Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» icon

Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»НазваІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Дата конвертації29.06.2015
Розмір56.64 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Інформаційний лист
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
5 квітня 2014 року
ПРОВОДЯТЬ
І Всеукраїнський конкурс презентацій

для випускників коледжів

ОКР молодший спеціаліст спеціальностей

«економіка підприємства», «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті» та «бухгалтерський облік»
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ»
До участі у конкурсі презентацій запрошуються випускники коледжів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальностей 5.03050401 «економіка підприємства», 5.03060101 «організація виробництва», 5.03060102 «організація обслуговування на транспорті» та 5.03050901 «бухгалтерський облік».

Робочі мови – українська, російська.

До участі у конкурсі презентацій приймаються як індивідуальні, так і групові (до 3-х учасників) презентації.

Участь у конкурсі презентацій – безкоштовна.

За підсумками конкурсу найкращі презентації будуть розміщені на сайті університету. За бажанням, призери конкурсу можуть надати тези за темою презентації (до 25 квітня 2014 року), які будуть опубліковані у окремому збірнику.

Розсилка збірника у електронному варіанті буде здійснюватися за адресою електронної пошти, яка вказана у заявці. Розсилка збірника у друкованому варіанті буде здійснюватися за адресою, вказаною у заявці (оплата доставки – за рахунок учасників конкурсу презентацій).
Напрямки роботи конкурсу презентацій:

Секція 1. Шляхи підвищення економічної та соціальної ефективності діяльності агропромислових формувань.

Секція 2. Стратегії розвитку агропромислових формувань в умовах глобальних тенденцій на аграрних ринках.

Секція 3. Менеджмент та управління аграрним бізнесом.

Секція 4. Удосконалення логістичної та транспортної діяльності агропромислових формувань.

Секція 5. Бухгалтерський облік на аграрних підприємствах.
Порядок денний:

9.00–9.30 – реєстрація учасників;

9.30–11.50 – презентація та захист робіт;

12.00–13.30 – День відкритих дверей університету та зустріч з деканом факультету;

13-30 – 16.00 – відведення підсумків конкурсу презентацій, нагородження переможців.
Правила оформлення презентації:

1. До участі в конкурсі презентацій приймаються індивідуальні та групові (до 3-х учасників) презентації, обсяг яких не перевищує 15-ти сторінок.

2. Презентації повинні бути підготовлені за допомогою редактора Microsoft Office PowerPoint. Файл має бути названий прізвищем автора чи авторів. Сторінки не нумеруються.

3. Рекомендована структура презентації: титульна сторінка (тема та прізвище авторів), зміст, основна частина, висновки та пропозиції. Текстова частина, рисунки, таблиці, формули повинні мати презентабельний вигляд та легко сприйматися аудиторією. Звукове оформлення презентацій допускається.

4. На презентацію відводиться до 10 хвилин, під час якої автор (група авторів) розкриває зміст існуючої проблеми та наводить шляхи її вирішення.
Заявка на участь у конкурсі презентацій

(надсилається обов’язково!)

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Навчальний заклад, місто, факультет, спеціальність.

3. Науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, місто).

  1. Планую взяти у секції № ___ (обов’язково зазначити номер секції).

  2. Назва презентації.

5. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.

6. Інформація про те, звідки дізналися про конкурс презентацій.
Подання документів для участі у конкурсі презентацій

Заявку та презентацію необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 3 квітня 2014 року.
Правила оформлення тез для призерів конкурсу презентацій:

1. До друку приймаються тези за темою презентації мовами конкурсу презентацій, обсяг яких не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

2. Тези повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

3. Побудовані тези мають бути оформлені наступним чином (див. зразок):

  • назва тез – великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель – 14, по центру;

  • (через інтервал) прізвище та ініціали автора, назва навчального закладу, місто – (14 рt), у правому верхньому кутку;

  • науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання, посада, організація) - (14 рt), у правому верхньому кутку;

- (через інтервал) текст – шрифт Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5;

- (через інтервал) список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель - 14, інтервал – 1,5.

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Будь-ласка, не використовуйте скановані об’єкти!

5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.

Увага! До тексту тез, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні правки.

Тези друкуються за умови наявності рецензії наукового керівника.

6. Право рекомендувати тези до друку залишається за редакційною колегією.

Зразок оформлення тез

НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Гриценко Т. І.

Коледж економіки та управління, м. Київ

науковий керівник – Сидоренко В.В., к.е.н., доцент

Коледж економіки та управління, м. Київ

[Текст]
Список використаних джерел


Подання тез для друку у збірнику

Тези за темою презентації необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 25 квітня 2014 року.
Контакти:

E-mail: iemapc-conference@kneu.edu.ua

Координатори:

Секції 1 - 4:

Найда Марина Миколаївна тел.: (044) 371-62-25

Саханда Наталія Петрівна тел.: (044) 371-62-88

Секція 5:

Мервенецька Вікторія Федорівна тел.: (044) 371-62-21

Місце проведення конкурсу презентацій:

м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г,

КНЕУ, навчальний корпус № 2, ауд. 71, 81
Місце проведення Дня відкритих дверей

м.Київ, вул. Дегтярівська, 49г,

 Центр культури і мистецтва КНЕУСхожі:

Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти I науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Вчитися конче потрібно на протязі всього життя. Всі ці вимоги сучасного суспільства задовольняє нова форма навчання дистанційна
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти I науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Знайомство з дистанційним курсом у тьютора вимагає 10% часу від загального обсягу курсу. У цей термін не входить час, необхідний...
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconПроект Договір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДоговір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на службовий твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДоговір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на службовий твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДоговір № про часткове передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconПроведення Всеукраїнських конференцій та семінарів молодих вчених та студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2013 рік
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconПротокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана
Вадима Гетьмана» є добровільним об'єднанням членів профспілки за місцем роботи, які працюють в університеті. Ппо двнз «Київський...
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconКонкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 9 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2015 році
Інформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconРектор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»
Спартакіади «Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників двнз «Київський національний економічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи