Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір44.18 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>

Програма

фахових вступних випробовувань

для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.050103 «Програмна інженерія»

1. Вступ
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

___6.050103_______________Програмна інженерія ______________________________

(код) (назва напряму підготовки)
і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів
Програмна інженерія — це інженерна діяльність, яка пов’язана зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в експлуатацію. Студенти здобуваючи освіту на рівні бакалаврської підготовки за напрямом «Програмна інженерія» вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до створення, експлуатації і супроводу програмного забезпечення на основі використання принципів інженерії по відношенню до процесу розробки програмного забезпечення.

Типовими посадами фахівця в галузі програмної інженерії є розробник програмного забезпечення, інженер-програміст, прикладний програміст, системний програміст, тестувальник програмного забезпечення, інженер з контролю якості програмного забезпечення, менеджер програмних проектів.

Після завершення навчання бакалавр напряму «Програмна інженерія» отримує кваліфікацію фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.
2. Зміст програми вступних випробовувань
2.1. Дисципліна: _____"Обєктивно-орієнтоване програмування"__________

(назва дисципліни)

1. Об’єктивно-орієнтоване програмування.

1.1. Основні принципи ООП.

1.2. Поведінка об’єктів та операцій над об’єктами.
2. Класи.

2.1. Закриті та відкриті члени класу. Доступ до членів класу.

2.2. Робота з об’єктами в динамічній пам’яті.
3. Наслідування.

3.1. Базовий та похідний класи. Типи наслідування.

3.2. Віртуальні та чисті віртуальні функції. Абстрактні класи.
4. Стандартна бібліотека шаблонів. Виключення.

4.1. Послідовні та асоціативні контейнери.

4.2. Класифікація помилок. Основні етапи обробки виключень.
Література до теоретичного курсу
1. Либерти Джесс Освой самостоятельно С++ за 21 день. – М: Издательский дом «Вильямс.» 2001. -832 с.

2. Страуструп Б. Язык программирования Си++. –М.: Радио и свіязь, 1991. -352с.

3. Лукас П. С++ под. рукой.- Киев: «ДиаСофт», 1993. -176с.

4. Колинз У. Структуры данных и стандартная библиотека шаблонов. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004.- 624с.

2.3 Дисципліна: ___Операційні системи________________________

(назва дисципліни)

1. Управління процесами в операційних системах.

1.1. Поняття процесу, модель представлення процесу в ОС.

1.2. Планування процесів.

1.3. Кооперація процесів, взаємне блокування та тупикові ситуації.
2. Управління пам’яттю в операційних системах.

2.1. Фізична та логічна організація пам’яті комп’ютера.

2.2. Віртуальна пам’ять
3. Управління вводом-виводом в операційних системах.

3.1. Файлові системи.

3.2. Фізичні принципи організації вводу-виводу.
Література до теоретичного курсу
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-е изд. – Спб.: Питер, 2010. – 120с.

2. Таненбаум Э., Вудхал А. Операционные системы. Разработка и реализация. – СПб.: Питер, 2007. – 704с.

3. Шеховцов В.А. операційні системи: підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Комп’ютерні науки», «Комп’ютернісистеми, автоматика і управління», «Комп’ютерна інженерія», «Прикладна математика». – К.: Вид. група BHV, 2005. – 576с.
2.1. Дисципліна: ___Комп’ютерна дискретна математика________________

(назва дисципліни)

1. Теорія множин

1.1 Основні означення та поняття, зображення множин.

1.2. 2 Закони теорії множин.

2. Логіка

2.1 Логіка висловлювань.

2.2 Логіка предикатів.
3. Основи комбінаторики.

3.1 Основні правила комбінаторики. Перестановки розміщення сполуки.

3.2 Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів.
4. Теорія графів.

4.1 Основні поняття теорії графів.

4.2 Обхід графів.

4.3 Шляхи та цикли у графах. Зв’язність графів. Алгоритми Дейкстри та Флойда.
5. Теорія дерев.

5.1 Основні поняття теорії дерев.

5.2 Бінарне дерево пошуку. Ребалансування бінарних дерев пошуку.

5.3 Б-Дерева.
Література до теоретичного курсу
1. Бондаренко М. Ф., Білоус Н. В., Руткас А. Г. Комп'ютерна дискретна математика: – Підручник – Харків: Компанія “СМІТ”, 2004. - 480 с.

2. Нікольський Ю.І. Пасічник В.А. Щербина Ю.Р. Дискретна математика – Підручник – Київ, 2007.

3. Бардачов Ю.М. Соколова Н.А. Ходаков В.Е. Дискретна математика – Підручник для студентів – Київ, 2002.

4. Кравчук А.Ф. Дискретний аналіз – Навч. Посібник – Київ, 2005.

5. Мендельсон Э.В. Введение в математическую логику – Учебное пособие – Киев, 1984.Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи