Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»НазваПочаток о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дата конвертації29.06.2015
Розмір58.29 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

початок о 14.00
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Науково-методичної ради

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

«13» листопада 2014 року


1.

Запровадження інноваційних інструментів інтеграції національної освітньої діяльності до європейського простору вищої освіти
Доповідач – Бабин Іван Іванович,

професор Національного університету «Львівська політехніка»,

представник Європейської Робочої групи

«Структурні реформи в Європейському

просторі вищої освіти - 2018»

(Європейська комісія, Рада Європи)


2.

Про рейтингову оцінку кафедр та науково-педагогічних працівників за результатами інноваційної діяльності
Доповідач – Колот Анатолій Михайлович,

проректор з науково-педагогічної роботи, професор, д.е.н.,

голова Науково-методичної ради


3.

Психологічні особливості організації групової форми проектної діяльності у вищому навчальному закладі
Доповідач – Ловка Ольга Володимирівна

доцент кафедри педагогіки та психології,


4. Різне:

про рекомендацію до друку навчально-методичних видань:

1) навчального посібника «Операційний менеджмент: презентаційний курс», підготовленого доцентами кафедри менеджменту Омельяненко Т.В. та Осокіною А.В. для забезпечення навчального процесу на магістерських програмах «Бізнес-адміністрування», «Менеджмент промислової діяльності» в Інституті бізнес-освіти, обсягом 9 друк.арк.,

2) навчального посібника «Макроекономічний аналіз національної економіки», підготовленого викладачами кафедри макроекономіки та державного управління професором Родіоновою І.Ф. та доцентом Усик В.І., обсягом 14 друк.арк.,

3) підручника «Фінансовий ринок», підготовленого авторським колективом викладачів кафедри фінансові ринки (проф. Гапонюк М.А., доц. Дегтярьова Н.В., доц.. Радзієвська В.М., доц. Рязанова Н.С., доц. Стеценко Б.С., доц. Шапран Н.С., ст.викл. Парандій О.В.), кафедри фінансів (проф. Леонов Д.А., доц. БуряченкоА.Є.) та професором Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України КорнєєвимВ.В., обсягом 25 друк.арк.,

4) навчального посібника «Вступ до спеціальності «Соціологія» у визначеннях, схемах, таблицях», підготовленого доцентом кафедри соціології та політології Артеменко С.Б., обсягом 5,75 друк.арк.
про затвердження робочих навчальних програм:

 1. з дисципліни “Консолідована фінансова звітність” (на 4 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 2. з дисципліни “Державний фінансовий контроль” (на 4 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 3. з дисципліни “Міжнародні стандарти аудиту” (на 3 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 4. з науки “Облік і звітність за міжнародними стандартами” (на 4 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 5. з дисципліни “Облік міжнародних операцій” (на 4 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 6. з дисципліни “Облік в галузях АПК” (на 4 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 7. з науки “Організація обліку” (на 4 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 8. з дисципліни “Фінансовий аналіз” (на 4 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 9. з науки “Організація і методика аудиту” (на 4 кредити) для студентів 5 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми «Облік і аудит в управлінні АПК», розробленої кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК;

 10. з науки «Політична економія» (на 10 кредитів) для студентів 1 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності “Економічна теорія”, розробленої кафедрою політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу;

 11. з науки «Основи економічної науки» (на 6 кредитів) для студентів 1 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальностей «Економіка підприємства» (в т.ч. спеціалізації «Економіка підприємства в АПК»), «Маркетинг», «Облік і аудит» (в т.ч. спеціалізації «Облік і аудит в АПК»), «Прикладна статистика», «Управління персоналом і економіка праці» розробленої кафедрою політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу;

 12. з науки «Основи економічної науки» (на 5 кредитів) для студентів 1 курсу галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціальності «Менеджмент» (спеціалізацій «Менеджмент промислових підприємств», «Менеджмент державних установ», «Менеджмент агробізнесу») та галузі знань «Право» спеціальності «Правознавство» (спеціалізації «Господарсько-правова»), розробленої кафедрою політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу;

 13. з науки «Основи економічної теорії» (на 4 кредити) для студентів 1 курсу галузі знань «Соціально-політичні науки» спеціальності “Соціологія”, спеціалізації «Соціологія у сфері економіки», розробленої кафедрою політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу;

 14. з науки «Технологічні процеси галузей» для студентів 2 курсу галузі знань «Економіка і підприємництво», спеціальності «Міжнародна економіка» (на 3 кредити) та галузі знань «Менеджмент і адміністрування», спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств» (на 5 кредитів);

 15. з дисципліни «Українська словесність» (на 3 кредити) для студентів 1-3 курсу галузі знань «Менеджмент і адміністрування», спеціальності «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент промислових підприємств», «Менеджмент державних установ», «Менеджмент агробізнесу» та галузі знань «Право», спеціальності «Правознавство», спеціалізації «Господарсько-правова»;

 16. з дисципліни «Українська словесність» (на 5 кредитів) для студентів 1-3 курсу усіх галузей знань та напрямів підготовки, крім галузі знань «Менеджмент і адміністрування», спеціальності «Менеджмент», спеціалізацій «Менеджмент промислових підприємств», «Менеджмент державних установ», «Менеджмент агробізнесу» та галузі знань «Право», спеціальності «Правознавство», спеціалізації «Господарсько-правова»;

 17. з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (на 3 кредити) для студентів 1 курсу галузі знань «Соціально-політичні науки», спеціальності «Психологія», спеціалізації «Економічна та соціальна психологія»;

 18. з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (на 3 кредити) для студентів 1 курсу галузі знань «Соціально-політичні науки», спеціальності «Соціологія», спеціалізації «Соціологія у сфері економіки»;

 19. з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (на 3 кредити) для студентів 1 курсу галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка», спеціальності «Комп’ютерні науки».

Схожі:

Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconФормат електронного листування порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«Проблеми теорії держави і права», підготовленого професором кафедри теорії та історії держави і права, обсягом 20,0 др арк
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconКонкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 9 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2015 році
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconРектор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»
Спартакіади «Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників двнз «Київський національний економічний університет...
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПротокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана
Вадима Гетьмана» є добровільним об'єднанням членів профспілки за місцем роботи, які працюють в університеті. Ппо двнз «Київський...
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconРезультати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів з французької мови серед студентів де французька мова не є спеціальністю,
На базі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “29” жовтня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про вдосконалення організації занять з фізичного виховання»
Заслухавши інформацію з цього питання завідувача кафедри фізичного виховання Соболєва Ю. Л., Вчена рада відзначає, що за період з...
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра педагогіки та психології словник педагогічних термінів
Педагогика: Учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л. П. Крившенко. – М.: Тк велби, Изд-во Проспект, 2004....
Початок о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«економіка підприємства», «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті» та «бухгалтерський облік»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи