу
1. Закон України „Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. // ВВРУ – №1 – 1995 р. – 56 с.

2. Закон України „Про правові засади цивільного захисту” // ВВРУ – 2004 р. – № 39.– 488 с.

3. Наказ МНС України від 08.08.2007 р. № 538 „Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів у підрозділах МНС”. – 49 с.

4. Наказ МНС України від 07.05.2007 р. № 312 „Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”. – 282 с.

5. А.Ф.Иванов и др. Пожарная техника, часть I. Пожарно-техническое оборудование. М.: Стройиздат, 1988.

6. А.Ф.Иванов и др. Пожарная техника, часть ІI. Пожарные автомобили. М.: Стройиздат, 1988.

7. М.Д.Безбородько. Пожарная техника. М.: Стройиздат, 1989.

8. Ю.Ф.Яковенко. Современные пожарне автомобили. М.: Стройиздат, 1988.

9. В.В.Мартюк та ін. Пожежні автодрабини. К.: Альтернативи, 1998.

10. Ю.Ф.Яковенко и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. М.: Сторйиздат, 1991.

11. Каталог основних засобів забезпечення пожежної безпеки. К.: УкрНДІПБ МВС України, 1997.

12. Краткий автомобильный справочник НИИЛТ. М.: Транспорт, 1982.

13. Пожарная техника. Каталог-справочник. М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1979.

14. ДСТУ 2273:2006 Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять та технічні умови на пожежне обладнання.


  1. Дисципліна „ Пожежна профілактика в будівництві ".


Розділ 1. Протипожежне нормування при проектуванні та експлуатації будівель різного призначення.

§1. Вступ. Загальні вимоги з забезпечення пожежної безпеки будівель та

споруд.

§2. Об'ємно-планувальні рішення з забезпечення пожежної безпеки будівель

та споруд.

§3. Протипожежні вимоги при обладнанні та утриманні систем опалення.

§4. Протипожежні вимоги при обладнанні та утриманні систем вентиляції та

кондиціонування.

§5. Протипожежні заходи при проектуванні та експлуатації будівель різного

призначення.

§6. Протипожежні перешкоди.

§7. Евакуація людей з будівель та споруд.

§8. Противибуховий захист будівель та споруд.

§9. Противодимний захист будівель та споруд.
Література до теоретичного курсу


 1. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

 2. Правила пожежної безпеки в Україні.

 3. Пожарная профилактика в строительстве. Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, В.И.
  Сидорук и др. - М.: Стройиздат, 1989. - 368 с.

 4. ДБН В. 1.1-7-2002 „Пожежна безпека об'єктів будівництва". - 61 с.

 5. ДБН В. 2.2-15-2005 Житлові будинки. - 57 с.

 6. ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. -51с.

 7. ДБН 360-92**Планування і забудова міських і сільських поселень. - 126с.

 8. СНиП 2.11.01-85. Складские здания.

 9. ДБН В. 2.2-4-97 Будинки і споруди дитячих дошкільних закладів.

 10. ДБН В. 2.2.-3-97 Будинки і споруди навчальних закладів.

 1. ДБН 79-92 Житлові будинки для індивідуальних забудовників України.

 2. ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення- 32 с.

 3. Кулєшов М.М., Уваров Ю.В., Олійник О.Л., Пустомельник В.П., Бєліков
  А.С. Пожежна безпека будівель та споруд: Навчальний посібник. Харків,
  2004.-271с.

 4. Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. Теоретичні основи пожежної
  профілактики технологічних процесів та апаратів. Навчальний посібник.
  Харків, 2004. - 407с.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconПрограма фахових вступних випробовувань
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconПрограма фахових вступних випробовувань
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст” iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи