Протокол № юридичний факультет програма icon

Протокол № юридичний факультет програмаНазваПротокол № юридичний факультет програма
Сторінка1/2
Дата конвертації29.06.2015
Розмір389.32 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка
____ __________________2015 р.

Протокол №____________


юридичний факультет


ПРОГРАМА

фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр
з навчальної дисципліни

«Цивільне право України – особлива частина»


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 22 від « 24 » лютого 2015 р.)
Голова Вченої ради _____________проф. А.М. Бойко


Львів – 2015

РОЗДІЛ 1

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Тема 1. Загальна характеристика договорів у цивільному праві.

Поняття договору в цивільному праві. Співвідношення між поняттями „договір”, „правочин”, „домовленість”, „контракт”. Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори. Попередній договір. Змішаний договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір на користь третьої особи.

Зміст договору. Істотні умови договору. Предмет договору. Ціна в договорі. Строк договору.

Типові і примірні договори.
Тема 2. Укладення, зміна і розірвання договору.

Поняття та стадії укладення договору. Пропозиція укласти договір (оферта), вимоги до неї. Публічна оферта. Правове значення реклами та інших пропозицій, адресованих невизначеному колу осіб. Прийняття пропозиції (акцепт). Момент укладення договору. Місце укладення договору. Форма договору.

Підстави для зміни і розірвання договору. Правові наслідки зміни і розірвання договору. Співвідношення між поняттями „розірвання договору” і „відмова від договору”.

РОЗДІЛ 2

ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
Тема 3. Договір купівлі-продажу: загальні положення.

Поняття та ознаки договору купівлі-продажу, його значення в сучасних умовах, сфера застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорі купівлі-продажу. Право продажу речі. Форма договору купівлі-продажу.

Зміст договору купівлі-продажу. Предмет договору. Кількість, асортимент, комплектність, якість товару, тара і упаковка. Комплект товару. Ціна в договорі купівлі-продажу.

Права та обов’язки покупця і продавця у разі пред’явлення третьою особою позову про витребування купленого товару.

Права та обов’язки продавця. Правові наслідки порушення продавцем своїх зобов’язань. Гарантії якості товару. Гарантійний строк і строк придатності. Правові наслідки продажу товару неналежної якості.

Права та обов’язки покупця. Правові наслідки порушення покупцем своїх зобов’язань.
Тема 4. Окремі різновиди договору купівлі-продажу.

Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, особливості, сфера застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Порядок укладення і форма договору роздрібної купівлі-продажу. Права покупця за договором, їх зміст та захист.

Договір поставки: поняття, особливості, сфера застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Зміст договору поставки. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором поставки. Поставки продукції для задоволення пріоритетних державних потреб.

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

Договір міни (бартеру).
Тема 5. Договір дарування.

Договір дарування: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони в договорі. Предмет договору дарування. Форма договору. Обов’язки дарувальника. Відмова від договору дарування. Розірвання договору дарування.

Пожертва як різновид дарування
Тема 6. Договори ренти і довічного утримання (догляду).

Договір ренти: поняття, ознаки. Сторони в договорі ренти. Форма договору. Зміст договору ренти. Передання майна під виплату ренти. Форма і розмір ренти, строк її виплати. Забезпечення виплати ренти. Припинення договору ренти.

Договір довічного утримання: поняття, ознаки. Сторони у договорі. Форма договору довічного утримання (догляду). Зміст договору. Обов’язки набувача за договором. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду). Припинення договору довічного утримання (догляду).

РОЗДІЛ 3

ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
Тема 7. Договір найму (оренди): загальні положення.

Договір найму (оренди): поняття, ознаки, сфера застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Форма договору найму (оренди).

Предмет договору найму (оренди). Плата за користування майном. Строк договору найму (оренди). Пролонгація договору.

Права і обов’язки сторін за договором найму (оренди). Ремонт орендованої речі. Правові наслідки поліпшень орендованого майна.

Припинення договору найму (оренди).
Тема 8. Окремі різновиди договору найму (оренди).

Договір прокату: поняття, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Предмет прокату. Особливості договору прокату.

Договір оренди земельної ділянки: поняття, джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Форма договору. Зміст договору оренди земельної ділянки.

Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.

Договір найму (оренди) транспортного засобу.

Договір фінансового лізингу: поняття, джерела правового регулювання, сфера застосування. Сторони у договорі. Форма договору фінансового лізингу. Зміст договору. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору фінансового лізингу.
Тема 9. Договір найму (оренди) житла.

Найм (оренда) житла як форма реалізації конституційного права на житло. Види найму житла, їх особливості та джерела правового регулювання.

Договір найму житла: поняття, ознаки. Сторони у договорі. Укладення договору найму житла кількома наймачами. Особи, які постійно проживають з наймачем, порядок їх вселення і правовий статус. Тимчасові мешканці.

Предмет договору найму житла. Плата за користування житлом. Строк договору найму житла.

Права та обов’язки сторін. Припинення договору найму житла.
Тема 10. Договір позички.

Договір позички: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі. Форма договору позички. Права та обов’язки сторін за договором. Припинення договору позички.

РОЗДІЛ 4

ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ
Тема 11. Договір підряду: загальні положення.

Договір підряду: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі підряду. Система генерального підряду. Предмет договору підряду. Ціна в договорі підряду. Кошторис. Права та обов’язки сторін за договором підряду. Ризики підрядника. Правові наслідки порушення зобов’язань за договором підряду.
Тема 12. Окремі різновиди договору підряду.

Договір побутового підряду: поняття, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони у договорі. Форма договору побутового підряду. Права замовника за договором. Правові наслідки нез’явлення замовника за одержанням результату роботи.

Договір будівельного підряду: поняття, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони у договорі. Укладення договору будівельного підряду. Зміст договору будівельного підряду. Права і обов’язки сторін. Порядок передання та прийняття виконаних робіт. Відповідальність сторін за договором.

Договір підряду на проектні та пошукові роботи.

РОЗДІЛ 5

ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Тема 13. Договір перевезення.

Загальна характеристика договорів про надання послуг.

Поняття та види перевезень, джерела їх правового регулювання.

Договір перевезення вантажу: поняття, ознаки. Сторони в договорі. Укладення договору. Перевізні документи. Довгострокові договори. Права та обов’язки сторін за договором. Відповідальність за порушення умов договору перевезення вантажу.

Договір перевезення пасажира і багажу: поняття, ознаки. Сторони у договорі. Укладення договору. Проїзні документи. Відмінності між поняттями „ручна поклажа”, „багаж”, „вантажобагаж”. Відповідальність сторін за договором перевезення пасажира і багажу.
Тема 14. Договір транспортного експедирування.

Договір транспортного експедирування: поняття, ознаки, джерела правового регулювання. Сторони у договорі. Форма договору. Зміст договору транспортного експедирування. Права і обов’язки сторін за договором. Відповідальність сторін.
Тема 15. Договір зберігання: загальні положення.

Зберігання та підстави його виникнення. Договір зберігання: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі зберігання. Професійний зберігач. Форма договору зберігання. Зміст договору зберігання. Права та обов’язки сторін, порядок їх виконання. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження речі. Особливості відповідальності професійного зберігача.
Тема 16. Окремі різновиди договору зберігання.

Зберігання на товарному складі, джерела його правового регулювання. Поняття договору складського зберігання. Сторони в договорі. Укладення договору складського зберігання. Складські документи, їх види. Огляд товару. Передання прав на товар. Видача товару зі складу.

Зберігання речей в ломбарді. Зберігання цінностей в банку. Зберігання речей в камерах схову. Зберігання речей в гардеробі. Зберігання речей у готелі. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр). Зберігання автотранспортних засобів. Договір охорони.
Тема 17. Договір страхування.

Страхування як цивільно-правовий інститут. Поняття страхування та джерела його правового регулювання. Види і форми страхування. Страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач.

Договір страхування: поняття, ознаки. Форма договору. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат). Зміст договору страхування. Права і обов’язки сторін за договором страхування. Відмова від здійснення страхової виплати. Припинення договору страхування. Недійсність договору страхування.
Тема 18. Договір доручення.

Договір доручення: поняття, ознаки, сфера застосування. Співвідношення між поняттями „доручення” і „довіреність”. Сторони у договорі. Зміст договору доручення. Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання. Припинення договору доручення.
Тема 19. Договір комісії.

Договір комісії: поняття, ознаки, сфера застосування. Договір комісії і суміжні договори (договір доручення, договір консигнації, агентський договір). Сторони у договорі. Зміст договору комісії. Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання. Припинення договору комісії.
Тема 20. Договір управління майном.

Поняття та ознаки договору управління майном. Джерела правового регулювання. Сторони у договорі. Форма договору. Зміст договору управління майном. Права та обов’язки сторін за договором. Припинення договору управління майном.
Тема 21. Договір позики. Кредитний договір.

Поняття та правова природа договору позики. Сторони у договорі. Зміст договору позики. Оспорювання позики.

Поняття кредиту, співвідношення позики та кредиту. Комерційний кредит. Поняття, правова природа та види кредитних договорів. Кредитодавець та позичальник як сторони кредитного договору. Кредитні посередники. Особливості правового статусу інших учасників кредитної операції. Порядок укладення та форма кредитного договору. Особливості укладення договору споживчого кредиту. Право на відмову від кредитного договору.

Зміст кредитного договору. Національна, іноземна валюти та банківські метали як предмет кредитного договору. Види строків в кредитних зобов’язаннях. Види відсоткових ставок та порядок визначення плати за кредитні послуги. Правомірна зміна відсоткової ставки.

Види забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Іпотечне кредитування в Україні: історія та перспективи розвитку.

Відповідальність сторін за кредитним договором.
Тема 22. Договір банківського рахунка. Договір банківського вкладу

Поняття та види рахунків. Поняття та правова природа договору банківського рахунка. Сторони договірних зобов’язань по відкриттю та обслуговуванню рахунків. Порядок відкриття рахунка та укладення договору банківського рахунка. Підстави для відмови банком.

Зміст договору банківського рахунка. Операції за рахунком, що виконуються банком. Правова природа безготівкових коштів. Проценти за користування грошовими коштами, які знаходяться на рахунку клієнта. Кредитування рахунка. Поняття овердрафта.

Підстави та черговість списання грошових коштів з рахунка. Обмеження права розпорядження рахунком. Розірвання договору банківського рахунка. Відмова клієнта в односторонньому порядку. Відповідальність сторін за договором банківського рахунка. Банківська таємниця.

Поняття та види договорів банківського вкладу (депозиту). Сторони договору банківського вкладу (депозиту). Особливості правового статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як вкладників. Порядок укладення та форма договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати.

Зміст договору банківського вкладу. Право банку на зміну відсоткової ставки. Зміна та розірвання договору банківського вкладу. Відповідальність банку.
Тема 23. Договір факторингу

Поняття та правова природа договору факторингу, його співвідношення із відступленням права вимоги. Види факторингу. Сторони договору факторингу: вимоги законодавця та правовий статус. Порядок укладення та форма договору факторингу.

Зміст договору факторингу. Відступлення усієї наявної чи майбутньої вимоги. Чинники, які враховуються при визначенні розміру плати за факторингову послугу.

Відповідальність сторін.
Тема 24. Розрахункові відносини.

Загальні положення про розрахунки. Готівкові та безготівкові розрахунки.

Розрахунки платіжними дорученнями. Поняття та зміст платіжного доручення. Виконання платіжного доручення. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання платіжного доручення.

Розрахунки за акредитивами. Поняття та види акредитивів. Відкриття акредитива. Виконання акредитива. Відповідальність при розрахунках за акредитивом.

Розрахунки за інкасовими дорученнями.

Розрахунки чеками. Поняття та реквізити чека. Порядок оплати чека. Наслідки відмови від оплати чека.

Розрахунки з використанням банківських карток. Види банківських карток. Порядок здійснення та оформлення розрахунків з використанням банківських карток. Інші форми безготівкових розрахунків.

РОЗДІЛ 6

ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 25. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, їх види, вимоги до форми.

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття, види. Ліцензійний договір: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у ліцензійному договорі. Зміст ліцензійного договору. Типові ліцензійні договори.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Тема 26. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

Договір комерційної концесії (франчайзингу): поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі комерційної концесії. Форма договору. Зміст договору комерційної концесії. Права та обов’язки сторін за договором. Припинення договору комерційної концесії.

РОЗДІЛ 7

ДОГОВОРИ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Тема 27. Договір про спільну діяльність: загальна характеристика.

Договір про спільну діяльність: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Форма договору про спільну діяльність. Зміст договору.
Тема 28. Договір простого товариства.

Поняття договору простого товариства. Вклади учасників простого товариства. Правовий режим спільного майна. Порядок ведення спільних справ учасників простого товариства. Розподіл між учасниками прибутків, спільних витрат і збитків. Припинення договору простого товариства.

РОЗДІЛ 8

НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Тема 29. Недоговірні зобов’язання з односторонніх правомірних дій.

Недоговірні зобов’язання, їх особливості та види.

Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.
Тема 30. Зобов’язання із відшкодування шкоди: загальні положення.

Поняття і значення зобов’язань із відшкодування шкоди. Елементи зобов’язання із відшкодування шкоди. Підстави (умови) виникнення зобов’язання із відшкодування шкоди. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоду при вирішенні питання про відшкодування шкоди.

Тема 31. Окремі види зобов’язань із відшкодування шкоди

Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою права на самозахист та у стані крайньої необхідності.

Відшкодування шкоди, завданої працівником.

Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх службовими чи посадовими особами. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури чи суду.

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною, обмежено дієздатною особою. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. Особи, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. Розмір і порядок відшкодування такої шкоди. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину.

Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт чи послуг.
Тема 32. Зобов’язання із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави.

Поняття та підстави виникнення зобов’язання із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави. Сфера застосування даного інституту. Об’єкт, суб’єкти та зміст зобов’язання із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання.
РОЗДІЛ 9

СПАДКОВЕ ПРАВО
Тема 33. Загальні положення про спадкування.

Спадкове право та його місце в системі цивільного права.

Поняття та види спадкування. Спадщина, її склад. Об’єкти, які не входять до складу спадщини.

Підстави для відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.

Спадкоємці. Усунення від права на спадкування.
Тема 34. Спадкування за заповітом.

Спадкування за заповітом як вид спадкування. Поняття заповіту. Види заповітів. Право на заповіт, його суб’єкти. Свобода заповіту.

Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємця інших обов’язків.

Право на обов’язкову частку у спадщині, його суб’єкти.

Форма заповіту. Посвідчення заповіту при свідках.

Право заповідача на скасування та зміну заповіту.

Недійсність заповіту.
Тема 35. Спадкування за законом.

Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за законом, зміна такої черговості.

Перша черга спадкоємців за законом. Друга черга спадкоємців за законом. Третя черга спадкоємців за законом. Четверта черга спадкоємців за законом. П’ята черга спадкування за законом. Спадкування утриманцями.

Спадкування за правом представлення.

Розміри часток у спадщині при спадкуванні за законом.
Тема 36. Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину.

Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття спадщини окремими категоріями спадкоємців. Строки для прийняття спадщини та правові наслідки їх пропуску. Право на відмову від прийняття спадщини, порядок його реалізації, правові наслідки. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія). Відумерлість спадщини. Поділ та перерозподіл спадщини між спадкоємцями. Задоволення спадкоємцями вимог кредиторів спадкодавця.

Свідоцтво про право на спадщину та порядок його одержання. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину. Визнання свідоцтва недійним.
Тема 37. Спадковий договір.

Поняття та ознаки спадкового договору. Сторони спадкового договору. Форма спадкового договору. Обов’язки набувача. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.
НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №30.- Ст.141.

 2. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародно-правові документи. – К., 1995.

 3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 р. // Права людини: Міжнародні договори ООН і РЄ. – К., 2001.

 4. Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№40-44.- ст.356

 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135

 6. Кодекс торгового мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. -1995. №47-52. Ст.349.

 7. Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради України.-2004, №40-42, ст.492.

 8. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України.-2003, № 18-22, ст.144.

 9. Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422

 10. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 18 серпня.

 11. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).

 12. Закон України “Про Національний банк України” від 20 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. 1999, №24.

 13. Закон України від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – ст. 137.

 14. Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – ст. 1.

 15. Закон України від 20.05.1999 року «Про Національний банк України»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – ст. 238.

 16. Закон України від 22.11.1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – ст. 28.

 17. Закон України від 05.06.2003 року «Про іпотеку»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №28. – ст. 1362.

 18. Закон України від 19.06.2003 року «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 1526.

 19. Закон України від 23.06.2005 року «Про організацію формування та обігу кредитних історій»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32. – Ст. 421

 20. Закон України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва” // УК від 09.02.2005р.

 21. Закон України “Про страхування” в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами і доповненнями).

 22. Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.

 23. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.

 24. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.

 25. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року

 26. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада1992 року // ВВР. 1992. №52. Ст. 683. (з наступними змінами і доповненнями).

 27. Закон України від 6 жовтня 1998 року “Про оренду землі” // ВВР. 1998. №46-47. Ст.280.

 28. Закон України від 02 червня 2005 року «Про теплопостачання» // Відомості Верховної Ради України, 2005 №28 (15.07.05) ст. 373.

 29. Закон України від 3 березня 1999 року ”Про державне оборонне замовлення” // Голос України. 1999, 3 квітня.

 30. Закон України від 2 грудня 1997 року “Про торгово-промислові палати в Україні” // ВВР. 1998. №13. Ст. 52. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” в редакції закону від 1 грудня 2006 р. //ВВР. 1991. №30. Ст.379. Закон України від 3 грудня 1990 року “Про ціни і ціноутворення” //ВВР. 1990. №52. Ст.650.

 31. Закон України від 02.10.1992 року „Про заставу”// Голос України. – 11.11.1992 року

 32. Закон України від 19.06.2003 року „Про фермерське господарство”// Голос України. – 29.07.2003 року.

 33. Закон України від 21.05.1997 року „Про місцеве самоврядування”// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 30. – Ст. 170.

 34. Закон України від 29.11.2001 року Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. – Ст. 78.

 35. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №43. - Ст.214.

 36. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.32; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.

 37. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- №32.- Ст.267.

 38. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №7.- Ст.36.

 39. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №7.- Ст.34.

 40. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №23. - Ст.163.

 41. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №8. - Ст. 28.

 42. Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 45. - Ст.434.

 43. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №13. – Ст.83.

 44. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.

 45. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39. – Ст.333.

 46. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.

 47. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №17. – Ст.122.

 48. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст.160.

 49. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст.228.

 50. Основи законодавства про охорону здоров’я. Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №4. – Ст.19.

 51. Закон України від 23.06.1995 року “Про донорство крові та її компонентів”// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №23. – Ст.183.

 52. Закон України від 16.07.1999 року “Про трансплантацію та інших анатомічних матеріалів людині”// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст.377.

 53. Закон України від 25.06.1991 року “Про охорону навколишнього природного середовища”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.

 54. Закон України від 16.11.1992 року “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №1. – Ст.1.

 55. Закон України від 21.12.1993 року “Про телебачення і радіомовлення”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №10. – Ст.43.

 56. Закон України від 22.02.2000 року “Про психіатричну допомогу”// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №19. – Ст.143.

 57. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. // ВВР України. – 2003. - №31-32. – Ст.263.

 58. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99 р. // ВВР України. – 1999. - №42-43. – Ст.378.

 59. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.

 60. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – №50-51. – Ст.384.

 61. Закон України “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 27 серпня.

 62. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст.414.

 63. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.97 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №39. – Ст. 261.

 64. Закон України “Про свободу совісті і релігійні організації” від 23.04.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст.283.

 65. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001р.// ВВР України. – 2001. - №24. – ст.128

 66. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006р. // ВВР України

 67. Закон України “Про інформацію” від 10.02.1992р // ВВР України. – 1992. - №48. – ст.650.

 68. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №46. – Ст.621.

 69. Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 червня.

 70. Указ Президента України від 03.10.1992 року №493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” // Урядовий кур”єр 09.10.1992 року.

 71. Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 3. – ст. 82.

 72. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.03 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 48. – ст. 2538.

 73. Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, запроваджений Женевською конвенцією 1930 року.

 74. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19.02.1993р.// ВВР України. – 1993. - №17. – ст.184

 75. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. “Про право власності на окремі види майна” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.

 76. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 51. - Ст. 3354.

 77. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України – 2001. - № 52. – Ст.2369.

 78. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” // Офіційний вісник України. – 2003. - № 4. – Ст.128.

 79. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” // Офіційний вісник України. – 2003. - № 4. – Ст.129.

 80. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 386.

 81. Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2001 р. № 469 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1227.

 82. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. № 197 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 887.

 83. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. № 110 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 531.

 84. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 290 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Ст. 803.

 85. Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 р. № 198 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 773.

 86. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116.

 87. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – Ст. 207.

 88. Конвенція ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993. Закон України “Про виконавче провадження”

 89. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації застав­леного майна // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року.

 90. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжна­род­них правил інтерпретації комерційних термінів” // Урядовий кур’єр. 1994, 6 жовтня. Закон України "Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001р. // ВВР. 2001. № 12. ст.64.

 91. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. 1994, 14 квітня. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами //Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 185 від 11.07.2003р.

 92. Постанова Кабінету Міністрів від 28 березня 1993 року ”Про кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення” // Урядовий кур’єр. 1993, 1 квітня.

 93. Постанова Кабінету Міністрів від 10 серпня 1993 року “Про тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення”.

 94. Постанова Кабінету Міністрів від 18 травня 1994 року “Про затвердження положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав –учасниць СНД // Урядовий кур’єр. 1994, 26 травня.

 95. Положення Про поставки продукції виробничо-технічного призначення. Положення Про поставки товарів народного споживання. СП СССР. 1988. №24-25. Ст.7.

 96. Постанова Верховної Ради України від 12 березня 1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України законодавства Союзу РСР” // ВВР. 1991. №46. Ст.621.

 97. Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД від 23 грудня 1993 року.

 98. Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт” // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року // Офіційний вісник. 1998. №46.

 99. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. Укрсоюзсервіс. // Офіційний вісник України. 2000, №3.

 100. Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.

 101. Інструкція від 28 квітня 1997 року “Про порядок передачі в оренду вантажних вагонів. Затв. наказом Мінтрансу // Офіційний вісник. 1997. №25.

 102. Закон України "Про оренду державного і комунального майна” в редакції від 14.03.1995р. (з наступними змінами і доповненнями).

 103. Методика оцінки об’єкта оренди, затв постановою КМУ № 3 від 02.01.2003р. // УК від 22.01.2003р.

 104. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затв. наказом ФДМУ № 1774 від 23.08.2000р. // ОВУ від 12.01.2001, № 52, ст. 2281.

 105. Примірний договір фінансового лізингу // Затв. наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 року.

 106. Правила побутового обслуговування населення // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року. Офіційний вісник України, 25.06.1999, № 23, ст. 1048.

 107. Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг// Затв. наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення №20 від 27.08.2000 року.

 108. Загальні умови укладення і виконання договорів підряду у капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668.

 109. Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.

 110. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР // Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955года // Свод законов СССР. Том 8. С.197.

 111. Устав автомобильного транспорта Украинской ССР // Утв. постановлением Совета Министров от 27 июля 1969 года // Свод законов УССР. Том 7. с. 45.

 112. Положення про обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті // Затв. постановою КМУ від 14 серпня 1996 року // Урядовий кур’єр. 1996, 12 вересня.

 113. Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року // ЗП України. 1996. №19.

 114. Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків // Затв. наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12 березня 1994 року.

 115. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 3 березня 1995 року.

 116. Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 року // ВВР. 1993. №19. Ст.95.

 117. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 19–53.

 118. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 року// Вісник Національного банку України. – 2007. - № 6.

 119. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року (з наступними змінами)// Офіційний вісник України. – 2004. – №13.

 120. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 51. – ст. 2707

 121. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2004. - № 1. – ст. 8

 122. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639//


  1   2Схожі:

Протокол № юридичний факультет програма iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права
Конституційно-правові механізми захисту прав місцевого самоврядування. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету,...
Протокол № юридичний факультет програма iconПрограма спецкурсу для студентів конституційно-правової спеціалізації, що здобувають освітньо-кваліфікаційний ступінь „магістр
Програма спецкурсу. Для студентів конституційно-правової спеціалізації, що здобувають освітньо-кваліфікаційний ступінь „магістр”...
Протокол № юридичний факультет програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Лну імені Івана Франка, філологічний факультет, відділення слов’янської філології та сходознавства
Протокол № юридичний факультет програма iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін «Біохімія», «Біоорганічна хімія», «Мікробіологія»,...
Протокол № юридичний факультет програма iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначені стандартом підготовки студентів...
Протокол № юридичний факультет програма iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Краєзнавства" (назва навчального предмета) для спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол №1 від “30” серпня...
Протокол № юридичний факультет програма icon2011 року робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки Менеджмент Факультет Географічний
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Протокол № юридичний факультет програма iconРобоча програма
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
Протокол № юридичний факультет програма iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі «Концепції стандарту вищої базової географічної освіти» – К., Тандем, 2000 з дисципліни «Топографія...
Протокол № юридичний факультет програма iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни " Основи геоінформатики "
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи