Національний технічний університет України icon

Національний технічний університет УкраїниНазваНаціональний технічний університет України
Дата конвертації27.06.2015
Розмір116.6 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
3. /Розсилка/_нф. про б_лети .doc
5. /Розсилка/Загальний лист e-mail.doc
7. /Розсилка/Перел_к дисципл_н 2015.doc
10. /Розсилка/Программа.doc
Національний технічний університет України
Анкета учасника Олімпіади
Національний технічний університет України
Національний технічний університет України

Національний технічний університет України


«Київський політехнічний інститут»
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Проспект Перемоги, 37, Київ-56, 03056, Україна

Тел: +38 (044) 454-93-77

Факс: +38 (044) 406-83-08
ІЕЕ

National Technical University of Ukraine


«Kyiv Polytechnical Institute»
Institute of Energy Saving and Energy Management

37, Peremogy Avenue, Kyiv-56, 03056, Ukraine

Tel: +38 (044) 454-93-77

Fax: +38 (044) 406-83-08

____________ № __________

На ____________ № __________ від
Шановні колеги!
Надсилаємо Вам приблизну форму білета з розподілом балів по питаннях. Цей білет сформовано на основі питань і задач, що надходили у оргкомітет Олімпіади від викладачів ВНЗ, які хотіли приймати участь у олімпіаді. Білет складається з двох питань з енергетики і електротехніки і трьох задач різної степені складності (одна складна і дві легкі). Остаточно білет і задачі будуть сформовані разом з Вами на раді викладачів перед олімпіадою (15.04.2015р).

Оргкомітет
1) РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПО ПИТАННЯМ
Білет №


питання (задачі)

1

2

3

4

5

Бали

15

15

30

20

20


Київ – 2015
1) ПРИКЛАДИ ЗРАЗКА БІЛЕТА
Міністерство освіти і науки України

Всеукраїнська олімпіада серед студентів

з енергетичного менеджменту
БІЛЕТ №1
1. Парокомпресійна холодильна установка, яка працює за сухим ходом компресора. Зображення циклу в Ts та (lgp-h) діаграмах.

2. Вибір кількості та номінальної потужності розподільних трансформаторів та трансформаторів в центрах живлення за умовами нормального та після аварійного режимів їх роботи з урахуванням існуючих вимог до компенсації реактивної потужності.

3. Паросилова установка працює як конденсаційна теплова електростанція потужністю 100 МВт. На вході в турбіну водяна пара має температуру t1=555 C, тиск р1= 100 бар; після турбіни – тиск р2=5 кПА. Турбіна має вторинний перегрів пари при тиску рвт = 80 бар до температури 550 С, та один відбір для регенерації теплоти при ро =30 бар.

Визначити термічний ККД та необхідні витрати пари (D, кг/с). Електричний, механічний та внутрішній ККД турбіни дорівнюють одиниці.

4. Проведений енергетичний аудит показав, що на підприємстві не існує чітко налагодженої системи енергоменеджменту, а саме підрозділу, який би ніс відповідальність за контроль, аналіз, регулювання процесів енергопостачання та енергоспоживання. Крім того, на підприємстві відсутня система технічного поцехового обліку енергоресурсів. Показання лічильників знімаються вручну.

Виходячи з досвіду інших підприємств, введення в дію системи енергоменеджменту дозволить скоротити споживання енергоресурсів на 5%. Крім того, впровадження власного автоматизованого обліку дозволить зекономити не менше 5% енергозатрат.

За даними 2004 р. підприємство споживає за рік 500 тис. кВтч електроенергії, 300 тис. м3 природного газу, 10 тис. м3 води. За цінами 1кВтч –0,15 грн; 1000 м3 газу – 500 грн; 1000 м3 води – 3150 грн.

Затрати на впровадження системи енергоменеджменту – 10 тис. грн.

Затрати на автоматизацію обліку електроенергії, газу, води – 70 тис. грн, монтажні і наладочні роботи – 30 тис. грн.

Обґрунтувати доцільність запропонованих рекомендацій. За який термін окупляться дані заходи?

5. Визначити потужність приводного електродвигуна поршневого насоса, який подає воду на висоту Н = 60 м з витратою Q = 0,02 м 3 / с. Горизонтальна довжина магістралі L = 1200 м при діаметрі труб d = 135 мм, магістраль містить дві заслінки, два вентилі і чотири коліна 90° з радіусом закруглення R =500 мм. ККД насоса ηном =81%, ККД механічної передачі від двигуна до насоса ηМ,П = 95%. Режим роботи насоса тривалий.
БІЛЕТ №2

1. Контроль та нормалізація енергоспоживання. Нормування, питомі показники, нормалізація енергоспоживання.

2. Яка умова однозначно забезпечує підвищення термічного ККД ПСУ в результаті введення вторинного перегріву пари?

3. Визначити максимальне навантаження ТП4, від якого живляться:

 • 2 житлові будинки II - го рівня (електроплити, 2 секції, 72 квартири, 9 поверхів);

 • 1 житловий будинок II - го рівня (газові плити, 4 секції, 196 квартир, 9 поверхів).

Визначити розрахункове навантаження другої секції збірних шин підстанції, якщо максимальні промислові навантаження їх об'єктів складають: Рм.пр =7,5 МВт; Q м.пр = 5,5 Мвар.

Максимальні навантаження SM по ТП 1 - ТП З, ТП 5, ТП 6 вказані на рисунку.

Довідкові дані: питомі навантаження:

- квартири з газовими плитами: Рп.кв. = 1,14 ;

 • квартири з електроплитами: Рп.кв. = 1,14 ;

коефіцієнт одночасності:

 • квартири з газовими плитами: Ко=0,115;

 • квартири з електроплитами: Ко=0,135;

коефіцієнт потужності:

 • квартири з газовими плитами: cosφ=0,96;

 • квартири з електроплитами: cosφ=0,98;

Коефіцієнт зміщення максимумів комунально-промислового та промислового навантаження складає 0,9. Коефіцієнт суміщення максимумів комунально - промислового та промислового навантажень складає 0,9

4. Визначити розрахункову витрату теплоти (МВт) повітряної системи опалення при температурі припливного повітря 500С та розрахунковій температурі зовнішнього повітря витрата повітря 20000м3/год. Теплоємність повітря с=1кДж/(кг∙К), густина ρ=1,2кг/м3. Як зміниться результат при утилізації 50% теплоти вихідного повітря, температура в приміщенні .

5. Визначити потужність конденсаторної установки цехової підстанції для забезпечення мінімуму втрат у трансформаторі та живильній лінії. Електроприймачі цеху та їх характеристики (перший співмножник – кількість електроприймачів; другий – установлена потужність кожного з них):

 • електродвигуни металорізальних універсальних верстатів:

 • електродвигуни металорізальних верстатів–автоматів:

 • електродвигуни конвеєрів

 • електродвигуни вентиляторів і компресора:

Потужність конденсаторної установки напругою 380В вибрати зі стандартного ряду 50,75,100,150,225,300,450,600 кВАр.

БІЛЕТ ОЛІМПІАДИ 2005/2006 РОКУ


 1. Енергозберігаючі аспекти застосування частотно-регульованого електро-приводу.

 2. Основні характеристики вологого повітря. Визначення їх аналітичним шляхом та за (H-d) діаграмою.

 3. Вибрати тип та переріз ділянок кабельних ліній, що живлять школу та шкільні майстерні (дані наведені на рисунку та в таблиці).

Знайти фактичне відхилення напруги на вводі у майстерню у режимі максимальних навантажень.

Параметри

Значення параметрів

Школа

Кількість учнів

900

Майстерня

Станки токарні (кількість)

2

Рн.і, кВт

8

Кв

0,4

cosφ

0,6

Станки слюсарні

3

Рн.і, кВт

12

Кв.і

0,6

cosφ

0,6Довідкові дані:

 • Питоме навантаження школи:

Рп.ш. =0,17 ;

 • Коефіцієнт потужності школи:

cosφш = 0,9;

 • Коефіцієнт участі в максимумі

навантажень школи і майстерні KΣ =0,7;


 • Значення Кр.а= f(ne ,KB) наведеш в таблиці

KB ne

2

3

4

5

6

7

8

0,4

2

1,56

1,16

1,16

1,14

1,12

І,1

0,5

1,6

1,41

1,24

1,15

1,12

І,1

1,08

0,6

1,33

1,28

1,14

1,08

1,06

1,04

1,02

0,7

1,14

1,14

1,08

1,03

1,01

1

1


- Дані кабелів АВВГ наведені в таблиці

F, мм2

Ід1, А

rо,xо,


16

70

1,94

0,113

25

95

1,25

0,099

35

115

0,894

0,095

50

140

0,625

0,09

70

175

0,447

0,086

95

215

0,329

0,083

120

250

0,261

0,081
 1. Визначити додаткову товщину зовнішньої теплоізоляції, якщо у цьому є потреба, для огороджуючої конструкції будинку.

Конструкція стіни має наступний склад:

- шар штукатурки товщиною 20 мм, λ1= 0,46 ;

- залізобетонна плита товщиною 300 мм, λ2= 1,25 ;

- шар зовнішньої теплоізоляції товщиною 50 мм, λ3= 0,05 ;

- облицювальне покриття з туфу товщиною 15 мм, λ4= 0,7 ;

Коефіцієнт тепловіддачі прийняти:

- для зовнішньої поверхні стіни: α3=20

- для внутрішньої поверхні стіни: αв=5

Нормативний опір теплопередачі огороджуючої конструкції дорівнює: 1. Необходимо оценить целесообразность модернизации системы электропривода технологической установки при следующих исходных данных; рассчитать простой срок окупаемости капитальных вложений.

- Расчетный период Т=5 лет.

- Доходы по годам расчетного периода: Д0=0, Д1=300 грн., Д2=500 грн., Д3=600 грн., Д4= 700 грн., Д5=800 грн.

- Норматив дисконтирования Е=0,1.

- Капитальные вложения в году t=0 - К0=1500 грн.

- Эксплуатационные издержки по годам расчетного периода: Вексп.1=50 грн., Вексп.2=60 грн., Вексп.3=70 грн., Вексп.4=80 грн., Вексп.5=90 грн.
БІЛЕТ ОЛІМПІАДИ 2006/2007 РОКУ


 1. Шляхи реалізації енергозбереження засобами промислового електроприводу.
 1. Визначення повітряного обміну систем вентиляції.
 1. За наведеними в таблиці даними скласти потоки грошових коштів для проекту з енерговикористання. На підставі отриманих грошових потоків визначити:

 • простий строк окупності капітальних вкладень;

 • чисту приведену вартість проекту.

Прийняти рішення щодо фінансової доцільності здійснення даного проекту, а також про можливість реалізації цього проекту за рахунок отримання кредиту, якщо кредитна ставка буде дорівнювати ставці дисконту, який вказано в таблиці.

Показники проекту з енерговикористання за варіантами.

Строк дії проекту,

роки

Капітальні витрати,

тис. грн.

Щорічні експлуатаційні витрати,

тис. грн./рік

Щорічна економія (вигоди) від впро-вадження проекту

тис.грн/рік

Ставка дисконту, %

5

15,0

5,0

9,5

12
 1. На заводській ТЕЦ встановлено парову турбіну з протитиском потужністю 5 МВт. Початкові параметри пари Р1=3,5 МПа, t1=435°С, протитиск Р2=120 кПа. Вся пара після турбіни йде на виробництво, звідки повертається у вигляді конденсату з температурою насичення. Визначити годинну витрату палива з теплотою згоряння QPH =27,5 МДж/кг, якщо ККД парогенератора дорівнює ПГ=85%,

Визначити економію палива на ТЕЦ порівняно з роздільною енергоустановкою і при відпуску пари на виробництво в тій же кількості при тих же параметрах, якщо кінцевий тиск пари в конденсаційній установці взяти Рк=4 кПа, при тому ж значенні ККД парогенератора (ПГ=85%), а ККД опалювальної котельні (низького тиску) дорівнює КНТ=70%.


 1. Пальник котла дозволяє спалювати газ з коефіцієнтом надлишку повітря 1,35. Пропонується замінити його на інший, який коштує 20 тис.грн., але дозволяє спалювати газ з надлишком повітря 1,05, втрати з вихідними газами зменшаться з 19% до 13%, інші втрати не залежать від пальника і становлять 5%. Річне споживання газу – 1000000 м3, (теплотворна здатність 35,8 МДж/м3), ціна – 23 коп/м3. Визначити простий час окупності заходу.Схожі:

Національний технічний університет України iconIssn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого Державний технічний університет м. Кошице (Словаччина) Спілка інженерів
Розробка, використання й екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин”
Національний технічний університет України iconУдк 621. 311 Математична модель закону керування фільтром вищих гармонік мокін Б.І., Грабко В. В., Паянок О. А. Вінницький національний технічний університет Вступ
Ці пристрої мають суттєві переваги, сприяючи вирішенню економічних проблем, дозволяючи полегшити вирішення енергетичної проблеми...
Національний технічний університет України iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Національний технічний університет України iconIssn 2307-9649 Міністерство освіти І науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградсЬкого державний університет «проф дОктор асен златаров» (болгарія) спілка інженерів
«сучасні технології ведення буровибухoвих робіт, їх економічна ефективність І техногенна безпека»
Національний технічний університет України iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала...
Національний технічний університет України iconПерелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вго «Асоціація кримінального права України»
Національний технічний університет України iconСоціологічна асоціація україни львівське обласне відділення сау львівський національний університет імені Івана Франка
Анкету учасника просимо надсилати на електронну адресу оргкомітету до 15 липня 2012 року1
Національний технічний університет України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Національний технічний університет України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Національний технічний університет України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Національний технічний університет України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи