Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права icon

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного праваНазваМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права
Дата конвертації29.06.2015
Розмір369.69 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
для студентів юридичного факультету, що здобувають

освітньо-кваліфікаційний ступінь

«спеціаліст»


Львів 2014

Бориславська О.М.

Конституційно-правові механізми захисту прав місцевого самоврядування. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету, що здобувають освітньо–кваліфікаційний ступінь «спеціаліст». – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2014. – 32 с.

Схвалено кафедрою конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол №1 від 27 серпня 2014 р.).

Зміст

Оглавление


Зміст 3

Передмова 3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ 6

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 7

Заняття 1. Місцеве самоврядування як об’єкт правового захисту 7

Практичне завдання 1.1. 7

Джерела для підготовки: 8

Заняття 2. Юридичні засоби захисту прав місцевого самоврядування 8

Практичне завдання 2.1. 9

Практичне завдання 2.2. 9

Джерела для підготовки: 10

Заняття 3. Захист прав територіальної громади та її членів на місцеве самоврядування 11

Практичне завдання 3.1. 11

Практичне завдання 3.2. 12

Джерела для підготовки: 12

Заняття 4. Захист правової самостійності місцевого самоврядування 13

Практичне завдання 4.1. 13

Практичне завдання 4.2. 14

Заняття 5. Захист організаційно-функціональної самостійності місцевого самоврядування 16

Практичне завдання 5.1. 16

Практичне завдання 5.2. 17

Заняття 6. Захист фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування 18

Практичне завдання 6.1. 19

Практичне завдання 6.2. 20

Практичне завдання 6.3. 20

Заняття 7. Захист прав депутатів місцевих рад та муніципальних службовців 21

Практичне завдання 7.1. 21

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО–ПРАВОВІ АКТИ, МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ, НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 23

Нормативно-правові акти: 23

Акти Конституційного Суду України 25

Матеріали судової практики 26

Навчальна та наукова література 27ПередмоваКонституційна модель публічної влади в Україні передбачає існування місцевого самоврядування як окремої її форми, що володіє певним ступенем самостійності (автономності). Конституція України визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення. Як і будь-яке інше суб’єктивне право, місцеве самоврядування потребує правового захисту з боку держави. Найбільш дієвим та ефективним засобом такого захисту є його судовий захист. Поряд із цим, існують й інші юридичні засоби захисту прав місцевого самоврядування, що у сукупності становлять конституційно-правові механізми такого захисту.

Юридичний захист прав місцевого самоврядування є його важливою правовою гарантією та має на меті недопущення порушень прав територіальних громад, а також органів місцевого самоврядування, через які відповідні територіальні громади реалізують своє конституційне право на управління місцевими справами, та, водночас, відновлення порушених прав.

Це одна із категорій справ, з якими стикаються практикуючі юристи: як ті, що працюють в органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, в правоохоронних, судових органах, так і ті, які займаються адвокатською діяльністю. Відтак, спецкурс «Конституційно-правові механізми захисту прав місцевого самоврядування» покликаний сформувати у студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», знання та практичні навички, необхідні для вирішення таких справ на практиці.

Метою спецкурсу є поглиблене вивчення широкого кола питань, пов’язаних із юридичним захистом прав місцевого самоврядування, зокрема конституційно-правових механізмів захисту, системи правових засобів захисту прав місцевого самоврядування та місця у ній судового захисту, об’єктів та суб’єктів, механізмів та процедур судового захисту прав місцевого самоврядування.

Завданнями цього спецкурсу є формування у студентів системи знань щодо особливостей місцевого самоврядування як окремої форми публічної влади, що визначають специфіку об’єкта правового захисту прав місцевого самоврядування, суб’єктів, уповноважених захищати права місцевого самоврядування у судах, кола інших суб’єктів, що залучаються до судових справ про захист прав місцевого самоврядування, механізмів та процедур юридичного захисту прав місцевого самоврядування, а також вироблення відповідних умінь та навиків.

Накопичення необхідних знань студентами передбачається шляхом вивчення пропонованих у програмі питань. Здобуття ж практичних навичок уможливлюється за рахунок розв’язання студентами запропонованих у програмі практичних завдань, а також складання проектів процесуальних документів. Тож в результаті вивчення спецкурсу студент повинен

знати:

 • систему правових засобів захисту прав місцевого самоврядування, місце у ній судового захисту;

 • можливі об’єкти юридичного захисту місцевого самоврядування, їх особливості;

 • суб’єкти юридичного захисту прав місцевого самоврядування, їх правовий та процесуальний статус;

 • механізми та процедури судового захисту прав місцевого самоврядування;

 • особливості захисту прав місцевого самоврядування Конституційним судом України;

 • особливості захисту прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції;

 • особливості захисту прав місцевого самоврядування спеціалізованими (господарськими та адміністративними) судами;

 • практику Європейського Суду з прав людини, що торкається захисту прав місцевого самоврядування;

вміти:

 • визначати адекватний засіб правового захисту прав місцевого самоврядування у конкретному випадку;

 • чітко формулювати об’єкт судового захисту;

 • визначати належних суб’єктів судового захисту прав місцевого самоврядування;

 • визначати форму судочинства, за якою здійснюватиметься захист конкретного порушеного права;

 • чітко формулювати позовні вимоги щодо захисту порушеного права;

 • складати процесуальні документи, які супроводжують процедуру судового захисту прав місцевого самоврядування;

набути навиків:

 • оперативного опрацювання проблемної (конфліктної) ситуації у сфері захисту прав місцевого самоврядування;

 • пошуку оптимальних правових засобів вирішення такої ситуації;

 • вільного володіння усією сукупністю нормативного матеріалу та виокремлення потрібних для вирішення конкретної життєвої ситуації правових норм;

 • застосування на практиці здобутих під час навчання знань з різних галузевих дисциплін для ефективного захисту прав місцевого самоврядування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ


Лекційні заняття

ТЕМА

Практичні заняття

Змістовий модуль 1.

Загальні засади захисту прав міцевого самоврядування

Лекція №1

Місцеве самоврядування як об’єкт правового захисту

Заняття №1

Лекція №2

Юридичні засоби захисту прав місцевого самоврядування

Заняття №2

Лекція №3

Судовий захист у системі правових засобів захисту прав місцевого самоврядування
Лекція №4

Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового захисту прав місцевого самоврядування
Змістовий модуль 2.

Юридичний механізм захисту прав місцевого самоврядування

Лекція №5

Правовий механізм захисту прав місцевого самоврядування шляхом конституційного судочинства
Лекція №6

Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції
Лекція №7

Правовий механізм захисту прав місцевого самоврядування судами спеціалізованої юрисдикції (Частина 1. Адміністративними судами)
Лекція №8

Правовий механізм захисту прав місцевого самоврядування судами спеціалізованої юрисдикції (Частина 2. Господарськими судами)
Змістовий модуль 3.

Особливості механізмів захисту окремих прав у сфері місцевого самоврядування

Лекція №9

Захист прав територіальної громади та її членів на місцеве самоврядування

Заняття №3

Лекція №10

Захист правової самостійності місцевого самоврядування

Заняття №4

Лекція №11

Захист організаційно-функціональної самостійності місцевого самоврядування

Заняття №5

Лекція №12

Проблеми вирішення компетенційних та інших спорів між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади
Лекція №13

Захист фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування

Заняття №6

Лекція №14

Захист прав депутатів місцевих рад та муніципальних службовців

Заняття №7ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. Місцеве самоврядування як об’єкт правового захисту

 1. Місцеве самоврядування як право територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення.

 2. Права органів місцевого самоврядування, пов’язані із реалізацією волі територіальної громади.

 3. Правова характеристика суспільних відносин щодо реалізації права територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення засобами прямого народовладдя (безпосередньої демократії).

 4. Основні категорії (групи) суспільних відносин, що складаються у процесі реалізації права територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення через діяльність органів місцевого самоврядування.Практичне завдання 1.1.


Громадська організація міста Стебника (Дрогобицький район Львівської області) звернулася до Дрогобицького міськрайонного суду із позовом, яким просить суд зобов’язати Стебницьку міську раду вжити заходів щодо приєднання міста Стебника до міста Дрогобича. При цьому позивач свій позов обґрунтовує тим, що місто Стебник є депресивним населеними пунктом, позбавленим належного фінансування. Коштів місцевого бюджету недостатньо для покриття найважливіших видатків. Позивач просить суд врахувати той факт, що у місті незадовільна екологічна ситуація, спричинена діяльністю Стебницького калійного комбінату, що також потребує відповідного фінансування. Окремою позовною вимогою є прохання скоротити чисельність депутатів Стебницької міської ради у зв’язку із дефіцитом міського бюджету.

Дайте правову оцінку ситуації. Що є об’єктом захисту у наведеній ситуації ? Які засоби правового захисту можна використати для її вирішення ?

Джерела для підготовки:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. зі змінами. - Відомості Верховної Ради України від. – 1996. - № 30. - Стаття 141.

 2. Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. – [Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036]

 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. - Офіційний вісник України. – 1998. - № 13 / № 32 від 23.08.2006 /. - стор. 270. [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004]

 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – стаття 170.

 5. Закон «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». - Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 35-36. - ст.491.

 6. Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми». - Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991, - №33. - ст.443.

 7. Рішення Конституційного Суду України № 12–рп/2002 від 18 червня 2002 року (справа про об'єднання територіальних громад). - [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02]

 8. Рішення Конституційного Суду України № 21–рп/2003  від 25 грудня 2003 року (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві). - [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03]

 9. Рішення Конституційного Суду України № 11–рп/2001 від 13 липня 2001 року (справа про адміністративно-територіальний устрій). - [Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01]

 10. Рішення Конституційного Суду України № 5–рп/2010 від 16 лютого 2010 року (справа щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України «Про систему оподаткування», статті 15 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») пункт 5–6 мотивувальної частини. - [Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-10].

Заняття 2. Юридичні засоби захисту прав місцевого самоврядування

 1. Поняття та сутність захисту прав місцевого самоврядування.

 2. Мета захисту прав місцевого самоврядування.

 3. Суб’єкти правового захисту прав місцевого самоврядування.

 4. Система юридичних засобів захисту прав місцевого самоврядування.

 5. Доцільність та ефективність застосування адміністративних, судових та інших юридичних засобів для захисту прав місцевого самоврядування.

 6. Поняття юридичних механізмів захисту прав місцевого самоврядування.Практичне завдання 2.1.


В грудні 2007 року жителька звернулася до суду з вимогами про визнання неправомірною бездіяльності Піщанської сільської ради щодо нерозгляду на сесії ради її заяви про надання земельної ділянки під будівництво. Постановою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 17 грудня 2007 року позовні вимоги задоволено.

08 квітня 2008 року заступник прокурора Дніпропетровської області Прихожанов В.О, не погодившись з постановою суду, звернувся з апеляційною скаргою та з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови суду, де зазначав, що він не приймав участі у справі, а про винесене судове рішення дізнався лише 04 квітня 2008 року із звернення депутата.

Чи підлягає клопотання задоволенню ? Чи має право прокурор представляти інтереси органів місцевого самоврядування ? Чи є він належним суб’єктом захисту порушених прав ? Чи можна вважати, що захист інтересів органів місцевого самоврядування є захистом інтересів держави у розумінні Закону України «Про прокуратуру» ? Складіть клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови суду, виходячи із даної фабули.

Практичне завдання 2.2.


Заступник прокурора м. Львова звернувся до окружного адміністративного суду з позовом до Львівської міської ради (далі – ЛМР) з вимогою скасувати п. 65 додатку до ухвали ЛМР від 09.07.2009 р. №2787 “Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Львова, які підлягають приватизації способом викупу”, оскільки, на його погляд, цей пункт суперечить вимогам п.3 ст.7 ЗУ “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, ст. 18 ЗУ “Про оренду державного та комунального майна”, п. 3.5 Програми приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2009-2010 р.

Даним пунктом до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, було включено нежитлове приміщення, що перебуває в оренді у юридичної особи. Відповідно до п. 30 ч.1 ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” до виключної компетенції сільської, селищної, міської ради віднесено вирішення питань про затвердження місцевої програми приватизації. Підставою для включення до Додатку ухвали ЛМР об’єкта приватизації була заява орендаря.

Представник відповідача (ЛМР) послався на те, що пункт 65, як і будь-який інший пункт Додатку, не є нормативно-правовим актом орггану місцевого самоврядування, який порушує встановлений законом порядок приватизації комунального майна, а тому, на його погляд, позивач обрав неналежний спосіб захисту.

Проаналізуйте ситуацію з точки зору способів захисту порушених прав чи інтересів. Які засоби захисту у даній ситуації є належними ? Як суд має вирішити цю справу ? Складіть проект судового рішення.

Джерела для підготовки:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. зі змінами. - Відомості Верховної Ради України від. – 1996. - № 30. - Стаття 141.

 2. Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. – [Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036]

 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. - Офіційний вісник України. – 1998. - № 13 / № 32 від 23.08.2006 /. - стор. 270. [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004]

 4. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 35-36, № 37. - ст.446.

 5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – стаття 170.

 6. Закон України «По звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР. - Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - ст.256.

 7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - ст.356.

 8. Рішення Конституційного Суду України № 6–рп/2002 від 26 березня 2002 року (справа про охорону трудових прав депутатів місцевих рад)– пункт 4–5 мотивувальної частини. - [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-02]Заняття 3. Захист прав територіальної громади та її членів на місцеве самоврядування

 1. Захист прав членів територіальних громад на участь в управлінні місцевими справами.

 2. Особливості захисту права обирати та бути обраним до органів місцевого самоврядування.

 3. Захист конституційного права на місцеві референдуми.

 4. Конституційно-правові механізми захисту прав територіальних громад на громадські слухання, місцеві ініціативи, загальні збори громадян за місцем проживання та інші форми безпосередньої діяльності громади.

 5. Захист прав територіальної громади на дострокове припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.Практичне завдання 3.1.


Міський голова Полтави був одночасно обраний народним депутатом України, відтак, виконуючи вимоги щодо несумісності мандата, 27 квітня 2002 року на засіданні міської ради він склав повноваження міського голови. Відповідно до діючого на той час Закону “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” №14/98-ВР, міська рада не пізніш як через місяць мала призначити вибори міського голови замість того, який вибув. Проте протягом трьох років Полтавська міська рада рішення про проведення виборів міського голови не приймала. Її бездіяльність оскаржувалася до суду, в результаті чого 11 червня 2005 року Полтавська міська рада прийняла рішення “Про призначення виборів міського голови м. Полтави”, яким передбачено проведення виборів 30 жовтня 2005 року.

Чи правомірним було рішення міської ради, якщо чергові вибори міського голови мали відбутися в останню неділю березня 2006 року ? У яких випадках міська рада вправі призначати вибори міського голови ? Які повноваження щодо призначення позачергових місцевих виборів має Верховна Рада України ? Які засоби захисту прав територіальної громади слід використовувати у подібних ситуаціях ?

Практичне завдання 3.2.


Голова облдержадміністрації видав розпорядження про проведення обласного референдуму щодо розташування на території міста Львова (вул. Стрийська – кільцева дорога Львова) стадіону.

Чи є підстави для визнання його неконституційним у порядку конституційного судочинства? Які засоби судового захисту слід використати у даній ситуації ?

Складіть проект конституційного звернення до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Джерела для підготовки:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. – Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952–VI від 01.02.2011. – ВВР. – 2011. – № 10. – ст.68.

 2. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 № 422/96-ВР. - Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 49. - ст.272.

 3. Регламент Конституційного Суду України від 05.03.1997. -http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97

 4. Рішення Конституційного Суду України № 7–рп/99 від 6 липня 1999 року (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови)

 5. Рішення Конституційного Суду України № 1–рп/2000  від 9 лютого 2000 року (справа про місцеве самоврядування)

 6. Рішення Конституційного Суду України № 6–рп/98 від 13 травня 1998 року (справа щодо статусу депутатів рад)

 7. Рішення Конституційного Суду України № 11–рп/2009 від 20 травня 2009 року (справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік")

 8. Рішення Конституційного Суду України № 10–рп/2010 від 1 квітня 2010 року (справа щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України)

 9. Рішення Конституційного Суду України № 7–рп/2009  від 16 квітня 2009 року (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування)


Заняття 4. Захист правової самостійності місцевого самоврядування

 1. Гарантії самостійності територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування у реалізації наданих їм повноважень.

 2. Механізм забезпечення повноти та виключності повноважень суб’єктів місцевого самоврядування.

 3. Захист самостійності місцевого самоврядування у прийнятті рішень в межах власних повноважень.

 4. Межі самостійності органів місцевого самоврядування у здійсненні делегованих повноважень.

 5. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.Практичне завдання 4.1.


Львівська міська рада своєю ухвалою від 20.09.2011 р. скасувала рішення виконкому від 25.03.2011 р. щодо встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для мешканців м. Львова та відновила чинність рішення виконавчого комітету від 26.11.2010 року «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для мешканців м. Львова індивідуально по кожному будинку» (передбачало цінову політику із нижчими цінами, порівняно із 2011 р.). Виконавчий комітет на чолі із міським головою виступили проти такої ухвали міської ради, вважаючи, що відновлення чинності рішення виконавчого комітету не може бути предметом регулювання нормативно-правових актів Львівської міської ради.

Які засоби правового захисту можна використати у наведеній ситуації ? Чи є підстави для звернення до суду ? Сформулюйте предмет позову. Хто може бути суб’єктом судового захисту порушених прав у даній ситуації ? Чи має право Львівська міська рада скасовувати акти виконкому ? Чи має право Львівська міська рада відновлювати чинність рішення виконкому, яке втратило чинність ? Складіть проект протесту прокурора на ухвалу Львівської міської справи за даною фабулою.

Практичне завдання 4.2.


20.10.2006 р. виконком Львівської міської ради (далі – ЛМР) прийняв рішення про затвердження двоставкового тарифу на централізоване теплопостачання (порядок уточнювався рішеннями виконкому у 2006, 2007 та 2008 роках). Вважаючи, що такий порядок обчислення тарифу суперечить інтересам громади міста, 27.06.2013 р. ЛМР прийняла ухвалу «Про скасування рішень виконавчого комітету від 20.10.2006 № 1189, від 08.06.2007 № 365, від 02.09.2008 № 930».

Не погоджуючись із такою ухвалою ради, міський голова зупинив її та вніс на повторний розгляд ЛМР. 18.07.2013 р. на засіданні ЛМР чинність цієї ухвали було підтверджено, за що проголосували 65 депутатів ЛМР.

13 вересня 2013 р. ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ЛКП "Залізничнетеплоенерго" звернулись до Галицького районного суду м. Львова з позовною заявою щодо визнання незаконною ухвали ЛМР "Про скасування рішень
виконавчого комітету від 20.10.2006 No. 1189, від 08.06.2007 No. 365, від 02.09.2008 No. 930", стверджуючи, що після її прийняття, згідно з розрахунками "Львівтеплоенерго" та "Залізничнетеплоенерго", плата за тепло мала б зрости на 38%. У порядку забезпечення позову Галицький районний суд зупинив дію ухвали ЛМР щодо скасування двоставкового тарифу.

У своєму позові позивачі послалися на акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Які перспективи вирішення конфлікту у суді ? Чи мала право ЛМР скасовувати рішення виконкому ? Чи є незаконність рішення виконкому єдиною підставою для його скасування радою ? Проаналізуйте розподіл повноважень щодо формування тарифів на комунальні послуги між органами місцевого самоврядування та органами державної влади. Як такий підхід співвідноситься із п. 4 ст. 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування про повноту і виключність повноважень органів місцевого самоврядування ?

Джерела для підготовки:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. – Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952–VI від 01.02.2011. – ВВР. – 2011. – № 10. – ст.68.

 2. Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036

 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 4. Закон України N 3610-VI від 07.07.2011 “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

 5. Указ Президента України від 23 листопада 2011 року N 1073/2011 “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073/2011

 6. Постанова КМУ №869 від 1.06.2011 р. “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

 7. Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердж. Потановою КМУ №869 від 1.06.2011 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

 8. Рішення Конституційного Суду України № 1–рп/2000  від 9 лютого 2000 року (справа про місцеве самоврядування) – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-00

 9. Рішення Конституційного Суду України № 7–рп/2009  від 16 квітня 2009 року (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування)[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=50463

 10. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 19 жовтня 2010 року у справі № К–5971/09

 11. Постанова господарського суду Автономної Республіки Крим від 17 грудня 2007 року у справі № 2–3/16195–2007А.

 12. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва № 2а-12409/11/2670 від 09.11.2011

 13. Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду № 2а-12409/11/2670 від 10.04.2012


Заняття 5. Захист організаційно-функціональної самостійності місцевого самоврядування

 1. Механізм забезпечення реалізації власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

 2. Захист права органів місцевого самоврядування самостійно визначати свої внутрішні адміністративні структури.

 3. Захист від неправомірного втручання органів виконавчої влади у справи місцевого самоврядування.

 4. Механізм визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.Практичне завдання 5.1.


07.02.2013 Львівська міська рада (далі – ЛМР) прийняла ухвалу «Про внесення змін до структури виконавчих органів Львівської міської ради, затвердження загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів».

Прийняття ухвали відбувалося за такою процедурою: міський голова вніс пропозиції щодо структури виконавчих органів, які були взяті за основу (за результатами голосування депутатів), згодом один із депутатів вніс власні пропозиції, які суттєво змінили запропонований головою варіант структури виконавчих органів. У такому вигляді структура була затверджена.

Міський голова зупинив ухвалу ЛМР і вніс її на повторний розгляд ради. Рада повторно схвалила ухвалу. Міський голова оскаржив ухвалу ЛМР до Галицького районного суду та вніс клопотання про забезпечення позову шляхом зупинення даної ухвали. Галицький суд відмовив у забезпеченні позову, проте його ухвала була скасована апеляційним адміністративним судом.

11.04.2013 р. ЛМР внесла зміни до ухвали від 7.02.2013 р., затвердила нову структуру виконавчих органів. Міський голова зупинив ухвалу ради, рада схвалила її повторно, голова оскаржив це рішення до суду із посиланням на те , що ухвала не відповідає п.6 ч. 4 ст. 42 та п.5 ч. 1. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», а також Рішенню Конституційного суду України від 9 лютого 2000 року № 1-рп/2000 у справі № 1-5/2000.

Які перспективи вирішення судової справи ? Які суб’єкти уповноважені затверджувати структуру виконавчих органів міської ради ? Чи вправі рада пропонувати структуру, відмінну від пропозиції голови ? Чи дотримана процедура затвердження структури виконавчих органів ЛМР ?

Практичне завдання 5.2.


У липні 2004 року гр–н Б., гр–ка Ш. звернулися до Приморського районного суду м. Одеси з позовом до Райадміністрації, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Райадміністрації від 17 травня 2004 року «Про скасування розпорядження Приморської районної адміністрації виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 листопада 2003 року».

Розпорядженням Райадміністрації від 25 листопада 2003 року було затверджено акт державної технологічної комісії від 13 жовтня 2003 року про прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією об'єкта, а саме: належної гр–ну Б. та гр–ці Ш. частини домоволодіння під магазин. На підставі цього розпорядження позивачам були видані свідоцтва про право власності на 67/100 і 50/150 частин домоволодіння відповідно. Ці частини разом складають приміщення магазину площею 249, 8 м2.

29 квітня 2004 року на зазначене розпорядження був винесений протест прокурора. За результатами розгляну цього протесту розпорядженням Райадміністрації від 17 травня 2004 року було скасовано розпорядження Приморської районної адміністрації виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 листопада 2003 року.

Чи підлягають позовні вимоги задоволенню ? У порядку якого судочинства розглядатиметься ця справа ? Чи можуть органи місцевого самоврядування скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення ?

Джерела для підготовки:

 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - ст.356.

 3. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV. - Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36, № 37. - ст.446.

 4. Рішення Конституційного Суду України № 10–рп/2010 від 1 квітня 2010 року (справа щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=106423

 5. Постанова Вищого адміністративного суду України від 09 лютого 2011 року  у справі № К–12861/09 – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=5&id=18321&menu=18420

 6. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 13 січня 2009 року  у справі № К–10405/07

 7. Постанова колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 13 січня 2009 р. - [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/1A833B4D78987116C225787E00253BE1?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=1A833B4D78987116C225787E00253BE1&Count=500&

 8. Постанова Вищого адміністративного суду України від 22 грудня 2010 року у справі № К–11038/08 – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://document.ua/pro-skasuvannja-aktiv-organiv-miscevogo-samovrjaduvannja-doc44695.html


Заняття 6. Захист фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування

 1. Механізм захисту права комунальної власності.

 2. Правомочності органів місцевого самоврядування щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності.

 3. Юридичний механізм управління районними та обласними радами об’єктами спільної власності територіальних громад.

 4. Захист бюджетних прав територіальних громад. Забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

 5. Забезпечення виконання зобов’язань держави щодо фінансової підтримки місцевого самоврядування, участі у формуванні доходів місцевого самоврядування.

Практичне завдання 6.1.


26.06.2012 року Львівська обласна рада прийняла рішення №518 від 26.06.2012 р. “Про звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та зміни до розподілу коштів обласного бюджету розвитку Львівської області на 2012 рік”, яким внесено зміни у додаток 1 до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2012 рік, затвердженої рішенням обласної ради №500 від 15.05.2012 р.

Пунктом 2 рішення №518 обласна рада змінила головного розпорядника коштів з реконструкції корпусу Б-3 Львівського державного обласного перинатального центру з управління комунального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (УКБ ЛОДА) (як це було передбачено додатком до рішення Львівської обласної ради №360 від 5.01.2012 р.) на Головне управління охорони здоров’я ЛОДА.

Прокурор Львівської області оскаржив рішення ЛОР №518 до окружного адміністративного суду, посилаючись на те, що Львівська обласна рада не погодила попередньо вказані зміни з Львівською ОДА, яка є розробником і виконавцем вказаної програми соціально-економічного та культурного розвитку. Окрім цього, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, постановою КМУ від 15.06.2011 р. №680 розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є замовники проектів створення регіональних перинатальних центрів – Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Представник Львівської обласної ради заперичив позов, посилаючись на норми Конституції України, Європейської Хартії місцевого самоврядування та Закону України “Про місцеве самоврядування в україні” про фінансово-економічну самостійність місцевого самоврядування.

Чому у даній ситуації викликана потреба вносити зміни до Бюджетного кодексу ? Чи існувала можливість вирішити проблему шляхом внесення змін до бюджету області? Чи не порушено фінансово-економічну самостійність місцевого самоврядування у такій ситуації ? Чим відрізняються бюджети міст від бюджетів областей ? Які бюджетні права мають обласні ради ? Складіть проект заперечення на позов.

Практичне завдання 6.2.


9 червня 2003 року між Київською міською Радою та ТОВ "Альянс–Центр" було укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 23, розміром 0,1149 га для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно–торговельного центру, строком на 25 років.

Після завершення будівництва офісно–торговельного центру та здачі його в експлуатацію зазначений об'єкт нерухомості передано у власність ТОВ "Укрбудгруп".

Право власності ТОВ "Укрбудгруп" на зазначений об'єкт нерухомого майна підтверджується свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і яке зареєстровано КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".

У лютому 2010 року ТОВ "Альянс–Центр" направило на адресу Ради пропозицію про розірвання чи зміну договору оренди земельної ділянки на підставі статті 188 ГК України у зв'язку із зміною власника об'єкта нерухомості, однак листом Головного управління земельних ресурсів Київської міської ради від 31 березня 2010 року зазначену пропозицію було відхилено.

Який правовий механізм вирішення даної ситуації ? Чи існує можливість зобов’язати Київську міську раду припинити договір оренди? Підготуйте процесуальний документ за наведеною фабулою (будь–який на ваш вибір).

Практичне завдання 6.3.


Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (далі – управління) звернулося до суду з позовом до міської організації Українського товариства охорони природи (далі – товариства) про стягнення коштів. Позов обґрунтовується тим, що ревізією фінансово-господарської діяльності управління, яка проводилася Державною фінансовою інспекцією, встановлено факт неналежного використання коштів місцевого бюджету, а складеним за результатами ревізії листом до управління висунута вимога повернути до спеціального фонду міського бюджету (Фонду охорони навколишньог природного середовища) кошти у сумі 50 тис. грн., надані міській організації українського товариства охорони природи.

Чи підлягає позов задоволенню ? Проаналізуйте склад учасників процесу. Назвіть суб’єктів захисту бюджетних прав територіальної громади. Які способи контролю за коштами місцевого бюджету Вам відомі ?

Джерела для підготовки:

 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - ст.356.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003. - Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - ст.144.

 4. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. - Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 6. - ст.56.


Заняття 7. Захист прав депутатів місцевих рад та муніципальних службовців

 1. Забезпечення рівного доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування.

 2. Захист прав депутата щодо представництва інтересів територіальної громади.

 3. Захист прав депутата щодо участі у діяльності ради та утворюваних нею органів.

 4. Механізм реалізації прав на депутатський запит та депутатське звернення.

 5. Особливості судових справ щодо статусу муніципальних службовців.

Практичне завдання 7.1.


У квітні 2003 р. депутати Скадовської міської ради відправили у відставку міського голову Терехова С.Ф. у зв’язку із тим, що міський голова порушив Конституцію і закони України. Терехов С.Ф. не погодився з таким рішенням і оскаржив його у суд. Особливість процедури такого оскарження полягає в тому, що подача скарги призупиняє дію рішення, що оскаржується. У відповідь рада прийняла ще одне рішення про припинення повноважень голови, але і це рішення було оскаржено в суд.

У серпні 2003 року судова колегія апеляційного суду Херсонської області прийняла рішення, за яким перше рішення ради залишається в силі, а друге визнано незаконним.

Дайте юридичну оцінку ситуації. У яких випадках у депутатів виникає право на прийняття рішення про припинення повноважень міського голови ? У письмовому вигляді складіть мотивувальну частину рішення апеляційного суду.

Джерела для підготовки:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. – Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952–VI від 01.02.2011. – ВВР. – 2011. – № 10. – ст.68.

 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 3. Земельний кодекс України. - Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - ст.27.

 4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010. - Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 50-51. - ст.572.

 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - ст.356.

 6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. - Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41, 42. - ст.492.

 7. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV. - Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36, № 37. - ст.446.

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО–ПРАВОВІ АКТИ, МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ, НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. – Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952–VI від 01.02.2011. – ВВР. – 2011. – № 10. – ст.68.

 2. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. – Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 – 1998 р. – № 13, / № 32 від 23.08.2006 /, стор. 270.

 3. Європейська хартія місцевого самоврядування // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=994_036

 4. Всесвітня декларація місцевого самоврядування, прийнята на Міжнародному конгресі в м. Ріо–де–Жанейро (Бразилія) 23–26.ІХ. 1985 р.

 5. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15.07.1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – ст.249.

 6. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 30. – ст. 141.

 7. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – ст.260.

 8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 9. Закон України «Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. 2010. – № 35–36. – ст.491.

 10. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року. – Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – ст. 175.

 11. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» вiд 09.04.1999. – Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – ст.190.

 12. Закон України «Про столицю України місто–герой Київ» від 15.01.1999. – Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – ст. 79.

 13. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 р. – Відомості Верховної Ради України . – 2001. – № 48. – ст. 254.

 14. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року – Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40, ст.290.

 15. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» - Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991, - №33. - ст.443.

 16. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР. - Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - ст.256.

 17. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 № 422/96-ВР. - Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 49. - ст.272.

 18. Земельний кодекс України. - Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - ст.27.

 19. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010. - Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 50-51. - ст.572.

 20. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - ст.356.

 21. Господарський кодекс України від 16.01.2003. - Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - ст.144.

 22. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. - Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41, 42. - ст.492.

 23. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. - Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 6. - ст.56.

 24. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV. - Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36, № 37. - ст.446.

Акти Конституційного Суду України


 1. Регламент Конституційного Суду України від 05.03.1997. -http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97

 2. Рішення Конституційного Суду України № 10–рп/2010 від 1 квітня 2010 року (справа щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=106423

 3. Рішення Конституційного Суду України № 5–рп/2010 від 16 лютого 2010 року (справа щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України «Про систему оподаткування», статті 15 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=98276

 4. Рішення Конституційного Суду України № 11–рп/2009 від 20 травня 2009 року (справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=55346

 5. Рішення Конституційного Суду України № 7–рп/2009  від 16 квітня 2009 року (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=50463

 6. Рішення Конституційного Суду України № 10–рп/2008  від 22 травня 2008 року (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=12758

 7. Рішення Конституційного Суду України №  6–рп/2007 від 9 липня 2007 року (справа про соціальні гарантії громадян). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9919

 8. Рішення Конституційного Суду України № 5–рп/2007 від 20 червня 2007 року (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9918

 9. Рішення Конституційного Суду України № 9–рп/2005 від 13 жовтня 2005 року (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-05

 10. Рішення Конституційного Суду України № 12–рп/2004 від 20 травня 2004 року (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-04

 11. Рішення Конституційного Суду України № 21–рп/2003  від 25 грудня 2003 року (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9498

 12. Рішення Конституційного Суду України № 12–рп/2002 від 18 червня 2002 року (справа про об'єднання територіальних громад). – [Електронний ресурс] Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02

 13. Рішення Конституційного Суду України № 6–рп від 26.03.2002 (справа про охорону трудових прав депутатів місцевих рад). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-02

 14. Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року № 11–рп/2001 (справа про адміністративно–територіальний устрій). [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01

 15. Рішення Конституційного Суду України № 1–рп/2000  від 9 лютого 2000 року (справа про місцеве самоврядування). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-00

 16. Рішення Конституційного Суду України № 7–рп/99 від 6 липня 1999 року (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-99

 17. Рішення Конституційного Суду України № 6–рп/98 від 13 травня 1998 року (справа щодо статусу депутатів рад). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-98

 18. Рішення Конституційного Суду України № 7–зп від 23 грудня 1997 року (справа про Рахункову палату). – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-97

Матеріали судової практики

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя». – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96

 2. Постанова Вищого адміністративного суду України від 09 лютого 2011 року  у справі № К–12861/09. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=5&id=18321&menu=18420

 3. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 16 вересня 2010 року у справі № К–20992/08. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://document.ua/pro-ukladennja-dogovoru-orendi-zemelnoyi-diljanki-doc40062.html

 4. Постанова Вищого адміністративного суду України від 22 грудня 2010 року у справі № К–11038/08. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://document.ua/pro-skasuvannja-aktiv-organiv-miscevogo-samovrjaduvannja-doc44695.html

 5. Постанова Вищого господарського суду України від 28 січня 2009 року у справі № 35/384. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://jurportal.org/writ/7337000

 6. Постанова колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 13 січня 2009 р. - [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/1A833B4D78987116C225787E00253BE1?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=1A833B4D78987116C225787E00253BE1&Count=500&

Навчальна та наукова література

 1. Батанов О.В., Кампо В.М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: Ч.1. – К.: Знання України, 2005. – С.62–72.

 2. Батанов 0. В. Муніципальне право України: Підручник. - X.: «Одіссей», 2008. - 528 с.

 3. Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: Ч.2. – К.: Знання України, 2006. – С.84–111.

 4. Біленчук П. Д, Кравченко В. І., Підмогильний В. М. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Атіка. – 2000. – 304 с.

 5. Бориславська О.М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад: Монографія. - Львів: Паіс, 2005. – 208 с.

 6. Делія Ю. В. Конституційно–правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ МВС, 2004. – 277 с.

 7. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Підручник. – Харків: Вид–во Національного ун–ту внутр. справ, 2002.

 8. Євінтов В. Пряме застосування міжнародних стандартів прав людини (коментар до статті 9 Конституції України) // Українське право. – 1998. – №1.

 9. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні.— К.: Ін Юре, 1997.— 36 с.

 10. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003.

 11. Лукашук И. Право международной ответственности – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 432 с.

 12. Муніципальне право України / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 85–114.

 13. Паліюк В. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод. – К.: Фенікс, 2004. – 264 с.

 14. Паліюк В. Методика застосування положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод (деякі аспекти цього питання) // Досвід застосування Європейської конвенції з прав людини в судочинстві України та Польщі: Матеріали наук.-практ. конф. / Упоряд. О. П. Корнієнко. – К.: Видавництво «А. П. Н.», 2006. – С. 38–39.

 15. Пухтинський М. Судовий захист прав місцевого самоврядування // Кур’єр місцевого самоврядування. – 2004. – №5. – С. 30–37.

 16. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атика, 2005.

 17. Селіванов А.О. Право тлумачити закони та юридичні наслідки застосування офіційної інтерпретації // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7. – С.2.

 18. Третьяков Д. Деякі питання застосування норм міжнародних договорів в Україні // Український часопис міжнародного права. – 2002. – №3. – С. 38–43.

 19. Третьяков Д. Застосування практики Європейського суду // Віче. Журнал Верховної Ради України. Режим доступу: http://www.viche.info/journal/570/

 20. Щебетун І. Організаційно–правові гарантії в системі гарантій місцевого самоврядування // Правничий часопис Донецьк. ун–ту. – 2001. – № 1(6). – С. 23–26.

 21. Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – №2.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка філософський факультет кафедра філософії європеєць як творець цивілізації розвитку І прогресу
Карась Анатолій (гол редактор І упорядник). Європеєць як творець цивілізації розвитку І прогресу / Матеріали міжнародної наукової...
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти
Вказівки: Виконайте завдання й у дужках ( ) запишіть номер правильної відповіді
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Навчально –методичний комплекс з курсу „політична опозиція”
Політична опозиція є предметом наукових досліджень з декількох перспектив. У найширшому значенні це елемент цілісної моделі суспільства,...
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconІм`я, прізвище автора (співавторів) Установа (організація) Назва теми доповіді
Львівський національний університет імені Івана Франка. У шапці тез (поля: ім’я, установа, назва тез) забороняється вписування інших...
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права iconПідготовка матеріалів доповіді для конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (стиль Main Title)
Кафедра інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка, україна, м. Львів, просп. Свободи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи