Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовкиНазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки
Сторінка1/4
Дата конвертації27.06.2015
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
  1   2   3   4

Міністерство освіти та науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Методичні вказівки

до самостійної роботи з дисципліни

ВВЕДЕННЯ ДО ЕНЕРГЕТИКИ

для студентів напряму підготовки:

6.050701 -"Електротехніка та електротехнології"

всіх форм навчання


Кривий Ріг 2014

Самостійна робота передбачає вивчення теоретичних питань дисципліни та виконання контрольної роботи. Підсумковим контролем є екзамен, який проводиться у формі тестування.

Контрольна робота містить дев’ять завдань, умови яких та вихідні дані (по варіантах) подані далі. Вісім з них – це практичні задачі, які стосуються окремих тем теоретичного курсу. Дев’яте завдання передбачає письмову відповідь на одне із питань теоретичної частини дисципліни. Відповідь повинна бути повною, супроводжуватись ілюстраціями (при необхідності).

Варіант контрольної роботи задається викладачем. При її виконанні та оформленні слід дотримуватися наступних вимог:

- на титульній сторінці вказати дисципліну, назву вузу, факультету, кафедри, прізвище, ім’я та по батькові студента, групу, номер залікової книжки і варіант контрольної роботи;

- до кожного завдання записати текст умови та вихідні дані згідно з варіантом;

- при оформленні розв’язку задач необхідно спочатку подати розрахункові формули з пояснювальним текстом, а потім підставляти числові значення з кінцевими результатами обчислень;

- поряд з результатами розрахунків обов’язково записувати одиниці фізичних величин;

- графіки та векторні діаграми потрібно будувати на міліметровому папері у відповідному масштабі;

- на осях координат повинні бути вказані значення величин, що відкладаються та їх одиниці вимірювання;

- в кінці контрольної роботи слід подати список джерел інформації, які використовувались при її виконанні.

Після перевірки робота захищається студентом. Підчас захисту студент повинен дати відповіді на запитання, які пов’язані з теоретичними основами та методами розв’язування задач.


Завдання 1

 

Два плоских конденсатори з ємностями , і , з'єднанні послідовно і під’єднані до джерела живлення. При цьому на обкладках конденсаторів з'явився заряд . Обидва конденсатори мають однакові площі пластин і однаковий діелектрик. Визначити загальну еквівалентну ємність з’єднання, підведену напругу, спад напруги на обох конденсаторах і відстань між пластинами першого конденсатора, якщо напруженість електричного поля другого конденсатора . Визначити енергію електричного поля еквівалентного конденсатора. Вихідні дані (по варіантах) подані в таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані до завдання 1

№ варіанта

С1, мкФ

С2,мкФ

Q •10-4, Кл

Е2, В/см

1

2

6

29

1200

2

2

6

15

1200

3

2

6

35

1200

4

2

6

10

1200

5

2

6

8

1200

6

16

8

15

2100

7

16

8

25

2100

8

16

8

40

2100

9

16

8

5

2100

10

16

8

10

2100

11

16

6

3,4

900

12

2

8

3,4

1000

13

8

6

3,4

1100

14

6

16

3,4

1200

15

6

2

3,4

1300

16

183

292

600

500

17

183

292

700

500

18

183

292

800

500

19

183

292

900

500

20

183

292

1500

500

21

366

146

52

100

22

366

146

62

100

23

366

146

72

100

24

366

146

82

100

25

366

146

92

100

26

1100

794

1000

400

27

1100

794

1200

400

28

1100

794

520

400

29

1100

794

620

400

30

1100

794

720

400

31

2,9

1,08

9

4000

32

2,9

1,08

19

4000

33

2,9

1,08

29

4000

34

2,9

1,08

39

4000

35

2,9

1,08

49

4000

36

8,03

2,16

21

1500

37

8,03

2,16

22

1500

38

8,03

2,16

23

1500

39

8,03

2,16

24

1500

40

8,03

2,16

25

1500

41

108,3

366

100

300

42

108,3

366

120

300

43

108,3

366

130

300

44

108,3

366

150

300

45

108,3

366

160

300

46

0,5

1,5

1

2000

47

0,5

1,5

2

2000

48

0,5

1,5

3

2000

49

0,5

1,5

4

2000

50

0,5

1,5

5

2000


Завдання 2

 

Визначити еквівалентну ємність батарей конденсаторів, з’єднаних за схемами А і Б, що подані на рисунку 1.1, якщо ключі К1, К2, К3, К4, знаходяться в положеннях, що вказані в таблиці 1.2. Ємності конденсаторів теж подані в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Вихідні дані до завдання 2

 

№ варіанта

Ємність конденсаторів, мкФ

Положення ключів

С1

С2

С3

С4

С5

С6

С7

С8

С9

К1

К2

К3

К4

1

0,5

0,5

6

6

1,5

1,5

4

4

3

1

1

1

1

2

3

0,5

0,5

6

6

1,5

1,5

4

4

0

1

1

1

3

4

3

0,5

0,5

6

6

1,5

1,5

4

0

0

1

1

4

4

4

3

0,5

0,5

6

6

1,5

1,5

0

1

1

0

5

1,5

4

4

3

0,5

0,5

6

6

1,5

1

0

0

1

6

2

6

10

15

25

50

1,5

1,5

0,5

1

1

0

0

7

0,5

2

6

10

15

25

50

1,5

1,5

0

0

1

1

8

1,5

0,5

2

6

10

15

25

50

1,5

0

1

0

1

9

1,5

1,5

0,5

2

6

10

15

25

50

1

0

1

0

10

50

1,5

1,5

0,5

2

6

10

15

25

1

1

1

0

11

1

1

1

10

10

10

25

25

25

1

1

1

1

12

25

1

1

1

10

10

10

25

25

0

1

1

1

13

25

25

1

1

1

10

10

10

25

0

0

1

1

14

25

25

25

1

1

1

10

10

10

0

1

1

0

15

10

25

25

25

1

1

1

10

10

1

0

0

1

16

50

50

50

30

30

100

100

25

25

1

1

0

0

17

25

50

50

50

30

30

100

100

25

0

0

1

1

18

25

25

50

50

50

30

30

100

100

0

1

0

1

19

100

25

25

50

50

50

30

30

100

1

0

1

0

20

100

100

25

25

50

50

50

30

30

1

1

1

0

21

40

6

6

6

6

2,5

2,5

10

20

1

1

1

1

22

20

40

6

6

6

6

2,5

2,5

10

0

1

1

1

23

10

20

40

6

6

6

6

2,5

2,5

0

0

1

1

24

2,5

10

20

40

6

6

6

6

2,5

0

1

1

0

25

2,5

2,5

10

20

40

6

6

6

6

1

0

0

1

26

6

2,5

2,5

10

20

40

6

6

6

1

1

0

0

27

6

6

2,5

2,5

10

20

40

6

6

0

0

1

1

28

6

6

6

2,5

2,5

10

20

40

6

0

1

0

1

29

6

6

6

6

2,5

2,5

10

20

40

1

0

1

0

30

25

60

45

5

10

15

50

35

100

1

1

1

0

31

10

25

60

45

5

10

15

50

35

1

1

1

1

32

35

100

25

60

45

5

10

15

50

0

1

1

1

33

50

35

100

25

60

45

5

10

15

0

0

1

1

34

15

50

35

100

25

60

45

5

10

0

1

1

0

35

10

15

50

35

100

25

60

45

5

1

0

0

1

36

5

10

15

50

35

100

25

60

45

1

1

0

0

37

45

5

10

15

50

35

100

25

60

0

0

1

1

38

60

45

5

10

15

50

35

100

25

0

1

0

1

39

5,5

4,5

15

8,5

22,5

10

10

40,5

11

1

0

1

0

40

11

5,5

4,5

15

8,5

22,5

10

10

40,5

1

1

1

0

41

40,5

11

5,5

4,5

15

8,5

22,5

10

10

1

1

1

1

42

10

40,5

11

5,5

4,5

15

8,5

22,5

10

0

1

1

1

43

10

10

40,5

11

5,5

4,5

15

8,5

22,5

0

0

1

1

44

22,5

10

10

40,5

11

5,5

4,5

15

8,5

0

1

1

0

45

8,5

22,5

10

10

40,5

11

5,5

4,5

15

1

0

0

1

46

15

8,5

22,5

10

10

40,5

11

5,5

4,5

1

1

0

0

47

4,5

15

8,5

22,5

10

10

40,5

11

5,5

0

0

1

1

48

55

23

5

1

0,5

1,5

2,5

4,5

15

0

1

0

1

49

4,5

55

23

5

1

0,5

1,5

2,5

15

1

0

1

0

50

15

4,5

55

23

5

1

0,5

1,5

2,5

1

1

1

0

Примітка. «0» - в таблиці - ключ розімкнений, «1» - ключ замкнений.

Завдання 3

 

До джерела постійного струму напругою  під’єднане навантаження, яке складається з чотирьох паралельних віток. Потужність, яка споживається кожною віткою, відповідно  і . Визначити струм і провідність кожної вітки; загальну провідність; еквівалентний опір навантаження; струм в нерозгалуженій частині кола; теплоту, що виділяється в кожній паралельній вітці та сумарну енергію, якщо напруга була прикладена до кола протягом часу . Вихідні дані подані в таблиці 4.3.

 

Таблиця 4.3 – Вихідні дані до завдання 3

№ варіанта

U, B

P1, Вт

P2, Вт

P3, Вт

P4, Вт

t, c

1

2

3

4

5

6

7

1

100

1250

700

105

40

25

2

100

1200

155

468

60

25

3

100

1000

60

265

100

25

4

100

800

230

365

150

25

5

100

900

380

3155

200

25

6

100

800

420

150

40

25

7

100

500

180

280

60

25

8

100

400

2200

660

100

25

9

100

300

200

400

150

25

10

100

200

165

60

255

25

11

500

155

240

450

805

3

12

500

360

485

720

1010

3

13

500

545

690

905

1185

3

14

500

790

990

1168

1390

3

15

500

1015

1205

1370

1550

3

16

500

1210

1430

1550

1785

3

17

500

1425

1600

1720

1955

3

18

500

1610

1805

1934

2000

3

19

500

1790

2010

2205

2340

3

20

500

1965

2265

2358

2545

3

21

1000

2500

3000

3400

3850

12,5

22

1000

3520

4010

4400

4850

12,5

23

1000

3625

5015

5410

5859

12,5

24

1000

4630

6650

6425

6870

12,5

25

1000

5600

7225

7845

7980

12,5

26

1000

6345

8345

8964

8980

12,5

27

1000

7525

9635

9980

9985

12,5

28

1000

8648

10595

10960

11000

12,5

29

1000

9640

11600

12120

12155

12,5

30

1000

10525

12635

12225

13180

12,5

31

380

1227

40

160

340

40,8

32

380

1228

500

180

320

40,8

33

380

1229

20

175

310

40,8

34

380

1340

60

165

300

40,8

35

380

1349

820

215

290

40,8

36

380

1584

65

154

280

40,8

37

380

1590

1000

148

270

40,8

38

380

1740

340

210

260

40,8

39

380

1250

125

200

250

40,8

40

380

1020

480

244

240

40,8

41

220

320

100

30

546

115

42

220

300

90

35

440

115

43

220

250

80

40

380

115

44

220

200

70

45

210

115

45

220

220

60

55

100

115

46

220

150

50

90,5

40

115

47

220

100

40

80,5

300

115

48

220

50

30

80,5

210

115

49

220

20

20

70,5

600

115

50

220

10

5

60,5

146

115

 
  1   2   3   4Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Електрифікація гірничих та промислових виробництв " для студентів напряму 050701
Методичні вказівки містять методичні вказівки до вивчення основних тем дисципліни, наведено список рекомендованої літератури
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до перекладознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» для студентів І курсу денної та заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «механізований інструмент»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Механізований інструмент» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство німецької мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство німецької мови» для студентів ІV курсу денної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни введення до енергетики для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «експлуатація та обслуговування машин»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи