Вимоги до магістерської роботи
Вимоги до магістерської роботи icon

Вимоги до магістерської роботиНазваВимоги до магістерської роботи
Дата конвертації29.06.2015
Розмір109.88 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Вимоги до магістерської роботиОбсяг роботи: 70-80 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє - 25мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Робота обов’язково повинна містити власне емпіричне дослідження автора.

Співвідношення теоретичної і практичної частини: 40% тексту повинна складати теоретична частина, 60% - опис емпіричного дослідження.

Джерела: 45 - 50 позицій, серед них мінімум 3 - іноземними мовами.

Методики: мінімальна кількість – 4 (методики загалом повинні містити щонайменше 25 шкал).

Досліджувані: за умови групового дослідження – 80-90 осіб, за умови індивідуального – 50-60 осіб. За неможливості зібрати належний обсяг даних, питання про зменшення групи досліджуваних вирішується на засіданні кафедри.

Обов’язкове використання тих методів статистичної обробки емпіричних даних (порівняльний, кореляційний, факторний, кластерний чи дискримінантний аналіз), які забезпечують належну статистичну перевірку висунутих гіпотез.

Робота має містити практичні рекомендації, що випливають з результатів магістерської роботи.

На захист магістерської роботи магістрант має представити протоколи емпіричного дослідження (паперові бланки опитувальників, заповнені досліджуваними, протоколи спостережень, експериментів тощо).

Захист магістерської роботи відбувається публічно на засіданні державної екзаменаційної комісії. Захист має супроводжувати мультимедійна презентація результатів роботи.

Строки виконання магістерської роботи


Вибір теми і подача на кафедру заяви на ім’я завідувача кафедри про обрання теми магістерської роботи (заява має бути завірена підписом наукового керівника) – до 1 жовтня 2014.

Оформлення бланку завдань - до 1 листопада 2014 р.

Подача науковому керівникові розгорнутого плану магістерської роботи - до 15 листопада 2014

Написання теоретичної частини роботи у вигляді курсової роботи (захист курсової роботи передбачено навчальним планом у залікову сесію за 1 семестр курсу магістратури - до 25 грудня 2014 р.)

Написання Вступу до магістерської роботи – допуск до іспиту з курсу «Методологія наукового дослідження в галузі психології» − до 25 грудня 2014 р.)

Збір і обробка емпіричних даних та обрахування статистики до 1 квітня 2015 (складова заліку з Магістерського семінару за 2 семестр).

Подача чорнового варіанту всієї роботи керівникові − до 20 травня 2015 р.


(складова заліку з виробничої практики).

Попередній захист магістерської роботи до 25-30 травня 2015 р.

Подача магістерської роботи на кафедру з відгуком наукового керівника і його рекомендацією до її захисту - до 1червня 2015 р.

Вимоги


до дипломної роботи (5 курс денне відділення, 6 курс заочне відділення, спеціалісти)
Обсяг роботи: 60-65 сторінок комп’ютерного набору ( 14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє - 25мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Робота обов’язково повинна містити власне емпіричне дослідження автора.

Співвідношення теоретичної і практичної частини: 50% тексту повинна складати теоретична частина, 50% − опис емпіричного дослідження.

Джерела: 40 - 45 позицій, серед них мінімум 2 - іноземними мовами.

Методики: мінімальна кількість – 4 (методики загалом повинні містити не менше 25 шкал).

Досліджувані: за умови групового дослідження: 70-80 осіб, за умови індивідуального − 40-50 осіб. За неможливості зібрати належний обсяг даних, питання про зменшення групи досліджуваних вирішується на засіданні кафедри.

Обов’язкове використання тих методів статистичної обробки емпіричних даних (порівняльний, кореляційний, факторний чи кластерний аналіз), які забезпечують належну статистичну перевірку висунутих гіпотез.

Робота має містити практичні рекомендації, що випливають з результатів дипломної роботи.

На захист дипломної роботи студент має представити протоколи емпіричного дослідження (бланки опитувальників, заповнені досліджуваними тощо).

Захист дипломної роботи відбувається публічно на засіданні державної екзаменаційної комісії. Захист має супроводжувати мультимедійна презентація результатів роботи.

Строки виконання дипломної роботи


Вибір теми і подача на кафедру заяви на ім’я завідувача кафедри про обрання теми дипломної роботи (заява має бути завірена підписом наукового керівника) – до 1 жовтня 2014.

Оформлення бланку завдань - до 1 листопада 2014 р.

Подача керівнику розгорнутого плану дипломної роботи - до 15 листопада 2014

Написання теоретичної частини роботи (подання чернетки теоретичної частини роботи науковому керівникові до 25 грудня 2014 р.

Написання Вступу до дипломної роботи науковому керівникові – до 25 грудня 2014

Збір і обробка емпіричних даних та обрахування статистики до 1 квітня 2015.

Подача чорнового варіанту всієї роботи керівнику - до 20 травня 2015 р.


( складова заліку з виробничої практики).

Попередній захист дипломної роботи до 25-30 травня 2015 р.
Подача дипломної роботи на кафедру з відгуком наукового керівника і його рекомендацією до її захисту - до 1червня 2015 р.

Вимоги


до кваліфікаційної роботи (4 курс, стаціонар, напрям тематики робіт: "Клінічна психологія", «Педагогічна психологія» та "Психологія управління"; 5 курс, заочне відділення)

Обсяг роботи: 50-60 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє - 25мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Робота обов’язково повинна містити власне емпіричне дослідження автора.

Співвідношення теоретичної і практичної частини: 50% тексту повинна складати теоретична частина, 50% - опис емпіричного дослідження.

Джерела: 30 - 35 позицій, серед них мінімум 1 - іноземними мовами.

Методики: мінімальна кількість – 4 (методики мають містити загалом не менше 20 шкал).

Досліджувані: за умови групового дослідження 50-60 осіб, за умови індивідуального − 30-35осіб. За неможливості зібрати належний обсяг даних, питання про зменшення групи досліджуваних вирішується на засіданні кафедри.

Обов’язкове використання тих методів статистичної обробки емпіричних даних (порівняльний, кореляційний, факторний чи кластерний аналіз), які забезпечують належну статистичну перевірку висунутих гіпотез.

На захист кваліфікаційної роботи студент має представити протоколи емпіричного дослідження (бланки опитувальників, заповнені досліджуваними, тощо).

Захист кваліфікаційної роботи відбувається публічно на засіданні державної екзаменаційної комісії. Захист має супроводжувати мультимедійна презентація результатів роботи.

Строки виконання кваліфікаційної роботи


Вибір теми і подача на кафедру заяви на ім’я завідувача кафедри про обрання теми дипломної роботи (заява має бути завірена підписом наукового керівника) – до 1 жовтня 2014.

Оформлення бланку завдань - до 1 листопада 2014 р.

Подача керівникові розгорнутого плану кваліфікаційної роботи - до 15 листопада 2014

Написання теоретичної частини роботи (подання чернетки теоретичної частини роботи науковому керівникові до 25 грудня 2014 р.

Написання Вступу до кваліфікаційної роботи та подання його науковому керівникові – до 25 грудня 2014

Збір і обробка емпіричних даних та обрахування статистики до 1 квітня 2015.

Подача чорнового варіанту всієї роботи керівнику - до 20 травня 2015 р.


(складова заліку з виробничої практики).

Попередній захист кваліфікаційної роботи до 25-30 травня 2015 р.
Подача кваліфікаційної роботи на кафедру з відгуком наукового керівника і його рекомендацією до її захисту - до 1червня 2015 р.

Вимоги

до курсової роботи магістрантівОбсяг роботи: 35-40 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє - 25мм). Список літератури в обсяг роботи не враховується.

Робота обов’язково повинна містити Вступ, 2-3 розділи, Висновки, список використаної літератури.

Джерела: 45 - 50 позицій, серед них мінімум 3 − іноземними мовами.

Курсова робота є теоретичним розділом магістерської роботи. Робота має містити аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень обраної проблеми, особисте ставлення автора до аналізованих джерел. Робота має містити авторський аналіз досліджуваної проблеми, власну теоретичну концепцію магістранта або теоретичну модель розв’язання поставленої проблеми.

Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника та оцінкою роботи в Листі оцінювання до 15 грудня 2014 р. Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з оцінки наукового керівника (50 балів) та комісії (50 балів).


Ї

Вимоги

до курсової роботи спеціалістівОбсяг роботи: 35-40 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє - 25мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.


Робота обов’язково повинна містити Вступ, 2-3 розділи, Висновки, список використаної літератури.

Джерела: 45 - 50 позицій, серед них мінімум 2 − іноземними мовами.
Курсова робота є теоретичним розділом дипломної роботи. Робота має містити аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень обраної проблеми, особисте ставлення автора до аналізованих джерел. Робота має містити авторський аналіз досліджуваної проблеми.

Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника та оцінкою роботи в Листі оцінювання до 15 грудня 2014 р. Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з оцінки наукового керівника (50 балів) та комісії (50 балів).

Вимоги


до курсової роботи (3 курс, денне відділення, напрям тематики робіт "Педагогічна психологія" та 4 курс заочне відділення, напрям тематики робіт «Психологія управління»)

Обсяг роботи: 30-35 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - 25мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Робота обов’язково повинна містити власне емпіричне дослідження автора.

Співвідношення теоретичної і практичної частини: 50% тексту повинна складати теоретична частина, 50% - опис емпіричного дослідження.

Джерела: 25 - 30 позицій, серед них мінімум 1 - іноземними мовами.

Методики: мінімальна кількість – 3 (методики мають загалом містити не менше 12 шкал + показники з паспортички, що додається до опитувальників або шкал використаних методик).

Обов’язкове використання тих методів статистичної обробки емпіричних даних (описова статистика, порівняльний, кореляційний, факторний чи кластерний аналіз), які забезпечують належну статистичну перевірку висунутих гіпотез.

На захист курсової роботи студент має представити протоколи емпіричного дослідження (бланки опитувальників, заповнені досліджуваними, тощо).

Досліджувані: за умови групового дослідження 40-50 осіб, за умови індивідуального - 20-30 осіб. За неможливості зібрати належний обсяг даних, питання про зменшення групи досліджуваних вирішується на засіданні кафедри.
Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника та його оцінкою роботи в Листі оцінювання до захисту до 15 травня 2015 р. (Студенти заочного відділення подають роботу згідно графіку)
Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з оцінки наукового керівника (50 балів) та комісії (50 балів)

Вимоги


до курсової роботи (2 курс, денне відділення, напрям тематики робіт "Експериментальна психологія"та 3 курс, заочне відділення, напрям тематики робіт «Педагогічна психологія» )
Обсяг роботи: 20-25 сторінок комп’ютерного набору ( 14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє – 25 мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

Робота обов’язково повинна містити власне емпіричне дослідження автора.

Джерела: 15 - 20 позицій.

Методики: для студентів 2 курсу, денне відділення, напрям тематики робіт "Експериментальна психологія"обов’язкове проведення експерименту, до якого має бути додані або 1 тестова методика, або протокол стандартизованого інтерв’ю (бесіди), або протокол про проведене спостереження над досліджуваними. Студенти 3 курсу, заочне відділення, напрям тематики робіт «Педагогічна психологія» для емпіричного дослідження використовують тестові методики, експеримент, спостереження, анкетування, бесіди тощо (щонайменше 3 методики, які загалом містять 12-15 шкал).

Досліджувані: за умови групового дослідження 25-30 осіб, за умови індивідуального 15 – 20 осіб. За неможливості зібрати належний обсяг даних, питання про зменшення групи досліджуваних вирішується на засіданні кафедри.

Обробка емпіричних матеріалів дослідження якісна (описова статистика та відсоткові співвідношення).

Особлива увага надається якісному оформленню роботи. Схеми, таблиці, графіки повинні бути виконані на комп’ютері.

На захист курсової роботи студент має представити протоколи емпіричного дослідження (протоколи експерименту, бланки опитувальників, заповнені досліджуваними, протоколи бесіди (інтерв’ю, спостереження тощо).

Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з допуском наукового керівника та його оцінкою роботи в Листі оцінювання до захисту до 15 травня 2015 р. (Студенти заочного відділення подають роботу згідно графіку)
Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з оцінки наукового керівника (50 балів) та комісії (50 балів)

Вимоги


до курсової роботи ( І курс, денне відділення, напрям тематики робіт "Загальна психологія" та 2 курс, заочне відділення, напрям тематики робіт «Загальна психологія»)

Обсяг роботи: 20-25 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 мм, верхнє та нижнє – 25 мм). Список літератури і додатки в обсяг роботи не враховуються.

.

Джерела: 15 - 20 позицій.
Робота має носити реферативний характер, але окрім аналізу прочитаної літератури обов’язково містити теоретичні розмірковування автора. Кожне цитоване положення або наведена з літератури думка має бути прокоментована студентом. Цитати та наведені думки різних авторів не можуть за обсягом перевищувати 50% обсягу тексту курсової роботи.

Робота повинна містити титульну сторінку, Зміст, Вступ (1,5 – 2 стор.), головну частину (до 20 стор.), яка повинна містити не менше 2-3 розділів, що можуть бути поділені на 2-3 параграфи кожний, Висновки (1,5 – 2 стор.), список використаної літератури.

У Вступі слід розкрити актуальність та мету роботи, показати, які аспекти досліджуваної проблеми досліджувалися в літературі, вказавши прізвища дослідників.

Особлива увага надається якісному оформленню роботи, правильності цитувань та посилань, оформленню списку використаної літератури. Схеми, таблиці, графіки повинні бути виконані на комп’ютері.

Захист курсової роботи студентів І курсу приймають та оцінюють наукові керівники. Робота має містити Лист оцінювання, в який науковий керівник виставляє бали. Оцінку за курсову роботу виставляє у відомість як диференційований залік у залікову сесію (друга половина травня 2015 р.) викладач, який читає дисципліну «Загальна психологія». Після цього робота подається на кафедру для реєстрації. (Студенти заочного відділення подають роботу згідно графіку)Схожі:

Вимоги до магістерської роботи iconПояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання
Обсяг магістерської роботи від 80 до 100 сторінок, дипломної – від 70 до 80 сторінок. Текст друкується на форматі магістерська (дипломна)...
Вимоги до магістерської роботи iconВимоги до передньої освіти – окр «бакалавр»
Вимоги до передньої освіти – окр «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
Вимоги до магістерської роботи iconПідсумки науково-технічних заходів за участю студентів на базі інституту електромеханіки, енергоресурсозбереження та комп’ютерних технологій
Тавиться перед внз, є формування висококваліфікованих молодих вчених та фахівців, які однаковою мірою володіють методами пізнання...
Вимоги до магістерської роботи iconПовідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Обов’язкові реквізити та зміст протоколу про проведення слідчої (розшукової) дії. Процесуальні вимоги до постанови про обрання запобіжного заходу
Процесуальні вимоги до повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
Вимоги до магістерської роботи iconПро стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
Сумському оіппо особлива увага приділяється науково-методичному забезпеченню інноваційних процесів, пріоритетними напрямами роботи...
Вимоги до магістерської роботи iconДокументи
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
Вимоги до магістерської роботи iconВимоги до оформлення тез: обсяг до 4500 символів
Особистість та суспільство: актуальні проблеми соціальної та політичної психології
Вимоги до магістерської роботи iconПитання до екзамену «Техніка високих напруг»
...
Вимоги до магістерської роботи iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
України. Таким стандартом є дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення»
Вимоги до магістерської роботи iconРоль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя
Загалом розрізняють (Н. Волкова та ін.) наступні форми організації методичної роботи в школі: індивідуальну, групову, колективну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи