Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти icon

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освітиНазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти
Дата конвертації29.06.2015
Розмір111.42 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти
«Затверджую» «____» ___________2015 р.
Ректор проф. В.П.Мельник

№ особової справи __________________________________ Варіант _____________
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.01010201 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Вказівки: Виконайте завдання й у дужках (….) запишіть номер правильної відповіді.
1.(…….)

Виберіть групу, в якій зазначені основні функції вчителя-вихователя.

1. Оберігаюча, спонукальна, дозвільна, гальмуюча, заохочувальна.

2. Гносеологічна, навчальна, перевіряюча, конструюючи, інформувальна.

3. Виховна, навчальна, оберігаючи, організаторська, інформувальна.

4. Оздоровча, систематизуючи, моделювальна, організаторська, керування.
2. (…….)

Які завдання початкової освіти? Із запропонованих відповідей виберіть правильну.

1. Забезпечує поглиблене оволодіння знаннями з базових дисциплін та за вибором, формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, громадянської позиції особистості, можливість здобуття освіти вищого рівня, зорієнтовує на професійну спеціалізацію.

2. Забезпечує досконале оволодіння українською та рідною мовами, засвоєння знань з базових дисциплін, можливість здобуття наступних рівнів освіти, мотиваційну готовність переходу до трудової діяльності або набуття кваліфікації за допомогою різних форм професійної підготовки, формування високих громадянських якостей та світоглядних позицій.

3. Забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, писати, знати основи арифметики, оволодіння первинними навичками користування книжкою та іншими джерелами інформації, формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.

4. Спрямована на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
3. (…….)

Процес діяльності вчителя під час навчання:

1. Планування.

2. Організація.

3. Викладання.

4. Учіння.
4. (…….)

Що таке метод?

1. Усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності.

2. Спосіб дослідження психолого-педагогічних процесів формування особистості, встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання.

3. Спосіб діяльності, спрямований на досягнення поставленої мети.
5. (…….)

Вкажіть, у яку групу включені основні напрями змісту виховання.

1. Розумове, естетичне, моральне, фізичне, трудове.

2. Моральне, патріотичне, статеве, трудове, естетичне.

3. Економічне, екологічне, розумове, трудове, фізичне.

4. Розумове, фізичне, патріотичне, трудове, екологічне.
6. (…….)

Методи виховання — це:

1. Напрямки виховної роботи з конкретною віковою групою вихованців.

2. Способи взаємодії вихователя з вихованцями, що спрямовані на реалізацію мети виховання.

3. Сплановані й розраховані заздалегідь виховні ситуації.
7. (…….)

Вкажіть відповідь, у якій перераховано органи державного управління освітою в нашій країні.

1. Міністерство освіти і науки, облуно, рай/міськ/во.

2. Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, обласні, районні держадміністрації.

3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, АПН України і її науково-дослідні інститути, ВАК України, вузи.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, міністерства і відомства, які мають навчально-виховні заклади, ВАК України, управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи освіти райдержадміністрацій.
8. (…….)

Методика української мови як навчальна дисципліна допомагає вчителеві:

1. Усвідомити вимоги шкільної програми, зрозуміти структуру шкільних підручників, засвоїти теоретичні основи методики навчання мови, навчитися визначати конкретні методи і прийоми навчання мови, ознайомитися з практикою роботи вчителів початкових класів.

2. Критично оцінювати методичну спадщину, створювати нові програми і підручники, засвоїти теоретичні основи методики, навчитися визначати конкретні методи і прийоми навчання мови, ознайомитися з практикою роботи вчителів початкових класів.

3. Навчитися визначати конкретні методи і прийоми навчання мови, ознайомитися з практикою роботи вчителів початкових класів, розвивати і збагачувати словниковий запас учнів, усвідомити вимоги шкільної програми, зрозуміти структуру шкільних підручників.
9.(…….)

Історично методи навчання грамоти класифікуються:

1. Цілих слів, звуковий аналітико-синтетичний, звуковий аналітичний, звуковий синтетичний), евристичний.

2. Буквоскладальний синтетичний, складовий синтетичний, звуковий аналітичний, звуковий синтетичний, звуковий аналітико-синтетичний, метод цілих слів.

3. Буквоскладальний синтетичний, складовий синтетичний, проблемний, звуковий аналітичний, звуковий синтетичний, звуковий аналітико-синтетичний, метод цілих слів.
10.(…….)

З якими літературними жанрами знайомляться учні 1–4 класів?

1. Казки, прислів’я і приказки, вірші, акровірші, оповідання, байка, повість, повість-казка, п’єса, легенда, історичні оповідання, гумористичні твори.

2. Казки, прислів’я і приказки, вірші, акровірші, нариси, оповідання, байка, повість, повість-казка, п’єса, легенда, історичні оповідання, гумористичні твори.

3. Казки, прислів’я і приказки, вірші, акровірші, оповідання, байка, повість, повість-казка, п’єса, легенда, історичні оповідання, памфлети, гумористичні твори.
11.(…….)

У котрому рядку правильно названі прийоми уточнення значень слів?

1. Показ натуральних предметів або предметних малюнків, логічне визначення через вказівку на видову чи родову назву та його істотну ознаку, добір синонімів, використання ілюстрації в букварі, введення нового слова в речення.

2. Добір до слова одного або кількох синонімів, добір до слова протилежних за значенням, добір родової або видових назв, введення нового слова в речення.

3. Показ натуральних предметів або предметних малюнків, логічне визначення предмета через вказівку на видову або родову назву та його істотну ознаку, добір до слова синонімів, добір до слова антонімів, добір родової або видових назв, введення нового слова в речення, добір спорідненого слова, використання ілюстрації в букварі.
12.(…….)

У котрому рядку вказані завдання вивчення морфемної будови слова в початкових класах?

1. Оволодіння одним із важливих засобів розкриття лексичного значення слова, оволодіння елементарними знаннями морфемного способу словотворення, ознайомлення з основами словотворення, засвоєння термінологічних понять, формування орфографічних дій.

2. Оволодіння одним із важливих засобів розкриття лексичного значення слова, оволодіння елементарними знаннями морфемного способу словотворення, ознайомлення з основами словотворення, засвоєння термінологічних понять, формування фонетичних дій.

3. Оволодіння одним із важливих засобів розкриття лексичного значення слова, оволодіння елементарними знаннями морфемного способу словотворення, ознайомлення з основами словотворення, засвоєння термінологічних понять, формування лексичних дій.
13.(…….)

У котрому рядку правильно вказані основні етапи процесу формування граматичного поняття «частини мови»?

1. Формування граматичних понять полягає – в аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття, в узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків між ними та у введенні терміна, в конкретизації вивченого поняття завдяки виконанню вправ, які вимагають практичного застосування одержаних знань.

2. Формування граматичних понять полягає – в аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття, в узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків між ними та у введенні терміна, в уточненні суті ознак поняття і зв’язків між ними.

3. Формування граматичних понять полягає – в аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття, в узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків між ними та у введенні терміна, в уточненні суті ознак поняття і зв’язків між ними, в конкретизації вивченого поняття завдяки виконанню вправ, які вимагають практичного застосування одержаних знань
14.(…….)

У котрому рядку правильно вказана послідовність у роботі над зв’язком слів у реченні на різних етапах початкового навчання?

1. Добір потрібної форми залежного слова, добір залежного слова, що виражає ознаку предмета, установлення зв’язків між членами речення за допомогою питань і виписування сполучень слів парами.

2. Доповнення (поширення) речень за запитаннями, добір залежного слова, що виражає ознаку предмета, установлення зв’язків між членами речення за допомогою питань і виписування сполучень слів парами.

3. Доповнення (поширення) речень за запитаннями, добір потрібної форми залежного слова, добір залежного слова, що виражає ознаку предмета, установлення зв’язків між членами речення за допомогою питань і виписування сполучень слів парами.
15.(…….)

Що є предметом вивчення методики природознавства?

1. Природа.

2. Процес навчання природознавства у початкових класах.

3. Методи і прийоми навчання.
16. (…….)

Уміння - це:

1. Засвоєний об‘єктом спосіб виконання практичних і теоретичних дій на основі знань і життєвого досвіду; формується вправлянням, передбачає застосування у звичних і змінених умовах.

2. Це відтворення пам’яттю образів сприйнятих в минулому предметів і явищ.

3. Відображення в корі мозку наочних образів предметів і явищ дійсності в результаті їх безпосереднього діяння на органі чуттів.
17. (…….)

Природничі поняття мають:

1. Зміст, об’єм.

2. Зміст, структуру.

3. Предмети, живі істоти.
18. (…….)

Метод навчання:

1. Правильна відповідь відсутня.

2. Сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу.

3. Взаємопов‘язана діяльність викладача та учнів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток.
19. (…….)

У котрому рядку вказано особливості короткочасних спостережень?

1. Потребують незначного відрізку часу на уроці або вдома при виконанні домашніх завдань; метою цього виду є сприймання ознак, властивостей конкретних об’єктів.

2. Проводяться в позаурочні години; об'єктом їх виступають процеси, явища, події, які розвиваються, змінюються протягом певного часу.

3. Здійснюються усім класом за однаковим завданням під безпосереднім керівництвом учителя; у процесі бесіди діти осмислюють і конкретизують об'єкти і цілі спостережень, актуалізують опорні знання та уміння, визначають задачі і складають план.
20. (…….)

Розрізняють такі види позакласної роботи:

1. Індивідуальна, групова, масова.

2. Колективна, фронтальна, індивідуальна.

3. Масова, індивідуальна.
21. (…….)

Річне оцінювання здійснюється на основі:

1. На основі результатів усіх видів оцінювання за семестр.

2. На основі результатів тематичного оцінювання.

3. На основі семестрових балів.
22. (…….)

У котрому рядку правильно вказано складові матеріальної бази навчання природознавству в початковій школі?

1. Відділ природознавства в кабінеті початкових класів, куточок живої природи, географічний майданчик, навчально-дослідна ділянка.

2. Відділ природознавства в кабінеті початкових класів, географічний майданчик, навчально-дослідна ділянка, наочні посібники.

3. Відділ природознавства в кабінеті початкових класів, куточок живої природи, ілюстративний матеріал, навчально-дослідна ділянка.
23. (…….)

Праця Я. Коменського, у якій розглядається питання вивчення арифметики:

1. Арифметика.

2. Наочне вчення про число.

3. Велика дидактика.

4. Рідне слово.
24. (…….)

Засоби методики навчання математики в початковій школі поділяються на:

1. Фронтальні та індивідуальні.

2. Умовно-предметні та графічні.

3. Самостійні та навчальні.

4. Фронтальні та графічні.
25. (…….)

Порівняння чисел різними способами це:

1. Спосіб утворення пар, порівняння за місцем числа в натуральному ряді та логічний спосіб.

2. Спосіб логіки, утворення числа та прилічування по одному.

3. Спосіб порівняння чисел, вилучення числа та приєднання числа.
26. (…….)

Які задачі у першому класі розв’язують лише для ознайомлення.

1. Складені.

2. Прості.

3. Обернені.

4. Непрості.
27. (…….)

При вивчені величини учні повинні чітко розуміти різницю між поняттям:

1 «Число і величина».

2. «Величина і маса».

3. «Маса і число».

4. «Величина і об‘єм».
28. (………)

Які елементи алгебри вивчають у початковій школі?

1. Математичні вирази, числові вирази, рівняння.

2. Вирази, рівняння, нерівності.

3. Буквену символіку.

4. Математичні вирази, числові рівності, нерівності, буквені вирази, рівняння.
29. (………)

Які просторові геометричні фігури вивчають учні 1 класу:

1. Куб, циліндр, куля.

2. Конус, циліндр, куля.

3. Циліндр, піраміда, куб.

4. Конус, циліндр, піраміда.


30. (…….)

Мотоцикліст 3 год їхав зі швидкістю 40 км/год і 2 год зі швидкістю 50 км/год. Знайди середню швидкість мотоцикліста.

1. Задачі на знаходження швидкості.

2. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

3. Задачі на різницеве порівняння.

4. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

В.о. декана факультету

педагогічної освіти З. П. ЛенівСхожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права
Конституційно-правові механізми захисту прав місцевого самоврядування. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету,...
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка філософський факультет кафедра філософії європеєць як творець цивілізації розвитку І прогресу
Карась Анатолій (гол редактор І упорядник). Європеєць як творець цивілізації розвитку І прогресу / Матеріали міжнародної наукової...
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
Спеціальності українська мова І література, Фольклористика, прикладна лінгвістика, літературна творчість
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconІм`я, прізвище автора (співавторів) Установа (організація) Назва теми доповіді
Львівський національний університет імені Івана Франка. У шапці тез (поля: ім’я, установа, назва тез) забороняється вписування інших...
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти iconЗ. Мамчур Львівський національний університет імені Івана Франка
Тому метою цих досліджень було встановлення можливості використання епіфітних мохоподібних для потреб активного моніторингу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи