Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» icon

Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»НазваРектор двнз «кнеу імені вадима гетьмана»
Дата конвертації28.06.2015
Розмір152.93 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ДВНЗ «КНЕУ імені

ВАДИМА ГЕТЬМАНА»________________А.Ф.Павленко
____”____________2014 р.


П О Л О Ж Е Н Н Я


про проведення Спартакіади «Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

на 2014-2015 навчальний рік
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ:

 • сприяння досягненню завдань визначених Концепцією Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки;

 • пропаганда фізичної культури та здорового способу життя як важливих чинників виховання та зміцнення здоров'я;

 • оздоровлення та залучення викладачів і співробітників Університету до комплексних та систематичних занять у фізкультурно-оздоровчих осередках;

 • сприяння подальшому фізичному удосконаленню викладачів та співробітників Університету з метою покращення їх працездатності та підвищення продуктивності роботи;

 • аналіз результативності фізкультурно-оздоровчої роботи в Університеті та обґрунтування шляхів її удосконалення.
 1. КЕРІВНИЦТВО ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ:
 • загальне керівництво Спартакіадою «Здоров’я» покладено на оргкомітет до складу якого входять представники ФСК «Економіст», кафедри фізичного виховання та спортивно-масової комісії профкому;

 • безпосереднє проведення покладається на суддівську колегію Спартакіади, яка складається з суддівських бригад з окремих видів спорту;

 • організація та забезпечення участі команд від факультетів покладається на профоргів та осіб, відповідальних за фізкультурно-масову роботу.

 • розгляд конфліктних питань здійснюється комісією у складі: Голова – Івчатова Т.В. (завідувач кафедрою фізичного виховання); члени комісії – Бацунов В.П.(відповідальний за фізкультурно-масову роботу в університеті); Корчинський В.Л.(головний суддя Спартакіади «Здоров’я» серед викладачів та співробітників). До комісії за згодою можуть входити також представники спортивно-масової комісії профкому. 1. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ, УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ:

 • Спартакіада «Здоров'я» Університету проводиться з 1 вересня 2014 р. по 31 травня 2015 р.;

 • змагання з окремих видів спорту можуть проводитися або за командним принципом, або в особистому заліку;

 • в Спартакіаді мають право приймати участь викладачі та співробітники КНЕУ, а також аспіранти денної форми навчання;

- відповідальність за проходження медичного обстеження покладеться на учасників змагань;

 • відповідальність за підготовку місць для проведення Спартакіади «Здоров'я» з визначених нижче видів спорту покладається на організаційний комітет та на головних суддів змагань. 1. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ КОМАНД У ЗМАГАННЯХ.
 • заявки на участь команд факультетів з кожного окремого виду спорту подаються в оргкомітет та головному судді в день проведення засідання з відповідного виду спорту (окрім плавання та комплексних легкоатлетичних змагань – в яких заявки подаються не пізніше ніж за одну годину до визначеного часу початку змагань). Заявка оформлюється за наступним зразком:

З А Я В К А


Команда_________________________________________________________________

(назва факультету)

на участь в Спартакіаді "Здоров’я" Державного вищого навчального закладу

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

з________________________________________________________________________

(назва виду спорту)

№№ пп

Прізвище, ім”я по батькові

Рік народження

Посада

Стан здоров’я дозволяє брати участь у змаганнях

1.

2.

Декан факультету_____________________________________( )

Відповідальний за ФМР________________________________( )
 • зміни до заявки приймаються не пізніше, як за одну годину до початку змагань;

 • в ігрових видах (футбол, волейбол, баскетбол) використовується виключно система проведення змагань по колу. Кількість команд учасників та календар визначаються на засіданні з виду спорту;

 • команди, які не подали відповідно оформлену заявку до кінця засідання, не допускаються до змагань. Існує можливість подати заявку до проведення засідання особисто або електронною поштою Бацунову В.П. та/або головному судді змагань;

 • до участі у змаганнях з футболу, волейболу та баскетболу до заявки командою можуть бути включені два аспіранти, але на гральному майданчику присутнім може бути тільки один аспірант. В інших видах спорту у змаганнях може приймати участь тільки один аспірант;

 • у змаганнях з футболу, волейболу та баскетболу дозволяється подавати спільну заявку від кількох факультетів (не більше 3). В такому разі кількість набраних очок розраховується за наступною формулою:


Кількість очок = місце об’єднаної команди у змаганнях з ігрових видів спорту х кількість факультетів, представники яких грали в команді


 • до участі у Спартакіаді «Здоров'я» команді ФІСіТ дозволяється, в порядку виключення, замість аспірантів залучати за визначеним у попередньому підпункті квотним принципом співробітника Головного центру інформаційних систем, який не є студентом денної форми навчання університету;

 • дозволити команді ФЕАПК, як виключення, заявляти для участі у змаганнях з футболу, баскетболу та волейболу одного викладача кафедри фізичного виховання, який не має професійної підготовки з даного виду спорту. Кандидатура такого учасника вноситься представником факультету ФЕАПК на нараді по виду спорту і має бути проголосована таємно більшістю представників факультетів (з тих, що приймають участь у змагання).
 1. УМОВИ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СПАРТАКІАДИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.


Загальнокомандна першість визначається за найменшою сумою очок, набраних командами в ході змагань з окремих видів спорту.

За перше місце у кожному виді спорту нараховується 1 очко, за друге - 2, за третє 3 і т.д. Кількість очок, що нараховується в змаганнях з ігрових видів спорту командам, що представляють кілька факультетів визначається за формулою, що наведена у Розділі 4.

При рівності очок у декілька команд, перевага надається команді, яка посіла більше 1, 2, 3 і т.д. місць.

У випадку, коли команда не подала заявку на участь в змаганнях, не з'явилася на них, або знята зі змагань, їй нараховується:

 • у змаганнях з футболу, баскетболу та волейболу за принципом – останнє місце плюс три штрафних очки;

 • в інших видах спорту – останнє місце плюс п’ять штрафних очок.

В змаганнях з футболу, волейболу та баскетболу використовуються наступні правила:

 • у разі неможливості виставити мінімально необхідну кількість учасників через 10 хвилин після офіційного початку гри зараховується поразка;

 • у разі неявки на першу календарну гру – команда знімається зі змагань, а усі подальші ігри за її участю відміняються;

 • якщо команда прийняла участь в першій грі змагань, але потім не прийняла участь в двох іграх – вона знімається зі змагань, а її результати - анулюються

До розгляду приймаються протести представників команд-учасниць тільки ті, що надані протягом 24 годин з моменту закінчення змагань. Протест повинен бути вичерпно умотивований і підписаний представником команди. Протест подається головному судді на виді, або головному судді Спартакіади.

У всіх інших спірних та неоднозначних випадках використовуються Офіційні правила з відповідних видів спорту.


 1. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.Факультети, які зайняли призові місця в Спартакіаді "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу та співробітників нагороджуються :

За І місце - перехідним кубком, пам'ятною медаллю, дипломом, вимпелом та спортивним спорядженням;

 • відповідальний за фізкультурно-масову роботу на факультеті нагороджується спортивним спорядженням;

За ІІ місце - пам'ятною медаллю, дипломом, вимпелом та спортивним спорядженням;

 • відповідальний за фізкультурно-масову роботу на факультеті - спортивним спорядженням;

За ІІІ місце - пам'ятною медаллю, дипломом, вимпелом та спортивним спорядженням;

 • відповідальний за фізкультурно-масову роботу на факультеті - спортивним спорядженням;

Викладачі та співробітники, які активно займаються фізичною культурою та спортом в групах "Здоров'я" нагороджуються спортивним спорядженням (пропорційно кількості призових командних місць у спартакіаді).

Нагородження буде проведено згідно кошторису, який затверджується на засіданні спортивно-масової комісії профкому.


 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.


Матеріально-технічне забезпечення організації та проведення Спартакіади "Здоров'я" а також витрати, пов'язані з нагородженням переможців та заохоченням учасників змагань, здійснюється на підставі кошторису адміністрацією та профкомом університету.


ПРОГРАМА СПАРТАКІАДИ «ЗДОРОВ’Я» ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ОКРЕМИХ ВИДІВ СПОРТУ


БАДМІНТОН

Змагання командні. Склад команди – 3 чоловіка (2 чоловіки + 1 жінка).

Змагання проводяться тільки в одиночній категорії з однієї партії до 21 очка зі зміною майданчика при 11 очках. Команди поділяються на 2 групи з врахуванням результатів минулорічних змагань.

БАСКЕТБОЛ

Змагання командні. Проводяться згідно правил гри у баскетбол. Склад команди - 12 учасників. Стартовий склад – не менше 4 учасників.

Гра складається з двох періодів по 15 хвилин. Останні 2 хвилини другого періоду - чистий час. Перерва між періодами - 5 хвилин. У випадку нічийного результату, призначається додатковий період (овертайм) - 5 хвилин. Останні 2 хвилини овертайму - чистий час.

Місця розподіляються за кількістю набраних очок. За перемогу команді нараховується 2 очка, за поразку - 1 очко, за неявку - 0 очок.


ВОЛЕЙБОЛ (змішані склади)

Змагання командні. Склад команди – 12 учасників. Стартовий склад не менше 5 учасників.

Змагання проводяться згідно правил гри в волейбол. Ігри складаються з 3-х партій, до двох перемог. Партія (крім вирішальної) виграється командою, що першою набирає 25 очок. 3-тя вирішальна партія грається до 15 очок.

Місця розподіляються за кількістю набраних очок. За перемогу команді нараховується 2 очка, поразка - 1 очко, неявка - 0 очок.
ДАРТС

Змагання загальнокомандні. Проводяться згідно правил з дартсу. Склад команди 3 особи будь якої статі. До участі у змаганнях допускається команда, що складається не менше ніж з двох учасників.

Мішень. Стандартна мішень кріпиться таким чином, щоб відстань від полу до центра мішені була 173см. відстань від лінії кидка до мішені – 2 м 37 см.

Кидок. Спортсмени кидають дротики в мішень із положення «стоячи».

Спортсмен виконує кидки дротиками послідовно.

Кожний дротик, який відскочив від мішені або випав із неї до закінчення серії враховується як «0».

Дротик витягується із мішені спортсменом після того, як суддя оголосить результат.

Підведення підсумків.

Після кожного кидка, суддя оголошує про кількість очок за кидок. Після п’яти кидків суддя оголошує суму очок серії та запрошує на старт іншого спортсмена команди.

Коли всі спортсмени виконають першу серію, проводиться друга. Якщо кілька команд показали однаковий результат, то перевага надається тій команді, яка має більшу кількість результатів «100», «75» і т. д.
КОМПЛЕКСНІ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ ЗМАГАННЯ (2 види)

Змагання особисто-командні та проводяться в чотирьох вікових категоріях: А – до 35 років; Б – до 50 років; В – до 60 років; Г – понад 60 років в один день за програмою:

 • Стрибки у довжину з місця (чоловіки та жінки)

 • Метання набивного м’яча (3кг) з місця (чоловіки та жінки)

Кількість учасників – не більше 10 чоловік.

В змаганнях зі стрибків з місця та метання набивного м’яча з місця з-за голови, надається по дві спроби.

До командного заліку ідуть по два кращих жіночих та два кращих чоловічих результатів, показаних чоловіками та жінками у кожному виді, незалежно від вікової категорії.

Учасникам результати яких не увійшли до заліку, командам очки не нараховуються. Якщо команда не набрала необхідну кількість заліків, то їй за кожного не виставленого нараховуються 0 очок. Командна першість визначається за найбільшою сумою очок у всіх видах комплексних змагань. При рівності очок перевага надається команді, яка має більше 1, 2, 3 і т.д. місць.
Оцінка результатів для визначення командного місця


1 місце

30 очок

10 місце

18 очок

19 місце

9 очок

2 місце

27 очок

11 місце

17 очок

20 місце

8 очок

3 місце

25 очок

12 місце

16 очок

21 місце

7 очок

4 місце

24 очка

13 місце

15 очок

22 місце

6 очок

5 місце

23 очка

14 місце

14 очок

23 місце

5 очок

6 місце

22 очка

15 місце

13 очок

24 місце

4 очка

7 місце

21 очко

16 місце

12 очок

25 місце

3 очка

8 місце

20 очок

17 місце

11 очок9 місце

19 очок

18 місце

10 очок
За кожне місце після 25 нараховується 1 очко.


МІНІ-ФУТБОЛ (чоловіки)

Змагання командні, проводяться згідно правил гри в міні-футбол. Склад команди – 10 учасників. Стартовий склад команди – 4 польових гравців + воротар (мінімум 3 гравці). Матчі складаються з двох таймів по 15 хвилин кожний.

Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних очок в іграх.


ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

Склад команди - 3 чоловіка (2 чоловіка і 1 жінка)+ 2 запасних учасника (1 чоловік і 1 жінка). Запасний учасник чоловічої статі має право змінити гравця тільки чоловічої статі на будь-якому столі, а жіночої – тільки жіночої статі.

Змагання командні, проводяться згідно правил гри в настільний теніс за круговою системою в одиночній категорії з трьох партій до 11 очок. В третій партії після 6 очок зміна сторін. Перемога надається команді, яка набрала більшу кількість очок.

При рівній кількості очок у двох або більше команд, перевага надається команді, яка має кращі показники у наступній послідовності:

а) за результатам гри між собою;

б) за кількістю виграних партій;

в) за співвідношенням м’ячів.
ПЛАВАННЯ

Змагання особисто-командні. Змагання проводяться за віковими категоріями: А - до 35 років, Б – до 50 років, В – до 60 років; Г – понад 60 років. Склад команди - 8 чоловік незалежно від статі та вікових категорій. Кожен учасник змагань має право прийняти участь у 2-х номерах програми и естафеті. Викладачі кафедри фізичного виховання мають право прийняти участь у змаганнях тільки на особисту першість.

Переможець командної першості визначається за найбільшою сумою набраних очок (до заліку ідуть 4 кращих результатів у чоловіків, 4 кращих у жінок та естафетне плавання). У випадку рівності очок у кількох команд, перевага надається команді у якої більше 1, 2, 3 і т.д. особистих місць.
Нарахування очок:

1 місце

27 очок

9 місце

16 очок

17 місце

8 очок

2 місце

24 очка

10 місце

15 очок

18 місце

7 очок

3 місце

22 очка

11 місце

14 очок

19 місце

6 очок

4 місце

21 очко

12 місце

13 очок

20 місце

5 очок

5 місце

20 очок

13 місце

12 очок

21 місце

4 очка

6 місце

19 очок

14 місце

11 очок

22 місце

3 очка

7 місце

18 очок

15 місце

10 очок

23 місце

2 очка

8 місце

17 очок

16 місце

9 очок

24 місце

1 очко


За кожне місце після 24 нараховується одне очко.
Програма змагань:

Для вікових груп А і Б: Група В і Г:

50м вольний стиль 25м вольний стиль - чоловіки та жінки

50м брас 25м брас - чоловіки та жінки

50м на спині 25м на спині - чоловіки та жінки

50м батерфляй 25м батерфляй - чоловіки та жінки
Естафета 4х25м (змішана для груп А, Б, В, Г)

Вільний стиль - співвідношення чоловік та жінок вільне.
Головний суддя змагань має право зняти учасника змагань за порушення стилю плавання.


ШАХИ

Змагання командні. Склад команди – 3 учасника + 2 запасних гравця незалежно від статі. До змагань допускається команда, яка має в своєму складі не менше 2- х гравців. Команда з двох гравців 2 гравці повинна обов’язково грати на першій і другій дошці.

Порядок дошок - згідно заявки. Запасний учасник може замінити шахіста на будь-якій дошці. Контрольний час – 25 хвилин на всю партію кожному учаснику (50 хвилин на партію).

Командна першість визначається за найбільшою сумою очок, набраних всіма учасниками команди за результатами усіх ігор. Команда, що не з’явилася на першу гру знімається зі змагань. Команда, що не з’явилася на дві гри – знімається зі змагань навіть якщо вона з’явилася на першу гру.

При рівності очок перевага надається:

а) команді, яка має кращий результат гри між собою;

б) при рівності результатів гри між собою, перевага надається по результату кращого показника гри гравців на першій, другій і т.д. дошці;

в) при рівності показників пунктів "а" і "б", призначається додаткова зустріч з контрольним часом по 10 хвилин кожному учаснику (20 хвилин на партію);

г) при рівності показників пунктів "а", "б" і "в", проводиться жеребкування (попередній турнір).

д) при рівності показників "а", "б" і "в", надається однакове місце (фінал).
ШАШКИ

Змагання командні. Склад команди – 3 учасника + 2 запасних гравця незалежно від статі. До змагань допускається команда, яка має в своєму складі не менше 2- х гравців. Команда з двох гравців 2 гравці повинна обов’язково грати на першій і другій дошці.

Змагання проводяться по колу.

Контроль часу (шаховий годинник) - 10 хвилин кожному учаснику (на партію – 20 хвилин).

Командна першість визначається за найбільшою сумою очок, набраних всіма учасниками команди протягом усіх ігор. Команда, що не з’явилася на першу гру знімається зі змагань. Команда, що не з’явилася на дві гри – знімається зі змагань навіть якщо вона з’явилася на першу гру.

При рівності очок перевага надається:

а) команді, яка має кращий результат гри між собою;

б) при рівності результатів гри між собою перевага надається команді, яка має кращий показник гравців між собою на першій дошці;

в) при рівності показників, призначається додаткова зустріч з контрольним часом по 5 хвилин кожному учаснику (на партію – 10 хвилин).

г) при рівності показників пунктів "а", "б" і "в" проводиться жеребкування (попередній турнір).

д) при рівності показників "а", "б" і "в", надається однакове місце (фінал).

«ПОГОДЖЕНО»
Перший проректор ___________________________________Д.Г. Лук’яненко
Голова профкому ____________________________________М.С.Руденко

Директор ФСК “Економіст” _____________________________________А.В.Зотов
Завідувач кафедрою фізичного

виховання _____________________________________Т.В.Івчатова
Голова оргкомітету _____________________________________В.П.БацуновСхожі:

Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconПротокол №42 від 04. 09. 2008 р. Внесено зміни та доповнення президією профспілкової організації кнеу імені Вадима Гетьмана
Вадима Гетьмана» є добровільним об'єднанням членів профспілки за місцем роботи, які працюють в університеті. Ппо двнз «Київський...
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconКонкурсному відборі до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 9 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2015 році
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconПрограма Управління міжнародною конкурентоспроможністю Назва теми мдр
Тов «ок інтернет», вул. Пушкінська 31а, оф. 5, м. Київ 04053 / Інститут вищої освіти двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», пр. Перемоги...
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “29” жовтня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про вдосконалення організації занять з фізичного виховання»
Заслухавши інформацію з цього питання завідувача кафедри фізичного виховання Соболєва Ю. Л., Вчена рада відзначає, що за період з...
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconПочаток о 14. 00 Порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Запровадження інноваційних інструментів інтеграції національної освітньої діяльності до європейського простору вищої освіти
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconРезультати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів з французької мови серед студентів де французька мова не є спеціальністю,
На базі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconФормат електронного листування порядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
«Проблеми теорії держави і права», підготовленого професором кафедри теорії та історії держави і права, обсягом 20,0 др арк
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
«економіка підприємства», «організація виробництва», «організація обслуговування на транспорті» та «бухгалтерський облік»
Ректор двнз «кнеу імені вадима гетьмана» iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра педагогіки та психології словник педагогічних термінів
Педагогика: Учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под ред. Л. П. Крившенко. – М.: Тк велби, Изд-во Проспект, 2004....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи