Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування icon

Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкуванняНазваМасових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування
Дата конвертації27.06.2015
Розмір128.58 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
1. /Зб_рник задач/1.Передмова.doc
2. /Зб_рник задач/10.Висновки.doc
10. /Зб_рник задач/Титулка.doc
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування
10. висновки та пропозиції за результатами проведення олімпіади
А. В. Праховник збірник конкурсних задач всеукраїнської студентської олімпіади з енергетичного менеджменту

  1. ПЕРЕДМОВА

Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) — це система масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах. Олімпіада зі спеціальності (напряму) – це творче змагання з теоретичної та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з Переліком напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рів-нями.

У 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 учбових роках в Національному технічному універ-ситеті України «Київському політехнічному інституті» на факультеті «Інститут енергозбереження та енергоменеджменту» проводилась Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямком «Електротехніка, енергетика, електромеханіка» за спеціальністю «Енергетичний менеджмент»

Головою оргкомітету олімпіади було призначено професора, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки, директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Праховника Артура Веніаміновича. До складу оргкомітету Олімпіади входили провідні науково-педагогічні працівники, вчені, представники галузевих установ базового та інших вищих навчальних закладів, які приймали участь у Олімпіаді.

Оргкомітет Олімпіади приносить щиру вдячність спонсорам Олімпіади: голові національного агентства України з питань забезпечення енергетичних ресурсів (НАЕР) Черкашину І.Ю.; заступнику директора компанії АВВ Відзиговському В.Б.; генеральному директору Центральної Енергосервісної Компанії «ЕСКО-ЦЕНТР» Гензицькому В.М.; технічному директору фірми «WILO» Поберезніченко Г.О., які прийняли участь в нагородженні переможців Всеукраїнської студентської олімпіади і допомогли провести її на високому науковому і технічному рівні.

Олімпіада здійснювалась у два етапи. Перший етап з напрямків електротехніка, енергетика та електромеханіка проводився у вищих навчальних закладах серед студентів, які в них навчалися. Другий етап – в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» з відповідних навчальних дисциплін спеціальності енергетичний менеджмент.

З кожним роком число студентів-учасників Олімпіади та кількість вищих навчальних закладів, що приймали участь у очному II турі Олімпіади, збільшувалось. У 2006 р. до Києва приїхало 23 учасника з 9 ВНЗ України, в 2007 – 33 учасника з 14 ВНЗ, а в 2008 р. – число студентів-конкурсантів складало 43 чоловіка з 17 ВНЗ. Згідно положення про Всеукраїнську студентську Олімпіаду з різних галузей знань, кількість студентів, які брали участь у Олімпіаді, повинна була бути не меншою ніж 15 осіб у рівній кількості від кожного вищого навчального закладу. У Всеукраїнській студентській олімпіаді з енергетичного менеджменту прийняло участь по три студента з кожного ВНЗ. Причому відбирались студенти IV курсу, які в тому ж році складали бакалаврський екзамен. Тобто Олімпіада розглядалась, як етап підготовки студентів до бакалаврського екзамену і допомагала виявити талановиту, обдаровану молодь, що мала далі вчитись у магістратурі.

За місяць до проведення олімпіади усім ВНЗ були направлені запрошення на Олімпіаду, та перелік дисциплін, які виносились на конкурс, методичні рекомендації до підготовки, типовий білет з питаннями, відібраними з бази даних. База даних була сформована згідно з тією інформацією та пропозиціями, які надсилались від ВНЗ України, що приймали участь у Олімпіаді.

Роботи студентів перевірялись журі Олімпіади. Кількість представників базового вищого навчального закладу ІЕЕ НТУУ «КПІ» не перевищувала 25% від загальної кількості членів журі.

Прізвища переможців Всеукраїнської Студентської Олімпіади 2005/2006, 2006/2007 та 2007/2008 рр. наведено у таблицях 1.1, 1.2, 1.3.

Оргкомітет Олімпіади висловлює щиру подяку викладачам ВНЗ України, які активно приймали участь в організації і проведенні Олімпіади.Учасники та переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з Енергетичного менеджменту 2007/2008 навчального року:

Крот Ірина Олегівна, Пепчук Олена Валеріївна, Стоцька Марина Володимирівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Таблиця 1.1

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ етапу

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

з енергЕТИЧНОГО менеджменту

2005/2006 навчального року
проведеного 24 травня 2006р. в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"

п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові студента

Назва навчального закладу

Результати

Бали

Місце

у

напрямку

% від максимально можливої сумарної кількості

балів11

Шевченко Василь Васильович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

65

1

6522

Ачкасова Катерина Василівна

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

63

2

63

7
33

Буряк Наталія Степанівна

Національний університет "Львівська політехніка".

62

3

6244

Пискорський Віталій Васильович

Одеський державний технічний університет.

57

4

5755

Куран Юлій Ростиславович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

55

5

5566

Заболотний Сергій Вікторович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

51

6

51

Таблиця 1.2

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ етапу

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

з енергЕТИЧНОГО менеджменту

2006/2007 навчального року
проведеного 24 квітня 2007р. в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»

п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові студента

Назва навчального закладу

Результати

Бали

Місце

у

напрямку

% від максимально можливої сумарної кількості

балів11

Харченко Олександр Володимирович


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

91

1

9122

Гридасова Юлія Олександрівна


Запорізька державна інженерна академія

87

2

87

8
33

Яроцька Тетяна Володимирівна


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

73

3

7344

Соломко Ірина Вікторівна


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

70

4

7055

Козачок Оксана Василівна


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

69

5

6966

Ліпяніна Надія Андріївна1


Тернопільський державний технічний університет

63

6

6377

Філобок Анастасія Олександрівна1


Запорізька державна інженерна академія

63

6

63

1 – два учасника, які мають однакову кількість балів, що відповідають 6 місцю у рейтингу.

Таблиця 1.3

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ етапу

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

з енергЕТИЧНОГО менеджменту

2007/2008 навчального року
проведеного 21 квітня 2008р. в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"

п/п

Прізвище, ім'я, по-батькові студента

Назва навчального закладу

Результати

Бали

Місце

у

напрямку

% від максимально можливої сумарної кількості

балів11

Крот Ірина Олегівна


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

89

1

8922

Юрін Микита Юрійович1


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

72

2

72

9
33

Настенко Ігор Володимирович1


Національний аерокосмічний університет ім. М.С.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

72

2

7244

Кнап Олександр Васильович


Національний гірничий університет

67

4

6755

Бережний Олександр Сергійович


Сумський державний університет

66

5

6666

Бурковський Антон Михайлович2


Національний гірничий університет

60

6

6077

Гасин Василь Володимирович2


Тернопільський державний технічний університет

60

6

60

1 - два учасника, які мають однакову кількість балів, що відповідають 2 місцю у рейтингу.

2 - два учасника, які мають однакову кількість балів, що відповідають 6 місцю у рейтингу.


Схожі:

Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconРезультати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів з французької мови серед студентів де французька мова не є спеціальністю,
На базі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconВинахідницька діяльність за підсумками 2014 р
За даними Державного підприємства «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності України...
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів І. Загальні положення
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних...
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconОлімпіада відбудеться 22-24 квітня 2015 р
Національний університет водного господарства та природокористування є базовим вищим навчальним закладом, де буде проведено іі-й...
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconВсеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Педагогіка» (для студентів технічних, аграрних, вищих навчальних закладів культури)

Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження сформованості навчально-пізнавальної компетенції учнів 9 класу загальноосвітніх закладів Сумської області
Сумського оіппо з метою діагностики та аналізу рівня сформованості пізнавально-інтелектуальної компетентності, логічних умінь І навичок...
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconПрограма з навчання бжд в питаннях – відповідях. Білет №1 Питання: Обов’язки власника підприємства з охорони праці. Хто начальник цивільної оборони університету?
КЗпп україни на всіх підприємствах, в установах І організаціях, незалежно від форм власності, створюються безпечні та нешкідливі...
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із Охорона праці в галузі
Робоча програма складена на основі Охорона праці в галузі: типова навчальна програма з нормативної дисципліни для вищих навчальних...
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconМетодологія наукових досліджень
Мета дисципліни: формування у студентів знань та навичок щодо використання методів наукового пізнання, застосування їх при дослідженні...
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconНавчальні програми варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік Основна та старша профільна школа. 5-11-ті класи. У класах основної школи (5-9-ті класи)
Ання навчальних предметів варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється згідно...
Масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування iconЗакону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи